Anja Pankasalon (rodo)puisto

Kesätyöntekijät saapuivat taas Elfvikin rantaniityille

Kyytöt Martti-sonni ja lehmät: Lara, Ria, Petunia, Nelli, Nata ja Jasmiini sekä vasikat: Verna, Virna, Voikukka, Veikko ja Viola saapuivat Tammisaaresta kesätöihin Elfvikin rantaniitylle 25.5.2023 pitämään kasvillisuus matalana.

Kuva Villa Elfvikin luontotalo.

Luontotalosta tiedettiin kertoa myös, että niityllä pesii ainakin töyhtöhyyppä ja
punajalkaviklo. Tänään (29.5.) siellä näytti viihtyvän ruokailemassa kanadanhanhia poikasineen.

Lepakko- ja linturetki Laajalahdelle 3.6. klo 22.30-01.00

Retki alkaa Villa Elfvikin pihasta. Tunnistamme rantaniityn kahlaajia ja vesilintuja. Tutustumme lepakkodetektorin käyttöön ja tunnistamme alueella lentäviä lepakoita. Ota mukaan omat kiikarit, otsalamppu ja pitkät housut punkkien varalta. Retkellä pidetään pieni evästauko. Vapaa pääsy. Tervetuloa!


Lupauksenvuori on suojeltu muinaismuistolain nojalla !

Kuva Heli Nikunen

Lupauksenvuoren aluetta on viime aikoina vandalisoitu luvattomilla kaivuu- ja raivaustöillä. Ilmeisesti tarkoituksena tehdä maastopyörärataa. Toisen omistamalla maalla se on aina kielletty ja erityisen tuomittavaa on tehdä sitä suojelualueella.

Muinaismuistolaki (295/1963) rauhoittaa kiinteät muinaisjäännökset ja ilman sen nojalla annettua lupaa kukaan ei saa esimerkiksi kaivaa, peittää, purkaa, vahingoittaa tai muuttaa millään tavoin muinaisjäännösaluetta. Pyöräilyäkin tulee välttää, jotta muinaisjäännöksen rakenteet, kasvillisuus ja maan pintakerros eivät vaurioidu.

Vastuullinen retkeilijä liikkuu ja toimii muinaisjäännösalueilla siten, että muinaisjäännös ja sen ympäristö eivät vahingoitu millään tavalla. Muinaisjäännösalueella ei tehdä esimerkiksi tulta ja tupakointiakin on hyvä välttää maastopalojen ehkäisemiseksi. Alueelle ei jätetä myöskään roskia tai muuta tavaraa, vaan kaikki mukana tuotu viedään myös pois.


KIITOS KAIKILLE RODOPUISTO-TALKOISIIN 23.5. OSALLISTUNEILLE


Tässä Laajalahti ry:n johtokunnan talkoojoukkue. Vasemmalta:

Tiina Elo, Elisa Wilén, Heli Nikunen, Sami Humala ja Kari Hakala.

Kiitos myös muillle osallistujille.
(kuva Tiina Elo)Sekä Espoon kaupunki että Länsiväylä ihastelevat neulegraffitejamme

Laajalahti ry:n ja Laajalahden Marttojen yhteinen projekti nähdään myös osoituksena laajalahtelaisten yhteisöllisyydestä. Espoon kaupunki:

"Työn sanomaan on kiteytetty toisista ja ympäristöstä välittäminen – upeaa yhteisöllisyyttä!"

Linkki Länsiväylän artikkeliin: Upeita koristeita ilmestyi puihin Espoossa

Neulegraffitit koristavat nyt kirjastomme ympäristöä

Neulegraffitien sanoma on ”Välitetään toisistamme ja ympäristöstämme!”

Kiitos kaikille tekijöille: Marja Ahlfors, Johanna Ansamaa, Lilja Antson, Heli Antson, Raija, Ekblom, Ilona Harjunen, Kirsi Hellas, Marja-Leena Järvinen, Kristina Kaartinen, Ritva Kaartinen, Seija Kurunmäki, Irmeli Kääpä, Annu Mannersalo, Ulla Meronen, Eevis Mäntylä, Heli Nikunen, Elisa Ojala, Terttu Pihlajaniemi, Helena Piipponen, Aura Piironmaa, Hannele Reihe, Päivi Taanila, Maija Valvanne, Jutta Ylitalo.

Kuvat Heli Nikunen

Laajalahden kulttuurikuntokortti

Laajalahtelaisilla on nyt oma kulttuurikuntokortti kesälle 2023! Kortin täyttämiseen voivat osallistua kaiken ikäiset laajalahtelaiset. Laajalahti ry arpoo kaikkien elokuun loppuun mennessä kortin palauttaneiden kesken kivoja palkintoja. Kortti löytyy kirjaston tuulikaapista ja palautuslaatikko tulee kirjastoon.

Kaupunginhallitus hyväksyi 8.5.23 Laajalahden keskusta -asemakaavamuutoksen sekä maankäyttösopimuksen

"Rakentamisen tulee massoittelultaan, mittasuhteiltaan, julkisivujen käsittelyllään sekä käytettyjen materiaalien ja värien osalta muodostaa kuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön kanssa hallittu ja harmoninen kokonaisuus." (Ote määräyksistä).

