Toimintakertomus vuodelta 2020

Vuosi 2020 oli Laajalahti ry:n 70. toimintavuosi. Laajalahti sinnitteli Raide-Jokerin ja Kehä I:n työmaiden myllerryksessä, lapset kävivät evakossa koulua Otaniemessä ja koronapandemia hankaloitti yhdistyksen toimintaa. Suunniteltuja juhlavuoden tapahtumia ei voitu järjestää eikä Laajalahtipäivääkään voitu toteuttaa täysmittaisena.Laajalahti ry toimi silti aktiivisesti ja toteutti näissä vaikeissakin
olosuhteissa sääntömääräisiä tehtäviään. Erityisesti pyrittiin panostamaan lapsiin ja positiivisen kaupunginosahengen ylläpitämiseen.

Vuosikokous

Laajalahti ry:n vuosikokous pidettiin Etelä-Tapiolan lukion tiloissa WeeGee-talossa 25.2.2020. Tilaisuudessa Kaupunkitekniikan keskus esitteli Laajalahden kadut -hanketta ja Rambollin projektipäällikkö Juha Siitonen luennoi meneillään olevista Raide-jokeri-ja Kehä I -projekteista. Tiilaisuus oli ainoa yleisötapahtuma, joka voitiin kertomus vuonna järjestää sisätiloissa.

YMPÄRISTÖ JA TALKOOT

Rodopuisto. Anja Pankasalon puistoa kunnostettiin talkoilla. Laajalahtelainen
Mauri Virtanen lahjoitti ja istutti seitsemän uutta rhodopensaan tainta Laajalahti
ry:n 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Sanna Haapaniemeltä saatiin kolme
täyskasvuista rhodopensasta. Kaupunki puolestaan lahjoitti istutuksiin tarvittavat mullat.

Kukkasipulit. Syksyllä järjestettiin kukkasipuleiden istutustalkoot Raivaaja-patsaan ympäristössä. Espoo-lehti kävi kuvaamassa tapahtumaa.

Rotat. Laajalahti ry jatkoi myös menestykkäästi rottien hävittämistalkoita tiedottaen ja neuvoen asukkaita nettisivuillaan, paikallisessa Facebook-ryhmässä sekä paperitiedotteella.

Infokyltti Lupauksenvuorelle. Lupauksenvuoren alueella on ollut roskaamista ja luvattomia tulipaikkoja. Sammutustöihin on tarvittu useina vuosina myös palokuntaa. Laajalahti ry esitti kaupunkitekniikan keskukselle, että Lupauksenvuorelle pystytettäisiin kyltti, jossa kerrotaan alueen historiallisista arvoista ja muistutetaan ulkoilualueiden hyvästä huolenpidosta. Kyltin tekstiluonnos tarkastutettiin kaupunginmuseolla.



LAPSET

Kesäpassi. Laajalahden lapsille järjestettiin ’Lasten kesäpassi’ yhdessä Laajalahden kirjaston, Villa Elfvikin luontotalon ja Gallen Kallelan museon kanssa. Passien jakamisesta huolehti Laajalahden koulu. Kaikki passin palauttaneet lapset saivat jonkinlaisen palkinnon.

Tonttuovet. Lupauksenvuoren kalliolle askarreltiin muutamatonttuovi perheiden etsittäväksi ennen joulua. Ovien koordinaatit julkaistiin sekä yhdistyksen nettisivuilla että paikallisessa FB-ryhmässä.

Lasten koulutie. Jokavuotiseen tapaansa Laajalahti ry järjesti
suojatievalvontaa turvaamaan pienten koululaisten koulumatkaa. Vuonna 2020
huolehdittiin, että lapset pääsevät turvallisesti busseihin, jotka veivät
heidän Otaniemeen väistötiloihin.

Yhteistyö kaupungin nuorisotoimen kanssa. Laajalahti ry otti yhteyttä Espoon kaupungin nuorisotoimeen alueella häiriöitä aiheuttaneen nuorisoporukan toimista. Toiveena oli, että nuorisotoimi yhdessä sidoskumppaniensa kanssa, tarttuu häiriköintiin rakentavalla otteella.

