Laajalahden Joulukalenteri-ikkunat

Laajalahtelaiset juhlistavat joulun odotusta kaikien iloksi luoduilla joulukalenteri-ikkunoilla. Nautiskele tunnelmallisista iltakävelyistä jouluikkunoita ihaillen. Kartan voit ladata täältä.

Kiitos kaikille Ilon tuojille!

Laajalahden joulumyyjäiset lauantaina 2.12. klo 11-14

Myyjäiset pidetään kirjaston alakerrassa, jonne sisäänpääsy on Kirvuntie 31:n takapihan kautta. Järjestäjinä ovat Laajalahden Martat ry, Laajalahden vanhempainyhdistys ry ja Laajalahti ry.

Laajalahti ry myy joulumyyjäisissä KOTINA LAAJALAHTI -kirjaa, jossa on 164 sivua tarinoita ja faktaa vanhasta ja nykyisestä Laajalahdesta. Kirja on Laajalahti ry:n 70-vuotisjuhlajulkaisu ja sen hinta on 25 euroa. Myynnissä myös Raivaa-kasseja.

Tilaisuudessa voi myös liittyä Laajalahti ry:n jäseneksi.

Ruukinrannanmäen asemakaavaehdotus lautakunnassa

Kaupunkisuunnittelulautakunta 22.11.2023, asia nro 4

Ruukinrannanmäki, asemakaavaehdotuksen hyväksyminen uudelleen nähtäville (MRA 32 §), alue 250300, 17. kaupunginosa Laajalahti, 51. kaupunginosa Leppävaara, pöydälle 8.11.2023.

Asemakaavoituksella mahdollistetaan alueen täydennysrakentaminen normaalilla rakennuslupamenettelyllä. Kaava-alue on ollut osa keväällä 2017 nähtävillä ollutta Ruukinranta - Tarvaspää, 250100 asemakaavaehdotusta, josta se on erotettu omaksi kaava-alueekseen syksyllä 2018. Luontoselvityksen päivitys on viivästynyt. Muokattu kaavaratkaisu asetetaan uudelleen nähtäville syyskaudella 2023.


Kärsitkö ympäristömelusta? Vastaa kyselyyn

Espoo kysyy nyt asukkaidensa ajatuksia ympäristömelusta ja siitä, millä toimenpiteillä sitä kannattaa torjua. Espoolaiset pääsevät näin vaikuttamaan uuteen meluntorjunnan toimintasuunnitelmaan.
Vastausaikaa melukyselyyn on 10.12.2023 asti. Lisätietoja: Espoo kerää mielipiteitä meluntorjunnasta


Melutilanne Laajalahdessa v. 2022. Lähde: Espoon ja Kauniasten meluselvitys 2022.

Laajalahti ry on selvittänyt mahdollisuuksia Turunväylän liikenteen aiheuttaman melun vähentämiseksi Laajalahden alueella. Vastuutaho on Väylävirasto, joka katsoo ongelman ratkaisemisen hankalaksi maasto-olosuhteiden johdosta. Ainoaksi tehokkaaksi keinoksi on mainittu Turunväylän tunnelointi Laajalahden kohdalla. Sen toteuttamista tällä hetkellä ei kuitenkaan ole pidetty mahdollisena.


Turvesuon nevan eli Muolaanpuiston suojeluesitys

Kuva Keijo Nikander

Turvesuon nevan suojelualueella on kuusi uhanalaista soiden luontotyyppiä, joista kaksi on erittäin uhanalaisia (EN) korpia. Uhanalaiset luontotyypit kattavat 55 % kohteen pinta-alasta. Alueeseen kuuluu suolajeja, joiden esiintymiä on säilynyt pääkaupunkiseudulla vain niukasti mm. tupasluikka ja valkopiirtoheinä sekä uhanaliseksi luokiteltu pikkukihokki (VU).

Suojeluesitys on ympäristö- ja rakennuslautakunnan asialistalla 16.11.2023.

Laajalahti ry on ehdottanut, että alueelle rakennettaisiin pitkospuut herkän ja arvokkaan suomaaston suojelemiseksi.

VALKJÄRVENTIEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Kaavaehdotus nähtävillä 13.11.–13.12.2023. Kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn arviolta keväällä 2024.ROSEGARDEN

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on 6.11.2023 hyväksynyt urheilutontin vuokraamisen Laajalahdesta RoGa Sport Oy:lle (49-17-53-4)


Lisätiedot:

Laajalahti ry:n jäsenille

Kiitos, että olet Laajalahti ry:n jäsen ja mahdollistat toimintamme asuinalueemme hyväksi. Jäsenkirjeemme jäsenmaksulomakkeineen on nyt jaossa. Tarkkaile postiasi.

Tutustumiskäynti Laajalahden koululla 20.10.23

Laajalahden talviuintipaikka - kausi 01.11.23 - 30.04.24

Laajalahden talviuimapaikka löytyy osoitteesta Ruukinrannantie 29. Siellä on lämmin pieni pukukoppi (yhtä tilaa, ei erillisiä koppeja) käytettävissä, ei suihkua. Avainten luovutus uusille jäsenille Ruukinrannassa su 5.11.2023 klo 18-18.30. Ota mukaan käteinen tasaraha 10€, joka sisältää avaimen ja liittymisen.

Lisätietoa:

Säterinniityn tekojääkenttä on avattu

Espoossa tekojääkausi on alkanut ja ensimmäisenä on jäädytetty Säterinniityn tekojääkenttä.


Lisätietoja:

Säterinniityn tekojääkenttä avattu


Tilastotietoa postinumeroalueen 02140 väestöstä

Lähde ja tarkempaa lisätietoa YLE:n artikkelista: https://yle.fi/a/74-20055665

Laakakivi-Laajalahti, eteläinen, asemakaavan muutos kaupunki-suunnittelulautakunnan kokouksen 25.10.23 esityslistalla, asianro 4.


