Laajalahden yhdistykset

Laajalahdessa toimii monia muitakin yhdistyksiä Laajalahti ry:n lisäksi: