Laajalahti ry:n toimintakertomus vuodelta 2016

Vuosi 2016 oli Laajalahti ry:n 66. toimintavuosi. Yhdistys toteutti sääntömääräistä tehtäväänsä toimimalla Laajalahden kehittämiseksi

ympäristöltään ja palveluiltaan laadukkaaksi ja viihtyisäksi asuinalueeksi sekä
kotiseututietouden lisäämiseksi ja kotiseutuhengen ylläpitämiseksi.

Toimintaansa varten yhdistys sai Espoon kaupungilta toiminta-avustusta 600
euroa. Laajalahti ry:llä oli maksavina jäseninä yli 200 kotitaloutta ja on
siten jäsenmäärältään yksi suurimmista Espoon kotiseutuyhdistyksistä.


TOIMINTAA

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Laajalahden koulun ruokasalissa
29.2.2016. Tilaisuuden alustajana toimi Laajalahdessa vuosia asunut ministeri
Raimo Sailas aiheenaan kotiseututyö. Laajalahti ry:n puheenjohtajaksi kokouksessa
valittiin Sari Ojanen ja toiminnantarkastajaksi Tuula Grundström.

Meidän puisto -talkoot

Yhdistys järjesti talkoot rodopuistossa 10.5. Puistoa ja sen ympäristöä
siistittiin noin 10 hengen voimin talven metsänhoitotöiden jäljiltä. Myös pähkinäpensaiden ympäristö raivattiin
vesakoista niin, että ne tulivat näyttävästi esille. Kaupunki kuljetti myöhemmin
pois alueen siistimisestä ja perkauksesta kertyneen suuren luonnonjätemäärän.


Rodopuisto kärsi vuonna 2015-2016 sääoloista ja osa yhdistyksen vuonna 2015
istuttamista rodoista kuoli. Talvella kaupungin tekemien metsänhoitotöiden
yhteydessä tuhoutui myös lähes kaikki puiston atsaleat. Yhdistys pyrkii
paikkailemaan puistoa ja korvaamaan kuolleet uusilla taimilla varojen niin
salliessa. Yhdistys vastaanottaa mielellään myös taimilahjoituksia. Kirvuntie
43:n asukas lahjoitti yhdistykselle kesällä 2016 täysikasvuisen rodon.

Kaupunkitekniikan keskus / Elina Sirén kävi 13.7. kuvaamassa rodopuistoa ja
haastattelemassa Laajalahti ry:tä Espoon kaupungin Meidän puisto -projektin
tarpeisiin.

Rodopuisto vihittiin Anja Pankasalon puistoksi

Laajalahti ry perusti rodopuiston 1990-luvun puolivälissä silloisen
yhdistyksen puheenjohtajan Anja Pankasalon toimiessa hankkeen veturina. Puisto
valittiin Espoon kaupungin Meidän Puisto –hankkeen pilottikohteeksi vuonna 2014
ja kaupungin ja yhdistyksemme välillä solmittiin vuonna 2015 puiston
hoitosopimus.

Anja Pankasalon muiston kunniaksi yhdistys ehdotti kaupungille puiston
nimeämistä Anja Pankasalon puistoksi (ruots. Anja Pankasalo park). Espoon
kaupunki hyväksyi ehdotuksen ja puiston nimi merkitään alueemme kaavoihin.

Anja Pankasalon puisto vihittiin juhlallisesti 14.6.2016. Paikalla oli 30
henkeä ja Espoon kaupunkia tilaisuudessa edusti kaupunginjohtajalle tulleen
esteen vuoksi, kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Tiina Elo ja
kaupunginsihteeri Mari Immonen. Tilaisuuden musiikista vastasi yhdistyksen
johtokunnan jäsen Mikael Forsbacka sekä Mattias ja Tomas Törn. Laajalahti ry:n
puheenvuoron esitti puheenjohtaja Sari Ojanen.