Linkki päätöspöytäkirjaan liitteineen:


Uusi pakettiautomaatti Laajalahden keskustassa

SATO-yhtiö on tuonut Heinjoenpolku 2:een iBoxenin pakettiautomaatin, josta voi noutaa ja palauttaa kaikki Matkahuollon kuljettamat paketit. Automaatista voi myös lähettää paketteja kaikkialle Suomeen lähes 2 300 Matkahuollon palvelupisteeseen sekä ulkomaille.

Automaatti löytyy Alepalta tultaessa Heinjoenpolun vasemmalta puolelta ensimmäisen kerrostalon nurkalta.

Kiitos kaikille kevään siivoustalkoisiin osallistuneille!

Laajalahtelaisilla riittää vielä talkoohenkeä.

Noin 30 henkilöä osallistui yleisten alueidemme siivoamiseen. Kiitos kaikille.


Raide-Jokerin uutiskirje toukokuu 2023


Laajalahden asukkaiden ikärakenne 31.12.2022

Laajalahden kaupunginosan (= Pohjois-Laajalahti + Ruukinranta) ikärakenne. (Etelä-Laajalahti sisältyy Pohjois-Tapiolan lukuihin.) Suurin ikäryhmä muodostuu 35-44 -vuotiaista.

Turvesuonristi
kaupunkisuunnittelulautakunnan asialistalla 10.5.2023

Turvesuonristi, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 120503, kaupunginosa 17. Laajalahti (Kh-Kv asia).

Siistitään Laajalahti yhdessä - Kevään talkooaikataulu:

6.5. klo 10 siivotaan lähiympäristöä roskista. Kokoontuminen kirjaston takapihalla.

13.5. viimeistellään neulegraffittikoristukset Laajalalahden keskustassa.

23.5. klo 18 alkaen siistitään rodopuistoa.

27.6. klo 18 pidetään vieraslajitalkoot kuntoportaiden alapäässä.

Tarkempia tietoja lähempänä ajankohtaa.

Laajalahden lintulive käynnistyi taas 12.4.23

Kameran live-kuva seuraa Espoon Laajalahdella pesiviä ja ruokailevia lintuja. Kamera kääntyy automaattisesti ja näyttää lahtea eri puolilta. Yöllä kamera ei liiku ja kuva on mustavalkoinen. Äänet saat päälle klikkaamalla ruudun alaosassa olevaa kaiutinkuvaketta.

Linkki:

Laajalahti ry:n vuosikokous 2.3.2023

Laajalahti ry:n puheenjohtajaksi vuodelle 2023 valittiin Heli Nikunen.

Jäsenmaksu säilyy ennallaan: 10 euroa/kotitalous.

Yrityksille ja yhteisöille tarkoitetun kannattajajäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 50 euroa vuodessa.

Laajalahti ry:n toimintakertomus vuodelta 2022 LinkkiKannanotto yleiskaava 2060:n suunnitteluun

Haukilahden Seura – Gäddvikssällskapet ry, Laajalahti ry, Mankkaa-seura ry, Otaniemi-Seura ry, Pro Westend ry, Tapiolan Kilta ry ja Tontunmäki-Seura ry eli Suur-Tapiolan asukasyhdistykset ovat laatineet yhteisen kannanottonsa liittyen yleiskaava 2060:n suunnitteluun Tapiolan suuralueella.

Kaupungille toimitettu kirjelmä on luettavissa täältä:

HS:n artikkelissa Turvesuonristin liikuntakeskuksesta

"SUURIN pääkaupunkiseudun vireillä olevista hankkeista lienee Laajalahteen Tapiola Golfia vastapäätä suunniteltu keskus, johon on kaavailtu viittätoista sisäpadelkenttää ja kymmentä sisätenniskenttää sekä pihalle vielä molempien lajien ulkokenttiä."
https://www.hs.fi/visio/art-2000009370118.html

Turvesuonristin hankkeen suunnitelmista esittely tiistaina 28.2.23 klo 18.00 Tapiola Golfin tiloissa

Laajalahti ry tarjoaa töitä nuorille

Laajalahden Nuortenkerhon toiminta jatkuu maaliskuussa 2023!��Kesän 2022 Nuortenkerhot saivat suuren suosion ja nuoret toivoivat jatkoa. Kerho tulee kokoontumaan Kirjaston alakerrassa 1-2 kertaa kuukaudessa torstai-iltaisin muutaman tunnin kerrallaan.Tarjoamme nyt muutamalle täysi-ikäiselle laajalahtelaiselle nuorelle mahdollisuuden tulla mukaan toimintaan ohjaajan roolissa.Työnkuvaan kuuluu osallistuminen toiminnan suunnitteluun, käytännön järjestelyt sekä nuorten ohjaaminen. Toivomme, että sinulla on aito innostus nuorten kanssa toimimiseen sekä hyvät organisointitaidot. Tehtävänäsi on luoda turvallinen ympäristö sekä hyvä fiilis yhdessä tekemiselle. Työnkuvaasi kuuluu myös Laajalahden Nuortenkerhon somevastaavana toimiminen.Ohjaamisesta maksetaan kohtuullinen palkka. Laajalahti ry on tiiviisti mukana toiminnassa.Kerro meille lyhyesti itsestäsi lähettämällä sähköpostia osoitteella laajalahtiry@gmail.com. Kuulemme myös mielellämme, jos sinulla on toimintaan liittyviä ideoita. Otamme sinuun pian yhteyttä!

