RODOPUISTO

Anja Pankasalon puisto on Laajalahti ry:n 1990-luvulla perustama Alppiruusupuisto. Se sijaitsee Kurkijoenpuistossa kaupungin omistamalla maalla pikaratikkapysäkin ja Kurkijoenpuiston leikkipaikan välisellä alueella. Se on kaupungin ja Laajalahti ry:n välisellä sopimuksella nimetty ns. Meidän puistoksi eli asukkaiden
puistoksi, jonka hoidosta vastaa Laajalahti ry.

Hoitosopimuksen mukaiset hoitotoimenpiteet :

- Alppiruusuja/atsaleoita haittaavan vesakon poistaminen. Kaikki tammen taimet säästetään. Hoitotöissä syntyvä kasvijäte on vähäistä ja sen voi silputa maahan maatumaan. Vesakon harvennuksessa käytetään raivaussaksia. Vesuri on kielletty.

- Puustoon kohdistuvat toimenpiteet tulee tehdä lintujen pesimäajan ulkopuolella (pesimäaika 1.4.-31.7.).

- Vieraslajien poisto. Vieraslajien poistossa ei saa käyttää myrkkyjä vaan työ tulee tehdä kitkemällä tai niittämällä.

Roskien keräys/puhtaanapito.

Työt tehdään hoitosopimuksessa rajatulla alueella. Hoitotyöllä ei saa laajentaa kohteeseen rajoittuvien kiinteistöjen tontteja eikä hoitoalueelle saa tehdä mitään rakennelmia.