ETÄKIELIKAHVILLA TORSTAINA 22.10.JA 29.10.2020 KLO 17-18.

Tervetuloa puhumaan ja oppimaan suomea. Samalla tutustut uusiin ihmisiin!

Ohjeet: https://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Laajalahden_kirjasto/Tapahtumat/Etakielikahvila_torstaina_iltapaivalla(217035)

KURKIJOENPUISTON KOIRAPUISTO KIINNI 15.–25.10.

Raide-Jokerin töiden vuoksi Kurkijoenpuistossa suljettiin keväällä koirapuiston pienten koirien puoli. Työt ovat edenneet aitauksen uusimistöihin, joihin kuuluu uuden aidan asentaminen ja nurmen uusiminen. Aitauksen kunnostustöitä tehdään torstaista 15.10. sunnuntaihin 25.10. Tuona aikana koko koirapuisto on suljettu, sillä myös puiston väliaitaa uusitaan. Työn valmistuttua koko koirapuisto palautuu käyttöön.


Istuttamassa kukkaloistoa ensi kevääksi. Kuvassa vasemmalta Laajalahti ry:n johtokunnan jäsenet Sari, Minna, Heli, Leena, Raili ja Kalevi. Kuvaajana Kari. (14.10.20)

Juurisyy - Katja Reinan grafiikkaa VILLA ELFVIKISSÄ 7.10.- 29.11.2020

Juurisyy -grafiikkanäyttelyssä luontoaiheet näyttäytyvät erilaisten tunteiden ja elämäntilanteiden kuvaajina. Teoksillaan Reina haluaa muistuttaa meitä kaikkia vuorovaikutuksellisen luontosuhteen säilymisen tärkeydestä.

Lisätietoa: Juurisyy

Raide-Jokeri -työmaan tilanne Leppävaarassa 8.10 (kuva Kari Gröhn)


Tarvon silta on valmis ja avattu kevyelle liikenteelle

(Kuva Tiina Elo)


Muutoksia Ruukinrannan alikulun ympäristössä

Vanha jalankulun ja pyöräilyn reitti Kehän vierustaa Kurkijoentieltä Ruukinrannan alikulkukäytävään on jälleen avattu käyttöön.Yhteys Kurkijoentieltä Lumivaarantielle suljetaan tilapäisesti vesihuoltotöiden ajaksi torstaina 8.10.20. Kaupunkipyöräasemalle pääsy tapahtuu Lumivaarantieltä, jolle pääsee kulkemaan jälleen Tiurintien kautta. Muutokset alla olevassa kartassa:

Anja Pankasalon rodopuistoon lisätaimia lahjoituksina

Rodopuisto sai paljon uusia taimia, joilla yritetään paikata puistoon muodostunutta aukkoa, jonka kevättulvat aikoinaan aiheuttivat tappamalla satakunta tainta. Lahjoituksina saatiin sekä taimia että täyskasvuisia rodopensaita. Kiitos lahjoittajille (Virtasen Maurille ja Haapaniemen Sannalle), kaikille rodotalkoisiin osallistuneille sekä Espoon kaupungille multasäkeistä. (4.10.20)


Näkyvyyttä haittaavat oksat tulee poistaa

(2.10.20) KAUPUNKITEKNIIKAN KESKUS TIEDOTTAA:

Haittaavatko katualueelle kurottautuvat oksat näkyvyyttä?
Kaupunkitekniikan keskuksen väki leikkaa syksyn aikana kadulle ulottuvia oksia.
Myös kiinteistön omistajalla on velvollisuus leikata tonteiltaan kadulle yltävät
oksat. Tarkista tonttisi tilanne. Huolehditaan turvallisuudesta yhteisvoimin!

Muutos Kehä I:llä torstaina 1.10.20

Muutos Turvesuontien kiertoliittymästä itään päin lähtevälle
ajoradalla, joka siirtyy lähemmäs lännen suunnan ajorataa kuvan mukaisesti.

Samalla myös pysäkki E1216 siirtyy uuden linjauksen varten.


Kehä I -hankkeen syyskuun 2020 uutiskirje ilmestynyt

Uutisissa m.m. tieto, että Laajalahdenssolmun risteyssilta ja alikulkukäytävä valmistuvat lokakuussa. Koko kirje luettavissa täältä: Syyskuun uutiskirje


Turunväylälle Kehä I:n ja Kehä II:n välille kaistakohtaiset nopeusrajoitukset


Päivitys kirjaston lakkauttamisuhan tilanteesta

Sopeutusbudjetin neuvottelujen tuloksena lähikirjastojen osuus muutettiin seuraavanlaiseksi: (Linkki koko asiakirjaan: Neuvottelutulos)

Mielenosoitus Laajalahden kirjaston puolesta lokakuussa 2003. Ote Länsiväylän kokosivun artikkelista.

Raide-Jokerin linjaus ja tulevat pysäkit

Laajalahden nettiyhteydet paranemassa merkittävästi


Elisa asentaa parhaillaan Vahvialankallion eli "Taivarin" metsän mastoon 5G-yhteyttä ja uutta 4G-yhteyttä.

Samalla Telia vetää valokuitua samaan mastoon.KOIRAPUISTO JA RAIDE-JOKERI

Raide-Jokerin töiden vuoksi Kurkijoenpuistossa suljettiin keväällä koirapuiston pienten koirien puoli. Työt etenevät syyskuun aikana aitauksen uusimistöihin, joihin kuuluu uuden aidan asentaminen. Työn on arvioitu valmistuvan lokakuun loppuun mennessä, minkä jälkeen koirapuisto on käytettävissä kokonaisuudessaan.


Tavallisimmat ammatit (02140) Laajalahdessa


1. Systeemityön erityisasiantuntijat

2. Tekniikan erityisasiantuntijat

3. Myynti- ja ostoagentit

4. Myynnin, markkinoinnin ja tiedotuksen erityisasiantuntijat

5. Hallinnon erityisasiantuntija

6. Myyjät ja kauppiaat

7. Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat

8. Lääkärit

9. Rakennustyöntekijät ym.

10. Peruskoulun alaluokkien opettajat ja lastentarhanopettajat

Lähde: HS kaupunki 17.9.2020Kurkijoentien ja Elisenvaarankujan risteys suljetaan liikenteeltä viikolla 39 noin vuoden ajaksi

Moottoriajoneuvot kulkevat Elisenvaarankujan kiinteistöille Kaukolantien ja Laajalahden koulun vierestä kulkevan reitin kautta. Jalankulku ja pyöräily Elisenvaarankujalta Kurkijoentielle tapahtuu Laajalahden koulun kentän kautta.

Lisätietoja: Elisenvaarankujan risteys suljetaan

23.9.20 PÄIVITETTY KARTTA:

RAIDE-JOKERIN SYYSKUUN 2020 UUTISKIRJE ON ILMESTYNYT


Kurkijoentiellä louhinnat jatkuvat syksyn ajan. Lisäksi tehdään kaapeliputkituksia ja rakennetaan vesihuoltoa. Kurkijoenpuistossa rakennetaan syksyn aikana paalulaattaa. Koko kirje luettavissa täältä: https://raide-jokeri.creamailer.fi/email/5f5603925...

Onko Laajalahden kirjaston toiminta taas uhattuna?

(13.9.) Taloudellisesti kestävä Espoo -tuottavuus- ja sopeutusohjelma on ollut kaupunginhallituksen käsittelyssä. Valtuusto päättää 18.10.20 tästä ohjelmasta, joka tulee sitomaan kaikkia toimielimiä talousarvion valmistelussa ja päätöksenteossa. Ohjelmassa on mm. 4:n lähikirjaston lakkauttaminen.

Laajalahden kirjasto on ollut lukuisia kertoja lakkautusuhan alla. Sellon kirjaston valmistuttua tilanne kirjastomme säilymiseksi näytti jo toivottomalta.
Asukkaiden ja Laajalahti ry:n aktiivisen toiminnan avulla oma lähikirjastomme
on kuitenkin aina onnistuttu pelastamaan. Lisätietoa tästä taistelusta: https://www.laajalahtiry.fi/laajalahden-kirjaston-kivinen-tie

Laajalahti ry:n infopisteessä 12.9.20 Onnetar arpoi lasten Kesäpassien voittajat, asukkaaat saivat infoa ja Laajalahti ry paljon uusia jäseniä. Kiitos järjestäjille ja kaikille uusille jäsenillemme - myös netin kautta liittyneille.

Raide-Jokeri tiedottaa:

Kurkijoentiellä tehdään syyskuussa kanaalilouhintaa välillä Tiurintie–Kurkijoenpuisto. Lisäksi tiellä tehdään vesihuollon rakennustöitä ja putkituksia. Kurkijoenpuistossa massanvaihtotyöt jatkuvat syyskuun puolelle ja kuun alussa tehdään paalutustöitä. Tämän jälkeen tehdään paalulaattaa sekä kadun ja radan rakennekerroksia.


Toinenkin betoniasema suunnitteilla Laajalahteen

Kaupunki etsii uusia betoniasemapaikkoja. Laajalahti ry:n tietoon on sattumalta tullut, että Turvesuo on yksi ehdolla olevista sijoituspaikoista. Suunnitelmien mukaan se sijoittuisi alla olevaan karttaan merkittyyn paikkaan. Sijainti on asemakaavan vastainen ja siksi sitä varten tarvitaan poikkeamispäätöstä. Poikkeuslupaa haetaan väliaikaiselle asemalle. Betoniasema aiheuttaa melua ja päästöjä ja lisää merkittävästi raskasta ajoneuvoliikennettä alueellamme. Laajalahti ry seuraa tilannetta.

Turvesuolla sijaitseva Lujabetoni Oy:n betoniasema on toiminut tilapäisesti jo n. 30 vuotta ja aiheuttanut häiriötä Etelä-Laajalahden asukkaille. Tänäkin vuonna kaupunki jatkoi virkamiespäätöksellä taas sen toimintaa vuoden 2024 loppuun saakka. Kun tälle asemalle on haettu toistaiseksi voimassa olevaa lupaa, hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus eivät ole sitä myöntäneet, koska katsovat sen sijainnin sopimattomaksi ympäristöön.

Lisätietoa: https://www.laajalahtiry.fi/uutiset.html

Perinteistä Laajalahtipäivää ei tänä vuonna järjestetä

Perinteistä Laajalahtipäivää kaikkine kirpputoreineen ja muine tapahtumineen ei tänä vuonna voida valitettavasti järjestää koronapandemian takia. Aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaan yli 50 hengen tapahtumissa pitää noudattaa sellaisia turvajärjestelyjä, joita Laajalahden keskustassa ei ole mahdollista toteuttaa.

Lauantaina 12.9.20 klo 10-13 Laajalahti ry:llä on kuitenkin keskustassa Infopiste, jossa on esillä kaavakarttoja ja jossa voi liittyä yhdistyksen jäseneksi. Tarjolla on myös kahvia ja mehua. Noin klo 10 arvotaan Laajalahden lasten Kesäpassin suorittaneiden kesken palkintojen saajat. Palkintoja ei jaeta tilaisuudessa, vaan voittajiin otetaan myöhemmin yhteyttä.