Meluselvityksen voi ladata täältä:

Bussien 113, 212 ja 213N reitit muuttuvat elokuussa -23

Lisätietoja: Uudet reitit

Pidetään kadunvarren ojat, rummut ja ritiläkaivojen kannet avoinna!

Sulamisvedet ja tukkeutuneet katukaivot ovat aiheuttaneet katualueilla jopa paikallisia tulvia. Tulvimisen estämisessä on tärkeää, että kadunvarren ojat, tonttiliittymien rummut ja katualueella tontin kohdalla olevat ritiläkaivojen kannet pysyvät avoinna. Tämä kaikki on kiinteistön omistajan tai haltijan vastuulla.

Tonttiliittymän ojarummun on oltava kunnossa myös talvella. Jos rumpu ei johda vettä, vesi jää seisomaan ojaan, tunkeutuu sieltä tierakenteeseen ja valuu tielle. Tästä aiheutuu kuoppia, routimista sekä tien kuntoa nopeasti heikentäviä halkeamia. Jäätyessään tielle valunut vesi muodostaa niin sanottua paannejäätä, joka voi aiheuttaa onnettomuusriskin.

Myös ritiläkansi tulee pitää jäättömänä ja roskattomana. Kaupunki auttaa vain, jos kaupunki on kasannut kaivon päälle lumivuoren.

YLEISKAAVA 2060

Yleiskaavatyö 2060-työ on käynnistynyt Espoossa. Vaikuttakaa ja vastatkaa kyselyyn. Laajalahti ry vie sen pohjalta laajalahtelaisten näkemyksiä kaupungin tietoon.

Kotina Laajalahti -kirja nyt verkkokirjakaupassa

Kotina Laajalahti -kirjoja voi nyt tilata Bookcoverin verkkokirjakaupasta postitse , eri puolille Suomea. Jos haluat tilata kirjan Laajalahden alueelle, ota yhteyttä Laajalahti ry:yn.

Kunnallistekniikan rakentamisohjelma vuodelle 2023

Laajalahden osalta suunnitelmissa on mainittu:

Ruukinranta/ Kehä I Laajalahdessa - Rakennetaan Laajalahdensolmun eritasoliittymä sekä meluntorjuntaa.

Turveradantien avo-ojan siirto - Siirretään avo-oja tontilta. Ojan siirto mahdollistaa tontin myynnin tai vuokrauksen ja torjuu Kivennavantien tulvaongelmaa.

Turvesolmun risteyssilta - Liikuntasauman ja kaapelihyllyjen korjaus.

Muolaanpuisto ja Äyräpääntie - Rakennetaan katu asemakaavan mukaiseen palvelutasoon.

Raudunkuja - Jkpp:n parantaminen ja suojatien siirto.

Suunnitelma kokonaisuudessaan luettavissa täältä:

Rodojen suojassa -teoksen aiheet tulevat Laajalahdesta

Taiteilija Kati Immonen teoksensa äärellä Raide-Jokerin pysäkillä. Katin inspiraation lähteistä voit lukea täältä. Katin kuvasi Paula Virta/EMMA

Espoo-mitali Laajalahteen /Laajalahti ry:lle

Espoon kaupungin itsenäisyyspäiväjuhlissa Metro-Areenalla jaettiin perinteisesti Espoo-mitaleja tunnustukseksi arvokkaasta toiminnasta Espoon kaupungin hyväksi. Tänä vuonna yksi mitalin saajista oli Laajalahti ry:n johtokunnan jäsen Raili Lindberg. Mitalipuheessa oli vahvasti mukana Laajalahti ry:n ansiokas toiminta.

” Laajalahti ry:n pitkäaikainen aktiivi Raili Lindberg edustaa pitkäjänteistä ja paneutuvaa työtä, jota koko yhdistys on tehnyt kehittyvän kaupungin hyväksi. Laajalahti ry:llä on yli 70 vuotinen historia. Pitkäikäinen yhdistys tekee arvokasta työtä sekä aktiivisena vaikuttajana että paikallisen identiteetin että yhteisöllisyyden vahvistajana.”

Aikaisempina vuosina muita laajalahtelaisia Espoo-mitalin saajia ovat olleet Anja Pankasalo, Mauri Kunnas, Jyrki Kasvi, Johanna Karimäki ja Tiina Elo.

Laajalahti sai kunniamaininnan Uudenmaan Vuoden Kylä 2023 -kilpailussa

Vuoden kyläksi valittiin Pellinki. ”Valintaraati päätti antaa myös kunniamaininnan. Se myönnettiin noin 3800 asukkaan Laajalahdelle, espoolaiselle kaupunginosalle.

Raatiin vetosi se, kuinka aluetta ylläpidetään ja kehitetään
päämäärätietoisesti sekä vaalitaan kotiseutuhenkeä, toiminta on runsasta ja monipuolista ja viestintää hoidetaan hyvin.”

