Työmaamelu Laajalahdessa - Kysely 15.9.19

29.01.2020

(KYSYMYS ELY-KESKUKSELLE 15.9.19)

Hei

Olisiko ELY-keskuksella antaa hyviä neuvoja, miten meidän Espoon Laajalahdessa tulisi toimia, jos lähivuosien melutilanteestamme tulee sietämätön? Lokakuusta alkaen pientaloalueellamme on 3 valtavaa rakennusprojektia paikoitellen vain parin sadan metrin päässä toisistaan jatkuen ainakin vuoden 2021 loppupuolelle.

Melun tuottajina ovat Väylävirasto, Raide-Jokeri allianssi ja Espoon kaupunki.

Toistaiseksi meillä on hallussamme vain Raide-Jokeri allianssin melulupapäätös.  Siinä määritellään melun enimmäismelutasoksi 70 dB asuinrakennusten julkisivuilla.  Kun osassa alueen asuinrakennuksia melutaso yltää jo nykyiselläänkin 60 dB:een (Kehä I:n ja Tarvontien liikenne) on vaikea uskoa, että jo pelkästään Raide-Jokerinkin työmailla voitaisiin saavuttaa sallittu melutaso. Sen lisäksi samaan melusoppaan tulee Kehä I:n muutostyöt, jossa Kehä I:n korkeustasoa alennetaan jopa 7 metriä.  Samalle ajanjaksolle ajoittuu myös Laajalahden koulun purkutyöt ja uudisrakentaminen.

Missään melulupapäätöksessä ei varmaankaan ole huomioitu näiden kaikkien hankkeiden ja normaalin taustamelun yhteisvaikutusta.  Yksityisiä kansalaisia ohjataan ensisijaisesti ottamaan yhteyttä melun aiheuttajaan.  Tässä tapauksessa niitä on kolme tahoa eikä tietyissä tilanteissa voida edes tietää, mikä näistä tahoista aiheuttaa melurajojen ylityksen vai onko se kaikkien niiden yhteisvaikutus. 

Mitä asukkaat voivat tehdä ja miten heidän tulee toimia, jos melutilanne ylittää ihmisten sietorajan?  Mikä on vastuullinen virallistaho?  Mihin otetaan yhteyttä?

Olisin kiitollinen vastauksesta, jonka voisin julkistaa Laajalahti ry:n nettisivuilla ohjeistukseksi alueemme asukkaille.

Liitteenä selvennykseksi itse laatimani kartta melualueista ja -lähteistä.

Ystävällisesti

Raili Lindberg

Laajalahti ry:n vpj ja tiedottaja

 

(ELY-KESKUKSEN VASTAUS 23.9.19):

Hyvä Raili Lindberg!  Kiitos viestistänne. Hyvä, että nostitte asian esille. 

Olin asian tiimoilta yhteydessä Espoon ympäristökeskukseen ja pyrimme huomioimaan hankkeiden yhteisvaikutukset ja huolehdimme siitä, että viranomaiset tietävät mahdollisimman hyvin toistensa vastuulla olevien hankkeiden tilanteen ja niihin liittyvät määräykset. Olemme myös sopineet että mikäli ilmenee tarvetta, koordinoimme yhdessä mahdollisia melupäätösten tarkennustarpeita. Kunkin hankkeen meluilmoituksen/-päätöksen (YSL 118§)  mukainen vastuuviranomainen määräytyy sen perusteella kohdistuuko hankeen melu ainoastaan yhden kunnan tai kaupungin alueelle vai useamman kunnan alueelle. Tässä tapauksessa Raide-Jokerin melupäätös on annettu Uudenmaan ELY-keskuksessa, koska hanke toteutetaan Espoon ja Helsingin alueilla. Muiden mainitsemienne melua aiheuttavien toimintojen melupäätös annetaan Espoon kaupungin toimesta. 

