Melua tiedossa – 3 samanaikaista työmaata 2019-2021

(Kuva on tämän sivuston ylläpitäjän oma hahmotelma pahimmista melualueista.)

(14.10.19) Kehä I:n muutostyöt, Raide-Jokerin työmaa ja Laajalahden koulun purku- ja rakennustyöt osuvat lokakuusta 2019 lähtien samanaikaisesti alueelle, joka paikoitellen on jo muutenkin melualueella.

Laajalahden kirjasto on Laajalahti ry:n pyynnöstä hankkinut desibelimittarin, jota asukkaat voivat lainata. Myös älypuhelimeen on mahdollista ladata oma desibelimittari.

Raide-Jokerin osalta on melulupapäätös jo olemassa ja linkki siihen löytyy tämän sivuston Uutiset-osiosta.


9.10.19 infotilaisuuden materiaali (Laajalahden koulu)

Otaniemessä järjestetyn tilaisuuden materiaali on julkaistu verkossa. Huom. ensimmäiset kuvat koskevat Tuomarilan koulua.Asukastilaisuus 9.10.19 koulun rakennusurakasta

Työmaa alkaa lokakuussa purkutöillä, jotka kestänevät kevääseen 2020. Pääasiallisin työaika on klo 7-16.30 arkisin. Urakka valmistuu siten, että koulu olisi käytössä kevätlukukauden 2022 alkaessa.

Tilaisuudessa oli nähtävillä piirustuksia ja havainnekuvia. Yleisö pyysi, että ne
saataisiin myös nettiin kaikkien nähtäviksi. Monet asukkaiden kysymyksistä jäivät vastausta vaille.

Havainnekuva valmiista Laajalahden koulurakennuksesta


Havainnevideo valmiista Kehä I:stä Laajalahdessa

Kuvakulma on ensin ilmasta käsin etelästä pohjoiseen päin hankealueen ylitse ja sen jälkeen tietä pitkin pohjoisesta etelän suuntaan ns. maan tasalla.

Havainnevideo
Raide-Jokerin uutiskirje lokakuu 2019


Turunväylän ylittävän uuden Impilahdensillan rakentaminen jatkuu lokakuussa sillan tukien kaivuulla ja ympärystäytöillä. Siltatyömaa aiheuttaa muutoksia myös Turunväylän liikenteeseen, kun nopeusrajoituksia on alennettu ja kaistoja kavennettu.


Kuulutukset:

(5.10.2019)

- Mt 101 Kehä I, Laajalahden kohdan kokonaisurakan hankinta: http://espoo04.oncloudos.com/kuulutus/2019488165.8...

- Määräalan ostaminen Laajalahdesta:


Kunnossapitovastuut katualueilla
– tontinhaltija, muista nämä!

Kehä I Laajalahti - viestinnän alkukartoituskysely

Omat toiveet ja odotukset hankkeen viestinnän suhteen voi kertoa lomakkeella

https://bit.ly/2oqqukj . Vastausaikaa 6.10. asti.

Havainnekuva Kehä I -hankkeen lopputuloksesta Laajalahden kohdalla. (Väylä)

Kehä I:n muutostyöt Laajalahdessa
Muistiinpanoja tiedotustilaisuudesta 1.10.19

Ensimmäinen työvaihe on Sakkolan alikulku. Kehän alentaminen alkaa Turunväylän puoleisesta päästä. Ensin rakennetaan Kehä I:n länsipuoli. Loppukesästä 2020 siirrytään itäpuolelle.

Kurkijoentien kohdalla Kehä I:tä alennetaan noin 8 metriä ja Turvesuontien kohdalla 2 metriä. Louhinnat alkavat marraskuussa 2019. Ruuhka-aikana ei suoriteta räjäytystöitä, vaan ne yritetään ajoittaa klo 10-14 väliselle ajalle.

Työmaan ajan Kehä I:llä on käytössä 2 kaistaa molempiin suuntiin. Bussit kulkevat muun liikenteen joukossa. Maksiminopeus urakan aikana on 60 km/t.

Kurkijoentien yhteys Kehä I:lle suljetaan suunnitelmien mukaan 2.12.2019. Kurkijoensilta, josta yhteys Ruukinrantaan, valmistuu vuonna 2020. Turvesuontien liikennevaloristeys säilyy ensi kesään saakka.

Meluesteiksi tulee Kehä I:n itäpuolelle melukaide ja länsipuolelle eli Laajalahden asutuksen puolelle nykyisen meluvallin päälle meluaita. Meluesteitä aletaan rakentaa heti, kun HSY:n vesihuoltoon liittyvät työt ovat valmiina.

Tavoitteena on, että urakka valmistuisi kesällä 2021 ennen koulujen alkua. Takarajana marraskuu 2021.


Väylävirasto tiedottaa 1.10.19

"Mitä hankkeessamme oikein tehdään?

- Uusi, liikennevalo-ohjatun risteyksen korvaava Laajalahdensolmun eritasoliittymä sujuvoittaa liikennettä.
- Rakennetaan uusi Kehä I:n ylittävä Kurkijoentien risteyssilta.
- Kävelyn ja pyöräilyn väyliä parannetaan.
- Meluesteitä rakennetaan n. 1,4 km.
- Liito-oravien olosuhteita turvataan, kun olemassa olevaa puustoa suojataan ja uusia hyppypuita rakennetaan Kehä I varrelle.

- Hanke mahdollistaa Raide-Jokerin toteuttamisen."

Laajalahden ja Tuomarilan koulujen rakennushankkeiden tiedotustilaisuus 9.10.19

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan Laajalahden ja Tuomarilan koulujen rakennushankkeista sekä rakennustöiden aikatauluista.

Aika: keskiviikko 9.10.2019 klo 17.00-18.30

Paikka: Tekniikantie 15, Espoo, (1. kerros, Pitkäjärvi-neuvottelutila)

Ohjelma: Tilaisuuden avaus ja fasilitointi / Reijo Yrjölä,
Tilapalvelut-liikelaitos Rakennussuunnittelun tilannekatsaus / pääsuunnittelija
Niko Ollila, LinjaArkkitehdit Oy, Keskustelua

Ystävällisin terveisin, Tilapalvelut-liikelaitos


Bussilinjojen 113 ja 212 suunnitellut reittimuutokset

(27.9.19) HSL:n on vastannut Laajalahti ry:n tiedusteluun bussilinjojemme reittimuutoksista Kehä I:n rakennustöiden aikana:

"Virallisia reittimuutospäätöksiä meillä ei tällä hetkellä vielä ole, mutta suunnitelmissamme on ollut muuttaa linjojen 113 ja 113N reitti Laajalahdessa siten, että Tapiolan suunnasta tultaessa linja ajaa reittiä Turvesuontie – Ilmeentie – Antreantie – Kirvuntie – Turvesuontie – Kehä I – oma reitti.

Linjojen 212 ja 213N reitti taas on ajateltu muutettavaksi Helsingistä tultaessa seuraavasti: Kehä I – Turvesuontie – Kirvuntie – Antreantie – Ilmeentie – Turvesuontie – oma reitti.

Tarkkaa muutospäivämäärää meillä ei vielä valitettavasti ole tiedossa, mutta HSL:n saamien tietojen mukaan muutos tapahtuisi vielä tämän vuoden puolella."


Kuulutus

(27.9.19) Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 26. päivänä syyskuuta 2019 päätöksen ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi. Espoon kaupungille annettu päätös koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista osoitteessa Sakkolantie 3, 02140 Espoo.

Lisää:

Kehä I:n muutostöiden aikaiset liikennejärjestelyt

(24.9.19) Mt 101 Kehä I parantaminen Laajalahdessa -hankkeen urakoitsijaksi on valittu GRK Infra Oy. Rakennustyöt aloitetaan lokakuun aikana ja liikenne tullaan ohjaamaan poikkeusreitille.

Rakentamisen alussa liikenne ohjataan Kehä I:n välittömässä läheisyydessä olevalle kiertotielle. Nykyisen etelään menevän puolen ajoradalle avataan yksi lisäkaista.

Lisää: https://vayla.fi/-/keha-i-n-laajalahden-kohdan-muutostoiden-urakoitsijaksi-grk-infra#.XYnW-EYzaUk

Kurkijoentien loppupää suljetaan työmaan ensimmäisen vaiheen ajaksi.


Laajalahden keskustan ilme kohentumassa

(19.9.19) Laajalahti ry:n ikuisuusprojektin ensimmäinen vaihe Veljeskulman julkisivun parantamiseksi on vihdoinkin valmiina. Raide-Jokeri allianssi on kustannuksellaan teipannut opastejulisteitaan ja Laajalahden koulun oppilaiden piirustuksia autioiden ikkunoiden koristeeksi.

Laajalahti ry alkaa lähipäivinä itse peittää loppuja ikkunoita. Lupaprosessi eri kiemuroineen on ollut pitkä ja raskas. Kaupungin ensimmäinen ajatus oli peittää ikkunat vanereilla. Siihen ei kuitenkaan yhdistyksemme suostunut. Espoon ympäristömuotoilutiimi on ollut suurena apuna tässä kädenväännössä. Erityiskiitokset Niko Riepposelle.

Veljeskulman rakennus (kirjasto mukaan lukien) on Museoviraston suojelema Laajalahti ry:n aloitteesta. Espoon kaupunki haluaa kuitenkin purkaa sen ja rakentaa tilalle 3-4 -kerroksisen asuintalon. Tällä hetkellä Laajalahti ry odottaa ympäristöministeriön kantaa asiaan. Linkki museoviraston lausuntoon:


Uusi kutsukyytipalvelu kattaa myös Laajalahden

HSL on aloittanut yhteistyössä IdeaLab-kilpailun toisen voittajan ViaVanin kanssa uuden kutsukyytipalvelun, joka perustuu matkojen yhdistelyyn.

Lisätietoja:


Iloista Laajalahtipäivää vietettiin lauantaina 14.9.2019

Sadoittain laajalahtelaisia kerääntyi viettämään koko kylän yhteistä Laajalahtipäivää. Sää oli enimmäkseen suosiollinen ja ihmiset lämminhenkisiä. Laajalahti on hyvä paikka asua.

Laajalahtipäivän järjestäminen on suuri ponnistus Laajalahti ry:n johtokunnalle. Töitä sen eteen joudutaan tekemään jo keväästä lähtien. Varsinaisten järjestelyn lisäksi joudutaan hakemaan joukko erilaisia lupia, laatimaan tiedotteita ja jakamaan niitä, hankkimaan ja suunnittelemaan ohjelmaa, vastaamaan suureen määrään kyselyjä ja paljon muuta.

Hyvinvointia Espoon luonnosta – vastaa Minun luontohyötyni -kyselyyn

Turvesuota. Kuva Kari Hakala

Käy vastaamassa Espoon kaupungin kyselyyn ja vaikuta omaan lähiluontoosi.

Asukaskyselyyn pääset vastaamaan tästä linkistä.

Vastata voi 30.11.2019 asti


(julkaistu 7.9.2019)


Maisemat muuttuvat Laajalahdessa

Näkymä Kurkijoentieltä Tarvontien suuntaan 6.9.2019

Kurkijoenpuistossa on aloitettu raivaustyöt joukkoliikenneväylää varten. Reittiä käyttää tulevaisuudessa bussi 113. Muuta autoliikennettä ei siinä sallita. Samaan väylään tulevan Raide-Jokerin rakentaminen aloitetaan vuonna 2020.

Hakkuualue on erityisen leveä Kurkijoentien risteyksessä ja tulevan Raide-Jokerin pysäkin kohdalla. Sen lisäksi väylän länsipuolelle on tulossa kävely- ja pyöräilytie, joka vaatii oman tilansa. Katusuunnitelman mukaan nykyistä puustoa kaadetaan vain sen verran, mitä katu sekä yhdistetty jalankulku ja pyörätie vaativat.Laajalahden koulun asuntolasta artikkeli IS:ssä

(Kuva Juhani Niiranen/HS)

"Espoossa myydään kokonaista kerrostaloa, joka täytyy liittää sähkö- ja vesiverkkoon: ”Rakennus on iäkäs ja huonossa kunnossa”

Laajalahti ry:n tiedotteet on nyt 4.9.2019 jaettu kaikkiin Pohjois-Laajalahden, Ruukinrannan ja Etelä-Laajalahden kotitalouksiin (lukuunottamatta Saton kerrostaloja, joiden alaovet ovat lukittuja) . Jos et jostain syystä ole saanut omaasi, niin ylimääräisiä löytyy kirjastosta ja Alepan esitetelineestä. Tiedotteessa on Laajalahtipäivän ohjelman lisäksi tietoa alueemme kaavoituksesta, harrastusmahdollisuuksista ja muusta ajankohtaisesta.


RAIDE-JOKERI

UUTISKIRJE SYYSKUU 2019

https://raide-jokeri.creamailer.fi/email/5d67548ba9027

Impilahdensillan rakentaminen vaikuttaa Turunväylän (vt 1) liikenteeseen syyskuun puolivälistä alkaen. Kehä I:ltä idän suunnasta Turunväylälle johtavalta rampilta poistetaan yksi kaista. Turunväylällä siltatyömaan kohdalla ajokaistoja kavennetaan paikallisesti. Lisäksi työmaan kohdalla Turunväylän nopeusrajoitukset alenevat 60 km/h:iin. Liikenne Turunväylällä voidaan myös lyhytaikaisesti katkaista
räjäytysten vuoksi. Urakan myöhemmissä vaiheissa kaistajärjestelyihin on luvassa muutoksia. Impilahdensillan rakentamisesta aiheutuvat liikennehaitat kestävät tämänhetkisen aikataulun mukaan vuoden 2020 loppuun asti.


Kurkijoenpuiston rakentamista valmistellaan
syyskuussa
. Nykyisen metsän läpi etelä-pohjoissuunnassa kulkeva jalankulun ja pyöräilyn yhteys suljetaan syyskuun alussa, koska puistoon rakennetaan rakentamisen ensimmäisessä vaiheessa työmaatie Impilahdensillan rakentamista varten. Jalankulun ja pyöräilyn korvaava reitti kulkee
Hiitolantien kautta. Puiston pohjoispäässä oleva itä-länsisuuntainen jalankulun ja pyöräilyn yhteys säilytetään työmaan läpi.

(4.9.2019)

Espoon osavuosikatsaus 2/2019 on julkaistu

Turunväylän ja Kehä I:n liikennemäärät Laajalahden kohdalla

(22.8.19) Väylävirasto ilmoittaa (KVL) liikennemääräksi Turunväylällä 73621 ajoneuvoa/vrk ja Kehä I:llä 36732 ajoneuvoa.

Espoon kaupungin autoliikennemäärien karttapalvelussa vastaavasti Turunväylän (KVAL) ajoneuvomäärä on 86900/vrk ja Kehä I:n 47560 Laajalahden kohdalla. https://kartat.espoo.fi/IMS/?layers=Ilmakuva&lon=Autoliikennem%C3%A4%C3%A4r%C3%A4t&cp=6677344,25483168&z=16


Päätös Raide-Jokerin työmaiden melutasoista, työajoista, pölystä ym.

Uudenmaan ELY-keskus on antanut ympäristösuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen päätöksen Raide-Jokeri allianssin melua koskevan ilmoituksen johdosta.

Päätöksessä määritellään mm. Raide-Jokeri -työmaiden sallitut melutasot eri vuorokauden aikoina ja muut ympäristöä ja asukkaita haittaavat häiriötekijät. Päätös on luettavissa Ympäristöhallinnon verkkosivuilta:

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/YSLn_kertaluonteisen_toiminnan_ilmoitusmenettely/Ilmoituspaatokset/Muut_ilmoituspaatokset?f=Uudenmaan_ELYkeskusLaajalahden koulun työmaa alkaa purkutöillä lokakuussa

(13.8.19) Koulun alkuperäinen vanhempi osa on suojeltu ja se peruskorjataan. 80-luvulla rakennettu lisäsiipi puretaan ja sen tilalle rakennetaan uusi laajennusosa. Koulun peruskorjattava osa on laajuudeltaan 2794 bruttoneliötä ja laajennusosa 4596 bruttoneliötä. Koko hankkeen on määrä valmistua kaupungin ilmoituksen mukaan lokakuussa 2021.


Kuulutus 8.8.19: Kerrostalo myynnissä Laajalahdessa

Espoon kaupunki myy avoimella tarjouskilpailulla Laajalahdessa sijaitsevan kerrostalon ja maanvuokrasopimuksen. Kohteen osoite on Kaukolantie 17, 02140 Espoo eli kyseessä on Laajalahden koulun opettajien entinen asuintalo. Lisätietoja:

https://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Ajankohtaista/Kuulutukset/Espoon_kaupunki_myy_avoimella_tarjouskil(167829)

Koulu alkoi ja Laajahden keskusta täyttyi lapsista ja heidän saattajistaan

Sadat innokkaat, pienet laajalahtelaiset koululaiset odottivat keskustassa torstaina aamulla 8.8.19 bussikuljetuksia Laajalahden koulun väistötiloihin Otaniemeen. Laajalahti ry:n suojatievalvojat joutuivat opastamaan myös vilkasta bussivirtaa. Korkeilla busseilla oli vaikeuksia parkkeerata Kirvuntien pihlajarivistön viereen puiden oksien levittäytyessä ajotielle asti. Laajalahti ry otti yhteyttä kaupunkiin, joka lupasi tulla leikkaamaan leveimmät oksat liikenteen helpottamiseksi.

Häiritsevää työmaaliikennettä Koillis-Laajalahteen

(30.7.19) Impilahden sillan rakentamistöiden työmaaliikenne kulkee Kurkijoentien, Hiitolantien, Lumivaarantien ja Lumivaaranpolun kautta edelleen Leppäsolmun eteläpuolisen metsäalueen läpi. Kun Kehä I:n muutostyöt alkavat, sillan rakentamisen työmaaliikenne siirtyy Kurkijoenpuistoon. Työmaaliikenteen kerrotaan kulkevan pääosin arkisin klo 7-18 välillä.

Kun Leppäsolmun liittymän etelänpuoleisen metsäalueen läpi kulkevaa reittiä
levennetään, sieltä poistuu myös jalankulun ja pyöräilyn yhteys.


Kurkijoenpuiston jalankulku- ja pyöräilyreitti suljetaan
syyskuussaKurkijoenpuiston läpi etelä- ja pohjoissuunnassa kulkeva jalankulun ja pyöräilyn yhteys suljetaan syyskuun alussa.


Puistoon rakennetaan Raide-Jokerin ja joukkoliikennekadun rakentamisen ensimmäisessä vaiheessa työmaatie Impilahdesillan rakentamista varten.

Valmistelutyöt Kurkijoenpuistossa alkavat syyskuussa

Kurkijoenpuistoon tulevan bussi- ja Raide-Jokeri -joukkoliikennekadun valmistelutyöt aloitetaan syyskuussa. Varsinainen pikaraitiotien rakentaminen aloitetaan vuoden 2020 alkupuolella.Uusi silta Laajalahden Tarvonsalmelle

Espoon kaupunki aikoo korvata Laajalahdella sijaitsevan Tarvonsalmen ylittävän ponttonisillan rakentamalla, uuden kiinteärakenteisen sillan ripeällä aikataululla. Tuleva uusi silta on kevyenliikenteen jännitetty betoninen jatkuva laattasilta Laajalahden Tarvaspään ja Tarvon välille Turunväylän vierellä. Uuden sillan vieressä kulkee huonokuntoinen ponttonisilta, joka puretaan. Lisäksi uudelle sillalle tehdään uusi valaistus.

Tätä tarkoitusta varten Espoon kaupunki on ostamassa Helsingin kaupungilta Tarvonvesi -nimisen kiinteistön (kiinteistötunnus: 49-452-4-0), joka ulottuu Turunväylän pohjois- ja eteläpuolelle. Kiinteistön kokonaispinta-ala on 22,7 hehtaaria, josta vesialuetta on 21,2 hehtaaria. Kauppahinta on 400.000 euroa.


Kehä I:n muutostyöt Laajalahdessa alkavat lokakuussa


Raidejokerin rakennustyöt alkavat heinäkuussa Laajalahdessa: Turunväylän (vt 1) ylittävän Impilahdensillan rakennustyöt alkavat heinäkuussa moottoritien molemmin puolin.

Uutiskirje kesäkuu 2019: https://raide-jokeri.creamailer.fi/email/5d1092cae54df


Kehä I:tä alennetaan enimmillään 7 metriä Laajalahden kohdalla, jotta Kehä I:n ylittävät sillat voidaan rakentaa (Laajalahdensolmu, Raide-Jokerin sekä Kurkijoentien silta.) Rakennustöiden ajaksi suunnitellaan kiertotietä Kehä I:n liikenteelle. Laajalahti ry pyrkii selvittämään tarkemmin kiertotiesuunnitelmia.

Lisää:

PÄIVITYS: Väylävirasto vastasi tiedusteluun kiertotiestä seuraavasti:

"Suunnitelmien mukaan kiertotie tulee sijaitsemaan Kehä I:n välittömässä läheisyydessä tielinjan itäpuolella, eli hyvin lähellä nykyistä tielinjausta."

Rottien hävitystalkoot menossa. Kaikkien apu tarpeen.

Laajalahdessa on ollut paljon rottahavaintoja ja useampikin kiinteistö on nyt palkannut tuholaistorjuntayrityksiä hävittämään niitä. Olisi toivottavaa, että mahdollisimman moni osallistuisi talkoisiin.

Työ on hyvä antaa ammattilaisten tehtäväksi, jotteivat muut eläimet joudu sijaiskärsijöiksi. Jos haluaa itse loukuttaa, niin ansa on sijoitettava siten, etteivät kotieläimet tai lapset pääse siihen käsiksi. Rotanmyrkkyjä eivät yksityiset ihmiset saa enää käyttää. Rotat tulevat sukukypsiksi jo 2-4 kk:n iässä ja synnyttävät satakunta poikasta vuodessa. Yksikin rotta loukussa on siis iso asia.

Tärkeätä on myös, ettei rotille jätetä ravintoa saataville. Jäteastioiden kansien on oltava aina kiinni, komposteista on huolehdittava asianmukaisesti, puutarhaan ei saa jättää lojumaan omenoita ym. rotille kelpaavaa syötävää, WC-pönttöön ei tule heittää rasvoja ja ruokajäämiä ja lintujenkin vääränlainen ruokkiminen on haitallista tässä suhteessa. Neuvo myös ystävällisesti naapuriasikin, jos huomaat tällaisia laiminlyöntejä.

Laajalahdessa oli merkittävä rottaongelma myös 1990-luvulla, jolloin sen arvioitiin johtuvan pääasiallisesti huonosti hoidetuista komposteista. Se saatiin kuitenkin yhteisvoimin taltutettua. Toivottavasti vastaavanlaista talkoohenkeä löytyy nytkin.Lahdenpohja – asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 24.6.-20.8.2019

Alustavan suunnitelman mukaan erillispientalojen korttelialue AO/s muutetaan luonnonsuojelualueeksi SL. Villa Heinon suojelumerkintä (sr-2) ja rakennusoikeus ehdotetaan poistettavaksi kuntoselvityksen perusteella. Muinaisjäännösalue pysyy ennallaan. Lisätietoja: https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Asemakaava/Asemakaavoituskohteet/Tapiola/Lahdenpohja_221801/Valmisteluvaihe


Useita rottahavaintoja taas Laajalahdessa

Rotat lisääntyvät, kun ruokaa on saatavilla. Laiminlyönnit erityisesti kompostoinnissa ja jätehuollossa ovat usein pääsyinä ongelmille, mutta myös puutarhaan mätänemään jätetyt omenat ym. hedelmät houkuttelevat rottia paikalle. Lintujenkin ruokkiminen voi lisätä rottakantaa.

Talousjätettä saa kompostoida vain suljetuissa, jyrsijöiltä eristetyissä kompostisäiliöissä. Jäteastioiden on oltava tiiviitä eikä niitä saa täyttää siinä määrin, ettei kansi mene kokonaan kiinni.

Rotanmyrkkyjen myynti kaupoissa on nykyään kielletty, mutta rotanloukkuja on saatavilla. Lisätietoa kompostoinnista: https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/pientalon-jatehuolto/Sivut/Kompostointi.aspx


Kehä I Keilaniemessä - infovideo

Koulun peruskorjaus ja laajennus elinkaarihankkeena

YIT, Caverion ja Espoon kaupunki ovat sopineet Laajalahden ja Tuomarilan alakoulujen peruskorjauksista sekä molempien koulujen laajennuksesta elinkaarihankkeena. Sopimusten arvo on YIT:llä 32 miljoonaa euroa ja Caverionilla 18 miljoonaa euroa. Hankkeen rakennuttaja on Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat.

Rakennuslehden artikkeli:

https://www.rakennuslehti.fi/2019/05/yit-ja-caverion-peruskorjavat-espoon-laajalahden-ja-tuomarilan-koulut-elinkaarimallilla/


Raide-Jokerin pysäkki Turvesuontien kohdalle

Päätös Lahdenpohjan pysäkin siirtämiseksi pohjoisemmaksi Laajalahdensolmuun
on nyt varmistunut. Muutoksen taustalla on laajalahtelaisten toivomus.