Laakakivi-Laajalahti - asemakaavan muutos


Jaakkimantie on Espoon toiseksi kaunein tie

Helsingin Sanomien kyselyssä Espoon kauneimmasta tiestä voittajaksi selviytyi merellinen Soukan rantatie.

Laajalahden idyllinen Jaakkimantie ylsi kunnioitettavalle toiselle sijalle.

Rosegardenin suojaviheralueita kunnostetaan

Maanparannustyöt ovat alkaneet Turvesuonristin liikuntakeskuksen suojaviheralueilla. (kuva otettu 19.10.23) Suojaviheralue hulevesipainanteineen sijoittuu Turveradantien varteen. Turvesuontien varressa säilyy olemassa oleva selkeytysallas. Toimenpiteiden tarkoituksena on pitää alueen vesitasapaino vakaana ja estää tulvat sekä säilyttää Muolaansuon arvokas suoluonto. Varsinainen liikuntakeskuksen rakentaminen on suunniteltu alkavaksi keväällä 2024.


Lauantaina 21.10.23 klo 9.27 pikaratikka 15 pysähtyy ensimmäisen kerran Laajalahden Kurkijoenpuiston pysäkille HSL:n aikataulun mukaan.


Lasten liikenneturvallisuus Laajalahdessa

Kun jo 1990-luvulta lähtien suunnitelmissa ollut rinnakkaistie Kehä I:n itäpuolelle jäi yllättäen pois Lahdenpohjan kaavamuutoksesta, kaikki tälle tielle aiottu liikenne
ohjattiin kulkemaan Laajalahden keskustan läpi. Läpiajoliikenne lisääntyy ja erityisesti lasten liikkumisturvallisuudesta alueellamme on huolehdittava.

Laajalahti ry on neuvotellut parannuksista Espoon
kaupungin kanssa. Kurkijoentielle on luvattu nopeusrajoituksesta muistuttavia tiemerkintöjä ja nopeusnäyttö. Kirvuntien ylittävälle Veteraaninpolun suojatielle saadaan B7-liikennemerkki, joka tarkoittaa, että autoilijoille tulee väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa. Kaukolantielle ei ole luvassa parannuksia, kuten ei myöskään Heinjoenpolulle, joihin me myös esitimme turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä.

Espoon kaupunkitekniikan vastaus esitykseemme lasten liikenneturvallisuuden parantamiseksi Laajalahdessa:Linkki uuteen oppaaseen:

Hulevesien käsittely kiinteistöllä


Neuvoja kiinteistön omistajan vastuista, luvista ym. löytyy täältä:


Pikaraitiotien ylitys

Raide-Jokerin viestintä jatkossa

Raide-Jokeri -projektin viestintäkanavat sulkeutuvat syyskuun aikana. Pikaraitiolinjan 15 toiminnasta viestivät jatkossa HSL, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy sekä Helsingin ja Espoon kaupungit.

Tänään 25.9.23
oli Laajalahdessa Raide-Jokerin nostoharjoitukset sepelillä täytetyllä rataosuudella
Turvesuontien ja Kehä I:n risteysaslueella.

Aikaisemmin samanlainen harjoitus on tehty alueella,
jossa sepeli on korvattu nurmikolla.

(kuva Kari Hakala)

Taas syksyinen muistutus puutarhajätteiden käsittelystä

Muistathan, että puutarhajätteen vieminen kaupungin maalle metsiin, niityille ja puistoihin on kiellettyä.
Pensaiden oksat ja perennojen palat juurtuvat ja lähtevät leviämään luontoon viljelykarkulaisina. Vieraslajit kuten kurtturuusu, palsami, aasialaiset tattaret ja lupiini saavat otolliset olot muun puutarhajätteen rehevöittämässä maassa. Puutarhoista luontoon siirretyt ylijäämäomenat houkuttelevat rottia. Lue lisää:

PUUTARHAJÄTTEET KOMPOSTIIN TAI SORTTIASEMALLE

Lämmin syksyinen poutasää suosi Laajalahtipäivää 9.9.

Laajalahtipäivänä oli paljon ohjelmaa. Espoon ensimmäinen kirjasto juhli 70-vuotistaivaltaan ja Laajalahden Liikunta ry 50-vuotisjuhlavuottaan.
Kyläläisiä – entisiä ja nykyisiä oli paljon liikkeellä. Kiitos kaikille osallistujille. Tavataan taas ensi vuonna syyskuun toisena lauantaina.

Haluamme myös toivottaa kaikki tapahtumassa Laajalahti ry:n uusiksi jäseniksi liittyneet lämpimästi tervetulleiksi.

Lisää kuvia löytyy Laajalahti ry:n nettisivujen kuva-albumista Laajalahtipäivä 2023


SATOn rakennushankkeen korttelisuunnitelma Laajalahden keskustassa

Kaksi nykyistä kerrostaloa puretaan ja niiden tilalle rakennetaan uudet, isommat talot. Rakennus 1 tulee Heinjoenpolku 2:een ja rakennus 2 Kirvuntie 18:een. Purku- ja rakennustöiden on alustavasti suunniteltu alkavan keväällä 2026.

Koko korttelisuunnitelma piirustuksineen ja havainnekuvineen luettavissa täältä:

Alla olevassa kuvassa rakennus 1:n julkisivu ja sen toisen kerroksen pohjapiirustus.

Laajalahden urheilukenttä on nyt virallisesti avattu

Laajalahti ry:n 26.8.2023 järjestämää Laajalahden urheilukentän avajaistapahtumaa suosi kaunis sää ja osallistujia oli kentän täydeltä.

Kari Hakalan ottamassa kuvassa yhdistyksen puheenjohtaja Heli Nikunen leikkaa avajaisnauhan.


Kentän varauksia voi tehdä täältä:

Laajalahti ry on tuonut urheilukentän laidalle laatikollisen liikuntavälineitä lainattavaksi.

Ne ovat kaikkien käytettävissä kentällä ja ne tulee palauttaa takaisin laatikkoon käytön jälkeen.