On selvää, että lähivuosina alueellanne olevat hankkeet tulevat häiritsemään alueen asukkaita monella tavalla. Viranomaiset ja varmasti jokainen hanke erikseen ja yhdessä pyrkivät siihen, että aiheutuvat haitat olisivat mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman vähäiset. 

Viranomaisten tarkoituksena on mahdollistaa hankkeiden toteutuminen niin ettei asukkaille aiheudu kohtuutonta haittaa, mutta toisaalta hankeen toteuttajan kannalta kustannustehokkaasti. Monesti näissä tilanteissa tasapainotellaan sen kanssa kumpi on asukkaiden kannalta parempi, lyhyt intensiivinen meluisa työjakso vai pidempi työn kesto, mutta pienempi hetkittäinen häiriö. Yöaikaiset 22-7 väliselle ajalle sijoittuvat erittäin melusiat työt pyritään minimoimaan mahdollisuuksien mukaan, koska yö aikainen lepo on ihmisten terveyden ja hyvin voinnin kannalta ensiarvoisen tärkeää. Päiväaikaan 7-19 katsotaan, että asukkailla on suurempi sietämisvelvollisuus häiriöiden suhteen, kun tiedetään, että haittaa aiheutuva työ on lyhytaikaista. Mikäli hankeen ja häiriön kesto on pidempi silloin yleensä myös rajoitukset ja vaatimukset mm. meluntorjunnasta ovat tiukemmat ja on myös hankeen toteuttajan kannalta helpompi toteuttaa. Ilta-aika klo 19-22 pyritän myös usein rauhoittamaan erityisen häiritsevältä toiminnalta, mutta ko. ajanjaksolla häiritsevän toiminnan salliminen kohtuullisen pitkiäkin jaksoja on joissakin tapauksissa mahdollista.

 Kysyitte miten yksittäisen asukkaan kannattaa jatkossa toimia.  Yksittäisen asukkaan kannattaa edelleen ensisijaisesti olla yhteydessä häiritsevän melun aiheuttajaan, jos sellainen on tunnistettavissa. On myös hyvä tietää, että häiritsevää melua aiheuttavat hankkeet ovat aina velvoitettuja tiedottamaan lähialuetta meluisista töistä ja niiden kestosta sekä antamaan yhteystiedot, johon hankeen aiheuttamista häiriöistä voi olla yhteydessä. Mikäli epäilee, että toimija ei ole noudattanut melupäätöstä, on asiasta hyvä olla yhteydessä myös vastuuviranomaiseen. Vastuuviranomaiseen kannattaa olla myös yhteydessä silloin, mikäli yhteydenotot melun aiheuttajaan eivät tuota tulosta ja melu aiheuttaa kohtuutonta häiriötä. Mikäli häiriö aiheutuu useamman toimijan yhteisvaikutuksesta, silloin kannattaa lähtökohtaisesti olla yhteydessä Espoon ympäristökeskukseen, josta ollaan tarvittaessa yhteydessä meihin Uudenmaan ELY-Keskukseen.  

ystävällisesti, Larri Liikonen 

Larri Liikonen

Ylitarkastaja, ympäristömelu, Uudenmaan ELY-keskus

 

15.02.2022Vahvialankallion kuntoportaat - Palaute/Vastaukset
07.11.2021Vetoomus Laajalahden kirjaston puolesta
21.10.2021Kirjasto kylän sydämenä
19.09.2021Tapiolan seurakunnan Kesä Laajalahdessa-hanke onnistui
16.08.2021Laajalahti ry:n mielipide -Turvesuonristi
30.05.2021Koulun purkutyöt - päätös /Päivitetty 23.7.21
11.09.2020Uusi betoniasema Laajalahteen
16.07.2020Turvesuon asuntorakentaminen - asukaskyselyn raportti
13.02.2020Kehä I:n melu / Päätöspöytäkirja 12.11.19
29.01.2020Työmaamelu Laajalahdessa - Kysely 15.9.19

Siirry arkistoon »