Lisätietoja: https://raidejokeri.info/raide-jokerin-lahdenpohjan-pysakkia-siirretaan-pohjoisemmaksi/?fbclid=IwAR29CujkxJ1tUh7-Tjk27RxQ8I9x65o3vZTwRO8PR6mZ93fj1AsUQdWhV_Y


Puutarhajätteiden vienti metsiin on kiellettyä roskaamista

Risujen, lehtien ym. puutarhajätteiden vieminen luontoon on kiellettyä ja se voidaan katsoa jopa ympäristörikokseksi. Jätelain mukaan roskaajan on itse poistettava roskaava materiaali ja muutoinkin siivottava roskaantunut alue.

Erityisen ikävää on, kun roskaaminen kohdistuu valtakunnallisestikin arvokkaaseen historialliseen kohteeseen. Esimerkiksi puutarhajätteitä on kärrätty jopa Lupauksenvuoren vallihautoihin.

Espoon kaupunginmuseo on toivonut Laajalahti ry:n osallistuvan
”Adoptoi monumentti” -toimintaan ja huolehtivan Lupauksenvuoresta. Yhdistyksellä on jo kuitenkin kaksi ”Meidän puisto” -kohdetta Laajalahdessa hoidettavanaan eikä sen voimavarat riitä ottamaan vastuuta myös Lupauksenvuoren kunnossapidosta.

Puutarhajätteiden käsittelystä lisätietoja Espoon kaupungin sivuilla:

https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ala_dumppaa_puutarhajatetta__hyodynna_ta(148132

)

Kehä I:lle tulevat muutokset välillä
Turvesuontie – Turunväylä

Kehä I:lle rakennetaan uusi eritasoliittymä (Laajalahdensolmu) Turvesuontien kohdalle. Kurkijoentien liittymä Kehä I:lle suljetaan ja Kurkijoentietä jatketaan Kehä I:n yli Ruukinrantaan. Jotta tiealueelle tulevat sillat eivät nousisi ympäröivää asutusta merkittävästi korkeammalle, Kehä I:tä joudutaan alentamaan enimmillään noin 7 m syvään leikkaukseen.

Kevyen liikenteen yhteyksiä rakennetaan Kehä I:n suuntaisesti ja meluesteitä tulee noin 1,4 km.

Kaikilla on oikeus kotiseutuun -hanke

Laajalahti ry osallistuu EKYL ry:n jäsenenä Suomen Kotiseutuliiton projektiin "Kaikilla on oikeus kotiseutuun" ja pyrkii siten omalta osaltaan edistämään Laajalahden maahanmuuttajaväestön kotoutumista.
Kuulutus: Raide-Jokeri - ilmoitus tilapäisestä melusta

Hankkeen pääasialliseksi työskentelyajaksi on esitetty maanantaista perjantaihin klo 7:00-22:00. Erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavat työt (louhinta, paalutus, pontitus, rammerointi) pyritään tekemään arkisin maanantaista perjantaihin klo 7:00-18:00. Klo 18:00-22:00 tehdään pääasiassa vähemmän meluavia töitä, esim. kaivuuta ja lastausta. Poikkeustilanteissa, esimerkiksi liikenneturvallisuussyistä pakottavissa tilanteissa, voidaan joutua työskentelemään viikonloppuisin ja yöaikaan useampina peräkkäisinä öinä.

Rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi kesäkuussa 2019.

Lisätietoja:


Espoo kuuluttaa kaava- ja katusuunnitelmista toukokuun alusta lähtien vain sähköisesti

Espoo luopuu kokonaan tulostettujen kaava-asiakirjojen nähtävillä pidosta kaupungin asiakaspalvelu- ja asiointipisteissä. Toukokuusta alkaen kaava-aineistojen ja katusuunnitelmien nähtävillä olosta kuulutetaan ainoastaan Espoon verkkosivuilla osoitteessa espoo.fi/kuulutukset.
Myös osa rakennuslupiin liittyvistä naapurien kuulemisista julkaistaan jatkossa verkkosivuilla, ei enää sanomalehdissä.

Laajalahti ry pyrkii omalta osaltaan seuraamaan Laajalahden alueen kaava- ja katusuunnitelmia ja tiedottamaan niistä asukkaita näillä nettisivuillamme.


Impilahdensilta - uusi reitti myös bussilinjallemme 113

Impilahdensilta on uusi joukkoliikennekatu (KL3) ja se palvelee sekä pohjoista Laajalahtea että eteläistä Leppävaaraa. Impilahdesillan katuyhteys jatkuu Kurkijoenpuiston jatkeena yli Turunväylän (vt1) ja liittyy Turunväylän pohjoispuolella Linnoitustiehen.

Impilahdensilta on joukkoliikennekatu, jolla kulkee Raide-Jokerin lisäksi yksi bussilinja. Bussilinjan arvioitu vuoromäärä on ruuhka-aikoina 6 vuoroa tunnissa/suunta ja ruuhka-aikojen ulkopuolella 4 vuoroa tunnissa/suunta.

Lisätietoja: https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kadut_ja_liikenne/Suunnittelu_ja_rakentaminen/Katusuunnitelmat/Ajankohtaiset_hankkeet/Kurkijoentie_Kurkijoenpuisto_Impilahdensilta

Tulevaisuudessa on siis tarkoitus, että metron liityntäbussimme 113 ei enää kulje Kehä I:n kautta, vaan ylittää Turunväylän Impilahdensiltaa pitkin. Kurkijoentiellä se kääntyy kohti Antreantietä, kun Raide-Jokeri puolestaan kääntyy kohti Kehä I:tä.

PÄIVITYS 11.4.: Kaupungilta saadun tiedon mukaan taksien ajoa ei sallita tällä joukkoliikenneväylällä.
Veljeskulman rakennuksen tilanne 23.3.19

Kuva: Mervi Hongisto

Espoon kaupunki on suunnittelut rakennuksen purkua ja kaavaillut tontille 3-4 kerroksista asuinkerrostaloa. Laajalahti ry on hakenut rakennuksen suojelua rakennusperintölain nojalla ja tällä hetkellä se on ympäristöministeriön käsittelyssä. Lausuntovaihe on ohi ja päätöstä odotellaan.

Julkaisemme Veljeskulman suojelua puoltavan Museoviraston lausunnon, koska se sisältää paljon mielenkiintoista tietoa myös koko Laajalahden erityisestä historiasta. Se on luettavissa täällä:


Raide-Jokeri -infotilaisuus Laajalahden koululla 27.2.19

Espoon kaupungin järjestämässä tilaisuudessa käytiin läpi nykyisiä Raide-Jokerin suunnitelmaluonnoksia koskien Kurkijoentietä, Kurkijoenpuistoa ja Impilahden siltaa.