Pidetään kaikki huolta turvaväleistä ja hygieniasta.Espoon kaupunki on pyytänyt Laajalahti ry:tä tiedottamaan kyselyistä, joihin toivotaan asukkaiden osallistuvan:

1) MUN ESPOO - ANNA ÄÄNESI KUULUA!

Mitä sinulle tulee mieleen Espoosta? Mitkä asiat ovat hyvin? Mihin kaupungin tulisi panostaa? Vastaa kyselyyyn, joilla kartoitetaan asukkaiden toiveita tulevaisuuden Espoosta. Vastauksia hyödynnetään kaupungin strategian, Espoo-tarinan, päivityksessä ja kaupunkiympäristömme kehittämisessä. Kysely avoin lokakuun loppuun asti. Vastaa Mun tulevaisuuden Espoo -kyselyyn

2) KARTTAKYSELYSSÄ pääset merkitsemään kartalle, miltä sinun Espoosi näyttää ja tuntuu: Miten arkesi sujuu kotikaupungissasi – kodin, työpaikan tai opiskelupaikan lähiympäristössä? Miten liikut eri paikkoihin? Mitkä ovat sinulle tärkeitä tai rakkaita paikkoja? Mitä paikkoja Espoossa tulisi kehittää – ja miten? Kysely avoin lokakuun loppuun asti. Vastaa Mun Espoo kartalla -kyselyyn

3) PÄIHDETILANNEKYSELYN tuloksia hyödynnetään pääkaupunkiseudun suurten kaupunkien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ja ehkäisevässä päihdetyössä. Ajantasainen tieto helpottaa paikallista työtä, jolla vähennetään alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittoja.

https://webropol.com/s/Paihdetilannekysely-Espoo-2020


KURKIJOENTIELLÄ Raide-Jokerin työmaalla tehdään parhaillaan louhintatöitä, joiden tiedotettiin aiemmin kestävän syyskuuhun 2020 asti. Kalliokerroksen on kuitenkin huomattu olevan arvioitua paksumpi, minkä vuoksi töihin kuluu luultua pidempi aika. Uuden arvion mukaan työt jatkuvat vuoden 2020 loppuun asti. Lisätietoja: Kurkijoentien louhintatyöt


Ilmianna positiivinen laajalahtelainen!

Kauppakassien kantaja, roskien kerääjä, kiusaamisen vastustaja, ympäristön kohentaja, tapahtumien järjestäjä tai jotenkin muuten yhteisömme hyväksi toimiva. Laajalahti ry haluaa muistaa pikku lahjalla hyvän rakentajia naapurustossamme. Laita vinkkisi henkilöstä ja hänen toimistaan osoitteeseen laajalahtiry@gmail.com. (Kuva: Papunetin kuvapankki, Jani Ikonen)

Väyläviraston Kehä I:n uutiskirje elokuu 2020 ilmestynyt

Koko kirje luettavissa täältä:

Elokuun 2020 uutiskirje

Syyskuussa keskeisinä työvaiheina ovat mm.Raide-Jokerin Räisälänsillan kaidetyöt ja sillan varustelu, Kurkijoentien risteyssillan siltakannen valu ja Kehä I rakenne-kerroksien rakentaminen Turvesuontie - Kurkijoentie.


Kuulutus 20.8.20 - Muuntamoalue Vuokselantie

Muuntamoalueen M106930 Vuokselantie, Laajalahti, sijoitussopimuksen tekeminen, Caruna Espoo Oy. Lisätietoja: Kuulutus 2020/2717

Kuulutus: Laakakivi-Laajalahti, eteläinen, 213307.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavan, jolla entisen SOS-lapsikylän alue muutetaan kerrostalokortteliksi. Lisätietoja: Laakakivi-Laajalahti


Koulu alkoi - Laajalahti ry turvasi suojatieylitykset

Tiesitkö, että tontin haltijalla on vastuuta myös katualueesta ?

Tontin omistajan/haltijan vastuulla on kadun puhtaanapito tontinrajasta kadun keskiviivaan saakka. Lisätietoja tontin omistajan velvollisuuksista:

Laajalahden kirjaston aukioloajat 10.8.2020 lähtien

Aukioloajat löytyvät tämän linkin takaa:

kirjaston aukioloajatUUTISKIRJE ELOKUU 2020 ILMESTYNYT

Kurkijoentiellä Kehä I:n päässä tehdään vesihuoltoa. Lisäksi tiellä on käynnissä louhinta ja putkien asentaminen. Kurkijoenpuistossa tehdään hulevesilinjoja, valaistus- ja kaapeliputkituksia sekä kadun ja radan rakennekerroksia. Linnoitustien Impilahdensillan päässä tehdään kiskojen asennusta risteyksen poikki. Koko uutiskirje luettavissa täältä: Uutiskirje elokuu


Ethän ruoki rottia - kerää maahan pudonneet omenat

Rotille mieluisia ravinto- ja pesimäpaikkoja saa helposti vähennettyä pihamaalta sillä, että heti poimii pois maahan pudonneet omenat ja muut hedelmät eikä jätä lehti- ja risukasoja lojumaan maahan, neuvotaan Espoon seudun ympäristöterveydestä. (31.7.20)

(20.8.20) Villikanista todettiin Suomessa uusi eläintauti – kani löytyi Espoon Laajalahdesta.


https://www.lansivayla.fi/paikalliset/2343978

Kuolleita villieläimiä voi toimittaa Ruokavirastoon: Ohjeet

Kurkijoentien ja Kaukolantien risteys suljetaan ma 27.7.

Kaukolantien ja Kurkijoentien risteys suljetaan maanantaina 27.7. Raide-Jokerin rakennustöiden vuoksi. Sulku kestää arviolta elokuuhun 2021 saakka.

Sulun aikana sekä moottoriajoneuvojen että jalankulun ja pyöräilyn kulku Kaukolantien kiinteistöille tapahtuu Kirvuntien kautta. Kurkijoentien suuntainen jalankulku- ja pyöräreitti pysyy käytössä. Lisäksi Laajalahden koulun hiekkakentän viereinen pysäköintialue ja sinne vievä hiekkatie suljetaan viikolla 32 noin kahdeksi kuukaudeksi. Linkki tiedotteeseen: Kurkijoentien ja Kaukolantien risteys suljetaan

Kuulutus 9.7.20 leikkipaikan maankäyttölupa

Maankäyttölupa leikkialueen käyttämistä varten Laajalahdessa, Montessorikoulu lapsille ry.

Käyttöaika: 1.8.2020 – 31.7.2021 arkipäivisin klo 9.30-11.30 ja 12.00-14.00.


Lisätiedot:

Leikkipaikan maankäyttölupa
RAIDE-JOKERIN HEINÄKUUN 2020 UUTISKIRJE

Kurkijoentiellä aloitettiin louhintatyöt vesihuoltoa varten viikolla 27. Kurkijoenpuistossa käynnissä on paalulaatan teko.

Impilahdensillalla tehdään vesieristystöitä ja asennetaan kaiteita. Turunväylän kiertoteiden purku on käynnissä ja heinäkuussa liikennejärjestelyt saadaan kokonaan normaaliksi.

Koko kirje luettavissa täältä: Uutiskirje heinäkuu 2020


Kuulutus 6.7.20 / Kyyrölänkujalle Telian tukiasema

Kyyrölänkujalle Telia Towers Finlandin matkaviestintätukiasema.

Lisätietoja: https://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=2020515364


Laajalahden koulun rakennushanke viivästyy edelleen

(3.7.20) Tilapalvelut-liikelaitos tiedottaa:

Laajalahden koulun peruskorjaus ja laajennus -rakennushankkeen aloitus viivästyy edelleen. Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä hankkeen rakennuslupa-valitusasiassa on tehty kesäkuussa valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tilapalvelut-liikelaitos sai kesäkuun lopussa tiedon, että valituksen käsittelyaika korkeimmassa hallinto-oikeudessa on keskimäärin 12 kuukautta.

Raide-Jokeri ja asuntomarkkinat
" Erityisen vetovoimaisia alueita Espoossa ovat Laajalahti ja muut Jokeriradan tuntumassa olevat lähialueet. " (25.6.20)


LAAJALAHDEN HISTORIAA TEIPATTUNA ANTREANTIEN PYSÄKKIEN ROSKIKSIIN. Toisessa kuvassa Taivarin laskettelumäki ja toisessa Laajalahden henkikirjoittajarouva poikansa kanssa Elfvik-Helsinki -bussin pysäkillä. Kuvat ovat viime vuosisadan puolesta välistä. Kiitos teippaukset toteuttaneelle asukkaalle.

Betoniaseman vuokrausta ollaan jatkamassa 2024 asti

Tonttipäällikön päätöksellä betoniaseman vuokra-sopimusta ollaan jatkamassa 31.12.2024 asti.

Päätös on päivätty 8.6.20 ja se on julkaistu verkossa 11.6.20. Valitusaika 14 vrk.


Lisätietoja: https://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=2020512149Laajalahden rodopuistosta artikkeli HS Espoossa

Kuva Marja-Liisa Nikander

(17.6.20) Linkki artikkeliin Anja Pankasalon puisto


MELUSUOJAUKSISTA

(5.6.20) Räisäläntien kohdalle ryhdytään heinäkuussa rakentamaan melusuojausta. Kurkijoentien risteyksen alueella sekä Lumivaarantien alueella menee tällä hetkellä sekä autojen että kävelyn/pyöräilyn kiertoteitä tulevan melusuojauksen kohdalla, joten niitä ei päästä vielä rakentamaan. Tietyömaan itäosaan voidaan toteuttaa melusuojat vasta loppuvuonna, kun Turvesuontien ja Valkjärventien välillä olevat vesihuoltorakentamiset on saatu valmiiksi.

Bredis laajeneeBrediksen toisen vaiheen rakentaminen on käynnistynyt ja laajennusosa valmistuu kesällä 2021.

Uusiin tiloihin avataan mm. Rusta, Puuilo sekä Fitness24Seven-kuntosali. Ravintolatoimintaa varten on varattu 150 m2.

Lisätietoja: https://nrep.com/news-and-perspectives/2866

(1.6.20)

KORONAVIRUSTILANNE

Suur-Tapiolan alueella 116 todettua koronavirustartuntaa per 25.5.2020Koko Espoon koronavirustilanne suuralueittain:

Koronavirustilanne Espoossa


PUNKKITILANNE pääkaupunkiseudulla

Oulun yliopiston punkkien levinneisyyttä osoittavan kartan mukaan Laajalahdessa näyttäisi esiintyvän runsaasti punkkeja.