PÄIVITYS 25.9.23. Kiitokset kaikille kadonneita palloja palauttaneille sekä erityisesti myös uusia palloja lahjoittaneille asukkaille.


Laajalahden Rosegardenin PowerPoint -esitys

Tennis - Padel - Country Club -keskuksen rakentaminen aloitetaan keväällä 2024 ja suunnitelmien mukaan se olisi valmiina käyttöönotettavaksi vuoden 2024 loppuun mennessä.

Kaupunginhallituksen kokouksen 28.8.2023 asialistalla on:

Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen RoGa Sport Oy:lle Laajalahteen rakennettavaa Rosegarden liikuntakeskusta varten otettavalle lainalle (Kv-asia)

Laajalahti ry:n syystiedote 2023 on jakelussa

Vihkosesta löytyy paljon hyödyllistä asiaa; harrastuksista, tapahtumista, rakentamisesta, kierrätyksestä,
yms.

Pyrimme jakamaan sen kaikkiin Pohjois-ja Etelä-Laajalahden sekä
Ruukinrannan postilaatikoihin. Kaikkiin postiluukkuihin ei kuitenkaan ole
mahdollista toimittaa tiedotetta, koska osassa kerrostaloja alaovet ovat suljettuja.

Mikäli ette saa tiedotetta syyskuuhun mennessä, voitte hakea sen Alepan tuulikaapista tai kirjastosta.

The bulletin in English can be downloaded here:

Lasten koulutien turvaaminen

Laajalahti ry järjesti perinteisen suojatievalvonnan koulun aloituspäivinä. Tänä vuonna projektiin saatiin apua myös liike-elämältä, kun Linde Gas'in henkilökuntaa osallistui tähän vapaaehtoistyöhön. Suuret kiitokset kaikille osallistuneille.

Laajalahti ry käy myös tiukkaa vuoropuhelua Espoon kaupunkitekniikan kanssa tavoitteenaan parantaa erityisesti lasten liikenneturvallisuutta Laajalahdessa.

Kari Hakalan ottamassa kuvassa osa suojatievalvojista.

Muutoksia Laajalahden bussilinjoissa 14.8.23

Linjalle 113 tehdään reittimuutos Laajalahden ja Leppävaaran välillä. Uusi reitti kulkee Turvesuontien ja Turveradantien kautta Friisinmäentielle ja edelleen Leppävaaraan.

Linjojen 212 ja 213N reitit muuttuvat Laajalahden ja Perkkaan alueella. Uusi reitti kulkee Turunväylältä Vermonsolmun liittymästä Tarvaspääntien, Itsehallintotien,Säterinkadun, Linnoitustien, Kurkijoentien ja Kirvuntien kautta Turvesuontielle ja jatkaa nykyisiä reittejä Kauniaisten ja Espoon keskuksen suuntaan.

Uusi runkolinja 520 Matinkylä -Suurpelto-Leppävaara-Myyrmäki-Martinlaakso pysähtyy Turvesolmussa.

Kitketään jättipalsami Laajalahdesta yhteisvoimin

Vieraskasvit on koko maan vitsaus eikä Laajalahtikaan ole säästynyt niiltä. Erityisenä vitsauksena meillä on monilla ojanpientareilla leviävä jättipalsami, joka kasvaessaan tuhoaa alleen muun alkuperäiskasvuston.

Laajalahti ry on muutaman vuoden ajan järjestänyt alkukesästä talkoita jättipalsamin kitkemiseksi.

Periaatteessa tämä myrkytön kasvi on mahdollista poistaa, kunhan jaksaa muutaman vuoden ajan jatkaa kitkemistä. Pienet kasvustot voi hävittää nyppimällä yksitellen mahdollisimman varhain keväällä.

Sen kukinnan (punasävy) aikana heinä-elokuussa kasvi on helppo tunnistaa. Silloin palsami pitää nypätä pois juurineen ja kuljettaa pois suljetussa jätekassissa niin, ettei sitä jätteisiin siirtäessään anna irtoavien siemenien päästä maastoon.

Jättipalsamia on kitkemisestä huolimatta kasvamassa mm. kuntoportaiden alapäässä, Ilmeentien ja Turvesuontien risteykessä sekä Uuraantien päässä.

Kaikki laajalahtelaiset: Roskapussi lenkille mukaan ja jättipalsamia kitkemään. Yhteisvoimin saadaan muille kasveille tilaa.

Laajalahti ry toivottaa koulumme uuden rehtorin tervetulleeksi !

Laajalahden koulun uutena rehtorina aloitti 1.8.23 Annukka Sukselainen.

Hän on aiemmin toiminut Vanttilan koulun apulaisrehtorina ja johtavana opettajana. Annukalla on takanaan yli 20 vuoden opettajaura.

Annukka asuu Kirkkonummella ja on innoissaan päästessään aloittamaan Laajalahden uuden uutukaisessa koulussa. Annukan lisäksi perheeseen kuuluu aviomies, kolme yläkoulu- ja lukioikäistä lasta sekä tanskalais-ruotsalainen pihakoira.

Koulutyössä häntä innostaa työn merkityksellisyys ja monenlaiset kohtaamiset.

Annukan motto: Huomaa hyvä itsessäsi ja muissa!

Espoon kaupungin maille kaatuneesta puusta voit ilmoittaa Trimblefeedback ladattavalla sovelluksella! Mobiilisovelluksen avulla voit antaa sijaintiin perustuvaa palautetta ja liittää mukaan myös kuvan. Huomioi, että sovellus tallentaa kännykän sijainnin palautteenantohetkellä.Mikäli palauteesi aihe koskee jotain muuta kuin sen hetkistä sijaintiasi muista mainita se palautteessasi.

Taivarin kuntoportaita paranneltu

Taivarin (Vahvialankallion) kuntoportaiden valmistuttua portaiden
hahmottaminen osoittautui ongelmalliseksi. Nyt kaupunkitekniikan keskus ja
liikuntatoimi ovat Laajalahti ry:n pyynnöstä yrittäneet ratkaista ”portaiden
silmissä vilisemisen” ongelmaa maalaamalla jokaisen askelman ensimmäiset lankut alla olevan kuvan mukaisesti. Lisäksi keskelle lankkua tuli merkintä, joka jakaa käyttäjän tilaa/kaistaa.

