Kehä I:n melu / Päätöspöytäkirja 12.11.19

13.02.2020

GRK Infra Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä pontituksesta, paalutuksesta ja louhintatyöstä kohteessa Kehä I Laajalahti

http://espoo04.oncloudos.com/kuulutus/2019489289.872844.PDF:

Rajoitukset pesimäaikana:

Liite 1. Pesimäajan rajoitukset.pdf

Työmaakartta:

http://espoo04.oncloudos.com/kuulutus/2019489289.878196.PDF

Raide-Jokerin ja Kehä I:n työmaiden melusta  

Laajalahti ry:n kyselyyn, miksei Kehä I:n työmaalle ole asetettu desibelirajoja toisin kuin Raide-Jokerille, saimme 18.11.19 kaupungilta seuraavan vastauksen:

" Verrattuna Raide-Jokerin päätökseen Kehä I melupäätöksessä on meluaville töille tiukemmat työajat. Tiukemmat työajat ovat juuri sen takia koska olemme ottaneet huomioon Raide-Jokerin samanaikaisen työmaan ja sen aiheuttaman yhteisvaikutuksen melutasoihin.

Esimerkkinä Raide-Jokerin päätöksestä avolouhinnan kohdalta Määräys 15: ”Mikäli poraus- ja rusnaustöitä, kiven rikotusta iskuvasaralla tehdään myös arkisin maanantaista perjantaihin klo 18.00 – 20.00, töiden aiheuttama melutaso ei saa ylittää asuinrakennusten tai muiden herkkien kohteiden julkisivuilla keskiäänitasoa 70 dB(LAeq).” Kehä I päätöksessä samoja töitä saa tehdä iltojen osalta vain 1.11-30.3.2020 aikana klo 18-19.15 vähintään 4 metriä korkean meluvallin suojassa. 30.3.2020 eteenpäin samoja töitä ei saa tehdä ollenkaan klo 18 jälkeen. "

11.09.2020Uusi betoniasema Laajalahteen
16.07.2020Turvesuon asuntorakentaminen - asukaskyselyn raportti
13.02.2020Kehä I:n melu / Päätöspöytäkirja 12.11.19
29.01.2020Työmaamelu Laajalahdessa - Kysely 15.9.19
20.08.2019Turvesuon asuntorakentaminen / Asukaskyselyn raportti
19.08.2019Melulupapäätös Raide-Jokerin työmaista
22.03.2019Veljeskulma - Museoviraston lausunto 1.9.17
27.10.2018Turvesolmun metsävyöhyke - esitys ELY:lle
12.09.2018Väliaikatietoja Laajalahden kaavoituksesta
02.03.2018Lahdenpohjan kaava - Laajalahti ry:n valitus

Siirry arkistoon »