Tilaisuuden aluksi suunnittelijat kertoivat tämän hetkisestä tilanteesta, minkä jälkeen siirryttiin tutkimaan karttapiirustuksia ja asukkaat saivat esittää mielipiteitään niistä.

Luonnosvaiheen jälkeen viimeisteltävä katusuunnitelmaehdotus asetetaan nähtäville vuoden 2019 aikana. Nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen asianosaisille kirjeitse.

Raide-Jokeri -suunnitelma Kurkijoentie

- Raitiovaunun max. nopeus Kurkijoentiellä 30 km/h ja Kurkijoenpuistossa 60 km/h - Välillä Impilahden silta - Kurkijoentie sallitaan vain julkista liikennettä - Bussi 113 kääntyy oikealle Kurkijoentietä pitkin kohti Antreantietä


Raide-Jokerin uutiskirje helmikuu 2019


https://raide-jokeri.creamailer.fi/email/5c405541a...Uudet jätehuoltomääräykset 1.3.2019 lähtien

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) hallitus on 18.1.2019 hyväksynyt muutetut pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset, jotka tulevat voimaan 1.3.2019. Biojätteen, kartonki-, lasi- ja muovipakkausten sekä pienmetallin erilliskeräysvelvoitteet tulevat voimaan siirtymäajan jälkeen 1.1.2021.

Jätehuoltomääräysten hyväksymistä koskeva päätös on asetettu yleisesti nähtäville 1.2.2019 HSY:n sekä Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien ja Kirkkonummen kunnan ilmoitustauluilla. Otteita päätöksestä liitteineen saa HSY:n kirjaamosta, kirjaamo(at)hsy.fi. Lisäksi jätehuoltomääräykset ja niitä koskeva perustelumuistio ovat saatavilla HSY:n www-sivuilla osoitteessa www.hsy.fi/jätehuoltomääräykset.


KOTIKATUPORTAALI

Kaupunkitekniikan keskus on avannut Kotikatuportaalin, jossa pääsee tarkastelemaan käynnissä olevia hankkeita, auraus- ja hiekoitustietoja,
katusuunnitelmia, palveluita ja karttoja oman kodin lähistöllä.


Katusuunnitelmat:
Muolaanpuisto, Äyräpääntie, Äyräpäänpolku

Kaupunkitekniikan keskus teettää katusuunnitelmat Laakakivi-Laajalahden kaava-alueella sijaitseville kaduille. Muolaanpuisto ja Äyräpääntie ovat nykyisiä tonttikatuja. Äyräpäänpolku on alueelle rakentuva uusi raitti. Katusuunnitelmat ovat nähtävillä 18.12.18 asti. Lisätietoja: https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kadut_ja_liikenne/Suunnittelu_ja_rakentaminen/Katusuunnitelmat/Ajankohtaiset_hankkeet/Muolaanpuisto_Ayrapaantie_Ayrapaanpolku

Laajalahden kirjaston tulevaisuus

Laajalahden koulun aikaisemmat perusparannus- ja laajennussuunnitelmat ovat pitäneet sisällään Laajalahden kirjaston siirtymisen koulun tiloihin. Kirjaston käyttäjät ovat ilmaisseet huolensa kirjastomme siirtymisestä pois Laajalahden keskustasta. Laajalahti ry on seurannut valmistelun tilannetta ja saanut 5.12.18 seuraavanlaisen tiedon Espoon kaupungin sivistystoimen esikunnalta:

”Sivistystoimen toistuvasti todettu virkamiesnäkemys on, että Laajalahden
kirjaston toimintaa jatketaan Veljeskulman risteyksessä, jonka keskeinen
merkitys alueen palvelujen tarjoajana tulee korostumaan alueen asukasluvun
kasvaessa (mm. Turvesuon alueen kehittäminen).

Tilapalvelut-liikelaitos ja kaupunkisuunnittelukeskus tekevät yhteistyötä
paikan asemakaavallisten puitteiden kehittämisessä. Asiasta ei ole ollut
sellaista konkreettista näytettävää, jota olisi voinut esittää
kulttuurilautakunnalle, jolle asia kuuluu.

Laajalahden koulun perusparannuksen ja laajennuksen suunnitelmiin ei
sisälly Laajalahden kirjaston muuttoa.”


Uusimaa-kaava 2050
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Laajalahden asuntoalue, Tarvaspää ja Linudd, Villa Elfvik ja Ruukinranta ovat arvokkaita kulttuuriympäristöjä

Uusimaa-kaava 2050 on tällä hetkellä valmisteluvaiheessa. Sen on tarkoitus valmistua vuoden 2019 aikana.

Laajalahden alueella on monta kulttuuriympäristöksi nimettyä kohdetta: Laajalahden asuntoalue, Tarvaspää ja Linudd, Villa Elfvik ja Ruukinranta.

Kulttuuriympäristön turvaamiseksi maakäytön suunnittelussa edellytetään aina riittävien selvitysten tekemistä alueen suunnittelun ja kaavoituksen yhteydessä. Pääasiallisesti maiseman ja rakennusperinnön säilyminen varmistetaan kuntakaavoituksella ja kunnallisilla lupapäätöksillä. Lisätietoja kaavasta:

https://uudenmaanliitto.fi/aluesuunnittelu/valmistelussa_uusimaa-kaava_2050/kaavaluonnos

Espoon kaupunginhallituksen lausunto Uudenmaan liitolle Uusimaa-kaavan 2050
luonnosvaiheen valmisteluaineistosta:


Metsävyöhyke ja pysäkkikatos Turvesolmuun – Laajalahti ry:n esitys

Laajalahti ry on esittänyt Uudenmaan ELY-keskukselle, että Turunväylän Turvesolmun alueelle istutetaan metsävyöhyke ja pysäkille E2505 rakennetaan katos. Esitys luettavissa Uutisissa:.

https://www.laajalahtiry.fi/uutiset.html?143787


Turvesuontien ja Ilmeentien risteys

Nykyisellään Turvesuontie ylittäminen Ilmeentien kohdalla on turvallisuusriski jalankulkijoille ja pyöräilijöille, koska autot ajavat vauhdilla Turvesuontietä pitkin. Tilanteen voi olettaa pahenevan entisestään, kun uusi Laajalahden liikekeskittymä avataan marraskuussa.

Laajalahti ry on asian johdosta pitänyt yhteyttä kaupunkitekniikan keskukseen ja pyytänyt sitä ryhtymään toimenpiteisiin tien ylittämisen saamiseksi turvallisemmaksi. Asian pikaisen edistymisen kannalta olisi toivottavaa, että myös asukkaat kiinnittäisivät kaupungin huomion asiaan. Sen voi tehdä kuntalaisaloitteena ja lähettää osoitteeseen: kirjaamo@espoo.fi .