Lähde: Iltasanomat 27.5.2020

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006520109.html
Kuulutus: Raide-Jokeri / melua aiheuttava toiminta

Apua rottasotaan

Tehokas rotanloukku, joka on harmiton muille eläimille. Loukkuun pannaan syötiksi jotain ruokaa, joka houkuttelee rotan ansaan. Jos sinne eksyy muita pieneläimiä (siilejä, oravia ym.), niin ne voidaan helposti vapauttaa takaisin luontoon. Rotanraadot kuuluvat sekajätteisiin. Googlaamalla ”rotanloukku” löytyy liikkeitä, jotka myyvät niitä. Hinta alle 20 e.

Rottahavainnot taas lisääntyneet

(29.4.20) Eritysesti Raide-Jokerin ja Kehä I:n työmaiden lähialueilla on viime aikoina tehty lisääntyvässä määrin rottahavaintoja. Ruoan hakumatkalla ne voivat kuitenkin liikkua satojakin metrejä muualle lähistöön.

Kaupungille on ilmoitettu asiasta, mutta se ei enää suorita torjuntaa muuta kuin omien kiinteistöjensä alueilla. Torjunta jääkin yksittäisten asuinkiinteistöjen harteille.

Erityisen tärkeätä on nyt huolehtia, että rotille ei ole ravintoa tarjolla. Kompostoinnissa ja jätehuollossa on oltava huolellisia. Puutarhaan ei saa jättää maahan mätäneviä hedelmiä ym. ja lintujen ruokinnassa on huomioitava rottaongelma. Viemäreihin ei saa kaataa ruokajätteitä.

Ravinnon lisäksi rotta tarvitsee pesimäpaikkoja. Rotat suosivat kosteita, maanläheisiä paikkoja, joihin ne voivat kaivaa maanalaisia käytäviä. Romu- ja lehtikasat tulisi siivota pois, sillä ne tarjoavat hyvän suojan rottapoikueille.

Lisätietoa rottien torjunnasta Espoossa: https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto/Tietoa_rottien_torjunnasta_Espoossa(173920)


Avotulen teko ilman maanomistajan lupaa on kielletty


Muistathan, että toisen maille ei saa tehdä avotulta ilman maanomistajan lupaa ja se koskee myös Espoon kaupungin omistamia metsä- ja puistoalueita.

Lupauksenvuorelle on sytytetty nuotioita usein. Toissa kesänä siitä aiheutui laaja maastopalo, jota oli sammuttamassa monta paloautoa. Onneksi sammutustyöt sillä kertaa onnistuivat vaikeassa maastossa ja katastrofilta vältyttiin.Päivitystä Veljeskulman kiinteistön tilanteeseen

Kuva Mervi Hongisto

Espoon kaupunki on tekemässä asemakaavamuutosta Laajalahden keskustassa omistamalleen tontille, jossa sijaitsee Veljeskulman rakennuksen lisäksi myös leikkipuisto. Tontille kaavaillaan 3-4 -kerroksista asuinkerrostaloa liiketiloineen.

Museovirasto on kuitenkin esittänyt kantanaan, että rakennusta ei saa purkaa https://www.laajalahtiry.fi/uutiset.html?154833. Laajalahti ry on hakenut Veljeskulman suojelua rakennusperintölain nojalla ELY-keskukselta, joka on päätöksessään katsonut, että suojelu tulisi toteuttaa asemakaavallisin keinoin. Nyt myös ympäristöministeriö on tullut samaan lopputulokseen.

Laajalahti ry keskustelee vielä kaupungin kanssa Veljeskulman kunnostamisen ja entisöinnin mahdollisuudesta. Jos siinä tavoitteessa ei onnistuta, yhdistys pyrkii vaikuttamaan siihen, että uudisrakennuksesta tulisi mahdollisimman hyvin ympäristöön sulautuva ja laajalahtelaisten yhteisöllisyyttä palveleva kokonaisuus.(9.4.2020)


Hiljentynyt Laajalahti ilmasta käsin sunnuntaina 22.3.20

Kuvattu klo 14:n kieppeillä. Kiitos Villelle.

Laajalahden kadut – Osallistu suunnitteluun!

(10.3.20) Laajalahtelaisille on annettu tilaisuus olla mukana hankkeen suunnittelussa jo alusta alkaen. Mielipiteen voi ilmasta täällä: https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/429/
Huomioi, että kantaa voi ottaa myös peukuttamalla muiden mielipiteitä, sillä nekin huomioidaan analysoitaessa vastauksia.

Nyt sivuston liitetiedostoihin on ladattu myös asukastyöpajan kooste kartan ja esityksen muodossa. Palautteesta löytyneisiin neljään aiheeseen on myös avattu uudet keskusteluketjut asukastyöpajan keskustelualueelle. Aiheina: liikennemelu ja meluntorjunta, hulevesiin liittyvät ongelmat, alueen kasvillisuuden säilyttäminen ja liikenneturvallisuuden kehittäminen.

Tämän hankkeen keskustelualueet ovat auki 2 viikkoa 24.3. asti jonka jälkeen keskustelu suljetaan hetkeksi analysoinnin ajaksi. Hankkeen osalta palataan asiaan viimeistään 15.5. jolloin esitellään näiden keskustelualueiden ja muun saadun palautteen sekä suunnittelutyön tuloksena löydetyt keskeiset ongelmakohdat suunnittelualueella. Tähän vaiheeseen avataan jälleen uusi keskustelualue hankkeen sivuille.

Liitetiedostoihin pääsee, kun klikkaa ”Näytä lisätiedot” sivulla https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/429/osallistuminen/799/keskustelu/

Yhteenveto 25.2.20 Otaniemessä pidetystä työpajatilaisuudesta:


Laajalahti ry:n vuosikokous 25.2.20 Tapiolassa

Laajalahti ry:n toimintakertomus vuodelta 2019:

Kiitos kaikille Laajalahti ry:n jäsenille, jotka mahdollistavat yhdistyksen toiminnan. Jäsenmaksut ovat yhdistyksen pääasiallinen tulolähde. Laajalahti ry:n johtokunta koostuu Laajalahden asukkaista ja tekee vapaaehtoistyötä ilman palkkioita.

Jäseneksi liittyminen on helppoa - yksi sähköposti riittää siihen - ja jäsenmaksukin on vain 10 e / kotitalous eikä jäsenyys edellytä muuta. Jäsenmaksulomakkeet toimitamme vuoden aikana jäsenten postilaatikoihin jäsentiedotteen mukana. Jollet vielä ole jäsen voit liittyä täältä: https://www.laajalahtiry.fi/liity-jaseneksiHS-Espoo kertoo Jaakkimantiestä 27.2.20

"Puiden takana on varjeltu salaisuus: Espoossa on Lego-taloilta näyttävä asuinalue, jonka vain paikalliset tietävät ja pitävät sitä ihmeenä "


Laajalahti ry:lle uusi kunniapuheenjohtaja


TUULA GRUNDSTRÖM


nimitettiin 25.2.2020 Laajalahti ry:n vuosikokouksessa yhdistyksen uudeksi kunniapuheenjohtajaksi.

Tuula on palvellut ansiokkaasti Laajalahti ry:tä ja laajalahtelaisia jo lähes 50 vuoden ajan.

Tuula valittiin Laajalahti ry:n johtokuntaan vuonna 1971. Yhdistyksen sihteerinä hän toimi 1976-1986 ja puheenjohtana 1989-1992.

Nykyään Tuula toimii yhdistyksen toiminnantarkastajana, mihin tehtävään hänet valittiin myös tänä vuonna.


Laajalahden kadut -hankkeen esittelymateriaali 25.2.20

Kaupunkitekniikan keskus toimii asiassa edistyksellisesti. Valmista suunnitelmaa ei ole, vaan asiassa edetään vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa. Mielipiteitä voi esittää täällä:


Rakennuskielto - Laajalahden keskus

Rakennuskielto perustuu esitykseen, jonka tarkoituksena on suojella 1940-luvulla rakennettuja Jaakkimantien pientaloja ja Kirvuntiellä sijaitsevia Espoon ensimmäisiä rivitaloja. Asemakaavan muutos Laajalahden keskus 120326.


Laajalahden digihistoria on julkaistu

Laajalahti ry on koonnut Laajalahden historian mobiilioppaan. Opas on toteutettu yhdessä Espoon kaupunginmuseo KAMUn kanssa. Materiaalia voi tutkia sekä kartalta paikkatietopohjaisesti että teemasta toiseen edeten. Sivuilla on runsaasti linkkejä lisämateriaaliin ja kokonaisuutta on elävöitetty aikakauden musiikkinäytteillä. Digihistoria on osa Laajalahti ry:n 70v juhlavuoden toimintaa.

Antoisia lukuhetkiä: www.tarinasoitin.fi/laajalahti


Päätöspöytäkirja ym. Kehä I:n työmaa-aikaisesta melusta

Linkki löytyy Uutiset-osiosta:

Meluun ja räjäytyksiin tulee helpotusta 1.4.-30.9. lintujen pesimäajaksi. Rajoitukset koskevat aluetta, joka alkaa noin vajaa 100 metriä Kurkijoentiestä etelään. Pohjoisempana ei tätä rajoitusta ole (vihreä alue alla olevalla kartalla).

Espoon kaavoituskatsaus 2020 julkaistu

Laajalahden aluetta koskevat kohteet löytyvät sivuilta 57-60 (Laakakivi II, Laakakivi-eteläinen, Laajalahden keskus, Ruukinranta-Tarvaspää, Ruukinrannanmäki, Tarvaspää, Turvesuo). Ikoneita klikkaamalla löytyy lisätietoa kohteista.


Suru-uutinen

Laajalahti ry:n pitkäaikainen kunniapuheenjohtaja Göran Löf menehtyi 23.12.2019.

Göran teki ansiokasta työtä Laajalahden hyväksi toimien Laajalahti ry:n sihteerinä v. 1966-1971 ja puheenjohtajana 1983-1988. Kunniapuheenjohtajana hän ehti toimia vuosikymmeniä.

Laajalahti ry:n johtokunnan edustajat veivät yhdistyksen osanoton siunaus- ja muistotilaisuuteen 29.1.2020.

Laajalahti ry:n vuosikokouksessa 25.2.20 pidetään hiljainen hetki hänen muistonsa kunniaksi.

Kehä I:n ja Turvesuontien risteyksen liikennettä ja muuttuvia maisemia voi seurata ajantasaisesti täältä:

https://liikennetilanne.tmfg.fi/?x=2767115.545558507&y=8444073.140465325&z=13&wWidth=1628&view=&checkedLayers=1,2,

3,5&cameraId=C01521&cameraPanId=C0152101SATOn uudis- ja lisärakentamishanke Laajalahdessa

Laajalahti ry:n edustajilla oli tiistaina 21.1.20 tapaaminen hankkeesta vastaavien satolaisten kanssa. Keskustelu oli rakentavaa ja hedelmällistä. Totesimme ajavamme samoja päämääriä eli SATOn vuokrakerrostalojen asukasrakenteen monipuolistamista ja segregaation ehkäisemistä.

