Liity jäseneksi - voit vaikuttaa ja mahdollistat yhdistyksen toiminnan


Laajalahti ry:n jäseneksi voit ilmoittautua sähköpostiimme:

Ilmoita nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi. Jäsenyytesi astuu voimaan, kun olet maksanut jäsenmaksun (10 e) Laajalahti ry:n pankkitilille FI02 8020 4710 0392 24 Danske Bank

Jäsenmaksu on 10 euroa vuodessa ja se on perhekohtainen. Jäsenmaksulomakkeet jaetaan jäsenten postilaatikoihin/postiluukkuihin kerran vuodessa.

Yritykset ja yhteisöt voivat liittyä kannattajajäseniksi. Kannattajajäsenmaksu on 50 e/v.

Rekisteriseloste alla. Yhdistyksen säännöt löytyvät YHDISTYS-valikon alta.

Pelkkä jäsenyys ei velvoita sinua mihinkään muuhun kuin vuosittaiseen jäsenmaksuun. Yhdistykselle mahdollisimman suuri jäsenmäärä on kuitenkin aina etu, joka lisää sen toiminnan painoarvoa. Jäsenmaksut ovat lisäksi yhdistyksen pääasiallinen tulolähde ja mahdollistavat sen toiminnan.

Aktiivisesta toiminnasta Laajalahden hyväksi kiinnostuneet jäsenet voivat asettua ehdolle johtokunnan jäseneksi yhdistyksen vuosikokouksessa.


REKISTERISELOSTE


Rekisterinpitäjä:
Laajalahti ry

Rekisterinumero: 57.090

laajalahtiry@gmail.com


Yhteystiedot:
Rahastonhoitaja
laajalahtiry@gmail.com


Rekisterin nimi: jäsenluettelo
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: tiedot kerätään henkilöiltä, jotka haluavat liittyä jäseniksi, käyttötarkoituksena Laajalahti ry:n tehtäviin liittyvä jäsentietojen
hallinta sekä tiedottaminen ja yhteydenpito jäseniin, tiedot kerätään
(rekisteröityjen suostumuksella) vain näihin tarkoituksiin eikä niitä käytetä muihin tarkoituksiin, tiedot hävitetään, kun henkilö eroaa Laajalahti ry:stä.

Rekisterin tietosisältö: Laajalahti ry:n jäseniksi ilmoittautuvilta kysytään etu-ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Säännönmukaiset tietolähteet: ilmoittautumislomake tai ilmoittautuminen yhdistyksen kotisivujen ja sähköpostiin kautta. Tiedot kerätään jäseniltä ja niitä
säilytetään jäsenyyden ajan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: tietoja ei luovuteta eteenpäin eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen perusteet:

A. manuaalinen aineisto:
paperinen jäsenluettelo säilytetään lukitussa tilassa rekisteristä
vastaavan henkilön tiloissa.


B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot: Asiakastietojärjestelmien ja tiedostojen
käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja niiden
käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti. Jokainen
käyttäjä hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttö- ja salassapitositoumuksen.
Jos rekisteristä on otettava tilapäisiä kopioita muiden hallituksen jäsenten ja kopiolaitoksen käyttöön yhdistyksen toiminnan niin vaatiessa (esimerkiksi jäsenkortteja ja osoitetarroja painettaessa), näitä kopioita ei säilytetä pidempään, kuin em. toiminta edellyttää. ·

Tarkastusoikeus:
Kenellä tahansa on oikeus tarkastaa rekisteriin hänestä tallennetut tiedot.
Pyyntö lähetetään jäsenrekisterin yhteyshenkilölle. ·

Oikeus vaatia tiedon korjaamista: Kenellä tahansa on oikeus vaatia
virheellisten tietojen korjaamista. Korjauspyyntö lähetetään jäsenrekisterin
yhteyshenkilölle.