Laajalahti ry:n toimintakertomus v. 2019

Vuosi 2019 oli Laajalahti ry:n 69. toimintavuosi. Yhdistys toteutti sääntömääräistä tehtäväänsä toimimalla Laajalahden kehittämiseksi ympäristöltään ja palveluiltaan laadukkaaksi ja viihtyisäksi asuinalueeksi. Keskeisenä toimintana oli myös kotiseututietouden ja -hengen edistäminen sekä perinnetiedon kerääminen ja tallentaminen. Yhdistyksen jäseninä oli yli 200 kotitaloutta.


TOIMINTAA

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 26.2.2019 ja se keräsi koulun ruokalan täyteen Laajalahden asukkaita. Kokouksen luennoitsijana oli Asumisterveysliiton toiminnanjohtaja Hannele Rämö, joka esitelmöi asuntojen sisäilmaongelmista.

Varsinaisessa vuosikokouksessa yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Sari Ojanen ja johtokunnan uusiksi jäseniksi Kristiina Paavola ja Riikka Pfitzner-Saarnia. Erovuorossa olevista entisistä johtokunnan jäsenistä jatkoivat Lassi Heiskala, Leena Kärävä-Lindgren, Petri Anttila ja Harri Lassila. Toiminnantarkastajaksi valittiin Tuula Grundström.

Vaikuttaminen

Laajalahti ry on tavannut ja pitänyt jatkuvaa yhteyttä Espoon kaupungin viranhaltijoihin ja päättäjiin aluetta koskevissa asioissa. Sen lisäksi yhdistys on osallistunut Raide-Jokeri allianssin, Väyläviraston ja Espoon kaupungin järjestämiin tilaisuuksiin.

Liikenneturvallisuuden edistämiseksi on tehty aloitteita ja ehdotuksia.
Turvesuontielle on saatu alennettu nopeusrajoitus ja suunnitelmat Muolaantien
ja Makslahdentien risteyksen liikenneturvallisuuden edistämiseksi ovat
valmistuneet. Kaupunkitekniikan keskus on ilmoittanut tekevänsä kokonaisvaltaisen liikenneturvallisuuden kehittämistyön ja on luvannut ottaa asukasnäkökulman siinä huomioon.

Laajalahti ry on ollut tiiviissä vuorovaikutuksessa kaupungin kanssa
myös kirjaston säilymiseksi Laajalahden keskustassa.

Tiedottaminen

Laajalahti ry julkaisi ja jakoi kertomusvuonna kaikkiin Pohjois- ja Etelä-Laajalahden sekä Ruukinrannan postilaatikoihin kaksi painettua tiedotetta. Syksyllä jaettu tiedote oli 8-sivuinen ja sisälsi kaavoituskatsauksen lisäksi tietoa ympäristöstä, alueen asukastapahtumista ja kulttuuritarjonnasta. Maahanmuuttajia varten laadittiin lisäksi yhteistyössä Sato Oy:n kanssa 6-kielinen tiedote, joka jaettiin alueen vuokrakerrostalojen ilmoitustauluille
alkukesästä.

Yhdistyksen nettisivuilla tiedotettiin Laajalahtea koskevista ajankohtaisista kaavahankkeista,virallisista kuulutuksista, viranhaltijapäätöksistä, kulttuuri- ym.
tapahtumista sekä muista alueen asukkaita kiinnostavista aiheista. Laajalahti
ry:n kotisivut ovat merkittävä tiedotuskanava alueen asukkaille. Kertomusvuonna
latauksia oli noin 100.000 kpl, vilkkaimpana päivänä 2135 yksittäistä kävijää.

Ympäristö ja talkoot

- Anja Pankasalon puisto (rodopuisto) kunnostettiin toukokuussa.

- Lupauksenvuori siivottiin talkoilla. Jätteitä kertyi monta jätesäkillistä.

- Laajalahden keskustaan istutettiin syksyllä satoja kukkasipuleita.

- Veljeskulman autioina olevien tilojen ikkunoihin hankittiin teippauksia yhteistyössä Espoon kaupungin, Laajalahden koulun ja Raide-Jokerin
kanssa. Väylävirasto haki myös lupaa omien teippaustensa tekemiseksi, mutta
niiden toteutus on siirtynyt vuoden 2020 puolelle.

- Rottasota. Laajalahti ry seurasi alueen rottatilannetta ja julisti rottasodan tiedottaen siitä joka kotiin jaetulla tiedotteella, Laajalahtipäivillä, yhdistyksen nettisivuilla ja Facebookissa. Monet kiinteistönomistajat osallistuivat rottatalkoisiin ja loppuvuodesta rottahavainnoista ei enää raportoitu.