Hankkeessa on kaavailtu kahden huonokuntoisen kerrostalon purkamista ja niiden paikalle uusien rakentamista (kaavaehdotus Laajalahden keskus,120326). Taloista tulisi entisiä suurempia, koska tontilla on käyttämätöntä rakennusoikeutta noin 2900 k-m2. Rakennuksista tulisi esteettömiä eli asunnot sopisivat myös senioreille.

SATOn Laajalahden kerrostaloista osa on aravarajoituslain piirissä ja asukasvalinnoissa on jouduttu antamaan etusija asunnontarpeen, varallisuuden
ja tulojen perusteella. Nyt tulevassa uudis- ja lisärakentamisessa on tarkoitus rakentaa vapaarahoitteisia taloja, joita nämä asukasvalintaan liittyvät aravasäännökset eivät koskisi.
Laajalahti ry vierailulla Rambollissa

Kuvassa Kari Melander ja Juha Siitonen Rambollista sekä yhdistyksestämme Harri Lassila ja Kari Hakala.

Laajalahti ry:n edustajat kävivät aamukahvilla 20.1.2020 Rambollin uudessa toimitalossa. Ramboll on sekä Raidejokerin että Kehä 1:n suunnittelijana alueemme mittavissa infra- hankkeissa.

Saimme mielenkiintoisia tietoja hankkeen suunnittelusta ja Rambollin edustaja Juha Siitonen lupautui puhujaksi vuosikokoukseemme. Juha kertoo mm.suunnittelun perusteista sekä valaisee esimerkein, miksi ja miten suunnitelmat muuttuvat uudeksi infra- ympäristöksi ja miten ne meitä asukkaita palvelevat.


VÄYLÄ TIEDOTTAA:

Vuokselantien, Raudunkujan sekä Metsäpirtintien jalkakäytävillä voivat pyöräillä vain alle 12-vuotiaat, pääsääntöisesti pyörät kulkevat näillä kaduilla ajoradalla. (22.12.19)

_______________________________________________________________________


Oman kylän ekokangaskassi kotiin toimitettuna 5 e

Laajalahti ry on teettänyt Raivaaja-patsaan logolla varustettuja,
kierrätysmateriaalista tehtyjä, tyylikkäitä kangaskasseja. Kasseja voi tilata maksamalla 5 e Laajalahti ry:n pankkitilille FI02 8020 4710 0392 24 (Danske Bank) ja kirjoittamalla viitetietoihin toimitusosoitteen. Toimitamme kassin (kassit) postilaatikkoosi parin päivän kuluttua siitä, kun maksu ja osoite näkyvät tilillämme. Jos ostat useampia kasseja, niin näemme maksun loppusummasta haluamasi määrän.

Kotiintoimitus koskee Laajalahden aluetta eli pelkkä katuosoite ilman postinumeroa riittää. (Heinjoenpolku 2:een emme valitettavasti
voi toimittaa, koska alaovet ovat lukittu). Tuotto kasseista menee
kotiseututyöhön Laajalahdessa.

ASEMAKAAVAMUUTOS LAAJALAHDEN KESKUS,
ALUE 120326

(16.12.19) SATO suunnittelee kahden kerrostalon purkamista ja 2-3 kpl uusien, suurempien kerrostalojen rakentamista. Suunnitelman kokonaisrakennusoikeus on 20 400 k-m2. Käyttämätöntä rakennusoikeutta on n. 2900 k-m2. Alustavien suunnitelmien mukaan lisärakennusoikeutta tarvitaan n.300 k-m2.

Vaihtoehtoja on kaksi (kuvat niistä alla). Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 31.1.2020 klo 15.45 mennessä. Lisätietoja asemakaavamuutoksesta, joka sisältää myös kaavaalueen 1940-luvun omakotitalojen ja rivitalojen suojelun:
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Asemakaava/Asemakaavoituskohteet/Tapiola/Laajalahden_keskus_120326/Valmisteluaineisto

Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2

Tiedätkö missä menee tonttisi rajat ?

Tiedon löydät Espoon karttapalvelusta:

1. Mene osoitteeseen kartat.espoo.fi

2. Vasemman yläreunan valikko -> Valitse karttanäkymä -> ilmakuva

3. Valitse kartalla näkyvät tiedot -> Karttoja -> osoitekartta

4. Suurenna karttakuvaa oman alueesi kohdalla ja rajat tulevat näkyviin

Piha-alueiden laajentaminen, omien istutusten ja rakenteiden tekeminen, tontin ulkopuolisten alueiden haltuunotto sekä omaisuuden säilyttäminen tontin ulkopuolella on kiellettyä. Tontinhaltijan velvollisuutena on pitää katu puhtaana tontin rajasta kadun keskiviivaan saakka.

Tilastotietoa Laajalahdesta (postinumeroalue 02140)

Vuoden 2018 lopussa Laajalahti (02140) postinumeroalueella asui yhteensä 3 902 henkilöä. Heistä suomalaistaustaisia oli 3 240 ja ulkomaalaistaustaisia 662.

Ajoreitti Ruukinrantaan ja Villa Elfvikiin

(8.12.19) Tilanne Kurkijoentien liittymän sulkemisen jälkeen. Tilanne muuttuu Kurkijoensillan valmistuttua. Kävellen ja pyörällä pääsee Laajalahdesta Ruukinrantaan Kehä I:n alta.

Meillä kaikilla oli niin mukavaa...

Kuva Heli Nikunen

Kaikkien laajalahtelaisten perinteinen pikkujoulu golfravintola Vistassa 27.11.2019 oli iloinen ja lämminhenkinen kylätapahtuma. Kiitos kaikille osallistujille. Kiitos myös Laajalahden omalle Bredis Brassille musiikkiviihteestä.

Raide-Jokerin ja Kehä I:n työmaiden melu

Kyselyymme, miksei Kehä I:n työmaalle ole asetettu desibelirajoja toisin kuin Raide-Jokerille, saimme 18.11.19 kaupungilta seuraavan vastauksen:

Verrattuna Raide-Jokerin päätökseen Kehä I melupäätöksessä on meluaville töille tiukemmat työajat. Tiukemmat työajat ovat juuri sen takia koska olemme ottaneet huomioon Raide-Jokerin samanaikaisen työmaan ja sen aiheuttaman yhteisvaikutuksen melutasoihin.

Esimerkkinä Raide-Jokerin päätöksestä avolouhinnan kohdalta Määräys 15: ”Mikäli poraus- ja rusnaustöitä, kiven rikotusta iskuvasaralla tehdään myös arkisin maanantaista perjantaihin klo 18.00 – 20.00, töiden aiheuttama melutaso ei saa ylittää asuinrakennusten tai muiden herkkien kohteiden julkisivuilla keskiäänitasoa 70 dB(LAeq).” Kehä I päätöksessä samoja töitä saa tehdä iltojen osalta vain 1.11-30.3.2020 aikana klo 18-19.15 vähintään 4 metriä korkean meluvallin suojassa. 30.3.2020 eteenpäin samoja töitä ei saa tehdä ollenkaan klo 18 jälkeen.


Kuulutus 2019/2954
Ympäristölupapäätös KEHÄ I:n rakennustyömaasta

Päätöspöytäkirjasta löytyy mm. sallitut työajat eri toimenpiteille, pölyhaittojen minimoiminen ym. Linkki kuulutukseen päätöspöytäkirjoineen ja karttoineen:

http://espoo04.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=2019489289

(14.11.2019)


Turvesuon varastoalue

(Kuva Heli Nikunen). Asukkaat ovat ihmetelleet Turvesuontien varteen ilmestyneitä siltarumpuja, viemäriputkia ym. Ne eivät liity Turvesuon alueen rakentamiseen. Olemme saaneet kaupungilta tiedon: "Turvesuontien viereinen alue on osin Raide-jokerin allianssin työmaan varastoalueena ja osittain kaupungin oman kadunrakennuksen varastoalueena rakennustarvikkeille ja/tai maa-aineksille. Tätä työmaa-aluetta saatetaan myöskin myöhemmin aidata. (14.11.19)

Voit tilata tekstiviestin, joka kertoo seuraavasta räjäytyksestä noin 30 minuuttia aikaisemmin.

Tekstiviestipalveluun liityt lähettämällä viestin TILAA ja oma nimesi GRK Infran puhelinnumeroon +358 50 902 3712.

Palvelun käyttöönotto on maksutonta ja viestien vastaanottamisen voi milloin tahansa itse perua viestillä LOPETA TILAUS ja oma nimesi.


(9.11.19)


Laajalahti ry täyttää 70-vuotta vuonna 2020

Laajalahti ry:n 70-vuotisjuhlajulkaisutoimikunta kokouksessaan 6.11.2019. Vasemmalta: Kalevi Lehikoinen, Kari Hakala, Harri Lassila, Inka Rautiala, Jasmina Ollikainen, Raili Lindberg ja Minna Fagerlund. (Kuvasta puuttuu toimikunnan jäsenet Heli Nikunen ja Lassi Heiskala).

Laajalahden asuntoalueella on ainutlaatuinen historia. Kylämme rakennettiin siirtoväen, rintamamiesten ja veteraanien voimin suurin ponnistuksin ja hyvässä yhteis- ja talkoohengessä tiettömään metsään. Tarkoituksenamme on tallentaa perimä- ym. tietoa tästä pitkästä matkasta nykyiseen Laajalahteen yhdistyksemme
70-vuotisjuhlajulkaisussa. Toivomme, että sekä nykyiset että entiset laajalahtelaisivat alkaisivat käydä läpi muistojaan ja kuvakokoelmiaan tähän taipaleeseen liittyen. Avaamme erillisen sähköpostitilin, johon sitten toivomme saavamme näitä alueemme kehityshistoriaan liittyviä tarina- ja kuva-aarteita. Ilmoitamme osoitteesta myöhemmin.

Laajalahden kaavanimistö muuttuu
Kuulutus 2019/2882 5.11.2019

Lisätiedot ja listaukset Laajalahden nimistömuutoksista:

Laajalahden keskustan perinnemaisema tänään 22.10.19

Veljeskulman edestä on yllättäen tänä aamuna kaadettu vanha pihlajarivistö kahta puuta lukuun ottamatta, koska on tarvittu paikka tilapäiselle bussipysäkille.

Linjat 113 (ja 212) alkavat kulkea tilapäisesti Turvesuonristeyksen kautta siihen asti, kunnes Kurkijoenpuiston joukkoliikenneväylä on saatu valmiiksi. Kaupungilta saadun tiedon mukaan lähes vieressä olevaa Antreantien pysäkkiä ei voida käyttää, koska bussille olisi tullut liian tiukka mutka pysäkille pääsemiseksi.

Ote Museoviraston lausunnosta: "Espoon eteläosien yleiskaavassa (lainvoimaiseksi 29.1.2010) Laajalahden rivitalo- ja omakotitalovaltainen asuinalue on merkitty kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi. Yleiskaavamääräyksen mukaan tämä tarkoittaa Kaupunkimaisemaa, jonka rakennus- ja kulttuurihistoriallisia arvoja sekä kaupunkikuvaa on suojeltava."