YLE:n uutinen asiasta: YLE:n uutinen

Helsingin Sanomat:

Länsiväylä: https://www.lansivayla.fi/paikalliset/5568744?fbcl...


Ensimmäinen erä Laajalahti-kirjoja myytiin hetkessä loppuun. Lisää tulossa.

Pahoittelemme. Kirjapainolla on ollut toimitusvaikeuksia. Saatiin vasta ensimmäinen 100 kpl:een toimituserä.

Eli lisää on tulossa ja järjestämme uusia myyntitilaisuuksia, kun loput tulevat. Ilmoittelemme tarkemmin, kun saamme vahvistuksen seuraavasta toimituksesta.


RAIDE-JOKERI ALKAA EHKÄ LIIKENNÖIDÄ JO SYKSYLLÄ 2023.

HSL valmistautuu liikennöinnin mahdolliseen aikaistumiseen budjetoimalla aloittamisen kustannuksia jo vuodelle 2023. Lue lisää:


Raide-Jokerin meluaidan taideteoksen avajaiset 5.11.22

Tässä kuvassa taitelija Kati Immonen esittelee näkemystään Laajalahden alku-asukkaan Suotorpan mummon lehmästä. Kohta ilmestyvässä Laajalahti ry:n kirjassa tästä tapahtumasta kerrotaan tarkemmin näin:

Idan persoonaa kuvaa myös tapaus, joka sattui kerran, kun naapurissa asuneet Tammiset tulivat kotiinsa. Ida löytyi heidän puutarhastaan lehmänsä kanssa. Ida piti lehmäänsä narussa samalla, kun se söi Tammisen rouvan kukkapenkistä tulppaaneja. Ida ei häkeltynyt, vaan tokaisi, että noin sitä vaan ajattomaan aikaan tullaan kotiin.

KUULUTUS

JÄTEMAKSUT 1.1.2023 LÄHTIEN Hinnasto


___________________________________________


Vahvialankallion kuntoportaat avattiin 30.10.2022

Koleasta säästä huolimatta asukkaat osallistuivat runsaslukuisina avajaisiin. Laajalahti ry:n pj Heli Nikunen leikkasi nauhan ja avajaispuheen piti Laajalahti ry:n johtokunnan jäsen Tiina Elo.

Laajalahden koulun 4A-luokka piti buffettia ja Loft Gym antoi treenineuvoja. Kiitos kaikille osallistujille ja järjestäjille. (Kuva Kari Hakala)

Haluaisitko tehdä vapaaehtoistyötä kirjastossa ?

Kirjastossa vapaaehtoiset toimivat esimerkiksi lukupiirien vetäjinä, kirjastomummoina ja -vaareina, lukukoiran ohjaajina, novellien ja satujen lukijoina sekä käsityö- ja pelikerhojen vetäjinä. Kirjastossa on myös mahdollista kokeilla uusia vapaaehtoistoiminnan muotoja. Voit myös järjestää toimintaa omalla äidinkielelläsi.

Lisätietoja:

Minne voi ilmoittaa roskaantumisesta

Roskaaja on velvollinen siivoamaan roskat ja roskaantuneen alueen. Jos roskaajaa ei saada selville, toissijainen siivousvastuu on roskaantuneen alueen haltijalla tai maanomistajalla.

Tässä listaus, minne voi ottaa yhteyttä eri roskaantumistilanteissa:

Yhteystiedot roskaantumisesta ilmoittamiseen

Laajalahtelaisen Mauri Kunnaksen näyttely on avattu weegee:llä 7.10. 2022

Lisätietoja:

Kirjaston tilanne

(30.9.22) Kulttuurilautakunnan pöytäkirja on julkaistu ja kirjastoverkkoasiaa käsitellään sen pykälässä 44. https://espoo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022735-9

Siinä todetaan, että välitöntä tarvetta kirjaston palveluverkon muutoksille ei ole.

Päätöksessä kiinnitetään huomiota myös Espoon kirjastojen suuriin vuokrakuluihin: ” Kirjaston menoista suuri osa on vuokrakuluja, joiden osuus on noussut jatkuvasti kirjaston budjetin pysyttyä melko samalla tasolla useamman vuoden. Vertailtaessa suurten kaupunkien kirjastopalveluiden menoja tarkemmalla tasolla, nousevat
Espoon kaupungin osalta esille korkeat vuokrakulut
.”

Vuonna 2020 Laajalahden kirjaston vuokrakulut olivat 31.539 euroa. Tänä vuonna vuokra on 63.678 euroa. Korotus on siis 100 %.

Perinteinen Laajalahtipäivä kokosi taas kyläväen yhteen

Kuva Lassi Heiskala.

(11.9.) Sää Laajalahtipäivänä lauantaina 10.9.22 oli kolea, mutta aurinkoinen. Aurinkoisia olivat myös lämminhenkiset laajalahtelaiset. Kylän yhteishenki on koskettava.

Kiitos kaikille, jotka mahdollistivat tilaisuuden järjestämisen. Erityinen kiitos Laajalahti ry:n johtokunnan ulkopuolisille henkilöille, jotka auttoivat järjestelyissä. Kiitos kuuluu myös K-Supermarket Mankkaalle ja Blue Jay:lle arpajaispalkintolahjoituksista. (Lisää kuvia Laajalahtipäivästä luvassa viikolla kuva-albumiin).

