Uusi betoniasema Laajalahteen

11.09.2020

Ote Espoon kaupungilta saamastamme viestistä:

”yleisellä tasolla kaupungille tulee paljon kyselyjä betoniasemapaikkojen sijoittamiseen erityisesti eteläiseen Espooseen, jossa paljon rakennetaan. Olemme pystyneet vastaamaan tähän kysyntään valitettavan huonosti, koska valmiita tontteja tällaiselle toiminnalle ei ole tarjota. Siksi olemmekin päätyneet siihen, että pyrimme löytämään 3-4 paikkaa väliaikaisesti siirrettäville betoniasemille, jotta pystyisimme paremmin vastaamaan kysyntään. Huomioiden kaupungin kestävän kehityksen tavoitteet rakennusmateriaalin tuottaminen lähellä siellä, missä sitä tarvitaan, on kannatettavaa, jolloin kuljetuksesta aiheutuvat päästöt ovat pienemmät.

 

Väliaikaiset betoniasemapaikat on tarkoitus luovuttaa julkisella hakumenettelyllä. Mikään selvityksessämme olevista paikoista ei suoraan mahdollista betoniaseman rakentamista, vaan toiminta edellyttää poikkeamispäätöksen, rakennusluvan sekä rekisteröintimenettelyn ympäristöviranomaiselle. Hakumenettelyssä valittujen toimijoiden on haettavat kaikki toiminnan edellyttämät luvat, jolloin myös tarvittavin osin kuullaan lähialueen naapurustoa. Yksi selvityksessämme olevista mahdollisista betoniasemapaikoista sijaitsee Turvesuolla, mutta pyrimme paikan osoittamisella Turvesuontien varrella sijaitsevan työmaatukikohdan viereen huomioimaan lähialueen naapuruston. Alueen asukkaiden on hyvä huomioida, että hakumenettelyn järjestäminen ei vielä varmuudella tarkoita betoniaseman sijoittumista alueelle, vaan se varmistuu lupamenettelyjen myötä. Hakumenettelyssä pyrimme valinnoissa painottamaan hakijoiden joukosta sellaisia hankkeita ja suunnitelmia, jotka aiheuttaisivat mahdollisimman vähän häiriöitä ympäristöön.”

PÄIVITYS: tilanne maalskuussa 2021:
Kaupungilta saamamme tiedon mukaan on ainakin toistaiseksi luovuttu suunnitelmista betoniasemapaikan osoittamiseksi Laajalahdesta.Tähän osaltaan vaikutti se, kun eky päätti 1.3.2021 alueen varaamisesta Turvesuontien ja Turveradantien kulmauksesta liikuntahallihanketta varten.

26.10.2023Liikenneturvallisuus - kaupungin vastaus
27.05.2023Lupauksenvuori on suojeltu
03.03.2023Kannanotto yleiskaavan 2060:n suunnitteluun
12.11.2022Kuntoportaiden hahmottamisongelmasta
29.05.2022TaKe-säästöt - Laajalahti ry:n kannanotto
15.02.2022Vahvialankallion kuntoportaat - Palaute/Vastaukset
07.11.2021Vetoomus Laajalahden kirjaston puolesta
21.10.2021Kirjasto kylän sydämenä
19.09.2021Tapiolan seurakunnan Kesä Laajalahdessa-hanke onnistui
16.08.2021Laajalahti ry:n mielipide -Turvesuonristi

Siirry arkistoon »