Kaavasuunnitelmassa Turvesuo pohjoinen (120502) on Turvesuontien
ylitykseen merkitty rakennettavaksi Ilmeensilta. Sen toteutuminen on kuitenkin epävarmaa eikä näillä näkymin ole ajankohtainen vielä vuosiin.


Kurkijoenpuiston koira-aitaus

Tekninen lautakunta käsittelee kokouksessaan 17.10.18 Espoon koira-aitausohjelmaa vuosille 2018-2028. Ohjelman mukaan Kurkijoenpuiston koira-aitaus poistetaan, koska ”alue kaavoitetaan muulle rakentamiselle (raidejokeri)”

Laajalahti ry tiedusteli esittelijältä, aiotaanko aitaus poistaa, vaikka Raide-Jokerin varikkorakennuksen osalta on päätetty, että sitä ei ainakaan tässä vaiheessa rakenneta Kurkijoenpuistoon. Esittelijän mukaan ”mitään ei pureta, ennen kuin alueen muu rakentaminen käynnistyy. Eli jos maankäyttö muuttuu joutuu koira-aitaus väistymään, jos ei muutu, ei ole mitään syytä purkaa sitä”.

Ohjelma: http://espooprodfi.oncloudos.com/kokous/2018430755...


Raide-Jokerin reitti YouTube -videolla


Ilmajohtojen maakaapelointityöt alkamassa Laajalahdessa

Laajalahdessa olevat ilmajohdot siirretään maan alle vuosien 2018–2019 aikana.

http://raidejokeri.info/espoossa-siirretaan-suurja...


Laajalahti ry kävi 1990-luvulla sitkeän taistelun voimalinjan saamiseksi maakaapeliin Laajalahden alueella. Espoon Sähkö halusi toteuttaa sen ilmajohtoversiona, koska maakaapelointi olisi tuonut noin 20 miljoonan markan (!) lisäkustannukset. Nyt siis toteutuvat sekä ilmajohdon että maakaapeloinnin kustannukset lisättyinä entisten rakenteiden purkamiskuluilla.


Espoon liikennekatsaus 2018 julkaistu

Valtion teillä liikenteen kasvu oli suurinta Turunväylän Turveradantien liittymästä itään Friisinmäen kohdalla kasvun ollessa yli 5500 autoa/vrk.

Linkki julkaisuun:

Laajalahden kirjaston aukioloajat

Laajalahden kirjastossa on henkilökunta paikalla:

ma 14-20, ti 9-16, ke 9-16, to 14-20, pe 9-16

Omatoimikäyttö joka päivä (myös viikonloppuisin) klo 7-22.

Omatoimiaikoina sisään pääsee omalla kirjastokortilla ja henkilökohtaisella koodilla, jonka saa kirjastonhoitajalta. Omatoimisesti voi lainata ja palauttaa kirjoja automaatilla, lukea lehtiä ja käyttää kirjaston tietokoneita.


Laajalahdessa asuntomurtoja tehneet tuomiolla

Kolme albanialaista murtomiestä on tuomittu Espoon käräjäoikeudessa. Vankeusrangaistuksiksi tuli 3 vuotta ja 10 kuukautta, 3 vuotta ja 8 kuukautta ja 2 vuotta ja 2 kuukautta. Korvauksia tuomittiin maksettaviksi kymmeniä tuhansia euroja.

Lähde: https://www.lansivayla.fi/artikkeli/700257-espoossa-torkean-murtosarjan-tehtailleet-albanialaismiehet-saivat-tuomiot-jopa


Väliaikatietoja vireillä olevista kaavahankkeista Laajalahdessa ja Ruukinrannassa

Kaupungin viranhaltijoilta saatua tietoa hankkeiden suunnitteluvaiheista (Laajalahden keskusta, koulu, Turvesuo, Ruukinranta) uutisissa:

https://www.laajalahtiry.fi/uutiset.html?140276

Turvesuon asuntorakentaminen - Laajalahti ry:n asukaskyselyn raportti

https://drive.google.com/file/d/1Be4RJ91nyVcAW49EV...

Espoon kaupunki suunnittelee Laajalahden Turvesuon alueelle tiivistä kerrostaloaluetta noin 3000 asukkaalle. Alueen suunnittelusta ollaan järjestämässä arkkitehtikilpailu. Suunnittelutyön taustamateriaaliksi Laajalahti ry laati asukaskyselyn, joka kartoitti asukkaiden näkemyksiä Turvesuon rakentamisesta (Turvesuo, 120502) ja alueen merkityksestä asukkaille. Kysely toteutettiin nettilomakkeen avulla. Linkit lomakkeeseen julkaistiin kesäkuussa 2018 Laajalahti ry:n nettisivuilla ja Laajalahti-ryhmässä Facebookissa. Vastausaika oli noin kolme viikkoa ja vastaajia oli 126 henkilöä.

Kiitos kaikille vastaajille. Raportti on nyt valmis. Toivottavasti teitä kuullaan alueen suunnittelussa Espoon kaupungin strategian, Espoo-tarinan hengen mukaisesti. Espoon kaupungin mukaan sen päämääränä on kaikkien Espoo; kuntalaisten osallistumisen helppous, asukkaiden lähitekeminen ja omatoimisuus.

Laajalahtelaiset olivat omatoimisia. Lähitekona syntynyt raportti toimitetaan nyt virkamiesten huomaan. Katsotaan kuinka helppoa kuntalaisten osallistuminen on.

Huom. Raportti on laadittu kaksipuolisena tulostettavaksi dokumentiksi ja sisältää taittosyistä joitakin tyhjiä sivuja.


Useita rottahavaintoja Laajalahdessa

Kuvassa haukka herkuttelee rotalla aidan päällä.

Nyt on syytä tarkkailla omaa kompostia ja ehkä vähän naapurinkin.

Talousjätteen kompostointi on sallittu vain tarkoitukseen sopivassa, haittaeläimiltä suojatussa kompostisäiliössä. Ympärivuotiseen kompostointiin vaaditaan lämpöeristetty kompostori. Puutarhajätteen kompostointi on sallittu myös hoidetussa avokompostissa.