Laajalahti ry:n järjestämä kesäkerho nuorille oli onnistunut hanke

(23.8.22) Laajalahti ry:n nuorison kesäkerhon suosio kirjaston alakerrassa ylitti kaikki odotukset. Kahdella viimeisellä kerralla mukana oli 25 innokasta osallistujaa. Yhtenä kerhon perustamisen lähtökohtana oli tarve vaikuttaa Laajalahden keskustassa esiintyneeseen häiriökäyttäytymiseen. Uskomme, että tällä toiminnalla oli positiivista vaikutusta myös siihen.

Espoon kaupungin nuorisopalvelut on ilmaissut arvostuksensa tätä työtä kohtaan ja on nyt halukas keskustelemaan, miten toimintaa voitaisiin jatkaa myös kesän jälkeen kaupungin tuella.

Kaupungin uudistetut ohjeistukset rottien torjuntaan

Espoon seudun ympäristöterveys on julkaissut uudet ohjeet rottien torjuntaan. Linkki ohjeistukseen:

https://static.espoo.fi/cdn/ff/nO7bWzwlV0O-x6nMR5n...

HSL:n uutiskirje: Vapaus alkaa lähipysäkiltä

Uutiskirjeessä opastetaan, miten julkisilla kulkuneuvoilla pääsee eri luonto- ja retkikohteisiin.

https://mkvr-prod.hsl.fi/ov?mailing=4ZITKEKF-11M5E...Risuja ja roskia - kuka hoitaa?

Puhtaanapidon vastuu jakaantuu niin tontin omistajalle kuin myös kaupungille.

Espoon kaupunki on julkaissut tiedotteen, jossa ohjeistuksen lisäksi on selvitetty myös vastuut ja velvoitteet.

Tiedote on luettavissa täältä:

https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/07/roskia-ja-...

Kesäkerho nuorille

Laajalahti ry järjestää kesän aikana kolme kerhoiltaa nuorille. Ohjaajaksi olemme saaneet Omnian kautta ohjaus- ja kasvatusalan opiskelijan Mohammed AlSarrayn. Kerho kokoontuu kirjaston kerhohuoneessa ensimmäisen kerran tiistaina 28.6. klo 18-20. Tällä ensimmäisellä kerralla kokoamme nuorten ideoita siitä, mitä he kesäkerhossa haluaisivat tehdä. Lisäksi keräämme nuorten ajatuksia hyvästä elämästä Laajalahdessa, jotta nuorten näkökulma tulee riittävästi huomioitua Laajalahti ry:n toiminnassa. Tarjoamme kerhossa myös pientä purtavaa ja juotavaa. Jos joku aktiivinen laajalahtelainen haluaa leipaista herkkuja tuleviin kerhoiltoihin, hihkaiskaa niin sovitaan järjestelyt.

Länsiväylässä artikkeli Anja Pankasalon puistosta 22.6.2022

Linkki näköislehden artikkeliin:

(Pieni oikaisu tekstiin: Laajalahti ry on hoitanut rodopuistoa alusta asti. Se perustettiin Anjan aloitteesta hänen puheenjohtajakaudellaan. Anja Pankasalon puisto tuli sen viralliseksi nimeksi vuonna 2016.)

Länsiväylän artikkelin nettiversiossa lisää kuvia:

NÄKYMÄ LAAJALAHDEN KOULUN RAKENNUSVAIHEESTA TOUKOKUUSSA 2022 (Ilmakuva: Ville Kyytsönen)

Puutarhajätteiden vienti metsään on kielletty, kuten muukin roskaaminen

Roskaaja on velvollinen siivoamaan roskat ja roskaantuneen alueen. Jos roskaajaa ei saada selville, toissijainen siivousvastuu on roskaantuneen alueen haltijalla tai maanomistajalla. Linkki ohjeisiin Mihin voit ilmoittaa roskaantumisesta

Hei sinä Laajalahti ry:n jäsen!

Oletko ajatellut hankkia järjestyksenvalvoja-kortin? Laajalahti ry tarjoaa sinulle peruskurssin sekä kertauskoulutukset jos sitoudut toimimaan järjestyksenvalvojana
Laajalahden tapahtumissa mahdollisuuksiesi mukaan. Tärkein tapahtuma on joka
vuosi järjestettävät Laajalahti-päivät syyskuussa.

Laita meille osoitteeseen laajalahti-ilmo@meiliboxi.fi viesti ja kerro hieman itsestäsi.

Menisitkö Järjestyksenvalvoja-kurssille?

Helsingin Sanomat / linkki artikkeliin:

Länsiväylässä Laajalahden liikuntakeskuksesta:
linkki artikkeliin

Laajalahti vuonna 1972

Espoo täyttää kaupunkina tänä vuonna 50 vuotta. Osana juhlavuoden toimintaa Espoon perinneseura kerää ja julkaisee muistoja 1970-luvun alkuvuosilta. Niissä kuvataan Espoon kasvua maalaispitäjästä kaupungiksi, kaupunginosien kehittymistä ja espoolaisten muistoja omasta elämästään 50 vuotta sitten.