Sisäilmailta

Laajalahti ry järjesti Laajalahden koululla 14.5. sisäilmaillan, jossa
luennoitsijana toimi Asumisterveysliiton toiminnanjohtaja, sertifioitu
rakennusterveysasiantuntija Hannele Rämö

Lasten koulutie

Jokavuotiseen tapaansa Laajalahti ry järjesti koulun alkamisviikolla suojatievalvontaa turvaamaan pienten koululaisten koulumatkaa.


PERINNETIEDON KERÄÄMINEN JA TALLENTAMINEN

Laajalahden digihistoria

Laajalahti ry on johtokunnan jäsenen Heli Nikusen vetämänä työstänyt Laajalahden alueen tarinaa aina jääkaudelta 1970-luvulle asti. Yhteistyökumppanina on ollut Espoon kaupunginmuseo, joka on tarjonnut julkaisulle Seinätön museo -alustan. Työversio julkaistiin netissä syksyllä 2019 ja lopullinen teos valmistuu Laajalahti ry:n 70-vuotisjuhlavuonna 2020. Teoksesta on tarkoitus laatia myös
vieraskielisiä versioita, mikäli työhön saadaan ulkopuolista rahoitusta.

Laajalahti ry:n 70-vuotisjuhlajulkaisu

Laajalahti ry on toimintavuoden aikana alkanut kerätä materiaalia (kuvia ja tarinoita) juhlavuotensa kunniaksi ilmestyvään kirjaan, joka kertoo Laajalahden arvokkaasta ja ainutlaatuisesta historiasta. Teoksessa kuvataan sotaveteraanien ja siirtoväen sitkeätä työtä ja talkoohenkeä tiettömän alueen raivaamiseksi toimivaksi kyläyhteisöksi ja sen vähittäistä muutosta valtaväylien ja Raide-Jokerin pirstomaksi Espoon kaupunginosaksi.


YHTEISÖLLISYYS

Laajalahtipäivä

Perinteistä Laajalahtipäivää vietettiin lauantaina14.9. klo 10-14.
Sää oli suosiollinen ja väkeä paljon liikkeellä. Alueen yhdistykset ja
muut toimijat olivat aktiivisesti mukana. Omaa toimintaansa esitteli ja/tai
keräsi varoja toimintaansa Laajalahden Eräveikot, Laajalahden liikunta,
Laajalahden Martat, Tapiolan seurakunta, Länsiväylän kielikylpy,
Montessorikoulu, Tapiolan Karjala-seura ja Laajalahden koulun 5-luokkalaiset
kahvioineen. Laajalahden kirjastossa trubaduuri Tomi Pulkkinen esitti
Espoo-aiheista musiikkiaan. Perinteisen kirpputorin lisäksi paikalla oli myös
paljon luomutuotteiden kauppiaita. Laajalahti ry:llä oli info-piste, jossa
esiteltiin karttoineen alueen kaavoitus- ym. hankkeita. Varoja toimintaansa
varten Laajalahti ry keräsi grillaamalla makkaroita ja pyörittämällä
onnenpyörää, jonka palkinnot oltiin suurelta osin saatu lahjoituksina K-Market
Ruoholahdelta.

Laajalahtelaisten yhteinen pikkujoulu

Laajalahti ry järjesti 27.11. kaikille laajalahtelaisille tarkoitetun pikkujoulujuhlan ravintola Vistassa yhteisöllisyyden ja kotiseutuhengen edistämiseksi. Seurustelun ja jouluruoan lisäksi ohjelmassa oli yhdistyksen puheenjohtajan puhe ja musiikkia, josta vastasi Laajalahden oma bändi: Bredis Brass.

Yhteistyö Laajalahden muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa

Yhdistyksemme oli mukana Laajalahden koulun vanhempainyhdistyksen, Laajalahden Marttojen ja Laajalahden Eräveikkojen kanssa järjestämässä joulumyyjäisiä kirjaston alakertaan ja Veljeskulman nurkille 30.11. Laajalahti ry keräsi varoja myymällä Raivaaja-patsas -kasseja ja joulukukkia. Järjestimme myös joulupukin paikalle.

Kirjasto on ollut Laajalahti ry:lle tärkeä yhteistyökumppani ja tuonut kaikille laajalahtelaisille kohtaamispaikan ja yhteisöllisyyttä kyläämme. Johtokunnan jäsenet ovat pyrkineet mahdollisuuksiensa mukaan olemaan läsnä kirjaston omatoimiaikoina.