Kaupunki toimitti puistoon muistolaatan, jonka Laajalahti ry:n johtokunnan
jäsenet Lassi Heiskala ja Kari Hakala kiinnittivät puistossa olevaan
kiveen. Kiitos kaikille muillekin järjestelyihin osallistuneille ja erityisesti Leena Kärävä-Lindgrenille. Kaupunki myönsi 550 euroa avustusta tilaisuuden
järjestämiseen.

Laajalahti ry on tyytyväinen, että sai mahdollisuuden nimetä puiston Anja
Pankasalon mukaan jo alle vuoden kuluttua Anjan poismenosta. Anjan istuttamat
kukat ja Anjan kätten jälki on edelleen näkyvissä Laajalahdessa.

Kotiseutupäivät

Valtakunnalliset kotiseutupäivät järjestettiin tänä vuonna 4.-7.8. Kajaanissa
teemalla Tienviitta tulevaisuuteen. Tilaisuuden suojelijana toimi pääministeri
Juha Sipilä. Laajalahti ry:tä kotiseutupäivillä edusti Raimo Kukko.

Lasten koulutie

Jokavuotiseen tapaan Laajalahti ry:n johtokunnan jäsenet Kari Hakala,
Kalevi Lehikoinen, Tuomas Suhonen, Leena Kärävä-Lindgren ja Raili Lindberg
jalkautuivat kyläämme turvaamaan pienten koululaisten ensimmäisen kouluviikon
tienylityksiä. Nyttemmin poistettu Kurkijoentien nopeusnäyttö oli näyttänyt
lähes poikkeuksetta merkittäviä ylinopeuksia alueellamme. Keltaliivisten
suojatievartijoiden läsnäolo ja näkyvyys hillitsee huomattavasti näitä
nopeuksia.

Laajalahtipäivä

Laajalahtipäivää vietettiin lauantaina 12.9. ja Laajalahden keskusta
täyttyi useista sadoista ihmisistä.

Totuttuun tapaan ohjelmassa oli Laajalahti ry:n infopiste, kirpputori,
makkaragrilli ja paljon erilaisia muitakin herkuttelupisteitä. Johtokunnan
jäsen Timo Mickelsson oli rakentanut tapahtumaa varten 2 suurta pöytää ja
niiden ansiosta voitiin järjestää seurustelu- ja levähdyspaikka kylämme
yhteisöllisyyttä lisäämään.

Lapsille ja lastenmielisille oli erityisen paljon omaa ohjelmaa. Laajalahti
ry (Lassi Heiskala) järjesti suunnistus- ja tietokilpailun ja Montessorikoulussa oli lasten peliluola. Kirjastossa oli Pokemon-metsästystä ja taikurin esityksiä. Kaikkein pienimmille oli myös pomppulinna, ongintaa ja kasvomaalausta. Monilla lapsilla ja nuorilla oli myös omat kirpputoripaikat.

Laajalahtipäivän kustannuksiin ei saatu avustusta Espoon kaupungilta.

Taivari

Laajalahti ry kävi neuvotteluja Espoon kaupunkitekniikan kanssa ja sai
luvan kunnostaa jo käyttökelvottomaksi vesakoituneen Taivarin (eli virallisesti
Vahvialankallion) vanhan laskettelumäen. Laajalahti ry:n organisoimat
raivaustalkoot pidettiin 8.10.2016. Suuret kiitokset kaikille talkoolaisille ja
erityisesti projektin vetäjälle johtokunnan jäsenelle Lassi Heiskalalle. Vapaaehtoisia oli runsaasti ja raivaus toteutettiin raivaussahoja, oksasaksia ja raakaa lihasvoimaa käyttäen useamman sukupolven toimesta.