Myös kaupunginosayhdistykset ovat mukana projektissa. Laajalahti ry:n panoksen on toimittanut Heli Nikunen ja se on luettavissa perinneseuran sivuilta: https://espoonperinneseura.net/espoo1972/laajalahti-1972/

Tietoa Laajalahden nimistöstä

Rakennuskiellon jatkaminen

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksen 2.2.2022 esityslistalla on rakennuskiellon jatkaminen Laajalahden keskuksen asemakaavan alueella, osalla kortteleita 17022 ja 17023 (rakennuskieltoalue 129).

Kiellon esitetään olevan voimassa 19.2.2024 asti.

https://espoo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=...

Ilmanlaadun mittausasema Pohjois-Tapiolassa v. 2022

Matinkylän mittausasema on siirretty Pohjois-Tapiolaan vuodeksi 2022.

Ajantasasaisia mittaustuloksia voi lukea täältä:

https://www.hsy.fi/ilmanlaatu
Hyvä me !

Kulttuurilautakunnan entinen puheenjohtaja Juhani Hakala antaa Länsiväylän numerossa 8-9.1.2022 tunnustuksensa laajalahtelaisille tuloksekkaasta vaikuttamisesta lähikirjastomme säilymisen puolesta. Kiitos kaikille aktiivisille laajalahtelaisille!


Kooste asukastilaisuudesta 20.12.2021

Koosteeseen pääsee täältä: Asukastilaisuus Laajalahden keskus


Konsultin raportti: Laajalahden ja Soukan lähikirjastojen lakkauttamisen ennakkovaikutusten arviointi

(17.12.21) Raportti on valmistunut ja se on luettavissa täältä:


SURU-UUTINEN

Laajalahtelainen ex-kansanedustaja ja ex-Laajalahti ry:n johtokunnan jäsen Jyrki Kasvi on menehtynyt pitkän sairauden murtamana 16.11.21

Laajalahti ry esittää osanottonsa Jyrki Kasvin omaisille ja läheisille.
Laajalahtelaiset osoittivat olevansa tosissaan puolustamassa lähikirjastoaan

Sadat laajalahtelaiset kokoontuivat Laajalahden kirjaston eteen lauantaina 13.11.21 osoittamaan mieltään lähikirjastomme lakkautusuhan takia. Ilmoille kaikui huudot NÄPIT IRTI NÄPIT IRTI....

Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Maria Guzenina korosti puheessaan lähikirjastojen merkitystä yhteisöllisyyden edistäjänä ja syrjäytymisen ehkäisijänä. Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Tiina Elo totesi, että lähikirjasto on tuttu ja turvallinen. Sen arvo on juuri siinä, että pienikin lapsi voi käydä siellä yksin. Molemmat puhujat lupasivat tehdä töitä lähikirjastojen hyväksi.

Helsingin Sanomien artikkeli mielenosoituksestamme: https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000008403544.html?...

Länsiväylän artikkeli:

Länsiväylän toinen artikkeli:


Laajalahti ry:n kannanotto Laajalahden kirjaston lakkautusuhkaan: KIRJASTO KYLÄN SYDÄMENÄ

Suomi on ylpeillyt kansalaisyhteiskunnalla, jossa on korkea lukutaito, luottamus ja halu toimia yhteiseksi hyväksi. Nämä syystäkin ylpeyttä herättävät asiat eivät kuitenkaan ole itsestäänselvyyksiä vaan niitä tulee vaalia. Yksittäisen kaupunkilaisen kannalta kansalaisyhteiskunnan kulmakivenä toimii kirjasto. Vapautta ja tasa-arvoa vaalivan kirjaston tulee olla kaupunkilaista lähellä ja kaikkien saavutettavissa.

Saavutettavuutta tarkastellaan usein työikäisen silmälasien läpi. Lue koko kannanotto:


Kehä I -hankkeen viimeinen uutiskirje 9/2021

Kehä I Laajalahti -hanke on valmistunut. Viimeisen uutiskirjeen voi lukea kokonaisuudessaan täältä: Uutiskirje syyskuu 2021

Laajalahti ry kiittää Väylävirastoa hyvästä yhteistyöstä ja tiedottamisesta hankkeen aikana!

Kirjaston alakerran kokoustilat taas käytössä

Laajalahden kirjaston alakerran kokoustilat on saatu kuntoon ja ovat asiakkaiden varattavissa osoitteessa: varaamo.espoo.fi

Lisätietoja:

Kirjaston alakerta


Turvesuon nevaa / Muolaansuota esitetään suojeltavaksi

Elfvikin vanha metsä suojellaan asetuksella

Valtioneuvoston ja ympäristöministeriön asetuksilla perustetaan Uudellemaalle valtion maille uusia suojelualueita yhteensä noin 8200 hehtaaria. Villa Elfvikin vanha metsä on yksi näistä uusista suojelukohteista toimien tärkeänä lähiluontokohteena Espoon Laajalahdessa. Tänään (15.4.2021) hyväksytyt asetukset tulevat voimaan 13.5.2021. Ympäristöministeriön tiedote: https://ym.fi/-/uudellemaalle-perustetaan-suojelualueita


New participation model for international residents

The City of Espoo is piloting new ways to encourage participation and engage international residents in the development of city services. Especially among the foreign-speaking population, due to the lack of information on how they can influence matters in their hometown, participation is often low.

click here to get more info


Espoo-lehdessä artikkeli 70-vuotiaasta Laajalahti ry:stä

Juttu luettavissa täältä:

Artikkeli
LAAJALAHDEN KADUT -HANKE
Vastauksia asukkaiden esittämiin kannanottoihin

Asukkaiden kommenteista koottu yhteenveto ja vastaukset Otakantaa.fi‐
keskustelupalstalla 27.10‐11.11.2020 käydystä keskustelusta.