PERINNETIEDON KERÄÄMINEN JA TALLENTAMINEN

Laajalahden digihistoria. Laajalahti ry:n laatima Laajalahden digihistoria julkaistiin yhteistyössä Espoon kaupunginmuseon kanssa Tarinasoitin-alustalla. Tavoitteena on nostaa esiin paikallisia tarinoita ja auttaa ihmisiä liittymään osaksi paikallisyhteisöä.

Laajalahden 70-vuotisjuhlajulkaisu. Yhdistys jatkoi kuvien,tarinoiden ja muun materiaalin keräämistä tulevaan Laajalahden historiasta kertovaan kirjaansa. Teoksessa kuvataan sotaveteraanien ja siirtoväen sitkeätä työtä ja talkoohenkeä tiettömän alueen raivaamiseksi toimivaksi kyläyhteisöksi ja sen vähittäistä muutosta valtaväylien ja Raide-Jokerin pirstomaksi Espoon kaupunginosaksi. Työn edistymistä valmiiksi kirjaksi hidasti ja vaikeutti pandemia, jonka takia muisteloiltoja ja vanhojen laajalahtelaisten haastatteluja ei voitu järjestää.

YHTEISÖLLISYYS

Laajalahtipäivä. Laajalahti ry katsoi, että sillä ei ollut resursseja sellaisten turvajärjestelyjen toteuttamiseen, joita pandemian leviämisen ehkäisemiseksi oli säädetty eikä perinteisen muotoista Laajalahtipäivää voitu järjestää. Syyskuun toisena lauantaina 12.9. Laajalahden keskustassa oli ainoastaan Laajalahti ry:n infopiste. Esillä siellä oli ajankohtaisten hankkeiden kartat ja asukkailla oli mahdollisuus liittyä yhdistyksen jäseniksi. Lisäksi infopisteellä arvottiin lasten kesäpassin arpajaispalkinnot.

Positiiviset laajalahtelaiset. Laajalahti ry pyrki rakentamaan alueelle positiivista yhteisöllisyyttä. Asukkailta pyydettiin vinkkejä paikallisista asukkaista, jotka toimivat yhteisön hyväksi. Vinkatuille henkilöille kirjoitettiin kiitoskirje ja heitä muistettiin myös pienellä lahjakortilla paikalliseen kahvilaan.

MONIKULTTUURIPROJEKTI

Laajalahti ry:n edustaja on osallistunut Kotiseutuliiton ’Kaikilla on oikeus kotiseutuun’ – hankkeen etätilaisuuksiin.

OSALLISTUMISET. Yhdistyksen jäseniä osallistui seuraaviin tapahtumiin:·

Laajalahden keskustan kaavahankkeen esittelyyn Villa Elfvikissä

Espoon kaupungin järjestämiin asukasyhdistyksille tarkoitettuihin Teams-koulutuksiin,

Kotiseutuliiton Kaikilla on oikeus kotiseutuun -hankekokouksiin ·

Espoon kaupungin Kumppanuusfoorumiin

Erätauko säätiön Erätauko-keskusteluun·

Laajalahden kadut -hankkeen etätyöpajaan


VAIKUTTAMINEN

Laajalahti ry piti jatkuvaa yhteyttä Espoon kaupungin viranhaltijoihin ja päättäjiin. Lähikirjastomme lopettamisuhan johdosta olimme yhteydessä espoolaisiin poliittisiin puoluejärjestöihin. Laajalahden kadut -hankkeessa olimme tiiviissä yhteydessä ao. viranhaltijoihin.Esitimme kantamme Turvesuolle mahdollisesti tulevasta toisesta betoniasemasta.

Laajalahti ry:n johtokunnalla oli 21.1. hyvähenkinen tapaaminen SATO Oyj:n edustajien kanssa liittyen Laajalahden keskustan kaavaan ja uusien kerrostalojen rakentamiseen.