Monikulttuuriprojekti

Laajalahti ry on mukana Espoon kaupungin, Kotiseutuliiton ja EKYL:in
perustamassa hankkeessa ”Kaikilla on oikeus kotiseutuun”. Projektin tarkoituksena on auttaa maahanmuuttajia kotoutumaan omalle asuinalueelleen. Yhteistyötä asiassa on tehty myös Sato Oy:n kanssa. Tähän tarkoitukseen liittyen Laajalahti ry järjesti 18.7. yhteistyössä Planin kanssa selkosuomenkielisen lähiluontoretken, josta tiedotettiin 6-kielisellä tiedotteella. Sen lisäksi Laajalahti ry:n edustajat osallistuivat kirjastossa pidettyihin kielikahvila -tapaamisiin. Näkyvästä tiedottamisesta huolimatta kohderyhmää oli haasteellista saada osallistumaan tilaisuuksiin ja osallisiksi yhteisöämme.

OSALLISTUMISET

Raide-Jokerin, Väyläviraston ja Espoon kaupungin järjestämien info- ja muiden tilaisuuksien lisäksi johtokunnan edustajat ovat osallistuneet kaupunginjohtajan kahvitilaisuuteen sekä kattojärjestöjen EOK:n ja EKYL:in järjestämiin tapaamisiin ja kokouksiin. EOK:n lopettamiskokous pidettiin valtuustotalolla 27.2. EKYL:in kevätkokous pidettiin Albergan kartanossa 25.4. ja vuosikokous 28.11. EKYL:in tämän vuotinen puheenjohtajien tapaamisretki 6.6. suuntautui Pentalan saaristomuseoon.


MUISTAMISET

Göran Löf, Laajalahti ry:n pitkäaikainen kunniapuheenjohtaja, poistui keskuudestamme 23.12.

Rea Wallenius, Laajalahti ry:n pitkäaikainen tilintarkastaja ja myöhemmin sihteeri, menehtyi 7.2. pitkäaikaisen sairauden murtamana. Yhdistys toimitti osanottonsa hänen omaisilleen 13.2.·

Laajalahti ry toimitti 6.4. osanottonsa myös yhdistyksen toiminnantarkastaja Tuula Grundströmille hänen puolisonsa menehtymisen johdosta.

TALOUS

Laajalahti ry rahoitti toimintansa jäsenmaksutuotoilla, Espoon kaupungin avustuksilla ja tapahtumatuotoilla. Kotiseutuliitolta yhdistys sai avustusta monikulttuurityöhön. Johtokunnan jäsenet tekevät vapaaehtoistyötä ilman palkkioita. Yhdistyksen tilikauden ylijäämä oli 194,18 euroa.KATTOJÄRJESTÖT

Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto (EKYL). Liiton puheenjohtajana toimi Mikko Perkko. Laajalahti ry:tä edusti liiton hallituksessa Raili Lindberg.

Suomen Kotiseutuliitto (SKL) on valtakunnallinen keskusjärjestö ja EKYL:in kattojärjestö.

Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö (EOK) lopetti toimintansa vuonna 2019.

LAAJALAHTI RY:N JOHTOKUNTA VUONNA 2019

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi kertomusvuonna Sari Ojanen, varapuheenjohtajana Raili Lindberg, sihteerinä Tytti Heiskala, tiedottajana Raili Lindberg ja rahastonhoitajana Tytti Heiskala.

Johtokunnan jäsenet vuonna 2019

Varsinaiset jäsenet: Elo Tiina, Fagerlund Minna, Grönberg Niko, Heiskala Lassi, Hinkkanen Inka, Kärävä-Lindgren Leena, Lindberg Raili, Ojanen Sari, Paavola Kristiina

Varajäsenet: Anttila Petri, Hakala Kari, Hongisto Mervi, Humala Sami, Karimäki Johanna, Lassila Harri, Lehikoinen Kalevi, Nikunen Heli, Pfitzner-Saarnia Riikka

Johtokunta on kertomusvuonna pitänyt 11varsinaista kokousta. Sen lisäksi toimikunnat ovat kokoontuneet työ- ja suunnittelupalavereihin.

Toimikunnat

- Tapahtumat: Lassi Heiskala, Niko Grönberg, Heli Nikunen, Sami Humala

- Kaavoitus: Sari Ojanen, Raili Lindberg

- Anja Pankasalon puisto: Kari Hakala

- 70-vuotisjuhlajulkaisu: Harri Lassila, Heli Nikunen, Minna Fagerlund, Inka Hinkkanen, Raili Lindberg, Leena Kärävä-Lindgren, Kari Hakala, Lassi Heiskala, Kalevi Lehikoinen.

- Monikulttuuri: Heli Nikunen


Laajalahdessa helmikuussa 2020

LAAJALAHTI RY:N JOHTOKUNTA