Muistio 19.11.20 löytyy täältä:

https://d2htbfmhc6rwjj.cloudfront.net/attachments/4/2/9/ab578549c4840b84fccb7e05b8db8.pdf

Kiitos hankkeen vetäjille asukkaiden osallistamisesta ja hyvästä tiedottamisesta.Päivitystä Veljeskulman kiinteistön tilanteeseen

Kuva Mervi Hongisto

Espoon kaupunki on tekemässä asemakaavamuutosta Laajalahden keskustassa omistamalleen tontille, jossa sijaitsee Veljeskulman rakennuksen lisäksi myös leikkipuisto. Tontille kaavaillaan 3-4 -kerroksista asuinkerrostaloa liiketiloineen.

Museovirasto on kuitenkin esittänyt kantanaan, että rakennusta ei saa purkaa https://www.laajalahtiry.fi/uutiset.html?154833. Laajalahti ry on hakenut Veljeskulman suojelua rakennusperintölain nojalla ELY-keskukselta, joka on päätöksessään katsonut, että suojelu tulisi toteuttaa asemakaavallisin keinoin. Nyt myös ympäristöministeriö on tullut samaan lopputulokseen.

Laajalahti ry keskustelee vielä kaupungin kanssa Veljeskulman kunnostamisen ja entisöinnin mahdollisuudesta. Jos siinä tavoitteessa ei onnistuta, yhdistys pyrkii vaikuttamaan siihen, että uudisrakennuksesta tulisi mahdollisimman hyvin ympäristöön sulautuva ja laajalahtelaisten yhteisöllisyyttä palveleva kokonaisuus.(9.4.2020)


SATOn uudis- ja lisärakentamishanke Laajalahdessa

Laajalahti ry:n edustajilla oli tiistaina 21.1.20 tapaaminen hankkeesta vastaavien satolaisten kanssa. Keskustelu oli rakentavaa ja hedelmällistä. Totesimme ajavamme samoja päämääriä eli SATOn vuokrakerrostalojen asukasrakenteen monipuolistamista ja segregaation ehkäisemistä.

Hankkeessa on kaavailtu kahden huonokuntoisen kerrostalon purkamista ja niiden paikalle uusien rakentamista (kaavaehdotus Laajalahden keskus,120326). Taloista tulisi entisiä suurempia, koska tontilla on käyttämätöntä rakennusoikeutta noin 2900 k-m2. Rakennuksista tulisi esteettömiä eli asunnot sopisivat myös senioreille.

SATOn Laajalahden kerrostaloista osa on aravarajoituslain piirissä ja asukasvalinnoissa on jouduttu antamaan etusija asunnontarpeen, varallisuuden
ja tulojen perusteella. Nyt tulevassa uudis- ja lisärakentamisessa on tarkoitus rakentaa vapaarahoitteisia taloja, joita nämä asukasvalintaan liittyvät aravasäännökset eivät koskisi.


Tiedätkö missä menee tonttisi rajat ?

Tiedon löydät Espoon karttapalvelusta:

1. Mene osoitteeseen kartat.espoo.fi

2. Vasemman yläreunan valikko -> Valitse karttanäkymä -> ilmakuva

3. Valitse kartalla näkyvät tiedot -> Karttoja -> osoitekartta

4. Suurenna karttakuvaa oman alueesi kohdalla ja rajat tulevat näkyviin

Piha-alueiden laajentaminen, omien istutusten ja rakenteiden tekeminen, tontin ulkopuolisten alueiden haltuunotto sekä omaisuuden säilyttäminen tontin ulkopuolella on kiellettyä. Tontinhaltijan velvollisuutena on pitää katu puhtaana tontin rajasta kadun keskiviivaan saakka.


Laajalahti ry täyttää 70-vuotta vuonna 2020

Laajalahti ry:n 70-vuotisjuhlajulkaisutoimikunta kokouksessaan 6.11.2019. Vasemmalta: Kalevi Lehikoinen, Kari Hakala, Harri Lassila, Inka Rautiala, Jasmina Ollikainen, Raili Lindberg ja Minna Fagerlund. (Kuvasta puuttuu toimikunnan jäsenet Heli Nikunen ja Lassi Heiskala).