Laajalahden kunto-portaiden alapäässä nyt myös kuntoilulaite


Lupauksenvuori on suojeltu muinaismuistolain nojalla !

Kuva Heli Nikunen

Lupauksenvuoren aluetta on viime aikoina vandalisoitu luvattomilla kaivuu- ja raivaustöillä. Ilmeisesti tarkoituksena tehdä maastopyörärataa. Toisen omistamalla maalla se on aina kielletty ja erityisen tuomittavaa on tehdä sitä suojelualueella.

Muinaismuistolaki (295/1963) rauhoittaa kiinteät muinaisjäännökset ja ilman sen nojalla annettua lupaa kukaan ei saa esimerkiksi kaivaa, peittää, purkaa, vahingoittaa tai muuttaa millään tavoin muinaisjäännösaluetta. Pyöräilyäkin tulee välttää, jotta muinaisjäännöksen rakenteet, kasvillisuus ja maan pintakerros eivät vaurioidu.

Vastuullinen retkeilijä liikkuu ja toimii muinaisjäännösalueilla siten, että muinaisjäännös ja sen ympäristö eivät vahingoitu millään tavalla. Muinaisjäännösalueella ei tehdä esimerkiksi tulta ja tupakointiakin on hyvä välttää maastopalojen ehkäisemiseksi. Alueelle ei jätetä myöskään roskia tai muuta tavaraa, vaan kaikki mukana tuotu viedään myös pois.Sekä Espoon kaupunki että Länsiväylä ihastelevat neulegraffitejamme

Laajalahti ry:n ja Laajalahden Marttojen yhteinen projekti nähdään myös osoituksena laajalahtelaisten yhteisöllisyydestä. Espoon kaupunki:

"Työn sanomaan on kiteytetty toisista ja ympäristöstä välittäminen – upeaa yhteisöllisyyttä!"

Linkki Länsiväylän artikkeliin: Upeita koristeita ilmestyi puihin Espoossa

Neulegraffitit koristavat nyt kirjastomme ympäristöä

Neulegraffitien sanoma on ”Välitetään toisistamme ja ympäristöstämme!”

Kiitos kaikille tekijöille: Marja Ahlfors, Johanna Ansamaa, Lilja Antson, Heli Antson, Raija, Ekblom, Ilona Harjunen, Kirsi Hellas, Marja-Leena Järvinen, Kristina Kaartinen, Ritva Kaartinen, Seija Kurunmäki, Irmeli Kääpä, Annu Mannersalo, Ulla Meronen, Eevis Mäntylä, Heli Nikunen, Elisa Ojala, Terttu Pihlajaniemi, Helena Piipponen, Aura Piironmaa, Hannele Reihe, Päivi Taanila, Maija Valvanne, Jutta Ylitalo.

Kuvat Heli Nikunen

Kaupunginhallitus hyväksyi 8.5.23 Laajalahden keskusta -asemakaavamuutoksen sekä maankäyttösopimuksen

"Rakentamisen tulee massoittelultaan, mittasuhteiltaan, julkisivujen käsittelyllään sekä käytettyjen materiaalien ja värien osalta muodostaa kuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön kanssa hallittu ja harmoninen kokonaisuus." (Ote määräyksistä).

Linkki päätöspöytäkirjaan liitteineen:


Uusi pakettiautomaatti Laajalahden keskustassa

SATO-yhtiö on tuonut Heinjoenpolku 2:een iBoxenin pakettiautomaatin, josta voi noutaa ja palauttaa kaikki Matkahuollon kuljettamat paketit. Automaatista voi myös lähettää paketteja kaikkialle Suomeen lähes 2 300 Matkahuollon palvelupisteeseen sekä ulkomaille.

Automaatti löytyy Alepalta tultaessa Heinjoenpolun vasemmalta puolelta ensimmäisen kerrostalon nurkalta.


Laajalahden asukkaiden ikärakenne 31.12.2022

Laajalahden kaupunginosan (= Pohjois-Laajalahti + Ruukinranta) ikärakenne. (Etelä-Laajalahti sisältyy Pohjois-Tapiolan lukuihin.) Suurin ikäryhmä muodostuu 35-44 -vuotiaista.

Laajalahti ry:n toimintakertomus vuodelta 2022 LinkkiKannanotto yleiskaava 2060:n suunnitteluun

Haukilahden Seura – Gäddvikssällskapet ry, Laajalahti ry, Mankkaa-seura ry, Otaniemi-Seura ry, Pro Westend ry, Tapiolan Kilta ry ja Tontunmäki-Seura ry eli Suur-Tapiolan asukasyhdistykset ovat laatineet yhteisen kannanottonsa liittyen yleiskaava 2060:n suunnitteluun Tapiolan suuralueella.

Kaupungille toimitettu kirjelmä on luettavissa täältä:

Bussien 113, 212 ja 213N reitit muuttuvat elokuussa -23

Lisätietoja: Uudet reitit

Pidetään kadunvarren ojat, rummut ja ritiläkaivojen kannet avoinna!

Sulamisvedet ja tukkeutuneet katukaivot ovat aiheuttaneet katualueilla jopa paikallisia tulvia. Tulvimisen estämisessä on tärkeää, että kadunvarren ojat, tonttiliittymien rummut ja katualueella tontin kohdalla olevat ritiläkaivojen kannet pysyvät avoinna. Tämä kaikki on kiinteistön omistajan tai haltijan vastuulla.

Tonttiliittymän ojarummun on oltava kunnossa myös talvella. Jos rumpu ei johda vettä, vesi jää seisomaan ojaan, tunkeutuu sieltä tierakenteeseen ja valuu tielle. Tästä aiheutuu kuoppia, routimista sekä tien kuntoa nopeasti heikentäviä halkeamia. Jäätyessään tielle valunut vesi muodostaa niin sanottua paannejäätä, joka voi aiheuttaa onnettomuusriskin.

Myös ritiläkansi tulee pitää jäättömänä ja roskattomana. Kaupunki auttaa vain, jos kaupunki on kasannut kaivon päälle lumivuoren.

YLEISKAAVA 2060

Yleiskaavatyö 2060-työ on käynnistynyt Espoossa. Vaikuttakaa ja vastatkaa kyselyyn. Laajalahti ry vie sen pohjalta laajalahtelaisten näkemyksiä kaupungin tietoon.

Kotina Laajalahti -kirja nyt verkkokirjakaupassa

Kotina Laajalahti -kirjoja voi nyt tilata Bookcoverin verkkokirjakaupasta postitse , eri puolille Suomea. Jos haluat tilata kirjan Laajalahden alueelle, ota yhteyttä Laajalahti ry:yn.

Kunnallistekniikan rakentamisohjelma vuodelle 2023

Laajalahden osalta suunnitelmissa on mainittu:

Ruukinranta/ Kehä I Laajalahdessa - Rakennetaan Laajalahdensolmun eritasoliittymä sekä meluntorjuntaa.

Turveradantien avo-ojan siirto - Siirretään avo-oja tontilta. Ojan siirto mahdollistaa tontin myynnin tai vuokrauksen ja torjuu Kivennavantien tulvaongelmaa.

Turvesolmun risteyssilta - Liikuntasauman ja kaapelihyllyjen korjaus.

Muolaanpuisto ja Äyräpääntie - Rakennetaan katu asemakaavan mukaiseen palvelutasoon.

Raudunkuja - Jkpp:n parantaminen ja suojatien siirto.

Suunnitelma kokonaisuudessaan luettavissa täältä:

Rodojen suojassa -teoksen aiheet tulevat Laajalahdesta

Taiteilija Kati Immonen teoksensa äärellä Raide-Jokerin pysäkillä. Katin inspiraation lähteistä voit lukea täältä. Katin kuvasi Paula Virta/EMMA

Espoo-mitali Laajalahteen /Laajalahti ry:lle

Espoon kaupungin itsenäisyyspäiväjuhlissa Metro-Areenalla jaettiin perinteisesti Espoo-mitaleja tunnustukseksi arvokkaasta toiminnasta Espoon kaupungin hyväksi. Tänä vuonna yksi mitalin saajista oli Laajalahti ry:n johtokunnan jäsen Raili Lindberg. Mitalipuheessa oli vahvasti mukana Laajalahti ry:n ansiokas toiminta.

” Laajalahti ry:n pitkäaikainen aktiivi Raili Lindberg edustaa pitkäjänteistä ja paneutuvaa työtä, jota koko yhdistys on tehnyt kehittyvän kaupungin hyväksi. Laajalahti ry:llä on yli 70 vuotinen historia. Pitkäikäinen yhdistys tekee arvokasta työtä sekä aktiivisena vaikuttajana että paikallisen identiteetin että yhteisöllisyyden vahvistajana.”

Aikaisempina vuosina muita laajalahtelaisia Espoo-mitalin saajia ovat olleet Anja Pankasalo, Mauri Kunnas, Jyrki Kasvi, Johanna Karimäki ja Tiina Elo.

Laajalahti sai kunniamaininnan Uudenmaan Vuoden Kylä 2023 -kilpailussa

Vuoden kyläksi valittiin Pellinki. ”Valintaraati päätti antaa myös kunniamaininnan. Se myönnettiin noin 3800 asukkaan Laajalahdelle, espoolaiselle kaupunginosalle.

Raatiin vetosi se, kuinka aluetta ylläpidetään ja kehitetään
päämäärätietoisesti sekä vaalitaan kotiseutuhenkeä, toiminta on runsasta ja monipuolista ja viestintää hoidetaan hyvin.”

YLE:n uutinen asiasta: YLE:n uutinen

Helsingin Sanomat:

Länsiväylä: https://www.lansivayla.fi/paikalliset/5568744?fbcl...


Raide-Jokerin meluaidan taideteoksen avajaiset 5.11.22

Tässä kuvassa taitelija Kati Immonen esittelee näkemystään Laajalahden alku-asukkaan Suotorpan mummon lehmästä. Kohta ilmestyvässä Laajalahti ry:n kirjassa tästä tapahtumasta kerrotaan tarkemmin näin:

Idan persoonaa kuvaa myös tapaus, joka sattui kerran, kun naapurissa asuneet Tammiset tulivat kotiinsa. Ida löytyi heidän puutarhastaan lehmänsä kanssa. Ida piti lehmäänsä narussa samalla, kun se söi Tammisen rouvan kukkapenkistä tulppaaneja. Ida ei häkeltynyt, vaan tokaisi, että noin sitä vaan ajattomaan aikaan tullaan kotiin.

Vahvialankallion kuntoportaat avattiin 30.10.2022

Koleasta säästä huolimatta asukkaat osallistuivat runsaslukuisina avajaisiin. Laajalahti ry:n pj Heli Nikunen leikkasi nauhan ja avajaispuheen piti Laajalahti ry:n johtokunnan jäsen Tiina Elo.

Laajalahden koulun 4A-luokka piti buffettia ja Loft Gym antoi treenineuvoja. Kiitos kaikille osallistujille ja järjestäjille. (Kuva Kari Hakala)

Minne voi ilmoittaa roskaantumisesta

Roskaaja on velvollinen siivoamaan roskat ja roskaantuneen alueen. Jos roskaajaa ei saada selville, toissijainen siivousvastuu on roskaantuneen alueen haltijalla tai maanomistajalla.

Tässä listaus, minne voi ottaa yhteyttä eri roskaantumistilanteissa:

Yhteystiedot roskaantumisesta ilmoittamiseen

Kirjaston tilanne

(30.9.22) Kulttuurilautakunnan pöytäkirja on julkaistu ja kirjastoverkkoasiaa käsitellään sen pykälässä 44. https://espoo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022735-9

Siinä todetaan, että välitöntä tarvetta kirjaston palveluverkon muutoksille ei ole.

