Väliaikatietoja Laajalahden kaavoituksesta

12.09.2018

Väliaikatietoja vireillä olevista kaavahankkeista Laajalahdessa

Kaupungin viranhaltijoilta saatua tietoa hankkeiden suunnitteluvaiheista: (julkaistu 11.9.18)

LAAJALAHDEN KESKUSTA (Veljeskulman tontti): Asemakaavoitus ei ole vireillä, koska rakennuksen suojeluasia on kesken.

LAAJALAHDEN KOULU Tavoitteena on, että koulu valmistuisi v. 2021 loppuun mennessä. Tämän toteutuminen riippuu siitä, päästäänkö urakkasopimukseen tavoiteaikataulussa. Suunnittelua viedään eteenpäin valitusten käsittelyn aikana tilaajan riskillä. Väistö tapahtuu Otaniemeen Lämpömiehenkujalle. Laajalahden koulun tilaohjelmasta on sivistystoimen aloitteesta poistettu esiopetus. Luonnosten perusteella koulu pihoineen mahtuu tontille.

TURVESUO Suunnittelu ei ole etenemässä ainakaan tänä tai ensi vuonna. Aluetta pidetään sinänsä potentiaalisesti hyvänä, mutta se ei ole hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä. Suur-Tapiolan alueella painopiste rakentamisessa on nyt Tapiola-Otaniemi-Keilaniemi alueella.

RUUKINRANTA ELY:ltä saatu lupa siirtää lahokaviosammalta sisältävät kannot vanhan metsän suojelualueelle, mikä olisi mahdollistanut kaavan tuomisen hyväksymiskäsittelyyn tämän vuoden syksyllä. Luvasta kuitenkin valitettiin. Valittaja vaatii ko. kantojen suojeluun varattavan alueen kolminkertaistamista, mikä toteutuessaan romuttaisi koko kaavaratkaisun (esim. kokoojakadun sijainti täytyisi miettiä taas alusta asti).

30.05.2021Koulun purkutyöt - päätös
11.09.2020Uusi betoniasema Laajalahteen
16.07.2020Turvesuon asuntorakentaminen - asukaskyselyn raportti
13.02.2020Kehä I:n melu / Päätöspöytäkirja 12.11.19
29.01.2020Työmaamelu Laajalahdessa - Kysely 15.9.19
20.08.2019Turvesuon asuntorakentaminen / Asukaskyselyn raportti
19.08.2019Melulupapäätös Raide-Jokerin työmaista
22.03.2019Veljeskulma - Museoviraston lausunto 1.9.17
27.10.2018Turvesolmun metsävyöhyke - esitys ELY:lle
12.09.2018Väliaikatietoja Laajalahden kaavoituksesta

Siirry arkistoon »