Laajalahden asuntoalueella on ainutlaatuinen historia. Kylämme rakennettiin siirtoväen, rintamamiesten ja veteraanien voimin suurin ponnistuksin ja hyvässä yhteis- ja talkoohengessä tiettömään metsään. Tarkoituksenamme on tallentaa perimä- ym. tietoa tästä pitkästä matkasta nykyiseen Laajalahteen yhdistyksemme
70-vuotisjuhlajulkaisussa. Toivomme, että sekä nykyiset että entiset laajalahtelaisivat alkaisivat käydä läpi muistojaan ja kuvakokoelmiaan tähän taipaleeseen liittyen. Avaamme erillisen sähköpostitilin, johon sitten toivomme saavamme näitä alueemme kehityshistoriaan liittyviä tarina- ja kuva-aarteita. Ilmoitamme osoitteesta myöhemmin.

Laajalahden kaavanimistö muuttuu
Kuulutus 2019/2882 5.11.2019

Lisätiedot ja listaukset Laajalahden nimistömuutoksista:


Espoo kuuluttaa kaava- ja katusuunnitelmista toukokuun alusta lähtien vain sähköisesti

Espoo luopuu kokonaan tulostettujen kaava-asiakirjojen nähtävillä pidosta kaupungin asiakaspalvelu- ja asiointipisteissä. Toukokuusta alkaen kaava-aineistojen ja katusuunnitelmien nähtävillä olosta kuulutetaan ainoastaan Espoon verkkosivuilla osoitteessa espoo.fi/kuulutukset.
Myös osa rakennuslupiin liittyvistä naapurien kuulemisista julkaistaan jatkossa verkkosivuilla, ei enää sanomalehdissä.

Laajalahti ry pyrkii omalta osaltaan seuraamaan Laajalahden alueen kaava- ja katusuunnitelmia ja tiedottamaan niistä asukkaita näillä nettisivuillamme.


Turvesuon asuntorakentaminen - Laajalahti ry:n asukaskyselyn raportti

https://drive.google.com/file/d/1Be4RJ91nyVcAW49EV...

Espoon kaupunki suunnittelee Laajalahden Turvesuon alueelle tiivistä kerrostaloaluetta noin 3000 asukkaalle. Alueen suunnittelusta ollaan järjestämässä arkkitehtikilpailu. Suunnittelutyön taustamateriaaliksi Laajalahti ry laati asukaskyselyn, joka kartoitti asukkaiden näkemyksiä Turvesuon rakentamisesta (Turvesuo, 120502) ja alueen merkityksestä asukkaille. Kysely toteutettiin nettilomakkeen avulla. Linkit lomakkeeseen julkaistiin kesäkuussa 2018 Laajalahti ry:n nettisivuilla ja Laajalahti-ryhmässä Facebookissa. Vastausaika oli noin kolme viikkoa ja vastaajia oli 126 henkilöä.

Kiitos kaikille vastaajille. Raportti on nyt valmis. Toivottavasti teitä kuullaan alueen suunnittelussa Espoon kaupungin strategian, Espoo-tarinan hengen mukaisesti. Espoon kaupungin mukaan sen päämääränä on kaikkien Espoo; kuntalaisten osallistumisen helppous, asukkaiden lähitekeminen ja omatoimisuus.

Laajalahtelaiset olivat omatoimisia. Lähitekona syntynyt raportti toimitetaan nyt virkamiesten huomaan. Katsotaan kuinka helppoa kuntalaisten osallistuminen on.

Huom. Raportti on laadittu kaksipuolisena tulostettavaksi dokumentiksi ja sisältää taittosyistä joitakin tyhjiä sivuja.Uutiset

Lupauksenvuori on suojeltu (27.05.2023)
Lupauksenvuori on suojeltu muinaismuistolain nojalla ! Muinaismuistolaki (295/1963) rauhoittaa kiinteät muinaisjäännökset ja ilman sen nojalla annettua lupaa kukaan..

Kannanotto yleiskaavan 2060:n suunnitteluun (03.03.2023)
Tapiolan suuralueen asukasyhdistykset  3.3.2023  Tapiolan suuralueen tavoitteet Espoon yleiskaavan 2060 valmisteluun Viite: Kaupunkisuunnittelukeskuksen tietopyyntö..

Kuntoportaiden hahmottamisongelmasta (12.11.2022)
Kuntoportailijat ovat havainneet hahmottamisongelmia portaita käyttäessään. Otimme asian johdosta yhteyttä Espoon kaupunkiin / portaiden suunnittelijaan.  Alla hänen..

TaKe-säästöt - Laajalahti ry:n kannanotto (29.05.2022)
Asia: Taloudellisesti kestävä Espoo ja vaikuttavuusarviointi Espoon tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan kirjannut:   ”Kirjasto on asukkaille..

Vahvialankallion kuntoportaat - Palaute/Vastaukset (15.02.2022)
Vahvialankallion kuntoportaat palaute/vastauskooste   Liikenne ja parkkipaikat:  Palaute: Tiedustellaan, tuleeko alueelle parkkipaikoitusta. Portaiden vuoksi..

07.11.2021  Vetoomus Laajalahden kirjaston puolesta
21.10.2021  Kirjasto kylän sydämenä
19.09.2021  Tapiolan seurakunnan Kesä Laajalahdessa-hanke onnistui
16.08.2021  Laajalahti ry:n mielipide -Turvesuonristi
30.05.2021  Koulun purkutyöt - päätös /Päivitetty 23.7.21