Lahdenpohjan asemakaava Laajalahti ry:n vetoomus

14.12.2016

LAAJALAHTI RY    VETOOMUS 13.12.20

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenet

LAHDENPOHJAN KAAVA JA LAAJALAHDEN LÄPIAJOLIIKENNE

Lahdenpohja Asemakaava ja asemakaavan muutos 17. kaupunginosa, Laajalahti, 10. kaupunginosa, Otaniemi Yleisen tien ja puiston aluetta.

Laajalahti ry ei vastustanut Raide-Jokeria; kantamme perustui väärille tiedoille

Laajalahti ry ei aikanaan ole vastustanut Raide-Jokerin linjausta, joka kulkee Kurkijoentietä pitkin pientaloalueen läpi Kehä I:lle. Hanke aiheutti kuitenkin Laajalahdessa kiivasta keskustelua ja suurta vastustusta. Kantansa tukena Laajalahti ry:llä on ollut se käsitys, että Kehä I:n ja Kurkijoentien liittymä suljetaan ja liikenne sen myötä läpiajoliikenne rauhoittuu ja tiellä kulkee ainoastaan Laajalahden sisäinen liikenne raideliikenteen lisäksi.

Rinnakkaistie Kehä 1:n itäpuolelle

Laajalahti ry vaatii, että Kehä I:n itäpuolelle toteutetaan autoliikenteen rinnakkaisväylä Turvesuontien eritasoliittymän ja Kurkijoentien sillan itäpään välille. Rinnakkaisväylä voidaan toteuttaa samaan uraan pikaraitiotien ja suunnitellun kevyen liikenteen väylän kanssa. Näkemyksemme mukaan Kehä I suuntainen ja Laajalahden solmun kohdalla siihen liittyvä rinnakkaistie palvelisi paremmin myös Ruukinrannan alueen asukkaita. Laajalahti ry on kannattanut tätä suunnitelmaa jo vuosien ajan edellisten tiesuunnitelmien yhteydessä.

Siltayhteys tuo läpiajoliikenteen raiteiden sekaan

Suunnitelmassa on Kurkijoentien Kehä 1:n liittymän poistaminen ja sillan rakentaminen Kurkijoentien jatkeelle yli Ruukinrantaan. Laajalahti ry katsoo, että yhteyden rakentaminen Laajalahdesta Ruukinrannan kautta aiheuttaa lisääntyvää läpiajoliikennettä Kurkijoentielle. Lisäksi samaan kohtaan muun liikenteen lomassa kulkevaksi suunniteltu Raide-Jokeri aiheuttaa Kurkijoentielle kestämättömän liikenteen. Myös Raide-Jokerin suunnitellun linjauksen näkökulmasta lisääntyvä autoliikenne Kurkijoentiellä voi hankaloittaa ja hidastaa pikaraitiotien sujuvuutta. On hyvin todennäköistä, että myös Mankkaan suunnalta tuleva henkilöautoliikenne ottaa merkittävissä määrin käyttöönsä tämän reitin, kun valtaväylien ruuhkia halutaan kiertää.

Pientaloalueen läpi sekä raiteilla että rekoilla

Kurkijoentie kulkee pientaloalueella, jossa lähimmät asuinrakennukset ovat muutaman metrin päässä kadusta. Lisäksi useiden lasten koulutie läheiseen Laajalahden kouluun vaarantuisi entisestään. Suunnitellun Kurkijoentien sillan poistaminen vähentää merkittävästi Kurkijoentien liikennettä Laajalahden koulun läheisyydessä. Läpiajoliikenteen poistuminen Kurkijoentien itäpäästä helpottaisi myös tulevan Raide-Jokerin liikennöintiä tällä alueella. Samaa kapeaa väylää ei voi kulkea sekä Raide-Jokeri että läpiajoliikenne toisaalta Helsinkiin ja toisaalta Mankkaalle. Lisäksi arviolta 300 metrin matkalla Kurkijoentiehen liittyy viisi muuta tietä ja muutama tonttiliittymä.

Vanhat metsät vastaan laajalahtelaisten terveys

Perusteena kaavaesittelyssä rinnakkaistien poistamiseen mainitaan lyhyesti erilaisten luontoarvojen säilyttäminen. Asemakaava-alueella sijaitsee Elfvikin vanhojen metsien suojelualue ja Natura-alue. Tämä ei voi olla perusteena sille, että Laajalahti ja sen asukkaiden terveys pilataan sekä läpiajo- että raideliikenteellä. Tällainen tuplajättipotti ei laajalahtelaisten kohdalle voi osua; olemme erittäin pettyneitä suunnitelmien etenemiseen.

Silta vain joukkoliikenteelle

Käsityksemme mukaan Ruukinrannan kaavan yhteydessä pohdittiin myös vaihtoehtoa, että yhteys Laajalahdesta Ruukinrantaan olisi vain joukkoliikenne- ja kevyenliikenteen silta. Myös tätä vaihtoehtoa tulee tutkia.Sujuva liikennöinti rinnakkaistien kautta Kehä I:lle ei tuo muille asuinalueille ylimääräistä läpiajoliikennettä. Rinnakkaisväylä takaisi ruukinrantalaisille myöskin suoran pääsyn Kehä I:lle ja tasaisi Pohjois-Laajalahden Kehä 1:lle suuntautuvaa liikennettä.

Laajalahti ry

_____________________________ _____________________

Sari Ojanen                                Raili Lindberg

puheenjohtaja                            varapuheenjohtaja

13.02.2020Kehä I:n melu / Päätöspöytäkirja 12.11.19
29.01.2020Työmaamelu Laajalahdessa - Kysely 15.9.19
20.08.2019Turvesuon asuntorakentaminen / Asukaskyselyn raportti
19.08.2019Melulupapäätös Raide-Jokerin työmaista
22.03.2019Veljeskulma - Museoviraston lausunto 1.9.17
27.10.2018Turvesolmun metsävyöhyke - esitys ELY:lle
12.09.2018Väliaikatietoja Laajalahden kaavoituksesta
02.03.2018Lahdenpohjan kaava - Laajalahti ry:n valitus
29.12.2017Laajalahti ry:n muistutus - Koulun laajennus
12.12.2017Kaupungin vastine Turvesuo pohjoinen asemakaavan muutos, alue 120603

Siirry arkistoon »