Päätöksessä kiinnitetään huomiota myös Espoon kirjastojen suuriin vuokrakuluihin: ” Kirjaston menoista suuri osa on vuokrakuluja, joiden osuus on noussut jatkuvasti kirjaston budjetin pysyttyä melko samalla tasolla useamman vuoden. Vertailtaessa suurten kaupunkien kirjastopalveluiden menoja tarkemmalla tasolla, nousevat
Espoon kaupungin osalta esille korkeat vuokrakulut
.”

Vuonna 2020 Laajalahden kirjaston vuokrakulut olivat 31.539 euroa. Tänä vuonna vuokra on 63.678 euroa. Korotus on siis 100 %.

Laajalahti ry:n järjestämä kesäkerho nuorille oli onnistunut hanke

(23.8.22) Laajalahti ry:n nuorison kesäkerhon suosio kirjaston alakerrassa ylitti kaikki odotukset. Kahdella viimeisellä kerralla mukana oli 25 innokasta osallistujaa. Yhtenä kerhon perustamisen lähtökohtana oli tarve vaikuttaa Laajalahden keskustassa esiintyneeseen häiriökäyttäytymiseen. Uskomme, että tällä toiminnalla oli positiivista vaikutusta myös siihen.

Espoon kaupungin nuorisopalvelut on ilmaissut arvostuksensa tätä työtä kohtaan ja on nyt halukas keskustelemaan, miten toimintaa voitaisiin jatkaa myös kesän jälkeen kaupungin tuella.

Kaupungin uudistetut ohjeistukset rottien torjuntaan

Espoon seudun ympäristöterveys on julkaissut uudet ohjeet rottien torjuntaan. Linkki ohjeistukseen:

https://static.espoo.fi/cdn/ff/nO7bWzwlV0O-x6nMR5n...

Risuja ja roskia - kuka hoitaa?

Puhtaanapidon vastuu jakaantuu niin tontin omistajalle kuin myös kaupungille.

Espoon kaupunki on julkaissut tiedotteen, jossa ohjeistuksen lisäksi on selvitetty myös vastuut ja velvoitteet.

Tiedote on luettavissa täältä:

https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/07/roskia-ja-...

Kesäkerho nuorille

Laajalahti ry järjestää kesän aikana kolme kerhoiltaa nuorille. Ohjaajaksi olemme saaneet Omnian kautta ohjaus- ja kasvatusalan opiskelijan Mohammed AlSarrayn. Kerho kokoontuu kirjaston kerhohuoneessa ensimmäisen kerran tiistaina 28.6. klo 18-20. Tällä ensimmäisellä kerralla kokoamme nuorten ideoita siitä, mitä he kesäkerhossa haluaisivat tehdä. Lisäksi keräämme nuorten ajatuksia hyvästä elämästä Laajalahdessa, jotta nuorten näkökulma tulee riittävästi huomioitua Laajalahti ry:n toiminnassa. Tarjoamme kerhossa myös pientä purtavaa ja juotavaa. Jos joku aktiivinen laajalahtelainen haluaa leipaista herkkuja tuleviin kerhoiltoihin, hihkaiskaa niin sovitaan järjestelyt.

Länsiväylässä artikkeli Anja Pankasalon puistosta 22.6.2022

Linkki näköislehden artikkeliin:

(Pieni oikaisu tekstiin: Laajalahti ry on hoitanut rodopuistoa alusta asti. Se perustettiin Anjan aloitteesta hänen puheenjohtajakaudellaan. Anja Pankasalon puisto tuli sen viralliseksi nimeksi vuonna 2016.)

Länsiväylän artikkelin nettiversiossa lisää kuvia:

NÄKYMÄ LAAJALAHDEN KOULUN RAKENNUSVAIHEESTA TOUKOKUUSSA 2022 (Ilmakuva: Ville Kyytsönen)

Hei sinä Laajalahti ry:n jäsen!

Oletko ajatellut hankkia järjestyksenvalvoja-kortin? Laajalahti ry tarjoaa sinulle peruskurssin sekä kertauskoulutukset jos sitoudut toimimaan järjestyksenvalvojana
Laajalahden tapahtumissa mahdollisuuksiesi mukaan. Tärkein tapahtuma on joka
vuosi järjestettävät Laajalahti-päivät syyskuussa.

Laita meille osoitteeseen laajalahti-ilmo@meiliboxi.fi viesti ja kerro hieman itsestäsi.

Menisitkö Järjestyksenvalvoja-kurssille?

Tietoa Laajalahden nimistöstä


Hyvä me !

Kulttuurilautakunnan entinen puheenjohtaja Juhani Hakala antaa Länsiväylän numerossa 8-9.1.2022 tunnustuksensa laajalahtelaisille tuloksekkaasta vaikuttamisesta lähikirjastomme säilymisen puolesta. Kiitos kaikille aktiivisille laajalahtelaisille!


Kooste asukastilaisuudesta 20.12.2021

Koosteeseen pääsee täältä: Asukastilaisuus Laajalahden keskus


Konsultin raportti: Laajalahden ja Soukan lähikirjastojen lakkauttamisen ennakkovaikutusten arviointi

(17.12.21) Raportti on valmistunut ja se on luettavissa täältä:


SURU-UUTINEN

Laajalahtelainen ex-kansanedustaja ja ex-Laajalahti ry:n johtokunnan jäsen Jyrki Kasvi on menehtynyt pitkän sairauden murtamana 16.11.21

Laajalahti ry esittää osanottonsa Jyrki Kasvin omaisille ja läheisille.
Laajalahtelaiset osoittivat olevansa tosissaan puolustamassa lähikirjastoaan

Sadat laajalahtelaiset kokoontuivat Laajalahden kirjaston eteen lauantaina 13.11.21 osoittamaan mieltään lähikirjastomme lakkautusuhan takia. Ilmoille kaikui huudot NÄPIT IRTI NÄPIT IRTI....

Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Maria Guzenina korosti puheessaan lähikirjastojen merkitystä yhteisöllisyyden edistäjänä ja syrjäytymisen ehkäisijänä. Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Tiina Elo totesi, että lähikirjasto on tuttu ja turvallinen. Sen arvo on juuri siinä, että pienikin lapsi voi käydä siellä yksin. Molemmat puhujat lupasivat tehdä töitä lähikirjastojen hyväksi.

Helsingin Sanomien artikkeli mielenosoituksestamme: https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000008403544.html?...

Länsiväylän artikkeli:

Länsiväylän toinen artikkeli:


Laajalahti ry:n kannanotto Laajalahden kirjaston lakkautusuhkaan: KIRJASTO KYLÄN SYDÄMENÄ

Suomi on ylpeillyt kansalaisyhteiskunnalla, jossa on korkea lukutaito, luottamus ja halu toimia yhteiseksi hyväksi. Nämä syystäkin ylpeyttä herättävät asiat eivät kuitenkaan ole itsestäänselvyyksiä vaan niitä tulee vaalia. Yksittäisen kaupunkilaisen kannalta kansalaisyhteiskunnan kulmakivenä toimii kirjasto. Vapautta ja tasa-arvoa vaalivan kirjaston tulee olla kaupunkilaista lähellä ja kaikkien saavutettavissa.

Saavutettavuutta tarkastellaan usein työikäisen silmälasien läpi. Lue koko kannanotto:


Kirjaston alakerran kokoustilat taas käytössä

Laajalahden kirjaston alakerran kokoustilat on saatu kuntoon ja ovat asiakkaiden varattavissa osoitteessa: varaamo.espoo.fi

Lisätietoja:

Kirjaston alakerta

Elfvikin vanha metsä suojellaan asetuksella

Valtioneuvoston ja ympäristöministeriön asetuksilla perustetaan Uudellemaalle valtion maille uusia suojelualueita yhteensä noin 8200 hehtaaria. Villa Elfvikin vanha metsä on yksi näistä uusista suojelukohteista toimien tärkeänä lähiluontokohteena Espoon Laajalahdessa. Tänään (15.4.2021) hyväksytyt asetukset tulevat voimaan 13.5.2021. Ympäristöministeriön tiedote: https://ym.fi/-/uudellemaalle-perustetaan-suojelualueita


New participation model for international residents

The City of Espoo is piloting new ways to encourage participation and engage international residents in the development of city services. Especially among the foreign-speaking population, due to the lack of information on how they can influence matters in their hometown, participation is often low.

click here to get more info


Espoo-lehdessä artikkeli 70-vuotiaasta Laajalahti ry:stä

Juttu luettavissa täältä:

Artikkeli
LAAJALAHDEN KADUT -HANKE
Vastauksia asukkaiden esittämiin kannanottoihin

Asukkaiden kommenteista koottu yhteenveto ja vastaukset Otakantaa.fi‐
keskustelupalstalla 27.10‐11.11.2020 käydystä keskustelusta.

Muistio 19.11.20 löytyy täältä:

https://d2htbfmhc6rwjj.cloudfront.net/attachments/4/2/9/ab578549c4840b84fccb7e05b8db8.pdf

Kiitos hankkeen vetäjille asukkaiden osallistamisesta ja hyvästä tiedottamisesta.Päivitystä Veljeskulman kiinteistön tilanteeseen

Kuva Mervi Hongisto

Espoon kaupunki on tekemässä asemakaavamuutosta Laajalahden keskustassa omistamalleen tontille, jossa sijaitsee Veljeskulman rakennuksen lisäksi myös leikkipuisto. Tontille kaavaillaan 3-4 -kerroksista asuinkerrostaloa liiketiloineen.

Museovirasto on kuitenkin esittänyt kantanaan, että rakennusta ei saa purkaa https://www.laajalahtiry.fi/uutiset.html?154833. Laajalahti ry on hakenut Veljeskulman suojelua rakennusperintölain nojalla ELY-keskukselta, joka on päätöksessään katsonut, että suojelu tulisi toteuttaa asemakaavallisin keinoin. Nyt myös ympäristöministeriö on tullut samaan lopputulokseen.

SATOn uudis- ja lisärakentamishanke Laajalahdessa

Laajalahti ry:n edustajilla oli tiistaina 21.1.20 tapaaminen hankkeesta vastaavien satolaisten kanssa. Keskustelu oli rakentavaa ja hedelmällistä. Totesimme ajavamme samoja päämääriä eli SATOn vuokrakerrostalojen asukasrakenteen monipuolistamista ja segregaation ehkäisemistä.

Hankkeessa on kaavailtu kahden huonokuntoisen kerrostalon purkamista ja niiden paikalle uusien rakentamista (kaavaehdotus Laajalahden keskus,120326). Taloista tulisi entisiä suurempia, koska tontilla on käyttämätöntä rakennusoikeutta noin 2900 k-m2. Rakennuksista tulisi esteettömiä eli asunnot sopisivat myös senioreille.

SATOn Laajalahden kerrostaloista osa on aravarajoituslain piirissä ja asukasvalinnoissa on jouduttu antamaan etusija asunnontarpeen, varallisuuden
ja tulojen perusteella. Nyt tulevassa uudis- ja lisärakentamisessa on tarkoitus rakentaa vapaarahoitteisia taloja, joita nämä asukasvalintaan liittyvät aravasäännökset eivät koskisi.


Tiedätkö missä menee tonttisi rajat ?

Tiedon löydät Espoon karttapalvelusta:

1. Mene osoitteeseen kartat.espoo.fi

2. Vasemman yläreunan valikko -> Valitse karttanäkymä -> ilmakuva

3. Valitse kartalla näkyvät tiedot -> Karttoja -> osoitekartta

4. Suurenna karttakuvaa oman alueesi kohdalla ja rajat tulevat näkyviin

Piha-alueiden laajentaminen, omien istutusten ja rakenteiden tekeminen, tontin ulkopuolisten alueiden haltuunotto sekä omaisuuden säilyttäminen tontin ulkopuolella on kiellettyä. Tontinhaltijan velvollisuutena on pitää katu puhtaana tontin rajasta kadun keskiviivaan saakka.