Nuorimmat talkoolaiset olivat vielä kävelemään opettelevia lapsia ja
vanhimmat osallistujat , Kaltokarin Matti ja Granströmin Palle, olivat ehtineet
kokeilla Taivarilla aikoinaan laajalahtelaisten talkoilla rakentamaa
hyppyrimäkeäkin. Nyt laajalahtelaisten lasten vanhemmat ovat ottamassa heiltä
viestikapulaa Taivarin hoidosta. Toivottavasti mäki saadaan yhteisvoimin
pidettyä käyttökunnossa jatkossakin. Seuraavaksi kunnostuskohteeksi tulee
valaistus, joka huoltamattomana on pimentynyt melkein kokonaan. Lisäksi
jatketaan mäkiprofiilin muokkauksesta käytävää keskustelua.

Laajalahti ry solmi Espoon kaupungin kanssa vuonna 2016 myös Taivarin
laskettelumäen alueesta Meidän puisto -hoitosopimuksen.

Laajalahden
kirjasto

Kirjastossa on kertomusvuonna tapahtunut paljon asukkaiden
kannalta positiivisia uudistuksia ja Laajalahti ry:n yhteistyö kirjaston kanssa
on tullut entistä läheisemmäksi ja saanut uusia ulottuvuuksia. Kirjasto
osallistui aktiivisesti myös Laajalahtipäivän järjestelyihin.

Kirjastossa toteutettiin kertomusvuonna omatoimikäyttö, mikä
tarkoittaa, että laajalahtelaiset voivat käyttää kirjastoa myös varsinaisten
aukioloaikojen ulkopuolella joka päivä kello 7-22.

Tapiolan aluekirjaston uusi johtaja Oili Sivula vieraili
yhdistyksen johtokunnan kokouksessa 26.9. keskustelemassa uusista
yhteistyömahdollisuuksista Laajalahti ry:n kanssa.

Etelä- Espoon maiseman ja luonnonhoitosuunnitelma

Espoon kaupunki järjesti yhdistykselle mahdollisuuden kertoa mielipiteensä
alueemme metsien hoidosta ja tulevaisuudesta. Tämä sidosryhmille tarkoitettu
haastattelu toteutettiin Laajalahden kirjastossa 8.11. ja sen toteutti
metsänhoitaja Erkki Ikäheimo. Laajalahti ry piti alueemme lähimetsien tärkeimpinä arvoina meluntorjuntaa, näkösuojana olemista sekä ilmanpuhdistus- ja
vedenpidätyskykyä.

Raide-Jokeri

Suunnitteluvaiheessa olevan Raide-Jokerin linjaus on yksi merkittävimmistä
hankkeista Laajalahden alueella vuosikymmeniin ja se on toimintavuonna
työllistänyt merkittävästi myös Laajalahti ry:n johtokuntaa. Laajalahti ry:n
tiedossa on, että laajalahtelaisten mielipiteet linjauksen vaihtoehdoista
jakautuvat riippuen kunkin asuinpaikasta ja liikkumisen tarpeesta. Myös
vaunuvarikon aiotusta sijainnista on asukkaiden keskuudessa ollut erilaisia
näkemyksiä.

Laajalahti ry näkee Raide-Jokerin osana tulevaisuuden kokonaisuutta, jossa
myös muilla tulevilla maankäyttö- ja liikennejärjestelyillä on suuri merkitys.
Yhdistys ei ole lähtenyt kategorisesti vastustamaan tai puolustamaan mitään
yksittäistä vaihtoehtoa, vaan on halunnut antaa hankkeesta ajantasaista tietoa
ja ohjata laajalahtelaiset itse muodostamaan kantansa oikeaan tietoon
perustuen.


KAAVA-HANKKEIDEN MUISTUTUKSET JA
MIELIPITEET

Kehä I välillä Kalevalantie-Turunväylä

Laajalahti ry tutustui Espoon kaupungin ja Uudenmaan elinkeino- liikenne-
ja ympäristökeskuksen laadinnassa olevaan tiesuunnitelmaan Kehä I:n välin
Kalevalantie - Turunväylä parantamisesta. Osallistuimme aiheesta järjestettyyn
tilaisuuteen Laajalahden koululla 2.3.2016 ja jätimme asiasta mielipiteemme
8.3.2016.