Väylä tiedottaa: Kehä I:n uutisviestit saa puhelimeen

(16.10.19) Kehä I Laajalahti
-hankkeen tärkeät uutisviestit, kuten tiedot liikennejärjestelyistä, voit nyt
tilata puhelimeesi WhatsAppin kautta! Näin tilaat WhatsApp-uutisviestit:

1. Lisää puhelimesi yhteystietoihin numero 040 3629 896 ja anna yhteystiedolle
nimi, esimerkiksi Kehä I Laajalahti. Uutisviesti ei toimi, ellei numeromme ole
tallennettuna yhteystiedoissasi.
2. Lähetä tallentamaasi yhteystietoon WhatsAppissa viesti: TILAA ja oma nimesi.
3. Lisäämme sinut listallemme, ja saat viestin, kun jotain muuttuu esim.
liikennejärjestelyissä.

Muut viestin vastaanottajat eivät näe puhelinnumeroasi eivätkä näe viestejä, joita lähetät meille! Emme luovuta yhteystietojasi eteenpäin. Jos haluat perua uutisviestin tilauksen, lähetä WhatsAppissa viesti LOPETA TILAUS.Muolaantien turvallisuus

(15.10.19) Laajalahti ry teki vuonna 2017 aloitteen turvallisuuden parantamiseksi Muolaantien risteyksessä Vuokselantien ja Makslahdentien kohdalla. Toteutuksen vaihtoehdoiksi on esitetty joko rakenteellisia hidasteita tai saarekkeellista suojatietä. Kaupungilta saatiin aloitteeseen helmikuussa 2018 vastaus, jossa tavoitteelliseksi toteuttamisajankohdaksi ilmoitettiin vuosi 2019. Tänään asian edistymistä tiedusteltuamme saimme tiedon, että rakentaminen tapahtuu aikaisintaan vuoden 2020 aikana.

Laajalahti ry on nyt pyytänyt hankkeen toteuttamista kiireellisenä, koska on odotettavissa, että Kehä I:n muutostöiden aikana liikenne lisääntyy merkittävästi tällä kohdin, kun autoilijat pyrkivät välttämään Kehän ruuhkat ajamalla Etelä-Laajalahden läpi Tapiolan liittymiin.

Melua tiedossa – 3 samanaikaista työmaata 2019-2021

(Kuva on tämän sivuston ylläpitäjän oma hahmotelma pahimmista melualueista.)

(14.10.19) Kehä I:n muutostyöt, Raide-Jokerin työmaa ja Laajalahden koulun purku- ja rakennustyöt osuvat lokakuusta 2019 lähtien samanaikaisesti alueelle, joka paikoitellen on jo muutenkin melualueella.

Laajalahden kirjasto on Laajalahti ry:n pyynnöstä hankkinut desibelimittarin, jota asukkaat voivat lainata. Myös älypuhelimeen on mahdollista ladata oma desibelimittari.

Raide-Jokerin osalta on melulupapäätös jo olemassa ja linkki siihen löytyy tämän sivuston Uutiset-osiosta.


9.10.19 infotilaisuuden materiaali (Laajalahden koulu)

Otaniemessä järjestetyn tilaisuuden materiaali on julkaistu verkossa. Huom. ensimmäiset kuvat koskevat Tuomarilan koulua.Havainnevideo valmiista Kehä I:stä Laajalahdessa

Kuvakulma on ensin ilmasta käsin etelästä pohjoiseen päin hankealueen ylitse ja sen jälkeen tietä pitkin pohjoisesta etelän suuntaan ns. maan tasalla.

HavainnevideoKunnossapitovastuut katualueilla
– tontinhaltija, muista nämä!

Kehä I:n muutostyöt Laajalahdessa
Muistiinpanoja tiedotustilaisuudesta 1.10.19

Ensimmäinen työvaihe on Sakkolan alikulku. Kehän alentaminen alkaa Turunväylän puoleisesta päästä. Ensin rakennetaan Kehä I:n länsipuoli. Loppukesästä 2020 siirrytään itäpuolelle.

Kurkijoentien kohdalla Kehä I:tä alennetaan noin 8 metriä ja Turvesuontien kohdalla 2 metriä. Louhinnat alkavat marraskuussa 2019. Ruuhka-aikana ei suoriteta räjäytystöitä, vaan ne yritetään ajoittaa klo 10-14 väliselle ajalle.

Työmaan ajan Kehä I:llä on käytössä 2 kaistaa molempiin suuntiin. Bussit kulkevat muun liikenteen joukossa. Maksiminopeus urakan aikana on 60 km/t.

Kurkijoentien yhteys Kehä I:lle suljetaan suunnitelmien mukaan 2.12.2019. Kurkijoensilta, josta yhteys Ruukinrantaan, valmistuu vuonna 2020. Turvesuontien liikennevaloristeys säilyy ensi kesään saakka.

Meluesteiksi tulee Kehä I:n itäpuolelle melukaide ja länsipuolelle eli Laajalahden asutuksen puolelle nykyisen meluvallin päälle meluaita. Meluesteitä aletaan rakentaa heti, kun HSY:n vesihuoltoon liittyvät työt ovat valmiina.

Tavoitteena on, että urakka valmistuisi kesällä 2021 ennen koulujen alkua. Takarajana marraskuu 2021.Iloista Laajalahtipäivää vietettiin lauantaina 14.9.2019

Sadoittain laajalahtelaisia kerääntyi viettämään koko kylän yhteistä Laajalahtipäivää. Sää oli enimmäkseen suosiollinen ja ihmiset lämminhenkisiä. Laajalahti on hyvä paikka asua.

Laajalahtipäivän järjestäminen on suuri ponnistus Laajalahti ry:n johtokunnalle. Töitä sen eteen joudutaan tekemään jo keväästä lähtien. Varsinaisten järjestelyn lisäksi joudutaan hakemaan joukko erilaisia lupia, laatimaan tiedotteita ja jakamaan niitä, hankkimaan ja suunnittelemaan ohjelmaa, vastaamaan suureen määrään kyselyjä ja paljon muuta.

Kurkijoenpuistossa on aloitettu raivaustyöt joukkoliikenneväylää varten. Reittiä käyttää tulevaisuudessa bussi 113. Muuta autoliikennettä ei siinä sallita. Samaan väylään tulevan Raide-Jokerin rakentaminen aloitetaan vuonna 2020.

Hakkuualue on erityisen leveä Kurkijoentien risteyksessä ja tulevan Raide-Jokerin pysäkin kohdalla. Sen lisäksi väylän länsipuolelle on tulossa kävely- ja pyöräilytie, joka vaatii oman tilansa. Katusuunnitelman mukaan nykyistä puustoa kaadetaan vain sen verran, mitä katu sekä yhdistetty jalankulku ja pyörätie vaativat.


Päätös Raide-Jokerin työmaiden melutasoista, työajoista, pölystä ym.

Uudenmaan ELY-keskus on antanut ympäristösuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen päätöksen Raide-Jokeri allianssin melua koskevan ilmoituksen johdosta.

Päätöksessä määritellään mm. Raide-Jokeri -työmaiden sallitut melutasot eri vuorokauden aikoina ja muut ympäristöä ja asukkaita haittaavat häiriötekijät. Päätös on luettavissa Ympäristöhallinnon verkkosivuilta:

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/YSLn_kertaluonteisen_toiminnan_ilmoitusmenettely/Ilmoituspaatokset/Muut_ilmoituspaatokset?f=Uudenmaan_ELYkeskus


Uusi silta Laajalahden Tarvonsalmelle

Espoon kaupunki aikoo korvata Laajalahdella sijaitsevan Tarvonsalmen ylittävän ponttonisillan rakentamalla, uuden kiinteärakenteisen sillan ripeällä aikataululla. Tuleva uusi silta on kevyenliikenteen jännitetty betoninen jatkuva laattasilta Laajalahden Tarvaspään ja Tarvon välille Turunväylän vierellä. Uuden sillan vieressä kulkee huonokuntoinen ponttonisilta, joka puretaan. Lisäksi uudelle sillalle tehdään uusi valaistus.

Tätä tarkoitusta varten Espoon kaupunki on ostamassa Helsingin kaupungilta Tarvonvesi -nimisen kiinteistön (kiinteistötunnus: 49-452-4-0), joka ulottuu Turunväylän pohjois- ja eteläpuolelle. Kiinteistön kokonaispinta-ala on 22,7 hehtaaria, josta vesialuetta on 21,2 hehtaaria. Kauppahinta on 400.000 euroa.Raide-Jokerin pysäkki Turvesuontien kohdalle

Päätös Lahdenpohjan pysäkin siirtämiseksi pohjoisemmaksi Laajalahdensolmuun
on nyt varmistunut. Muutoksen taustalla on laajalahtelaisten toivomus.

Lisätietoja: https://raidejokeri.info/raide-jokerin-lahdenpohjan-pysakkia-siirretaan-pohjoisemmaksi/?fbclid=IwAR29CujkxJ1tUh7-Tjk27RxQ8I9x65o3vZTwRO8PR6mZ93fj1AsUQdWhV_Y


Puutarhajätteiden vienti metsiin on kiellettyä roskaamista

Risujen, lehtien ym. puutarhajätteiden vieminen luontoon on kiellettyä ja se voidaan katsoa jopa ympäristörikokseksi. Jätelain mukaan roskaajan on itse poistettava roskaava materiaali ja muutoinkin siivottava roskaantunut alue.

Erityisen ikävää on, kun roskaaminen kohdistuu valtakunnallisestikin arvokkaaseen historialliseen kohteeseen. Esimerkiksi puutarhajätteitä on kärrätty jopa Lupauksenvuoren vallihautoihin.

Espoon kaupunginmuseo on toivonut Laajalahti ry:n osallistuvan
”Adoptoi monumentti” -toimintaan ja huolehtivan Lupauksenvuoresta. Yhdistyksellä on jo kuitenkin kaksi ”Meidän puisto” -kohdetta Laajalahdessa hoidettavanaan eikä sen voimavarat riitä ottamaan vastuuta myös Lupauksenvuoren kunnossapidosta.

Puutarhajätteiden käsittelystä lisätietoja Espoon kaupungin sivuilla:

https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ala_dumppaa_puutarhajatetta__hyodynna_ta(148132

)

Kaikilla on oikeus kotiseutuun -hanke

Laajalahti ry osallistuu EKYL ry:n jäsenenä Suomen Kotiseutuliiton projektiin "Kaikilla on oikeus kotiseutuun" ja pyrkii siten omalta osaltaan edistämään Laajalahden maahanmuuttajaväestön kotoutumista.
Espoo kuuluttaa kaava- ja katusuunnitelmista toukokuun alusta lähtien vain sähköisesti

Espoo luopuu kokonaan tulostettujen kaava-asiakirjojen nähtävillä pidosta kaupungin asiakaspalvelu- ja asiointipisteissä. Toukokuusta alkaen kaava-aineistojen ja katusuunnitelmien nähtävillä olosta kuulutetaan ainoastaan Espoon verkkosivuilla osoitteessa espoo.fi/kuulutukset.
Myös osa rakennuslupiin liittyvistä naapurien kuulemisista julkaistaan jatkossa verkkosivuilla, ei enää sanomalehdissä.