Laajalahti ry täyttää 70-vuotta vuonna 2020

Laajalahti ry:n 70-vuotisjuhlajulkaisutoimikunta kokouksessaan 6.11.2019. Vasemmalta: Kalevi Lehikoinen, Kari Hakala, Harri Lassila, Inka Rautiala, Jasmina Ollikainen, Raili Lindberg ja Minna Fagerlund. (Kuvasta puuttuu toimikunnan jäsenet Heli Nikunen ja Lassi Heiskala).

Laajalahden asuntoalueella on ainutlaatuinen historia. Kylämme rakennettiin siirtoväen, rintamamiesten ja veteraanien voimin suurin ponnistuksin ja hyvässä yhteis- ja talkoohengessä tiettömään metsään. Tarkoituksenamme on tallentaa perimä- ym. tietoa tästä pitkästä matkasta nykyiseen Laajalahteen yhdistyksemme
70-vuotisjuhlajulkaisussa. Toivomme, että sekä nykyiset että entiset laajalahtelaisivat alkaisivat käydä läpi muistojaan ja kuvakokoelmiaan tähän taipaleeseen liittyen. Avaamme erillisen sähköpostitilin, johon sitten toivomme saavamme näitä alueemme kehityshistoriaan liittyviä tarina- ja kuva-aarteita. Ilmoitamme osoitteesta myöhemmin.

Laajalahden kaavanimistö muuttuu
Kuulutus 2019/2882 5.11.2019

Lisätiedot ja listaukset Laajalahden nimistömuutoksista:


Espoo kuuluttaa kaava- ja katusuunnitelmista toukokuun alusta lähtien vain sähköisesti

Espoo luopuu kokonaan tulostettujen kaava-asiakirjojen nähtävillä pidosta kaupungin asiakaspalvelu- ja asiointipisteissä. Toukokuusta alkaen kaava-aineistojen ja katusuunnitelmien nähtävillä olosta kuulutetaan ainoastaan Espoon verkkosivuilla osoitteessa espoo.fi/kuulutukset.
Myös osa rakennuslupiin liittyvistä naapurien kuulemisista julkaistaan jatkossa verkkosivuilla, ei enää sanomalehdissä.

Laajalahti ry pyrkii omalta osaltaan seuraamaan Laajalahden alueen kaava- ja katusuunnitelmia ja tiedottamaan niistä asukkaita näillä nettisivuillamme.


Turvesuon asuntorakentaminen - Laajalahti ry:n asukaskyselyn raportti

https://drive.google.com/file/d/1Be4RJ91nyVcAW49EV...

Espoon kaupunki suunnittelee Laajalahden Turvesuon alueelle tiivistä kerrostaloaluetta noin 3000 asukkaalle. Alueen suunnittelusta ollaan järjestämässä arkkitehtikilpailu. Suunnittelutyön taustamateriaaliksi Laajalahti ry laati asukaskyselyn, joka kartoitti asukkaiden näkemyksiä Turvesuon rakentamisesta (Turvesuo, 120502) ja alueen merkityksestä asukkaille. Kysely toteutettiin nettilomakkeen avulla. Linkit lomakkeeseen julkaistiin kesäkuussa 2018 Laajalahti ry:n nettisivuilla ja Laajalahti-ryhmässä Facebookissa. Vastausaika oli noin kolme viikkoa ja vastaajia oli 126 henkilöä.

Kiitos kaikille vastaajille. Raportti on nyt valmis. Toivottavasti teitä kuullaan alueen suunnittelussa Espoon kaupungin strategian, Espoo-tarinan hengen mukaisesti. Espoon kaupungin mukaan sen päämääränä on kaikkien Espoo; kuntalaisten osallistumisen helppous, asukkaiden lähitekeminen ja omatoimisuus.

Laajalahtelaiset olivat omatoimisia. Lähitekona syntynyt raportti toimitetaan nyt virkamiesten huomaan. Katsotaan kuinka helppoa kuntalaisten osallistuminen on.

Huom. Raportti on laadittu kaksipuolisena tulostettavaksi dokumentiksi ja sisältää taittosyistä joitakin tyhjiä sivuja.Uutiset

Liikenneturvallisuus - kaupungin vastaus (26.10.2023)

Lupauksenvuori on suojeltu (27.05.2023)
Lupauksenvuori on suojeltu muinaismuistolain nojalla ! Muinaismuistolaki (295/1963) rauhoittaa kiinteät muinaisjäännökset ja ilman sen nojalla annettua lupaa kukaan..

Kannanotto yleiskaavan 2060:n suunnitteluun (03.03.2023)
Tapiolan suuralueen asukasyhdistykset  3.3.2023  Tapiolan suuralueen tavoitteet Espoon yleiskaavan 2060 valmisteluun Viite: Kaupunkisuunnittelukeskuksen tietopyyntö..

Kuntoportaiden hahmottamisongelmasta (12.11.2022)
Kuntoportailijat ovat havainneet hahmottamisongelmia portaita käyttäessään. Otimme asian johdosta yhteyttä Espoon kaupunkiin / portaiden suunnittelijaan.  Alla hänen..

TaKe-säästöt - Laajalahti ry:n kannanotto (29.05.2022)
Asia: Taloudellisesti kestävä Espoo ja vaikuttavuusarviointi Espoon tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan kirjannut:   ”Kirjasto on asukkaille..

15.02.2022  Vahvialankallion kuntoportaat - Palaute/Vastaukset
07.11.2021  Vetoomus Laajalahden kirjaston puolesta
21.10.2021  Kirjasto kylän sydämenä
19.09.2021  Tapiolan seurakunnan Kesä Laajalahdessa-hanke onnistui
16.08.2021  Laajalahti ry:n mielipide -Turvesuonristi