TIEDOTTAMINEN

Laajalahti ry:n nettisivut ovat kertomusvuonna olleet erityisen tärkeä viestintäkanava alueen asukkaille.Raide-Jokerin ja Kehä I:n työmaat aiheuttivat jatkuvia muutoksia sekä kevyen liikenteen että autoliikenteen osalta. Lisäksi yhdistyksen sivuilla tiedotettiin alueen kaavahankkeista, virallisista kuulutuksista, viranhaltijapäätöksistä ja kulttuuritapahtumista ja muista laajalahtelaisia kiinnostavista aiheista. Asukkaita kannustettiin osallistumaan Laajalahden kadut -hankkeen suunnitteluun Otakantaa.fi sivuilla. Laajalahti ry:n nettisivuilla julkaistiin myös kirjaston ja Villa Elfvikin tiedotteita.

Laajalahti ry mediassa

HS Espoo julkaisi
17.6.20 artikkelin Laajalahti ry:n perustamasta ja ylläpitämästä rodopuistosta:
”Keskellä valtaväylien pauhua odottaa yllätys: Tämä tuntematon puutarha voi
kukkia pian Haagan Rodopuiston veroisena”.·

Espoo-lehti
kirjoitti numerossaan 4/2020 70-vuotiaasta Laajalahti ry:stä otsikolla ”Yhteiset
asiat saavat liikkeelle”.

Huomionosoitukset

Laajalahti ry anoi vuonna2020 Espoo-mitalia pitkäaikaiselle, aktiiviselle varapuheenjohtajallemme Raili Lindbergille 70-vuosijuhlamme kunniaksi. Valitettavasti Espoon kaupunki ei mitalia myöntänyt.


TALOUS

Laajalahti ry rahoitti toimintansa jäsenmaksutuotoilla sekä Espoon kaupungin toiminta- ja projektiavustuksilla.

KATTOJÄRJESTÖT

Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto EKYL. Liiton puheenjohtajana toimi Mikko Perkko. Laajalahti ry:tä edusti liiton hallituksessa Raili Lindberg.·

SuomenKotiseutuliitto (SKL). Valtakunnallinen keskusjärjestö ja EKYL:in katto-järjestö.


LAAJALAHTI RY:N
JOHTOKUNTA VUONNA 2020


Yhdistyksen puheenjohtajana toimi kertomusvuonna Sari Ojanen, varapuheenjohtajana Raili Lindberg, sihteerinä Tytti Heiskala, tiedottajana Raili Lindberg ja rahastonhoitajana Tytti Heiskala.

Johtokunnan jäsenet vuonna 2020

Varsinaiset jäsenet:

Elo Tiina

Fagerlund Minna

Grönberg Niko

Heiskala Lassi

Kärävä-Lindgren Leena

Lindberg Raili

Ojanen Sari

Paavola Kristiina 27.7.asti

Rautiala Inka

Varajäsenet:

Anttila Petri

Hakala Kari

Hongisto Mervi

Humala Sami

Karimäki Johanna

Lassila Harri

Lehikoinen Kalevi

Nikunen Heli

Pfitzner-Saarnia Riikka 18.9. asti

Johtokunnan kokouksia oli 5 kpl. Sen lisäksi johtokunta valmisteli asioita ja kävi päivittäistä keskustelua Laajalahti ry:n johtokunnan sisäisillä FB-sivuilla ja sähköpostitse.

Toimikunnat

Tapahtumat ja ympäristö: Lassi Heiskala, Niko Grönberg, Heli Nikunen, Sami Humala·

Kaavoitus:Sari Ojanen, Raili Lindberg

70-vuotisjuhlajulkaisu:
Harri Lassila, Heli Nikunen, Minna Fagerlund, Inka Hinkkanen, Raili Lindberg,
Leena Kärävä-Lindgren, Kari Hakala, Lassi Heiskala, Kalevi Lehikoinen.

Monikulttuuri:
Heli Nikunen


Laajalahdessa helmikuussa 2021

LAAJALAHTI RY:N JOHTOKUNTA









Johtokunnan kokouksia oli 5 kpl. Sen lisäksi johtokunta valmisteli asioita
ja kävi päivittäistä keskustelua Laajalahti ry:n johtokunnan sisäisillä
FB-sivuilla ja sähköpostitse.