Laajalahti ry pyrkii omalta osaltaan seuraamaan Laajalahden alueen kaava- ja katusuunnitelmia ja tiedottamaan niistä asukkaita näillä nettisivuillamme.


Impilahdensilta - uusi reitti myös bussilinjallemme 113

Impilahdensilta on uusi joukkoliikennekatu (KL3) ja se palvelee sekä pohjoista Laajalahtea että eteläistä Leppävaaraa. Impilahdesillan katuyhteys jatkuu Kurkijoenpuiston jatkeena yli Turunväylän (vt1) ja liittyy Turunväylän pohjoispuolella Linnoitustiehen.

Impilahdensilta on joukkoliikennekatu, jolla kulkee Raide-Jokerin lisäksi yksi bussilinja. Bussilinjan arvioitu vuoromäärä on ruuhka-aikoina 6 vuoroa tunnissa/suunta ja ruuhka-aikojen ulkopuolella 4 vuoroa tunnissa/suunta.

Lisätietoja: https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kadut_ja_liikenne/Suunnittelu_ja_rakentaminen/Katusuunnitelmat/Ajankohtaiset_hankkeet/Kurkijoentie_Kurkijoenpuisto_Impilahdensilta

Tulevaisuudessa on siis tarkoitus, että metron liityntäbussimme 113 ei enää kulje Kehä I:n kautta, vaan ylittää Turunväylän Impilahdensiltaa pitkin. Kurkijoentiellä se kääntyy kohti Antreantietä, kun Raide-Jokeri puolestaan kääntyy kohti Kehä I:tä.

PÄIVITYS 11.4.: Kaupungilta saadun tiedon mukaan taksien ajoa ei sallita tällä joukkoliikenneväylällä.


Veljeskulman rakennuksen tilanne 23.3.19

Kuva: Mervi Hongisto

Espoon kaupunki on suunnittelut rakennuksen purkua ja kaavaillut tontille 3-4 kerroksista asuinkerrostaloa. Laajalahti ry on hakenut rakennuksen suojelua rakennusperintölain nojalla ja tällä hetkellä se on ympäristöministeriön käsittelyssä. Lausuntovaihe on ohi ja päätöstä odotellaan.

Julkaisemme Veljeskulman suojelua puoltavan Museoviraston lausunnon, koska se sisältää paljon mielenkiintoista tietoa myös koko Laajalahden erityisestä historiasta. Se on luettavissa täällä:


Raide-Jokeri -suunnitelma Kurkijoentie

- Raitiovaunun max. nopeus Kurkijoentiellä 30 km/h ja Kurkijoenpuistossa 60 km/h - Välillä Impilahden silta - Kurkijoentie sallitaan vain julkista liikennettä - Bussi 113 kääntyy oikealle Kurkijoentietä pitkin kohti Antreantietä

KOTIKATUPORTAALI

Kaupunkitekniikan keskus on avannut Kotikatuportaalin, jossa pääsee tarkastelemaan käynnissä olevia hankkeita, auraus- ja hiekoitustietoja,
katusuunnitelmia, palveluita ja karttoja oman kodin lähistöllä.


Laajalahden kirjaston tulevaisuus

Laajalahden koulun aikaisemmat perusparannus- ja laajennussuunnitelmat ovat pitäneet sisällään Laajalahden kirjaston siirtymisen koulun tiloihin. Kirjaston käyttäjät ovat ilmaisseet huolensa kirjastomme siirtymisestä pois Laajalahden keskustasta. Laajalahti ry on seurannut valmistelun tilannetta ja saanut 5.12.18 seuraavanlaisen tiedon Espoon kaupungin sivistystoimen esikunnalta:

”Sivistystoimen toistuvasti todettu virkamiesnäkemys on, että Laajalahden
kirjaston toimintaa jatketaan Veljeskulman risteyksessä, jonka keskeinen
merkitys alueen palvelujen tarjoajana tulee korostumaan alueen asukasluvun
kasvaessa (mm. Turvesuon alueen kehittäminen).

Tilapalvelut-liikelaitos ja kaupunkisuunnittelukeskus tekevät yhteistyötä
paikan asemakaavallisten puitteiden kehittämisessä. Asiasta ei ole ollut
sellaista konkreettista näytettävää, jota olisi voinut esittää
kulttuurilautakunnalle, jolle asia kuuluu.

Laajalahden koulun perusparannuksen ja laajennuksen suunnitelmiin ei
sisälly Laajalahden kirjaston muuttoa.”


Metsävyöhyke ja pysäkkikatos Turvesolmuun – Laajalahti ry:n esitys

Laajalahti ry on esittänyt Uudenmaan ELY-keskukselle, että Turunväylän Turvesolmun alueelle istutetaan metsävyöhyke ja pysäkille E2505 rakennetaan katos. Esitys luettavissa Uutisissa:.

https://www.laajalahtiry.fi/uutiset.html?143787


Turvesuontien ja Ilmeentien risteys

Nykyisellään Turvesuontie ylittäminen Ilmeentien kohdalla on turvallisuusriski jalankulkijoille ja pyöräilijöille, koska autot ajavat vauhdilla Turvesuontietä pitkin. Tilanteen voi olettaa pahenevan entisestään, kun uusi Laajalahden liikekeskittymä avataan marraskuussa.

Laajalahti ry on asian johdosta pitänyt yhteyttä kaupunkitekniikan keskukseen ja pyytänyt sitä ryhtymään toimenpiteisiin tien ylittämisen saamiseksi turvallisemmaksi. Asian pikaisen edistymisen kannalta olisi toivottavaa, että myös asukkaat kiinnittäisivät kaupungin huomion asiaan. Sen voi tehdä kuntalaisaloitteena ja lähettää osoitteeseen: kirjaamo@espoo.fi .

Kaavasuunnitelmassa Turvesuo pohjoinen (120502) on Turvesuontien
ylitykseen merkitty rakennettavaksi Ilmeensilta. Sen toteutuminen on kuitenkin epävarmaa eikä näillä näkymin ole ajankohtainen vielä vuosiin.


Kurkijoenpuiston koira-aitaus

Tekninen lautakunta käsittelee kokouksessaan 17.10.18 Espoon koira-aitausohjelmaa vuosille 2018-2028. Ohjelman mukaan Kurkijoenpuiston koira-aitaus poistetaan, koska ”alue kaavoitetaan muulle rakentamiselle (raidejokeri)”

Laajalahti ry tiedusteli esittelijältä, aiotaanko aitaus poistaa, vaikka Raide-Jokerin varikkorakennuksen osalta on päätetty, että sitä ei ainakaan tässä vaiheessa rakenneta Kurkijoenpuistoon. Esittelijän mukaan ”mitään ei pureta, ennen kuin alueen muu rakentaminen käynnistyy. Eli jos maankäyttö muuttuu joutuu koira-aitaus väistymään, jos ei muutu, ei ole mitään syytä purkaa sitä”.

Ohjelma: http://espooprodfi.oncloudos.com/kokous/2018430755...


Raide-Jokerin reitti YouTube -videolla


Ilmajohtojen maakaapelointityöt alkamassa Laajalahdessa

Laajalahdessa olevat ilmajohdot siirretään maan alle vuosien 2018–2019 aikana.

http://raidejokeri.info/espoossa-siirretaan-suurja...


Laajalahti ry kävi 1990-luvulla sitkeän taistelun voimalinjan saamiseksi maakaapeliin Laajalahden alueella. Espoon Sähkö halusi toteuttaa sen ilmajohtoversiona, koska maakaapelointi olisi tuonut noin 20 miljoonan markan (!) lisäkustannukset. Nyt siis toteutuvat sekä ilmajohdon että maakaapeloinnin kustannukset lisättyinä entisten rakenteiden purkamiskuluilla.


Laajalahdessa asuntomurtoja tehneet tuomiolla

Kolme albanialaista murtomiestä on tuomittu Espoon käräjäoikeudessa. Vankeusrangaistuksiksi tuli 3 vuotta ja 10 kuukautta, 3 vuotta ja 8 kuukautta ja 2 vuotta ja 2 kuukautta. Korvauksia tuomittiin maksettaviksi kymmeniä tuhansia euroja.

Lähde: https://www.lansivayla.fi/artikkeli/700257-espoossa-torkean-murtosarjan-tehtailleet-albanialaismiehet-saivat-tuomiot-jopa

Turvesuon asuntorakentaminen - Laajalahti ry:n asukaskyselyn raportti

https://drive.google.com/file/d/1Be4RJ91nyVcAW49EV...

Espoon kaupunki suunnittelee Laajalahden Turvesuon alueelle tiivistä kerrostaloaluetta noin 3000 asukkaalle. Alueen suunnittelusta ollaan järjestämässä arkkitehtikilpailu. Suunnittelutyön taustamateriaaliksi Laajalahti ry laati asukaskyselyn, joka kartoitti asukkaiden näkemyksiä Turvesuon rakentamisesta (Turvesuo, 120502) ja alueen merkityksestä asukkaille. Kysely toteutettiin nettilomakkeen avulla. Linkit lomakkeeseen julkaistiin kesäkuussa 2018 Laajalahti ry:n nettisivuilla ja Laajalahti-ryhmässä Facebookissa. Vastausaika oli noin kolme viikkoa ja vastaajia oli 126 henkilöä.

Kiitos kaikille vastaajille. Raportti on nyt valmis. Toivottavasti teitä kuullaan alueen suunnittelussa Espoon kaupungin strategian, Espoo-tarinan hengen mukaisesti. Espoon kaupungin mukaan sen päämääränä on kaikkien Espoo; kuntalaisten osallistumisen helppous, asukkaiden lähitekeminen ja omatoimisuus.

Laajalahtelaiset olivat omatoimisia. Lähitekona syntynyt raportti toimitetaan nyt virkamiesten huomaan. Katsotaan kuinka helppoa kuntalaisten osallistuminen on.

Huom. Raportti on laadittu kaksipuolisena tulostettavaksi dokumentiksi ja sisältää taittosyistä joitakin tyhjiä sivuja.


Murtoyritys nyt Räisäläntiellä

Tänään 4.7.18 oli omakotitalosta rikottu kaksi ikkunaa keskellä päivää, kun isäntäväki oli poissa kotoa. Sisäänpääsy ei kuitenkaan onnistunut. Perheen koira oli sisällä talossa ja ilmeisesti pelästytti tekijät. Poliisin mukaan ikkunoiden särkemiseen oli käytetty erityisiä välineitä, jotta se olisi tapahtunut äänettömästi.

Asuntomurroista

Laajalahdessakin murtoja tehnyt mies meni 16.5.18 vapaaehtoisesti tunnustamaan rötöksensä Espoon poliisiasemalle, tiedottaa Länsi-Uudenmaan poliisilaitos. Kolme Laajalahdessa pyörinyttä albanialaista murtomiestä on jo aikaisemmin pidätetty.