Pikaraitiotie –hankkeesta informoitiin yhdistyksen nettisivuilla ja sitä
esiteltiin sen lisäksi yhdistyksen vuosikokouksessa ja Laajalahtipäivän
infopisteessä.

Laajalahti pohjoinen

Asemakaavamuutos Laajalahti pohjoinen alue 120324 oli nähtävillä
5.12.2016-5.1.2017 välisen ajan. Laajalahti ry antoi muistutuksen Raide-Jokerin
tarvitsemasta aluevarauksesta ja varikkoalueesta Kurkijoenpuistossa. Muistutus
on nähtävänä yhdistyksen kotisivuilla ja se perustuu pitkälle asiasta
11.12.2015 annettuun mielipiteeseen Raide-Jokeriin liittyvistä kaavoista, jotka
sisältyivät hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.


MUUT KANNANOTOT JA VALITUKSET

Lujabetonin asema Turvesuolla

Lujabetoni Oy haki jälleen kerran ympäristölupaa betoniaseman toiminnan
jatkamiselle. Hakemuksessa oli lisäksi haettu toiminta-ajan jatkamista
pidennettäväksi klo 22.00 saakka.

Laajalahti ry on jo useiden vuosien ajan pyrkinyt kiinnittämään Espoon
kaupungin päättäjien huomion siihen, että Lujabetonin betoniasema Turvesuolla
on selkeä asumisviihtyvyyttä ja turvallisuutta vaarantava tekijä.

Yhdistys teki hakemuksen johdosta muistutuksen Espoon ympäristökeskukselle
ja valituksen Vaasan hallinto-oikeudelle.

Lahdenpohjan asemakaavan muutosehdotus

Kaavaehdotuksessa oli hylätty Kehä I:n itäpuolelle suunniteltu
rinnakkaistie ja korvattu se jatkamalla Kurkijoentietä sillalla Kehä I:n yli.

Muutosehdotus oli kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä 14.12. Yhdistys toimitti ennen kokousta kaikille lautakunnan jäsenille Laajalahti ry:n vetoomuksen tieasian johdosta. Kaupunkisuunnittelulautakunta päättikin Laajalahti ry:n vetoomuksen seurauksena yksimielisesti ottaa myös asukkaiden näkökulman osaksipäätöksentekoa ja päätti pyytää lisäselvityksiä asian johdosta.


Kulttuurilautakunnan avustukset

Kulttuurilautakunta ei tänä vuonna ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin myöntänyt Laajalahtipäivälle kohdeavustusta. Perustelut avustushakemuksemme hylkäämiselle olivat mielestämme ristiriidassa lautakunnan aikaisemmin antamien ohjeistusten kanssa.

Laajalahti ry teki oikaisuvaatimuksen kulttuurilautakunnalle ja kunnallisvalituksen Helsingin hallinto-oikeudelle.


MUISTAMISET

- Laajalahti ry muisti ja kiitti kukkasin hyvästä yhteistyöstä Laajalahden kirjaston jättävää kirjastonhoitajaa 13.10.

- Yhdistys vei 6.12. tasavuotissyntymäpäiväonnittelut Laajalahti ry:n pitkäaikaiselle entiselle sihteerille Tytti Heiskalalle.


KUTSUT


- Espoon kaupunginjohtajan järjestämään kahvi-keskustelutilaisuuteen valtuustotalolla 22.4. osallistui Laajalahti ry:n edustajana Raili Lindberg.

- EKYL:in puheenjohtajien tapaamiseen 9.6. Nuuksion Haltiassa osallistui
varapuheenjohtaja Raili Lindberg.

- Tapiola Golf kutsui Laajalahti ry:n johtokunnan tutustumiskäynnille uudisrakennukseensa 18.10. TAG:in toimitusjohtaja Pertti Ikosen vetämän tutustumiskierroksen jälkeen yhdistys piti johtokunnan kokouksen ravintola Vistan kokoustiloissa.