Vaikka vanhat tekijät olisi nyt saatu kiinni, niin huoli murroista ei välttämättä ole ohi. Länsiväylä kertoo, että lämpöisten ilmojen myötä Espoossa on ollut nyt yöllisiäkin asuntoihin tunkeutujia ihmisten nukkuessa (mm. Mankkaalla) ja kehottaa ihmisiä lukitsemaan ovet ja ikkunat helteidenkin aikana.


Pidetään huolta Lupauksenvuoresta

Jotkut asukkaat ovat ryhtyneet käyttämään historiallista Lupauksenvuorta piknik-kohteenaan tehden jopa avotulia ja jättäen sotkut jälkeensä. Kun asukkaiden vapaaehtoistyönä sieltä juuri korjattiin jätesäkeittäin roskia, jo seuraavana yönä sotkut olivat paljolti takaisin.

Roskaaja on aina itse velvollinen siivoamaan roskaantuneen alueen. Toissijainen siivousvastuu on maanomistajalla eli tässä tapauksessa Espoon kaupungilla. Roskaantuneista alueista voi ilmoittaa ympäristökeskuksen asiakaspalveluun.

Jokamiehen oikeuksiin ei myöskään kuulu avotulen teko ja polttopuiden otto, vaan siihen tarvitaan aina maanomistajan lupa.

Myös kertakäyttögrilli rinnastetaan avotuleksi, tiedottaa Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos.

Virkistys- ja luonnonsuojelualueilla avotulenteko on lähtökohtaisesti sallittu vain rakennetuilla tulentekopaikoilla, käyttäen sitä varten paikalle tuotua polttopuuta. Tällaista tulentekopaikkaa ei Lupauksenvuorella ole.


Kaurisongelma Laajalahden ja Ruukinrannan alueella

Laajalahdessa oleskelee paljon kauriita, jotka tekevät tuhojaan monissa puutarhoissa. Laajalahti ry on yrittänyt selvittää, olisiko asialle tehtävissä mitään.

Espoon kaupunki ei itse harjoita riistaeläinten metsästystä, vaan riistanhoito perustuu kaupungin ja sen alueella toimivien metsästysseurojen välisiin sopimuksiin. Kaupunki on keskustellut asiasta alueen riistanhoitoyhdistysten kanssa.

Taajama-alueilla kauriskantaa on käytännössä hyvin vaikea rajoittaa, koska ampuma-aseiden käyttö ei ole mahdollista. Asiaa on metsästysporukoissa pohdittu paljonkin, mutta mitään kovin toimivia rajoitusmenetelmiä kaupunkialueella ei toistaisesi ole keksitty.

Liiketunnistimilla varustetuilla pihavaloilla ja välkehtelvillä nauhoilla saattaa olla vaikutusta kauriiden karkoittamiseksi puutarhoista.


Lehtipuhaltimilla ei saa poistaa hiekkaa

Talven jäljltä ollaan poistamassa hiekotushiekkoja teiltä ja pihoilta. Espoon kaupungin ympäristösuojelumääräykset kieltävät hiekan poistamisen lehtipuhaltimilla, sillä niiden käyttö nostaa pölyä ilmaan. Vähiten pölyä nostattava keino hiekan poistamiseksi on pintojen kastelu ja hiekan poistaminen harjaamalla.

Kevät tulossa - tontinhaltijan velvollisuudet ja vastuut :


- Yleiseen käyttöön luovutetun kadun puhtaanapito tontinrajasta kadun
keskiviivaan saakka, kuitenkin enintään 15 metrin etäisyydelle. Puhtaanapitoon
kuuluu kadulle kertyneen lian, lehtien, roskien ja irtonaisten esineiden poistaminen katualueelta.

- Tontin rajasta enintään kolmen (3) metrin etäisyydelle ulottuvan, tonttiin välittömästi rajoittuvan rakentamattoman viherkaistan ja ojan puhtaanapito ja kasvillisuuden siistinä pitäminen.

- Viherkaistan ollessa leveämpi kuin kolme metriä, tulee katualue pitää
puhtaana enintään 24 metrin etäisyydelle tontinrajasta. Tontinhaltijalla ei
tällöin ole puhtaanapitovelvollisuutta viherkaistan osalta.

- Tontille johtavan kulkutien (tonttiliittymän) kunnossapidosta vastaa tontinhaltija.

- Liikennettä vaarantavista päällysteen rikkoutumisista, kuopista ja
muista vastaavista puutteista kadun sillä osalla, jonka tontinomistaja on
velvollinen pitämään puhtaana on ilmoitettava viipymättä Espoon kaupungin Teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalveluun (p. 09 816 25000) tai poliisille.


Turvesuolle kaavailtu asuinalue

Julkisuudessakin ollut Turvesuo 120502 -kaavahanke sai alkunsa silloin, kun
pikaraitiotien pysäkki oli aikaisemmassa Raide-Jokeri -versiossa suunniteltu Turvesuontielle. Alueelle on ajateltu yli 4000 asukkaan asuinaluetta. Hanke ei ole edennyt.

Seuraavaksi mietitään mahdollisen arkkitehtikilpailun järjestämistä. Tulevan asutuksen tarkka luonnekin on vielä auki. Alustavasti on ollut esillä, että alueelle tulisi kerrostaloasumista, mutta jo olemassa olevan asutuksen suuntaan pientaloja. Tarkoitus on jättää asutuksen väliin puisto- ja viheralueita pehmentämään vaikutusta. Kaavatyössä sitten lopulta ratkaistaan täydentyneen lähtötiedon mukaan asukas- ja viranomaispalautteen pohjalta, mikä on alueen tarkka ratkaisu. Laajalahti ry seuraa kaavoitustyötä.


Onko Laajalahden alueen murtosuma nyt selvitetty?

Länsi-Uudenmaan poliisi otti tarkkailu ja valvontaoperaatiossa Pohjois-Tapiolassa lauantai-iltana 24.2. kiinni kaksi albaanialaista miestä epäiltyinä Itä-Espoon ja Helsingin asuntomurtoihin. Kolmas mies saatiin kiinni lentokentällä Barcelonassa. Poliisin tiedote kokonaisuudessaan:

https://www.poliisi.fi/lansiuusimaa/tiedotteet/1/0...

Muolaantien liikenneturvallisuuden parantaminen

Laajalahti ry / Sari Ojanen on tehnyt kuntalaisaloitteen turvallisuuden parantamiseksi Muolaantien, Vuokselantien ja Makslahdentien risteyksessä. Esitys on käsitelty Kaupunkitekniikan keskuksessa ja on nyt suunnittelujonossa. Suunnittelu aloitetaan kevään aikana ja tavoitteena on, että ratkaisut ovat tiedossa syksyllä 2018 ja että työt valmistuisivat vuoden 2019 aikana.

Laajalahden pulkkamäki eli "Taivari"

Laajalahti ry hoitaa ja raivaa Vahvialankalliolla olevaa pulkkamäkeä eli Taivaria resurssiensa puitteissa kaupungin kanssa tehdyn Meidän puisto -sopimuksen mukaisesti. Kyseessä ei siis ole Espoon kaupungin virallinen pulkkamäki ja mäkeä käyttävät tekevät sen omalla vastuullaan. Kaupungin kanssa on keskusteltu valaistuksen saamisesta sinne, mutta toistaiseksi tuloksetta.

Laajalahti ry on tehnyt myös aloitteen kuntoportaiden saamiseksi Taivarille.

Laajalahteen ei ole tulossa Raide-Jokerin varikkoa

Raide-Jokeri-projekti on yhteistyössä HSL:n, HKL:n ja Espoon kaupungin kanssa selvittänyt vaihtoehtoisia ratkaisuja Raide-Jokerin varikon toteuttamiseksi. Selvityksen perusteella linjan vaunuja varten rakennetaan varikko Helsingin Roihupeltoon. Projektin tilaajan johtoryhmä päätti asiasta kokouksessaan 25.1.

Raide-Jokerin hankesuunnitelmassa varauduttiin kahden varikon malliin, jossa päävarikko olisi Roihupellossa ja sivuvarikko Espoon Laajalahdessa. Raide-Jokeri-projektin tekemän selvityksen perusteella Laajalahden varikkoa ei nyt toteuteta, sillä yhden varikon malli on tässä vaiheessa tarkoituksenmukaisempi. Asemakaavassa on kuitenkin varaus Laajalahden varikolle siltä varalta, että tulevaisuudessa tarvitaan lisäkalustoa matkustajamäärän kasvun vuoksi.

Lisäksi tiedotetaan, että Raide-Jokerin liikenteen alkamista elokuussa 2021, kuten aikaisemmin on kaavailtu, ei pidetä enää mahdollisena.

Laajalahtelaisten kannalta on positiivista, että varikko jää kuitenkin asemakaavaan varauksena. Alueen yleiskaava mahdollistaa työpaikkarakentamisen ja varikkovaraus estänee esim. suurten toimistotalokompleksien rakentamisen alueelle. Samoin koirapuisto saa ainakin toistaiseksi jäädä paikalleen.

Tällä kertaa kampaamo murron kohteena


Laajalahden kampaamoon murtauduttiin heittämällä betonimöhkäleitä näyteikkunan läpi.

Saaliikseen murtovarkaat saivat muutaman kahden euron kolikon vaihtokassasta. Euron kolikot ja sitä pienemmät eivä kelvanneet.

Tekijät on tiettävästi saatu kiinni.
EOK TIEDOTTAA NUOHOUKSISTA

Vakituisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa tulisijat on nuohottava kerran vuodessa. Nykyisin vastuu nuohouksista on asukkailla. Unohdus saattaa vaikuttaa vakuutuksien voimassaoloonkin.

Tähän asti alueet ovat olleet jaettuina piireihin, joita ovat hoitaneet nimetyt nuohousyrittäjät pelastuslaitoksen kanssa sovittujen taksojen mukaisesti.

Vuoden vaihteessa piirinuohousrajat ovat poistuneet ja pelastuslaitoksen nimeämät nuohousyrittäjät ovat nyt vapaan kilpailun piirissä. Nuohous järjestetään asukkaan ja nuohoojan välisellä sopimisella. Näin ollen ei voida enää olettaa, että nuohoojalta tulisi ilmoitus nuohouksista. Nuohousalan yrittäjiä löytyy esimerkiksi sivustolta www.nuohoojat.fi.

Lumen auraus puhuttaa Laajalahdessa

Asukkaita on kääntynyt Laajalahti ry:n puoleen liittyen lumen aurauksen epäkohtiin. Aurauksen seurauksena syntyvät lumivallit tonttien liittymiin, yöllinen aurausautojen aiheuttama melu ja kova ajovauhti koetaan ongelmiksi.

Erityisen vaikea tilanne on omakotitaloissa asuville vanhuksille, jotka saattavat jäädä jumiin tonteilleen aurausauton käynnin jälkeen, kun voimia lumitöiden tekoon ei itsellä ole. Laajalahti ry yrittää löytää ratkaisuja näiden vanhusten auttamiseksi.