- Kaupungin kulttuurin tulosyksikön ja EKYL:in 8.12 valtuustotalolla järjestämään
keskustelutilaisuuteen osallistui Raili Lindberg. Tilaisuuden aiheena oli
kulttuurilautakunnan avustukset kaupunginosayhdistyksille.


KATTOJÄRJESTÖT

Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö (EOK).

Järjestön puheenjohtajana on toiminut Simo J. Laakso, joka on edustanut
myös Laajalahti ry:tä EOK:n vuosikokouksessa.

Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto (EKYL)

Liiton puheenjohtaja on Mikko Perkko. Laajalahti ry:n johtokunnan jäsen
Raili Lindberg on liiton hallituksen jäsen ja edustanut yhdistystä EKYL:in
vuosikokouksissa.

Suomen Kotiseutuliitto (SKL)

SKL on valtakunnallinen keskusjärjestö ja EKYL:in kattojärjestö ja sitä
kautta myös Laajalahti ry kuuluu liittoon.

ESPOON ASUKASFOORUMIT

Yhdistyksen puheenjohtaja Sari Ojanen on edustanut Laajalahti ry:tä
Suur-Tapiolan asukasfoorumin valmisteluryhmässä.

Espoon Asukasfoorumien työryhmässä ovat toimineet Laajalahti ry:n johtokunnan jäsenet Simo J Laakso EOK:n ja Raili Lindberg EKYL:in mandaatilla.


LAAJALAHTI RY:N JOHTOKUNTA

Yhdistyksen puheenjohtajana on vuonna 2016 toiminut Sari Ojanen ja
sihteerinä Rea Wallenius, varapuheenjohtajana Raili Lindberg, tiedottajana Raili
Vihavainen/Raili Lindberg ja rahastonhoitajana Raimo Kukko.

Johtokunnan jäsenet vuonna 2016:

Varsinaiset jäsenet:

Elo Tiina

Heiskala Lassi

Kärävä-Lindgren Leena

Laakso Simo J.

Lindberg Raili

Nikkanen Liisa

Ojanen Sari

Timonen Jukka-Pekka

Vihavainen Raili

Johtokunnan varajäsenet:

Anttila Petri

Forsbacka Mikael

Hakala Kari

Karimäki Johanna

Lassila Harri

Lehikoinen Kalevi

Suhonen Tuomas

Wallenius Rea


Johtokunta on kertomusvuonna pitänyt 7 varsinaista kokousta. Sen lisäksi on epävirallisesti kokoonnuttu työ- ja suunnittelupalavereihin.

Toimikunnat

Ympäristö- ja virkistystoimikunnan kokoonkutsujana on toiminut Lassi
Heiskala ja Vihertekotoimikunnan kokoonkutsujana Kari Hakala.

Perinnetoimikunnan kokoonkutsujana on toiminut Raili Lindberg.

Kaavoitustoimikunnan kokoonkutsujina ovat toimineet Jukka-Pekka Timonen ja
Leena Kärävä-Lindgren.


Tiedottaminen

Laajalahti ry julkaisi kertomusvuonna 2 koko Laajalahden alueen postilaatikoihin
jaettua tiedotetta ja 2 tiedotetta rajatuille kohdealuille. Laajalahti ry:n kotisivut uudistettiin vuonna 2016 ja ne ovat muodostuneet tärkeäksi tietolähteeksi Laajalahden asukkaille.Sivuilla on vieraillut 50-300 kävijää päivässä. Sen lisäksi yhdistykselle on kertomusvuonna perustettu oma sähköpostilaatikko, jonka
kautta myös monet kaupungin viranhaltijat ovat jo oppineet ottamaan yhteyttä
yhdistykseen Laajalahtea koskevissa asioissa.


Laajalahdessa helmikuussa 2017

LAAJALAHTI RY:N JOHTOKUNTA