Muilta osin mainituille ongelmille ei ole löydettävissä helpotusta.

Tienpidossa vastuu jakautuu kiinteistöjen ja kunnan välillä. Kaupunki auraa ajoradan, tonttiliittymään muodostuneen aurausvallin poistamisesta vastaa kiinteistö. Vastuunjako on kirjattu katukunnossapitolakiin.

Yöaikaan auraaminen on turvallisempaa kuin päivällä. Liikennettä on vähemmän kuin päiväsaikaan, ja tällöin työskentelytilaa jää auraajalle ja tarvittaessa myös lumensiirrossa oleville kuorma-autoille. Auran vauhdin on oltava riittävän suuri, jotta se saa lumimassan liikkeelle eikä jää jumiin.

Murtovarkaita Laajalahdessa


Taas kannattaa olla varuillaan Laajalahdessa. Koivistontiellä on käynyt murtovarkaita asukkaiden poissaollessa.

Kivi oli heitetty lasin läpi ja päästy sitä kautta sisään.

Juomat ja kultakoruja oli viety ja lääkekaapin sisältö kiinnostanut. Kaikki komerot ja laatikot käyty läpi.Museovirasto puoltaa Veljeskulman suojelua

Laajalahti ry on hakenut Veljeskulman rakennuksen suojelua. Museovirasto ja Espoon kaupunki ovat nyt antaneet asiassa lausuntonsa Uudenmaan ELY-keskukselle.

Museovirasto toteaa lausunnossan, että rakennusta ei saa purkaa. Sitä tulee hoitaa ja käyttää niin, että sen tässä lausunnossa todetut historialliset, arkkitehtoniset ja maisemalliset arvot sekä yleiskaavamääräyksessä esitetyt aluetta koskevat arvot säilyvät.

Museovirasto toteaa pitkässä lausunnossaan myös esimerkiksi, että Espoon
eteläosien yleiskaavassa Laajalahden rivitalo- ja omakotivaltainen asuinalue on
merkitty kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi. Yleiskaavamääräysten mukaan
tämä tarkoittaa kaupunkimaisemaa, jonka rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti
arvoja sekä kaupunkikuvaa on suojeltava. Veljeskulma rakennuksella on historiallista merkitystä toisen maailmansodan jälkeisen yhteiskunnan ja kaupunkisuunnittelun kuvaajana.

Espoon kaupunki on omassa lausunnossaan vastustanut rakennussuojeluesitystä
vedoten m.m. rakennuksen huonoon kuntoon, tulevan pikaraitiotien läheisyyteen
ja tontin käyttämättömään rakennusoikeuteen.

Katujen talvikunnossapito

Talvikunnossapito kuuluu osittain kaupungille ja osittain kadun varrella olevien kiinteistöjen omistajille. Lisätietoja: http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ka...

Espoon karttapalvelusta voi tarkistaa, mihin talvikunnossapitoluokitukseen oma lähikatu kuuluu:

http://kartat.espoo.fi/ims (karttapalvelun vasemmasta reunasta kadut ja puistot, valitse sieltä lisätiedoksi Talvikunnossapito, ja etsi sitten oma osoitteesi kartalta ja klikkaa tiellä oleva sinistä viivaa)

Laajalahden maahanmuuttajaväestö

Merkittävä maahanmuuttajien keskittyminen Laajalahteen on aiheuttanut kaupungille ongelmia mm. maahanmuuttajalapsille sopivien päiväkoti- ja koulupaikkojen järjestämisen suhteen. Espoon kaupunki on käynyt asian johdosta tiiviitä neuvotteluja alueen vuokrakerrostalojen omistajan SATO:n kanssa. SATO on luvannut huomioida tämän mahdollisuuksiensa mukaan tulevissa asukasvalinnoissaan. Lisäksi SATO on parantanut asumisneuvontaa.

Suunnitelmissa olevat liikennejärjestelyt Laajalahdessa

Projektipäällikkö Pauliina Kurosen Laajalahti ry:n vuosikokouksessa 28.2.2017 pitämä PowerPoint -esitys löytyy alla olevasta linkistä:


Taivari raivattiin laskettelumäeksi talkoilla 8.10.2016 !

Suuret kiitokset kaikille talkoolaisille ja erityisesti projektin vetäjälle Lassi Heiskalalle. Vapaaehtoisia oli runsaasti ja raivaus toteutettiin raivaussahoja,oksasaksia ja raakaa lihasvoimaa käyttäen useamman sukupolven toimesta.

Nuorimmat olivat vielä kävelemään opettelevia lapsia ja vanhimmat
osallistujat, Kaltokarin Matti ja Granströmin Palle, olivat ehtineet kokeilla Taivarilla aikanaan ollutta hyppyrimäkeäkin. Matti ja Palle huolehtivat mäen kunnostamisesta myös 70- ja 80-luvuilla. Nyt nykyisten laajalahtelaisten lasten vanhemmat ovat ottamassa heiltä viestikapulaa Taivarin hoidosta. Toivottavasti mäki saadaan yhteisvoimin pidettyä käyttökunnossa jatkossakin.

Seuraavaksi kunnostuskohteeksi tulee valaistus, joka huoltamattomana
on pimentynyt miltei kokonaan. Lisäksi jatketaan mäkiprofiilin muokkauksesta käytävää keskustelua.

Nyt odotellaan lumen tuloa! (Uusille laajalahtelaisille tiedoksi, että Taivari löytyy kartalta sen virallisella nimellä, joka on Vahvialankallio.)

Espoon kaupungin Facebook-ilmoitus aiheesta:

Kaupunkitekniikan keskus 11. lokakuuta kello 12:25 · Ensilunta odotellessa - monesta sukupolvesta muodostunut talkooporukka tarttui viikonloppuna toimeen Taivarin vanhan pulkkamäen kunnostamiseksi Laajalahdessa. Jo vuosikymmeniä käytössä ollut pulkkamäki oli päässyt vesakoitumaan ja tilanteen korjaamiseksi solmittiin Laajalahti ry:n aktiivien aloitteesta vesakon raivauksen mahdollistava Meidän puisto -sopimus kaupungin kanssa. #Meidänpuisto #LaajalahtiRy


Laajalahden rodopuisto vihittiin
Anja Pankasalon puistoksi 14.6.16

Laajalahden rodopuisto vihittin Anja Pankasalon puistoksi (Anja Pankasalos park) kiitokseksi ja kunnian-osoitukseksi kaikesta siitä työstä, jota Anja teki Laajalahden hyväksi.

Juhlapuheet pitivät Laajalahti ry:n pj Sari Ojanen, kaupunginhallituksen 1.vpj Tiina Elo ja kaupunginsihteeri Mari Immonen.

Musiikista vastasivat: Mikael Forsbacka (piano), Mattias Törn (kontrabasso) ja Tomas Törn (kitara).

Laajalahti ry perusti rodopuiston Anja Pankasalon aloitteesta ja vetämänä 1990-luvun puolivälissä. Kaupunki luovutti asukkaiden käyttöön maa-alueen tarkoitusta varten Kurkijoenpuistosta.

Vuodesta 2014 lähtien Laajalahden rodopuisto on ollut Osallistuva Espoo -hankkeeseen liittyvä Meidän puisto. Asukkaat istuttavat taimia ja hoitavat puistoa itse ja Laajalahti ry toimii sen kummina.

Anja Pankasalon muistokirjoitus: http://www.laajalahtiry.fi/anja-pankasalo-in-memor...Veljeskulman tulevaisuus vaakalaudalla

Entisen ravintola Viikingin ikkunat rikottiin lokakuussa 2015 ja ravintola lopetti toimintansa. Ikkunat olivat rikottuina vielä helmikuussa 2016, jolloin Laajalahti ry otti yhteyttä kiinteistön omistajaan eli Espoon kaupunkiin kiirehtiäkseen niiden korjaamista. Tuolloin selvisi, että kaupungin oli tarkoitus peittää ikkunat vanereilla, koska tilojen tulevaisuudesta ei oltu tehty päätöksiä.

Emme voineet hyväksyä, että niin keskeisellä paikalla Laajalahdessa olevan rakennuksen julkisivu olisi peitetty vanereilla ja kaupunki suostuikin sitten korjaamaan ikkunat. Tilojen kohtalo on siis vielä auki. Kaupunki on miettinyt, josko he löytäisivät siihen kaupungin omaa toimintaa. Yhtenä vaihtoehtona on esillä ollut myös koko Kirvuntien puoleisen siiven purkaminen. Tiloissa on tapahtunut vesivahinko ja etenkin kellari on surkeassa kunnossa. Korjaaminen olisi kallista.

Veljeskulma on osa Laajalahden historiaa. Se on pääosin paikallisten sotainvalidien talkootyönä Helsingin kaupungilta ostamalleen tontille rakentama. Ensimmäinen rakennusvaihe käsitti neljä liikehuoneistoa ja se valmistui vuonna 1959. Toisen vaiheen harjannostajaisia vietettiin syyskuussa 1963.


Uutiset

Uusi betoniasema Laajalahteen (11.09.2020)
Ote Espoon kaupungilta saamastamme viestistä: ”yleisellä tasolla kaupungille tulee paljon kyselyjä betoniasemapaikkojen sijoittamiseen erityisesti eteläiseen..

Turvesuon asuntorakentaminen - asukaskyselyn raportti (16.07.2020)
Linkki Laajalahti ry:n tekemään asukaskyselyn raporttiin koskien suunniteltua Turvesuon asuntorakentamista:  https://drive.google.com/file/d/1Be4RJ91nyVcAW49EVihcE484aS8VN1lj/view..

Kehä I:n melu / Päätöspöytäkirja 12.11.19 (13.02.2020)
GRK Infra Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä pontituksesta, paalutuksesta ja louhintatyöstä kohteessa Kehä I Laajalahti..

Työmaamelu Laajalahdessa - Kysely 15.9.19 (29.01.2020)
(KYSYMYS ELY-KESKUKSELLE 15.9.19) Hei Olisiko ELY-keskuksella antaa hyviä neuvoja, miten meidän Espoon Laajalahdessa tulisi toimia, jos lähivuosien melutilanteestamme..

Turvesuon asuntorakentaminen / Asukaskyselyn raportti (20.08.2019)
Espoon kaupunki suunnittelee Laajalahden Turvesuon alueelle tiivistä kerrostaloaluetta noin 3000 asukkaalle. Alueen suunnittelusta ollaan järjestämässä arkkitehtikilpailu..

19.08.2019  Melulupapäätös Raide-Jokerin työmaista
22.03.2019  Veljeskulma - Museoviraston lausunto 1.9.17
27.10.2018  Turvesolmun metsävyöhyke - esitys ELY:lle
12.09.2018  Väliaikatietoja Laajalahden kaavoituksesta
02.03.2018  Lahdenpohjan kaava - Laajalahti ry:n valitus