Elintarvike- ja käymäläjätteen kompostointi edellyttää kompostointi-ilmoitusta HSY:lle. Linkki ilmoituslomakkeeseen:https://raportit.hsy.fi/lomake/fi/kompostointi-ilmoitus

Kompostointiopas: https://www.hsy.fi/sites/Esitteet/EsitteetKatalogi/kompostointiopas.pdf

Suunnitelmassa on mainittu Laajalahden kohdalle Kehä I:lle tulevat meluesteet.

Espoon ja Kauniaisten kaupunkien meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018 - 2022

Murtoyritys nyt Räisäläntiellä

Tänään 4.7.18 oli omakotitalosta rikottu kaksi ikkunaa keskellä päivää, kun isäntäväki oli poissa kotoa. Sisäänpääsy ei kuitenkaan onnistunut. Perheen koira oli sisällä talossa ja ilmeisesti pelästytti tekijät. Poliisin mukaan ikkunoiden särkemiseen oli käytetty erityisiä välineitä, jotta se olisi tapahtunut äänettömästi.

Uutiskirje kesäkuu 2018

Luettavissa täältä:

https://raide-jokeri.creamailer.fi/email/5b0f97ccc...


Huono kompostointi houkuttelee rottia

Laajalahdessa oli 1990-luvulla rottaongelma, josta päästiin valistustyöllä. Pidetään huoli, ettei se toistu.

Talousjätteen kompostointi on sallittu vain tarkoitukseen sopivassa, haittaeläimiltä suojatussa kompostisäiliössä. Ympärivuotiseen kompostointiin vaaditaan lämpöeristetty kompostori. Puutarhajätteen kompostointi on sallittu myös hoidetussa avokompostissa. Käymäläjätteen kompostointiin tarvitaan sitä varten erikseen suunniteltu kompostori, josta valumavesien pääsy maaperään on estetty ja joka on haittaeläimiltä suojattu.

Elintarvike- ja käymäläjätteen kompostointi edellyttää kompostointi-ilmoitusta HSY:lle. Linkki ilmoituslomakkeeseen: https://raportit.hsy.fi/lomake/fi/kompostointi-ilmoitus

Kompostointiopas: https://www.hsy.fi/sites/Esitteet/EsitteetKatalogi/kompostointiopas.pdf


Maastopalo Lupauksenvuorella

Perjantaina 1.6.18 Lupauksenvuorella oli maastopalo, jota useat paloautot kävivät sammuttamassa. Palo oli seurausta avotulen tekemisestä.

Laajalahti ry on ottanut yhteyttä sekä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokseen että Espoon kaupunkiin, jotta paikalle saataisiin avotulen teon kieltäviä kylttejä. Pelastuslaitos ilmoitti jo, että he eivät nykyään enää ole näitä kieltokylttejä asettaneet ja että niiden asettaminen on maanomistajan asia. Jäämme odottamaan kaupungin toimenpiteitä.


Asuntomurroista

Laajalahdessakin murtoja tehnyt mies meni 16.5.18 vapaaehtoisesti tunnustamaan rötöksensä Espoon poliisiasemalle, tiedottaa Länsi-Uudenmaan poliisilaitos. Kolme Laajalahdessa pyörinyttä albanialaista murtomiestä on jo aikaisemmin pidätetty.

Vaikka vanhat tekijät olisi nyt saatu kiinni, niin huoli murroista ei välttämättä ole ohi. Länsiväylä kertoo, että lämpöisten ilmojen myötä Espoossa on ollut nyt yöllisiäkin asuntoihin tunkeutujia ihmisten nukkuessa (mm. Mankkaalla) ja kehottaa ihmisiä lukitsemaan ovet ja ikkunat helteidenkin aikana.


Pidetään huolta Lupauksenvuoresta

Jotkut asukkaat ovat ryhtyneet käyttämään historiallista Lupauksenvuorta piknik-kohteenaan tehden jopa avotulia ja jättäen sotkut jälkeensä. Kun asukkaiden vapaaehtoistyönä sieltä juuri korjattiin jätesäkeittäin roskia, jo seuraavana yönä sotkut olivat paljolti takaisin.

Roskaaja on aina itse velvollinen siivoamaan roskaantuneen alueen. Toissijainen siivousvastuu on maanomistajalla eli tässä tapauksessa Espoon kaupungilla. Roskaantuneista alueista voi ilmoittaa ympäristökeskuksen asiakaspalveluun.

Jokamiehen oikeuksiin ei myöskään kuulu avotulen teko ja polttopuiden otto, vaan siihen tarvitaan aina maanomistajan lupa.

Myös kertakäyttögrilli rinnastetaan avotuleksi, tiedottaa Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos.

Virkistys- ja luonnonsuojelualueilla avotulenteko on lähtökohtaisesti sallittu vain rakennetuilla tulentekopaikoilla, käyttäen sitä varten paikalle tuotua polttopuuta. Tällaista tulentekopaikkaa ei Lupauksenvuorella ole.


Kaurisongelma Laajalahden ja Ruukinrannan alueella

Laajalahdessa oleskelee paljon kauriita, jotka tekevät tuhojaan monissa puutarhoissa. Laajalahti ry on yrittänyt selvittää, olisiko asialle tehtävissä mitään.

Espoon kaupunki ei itse harjoita riistaeläinten metsästystä, vaan riistanhoito perustuu kaupungin ja sen alueella toimivien metsästysseurojen välisiin sopimuksiin. Kaupunki on keskustellut asiasta alueen riistanhoitoyhdistysten kanssa.

Taajama-alueilla kauriskantaa on käytännössä hyvin vaikea rajoittaa, koska ampuma-aseiden käyttö ei ole mahdollista. Asiaa on metsästysporukoissa pohdittu paljonkin, mutta mitään kovin toimivia rajoitusmenetelmiä kaupunkialueella ei toistaisesi ole keksitty.

Liiketunnistimilla varustetuilla pihavaloilla ja välkehtelvillä nauhoilla saattaa olla vaikutusta kauriiden karkoittamiseksi puutarhoista.


Lehtipuhaltimilla ei saa poistaa hiekkaa

Talven jäljltä ollaan poistamassa hiekotushiekkoja teiltä ja pihoilta. Espoon kaupungin ympäristösuojelumääräykset kieltävät hiekan poistamisen lehtipuhaltimilla, sillä niiden käyttö nostaa pölyä ilmaan. Vähiten pölyä nostattava keino hiekan poistamiseksi on pintojen kastelu ja hiekan poistaminen harjaamalla.

Raide-Jokerin uutiskirje huhtikuu 2018 luettavissa täältä:

https://raide-jokeri.creamailer.fi/email/5aaba2e7d..

.


Raide-Jokerin uutiskirje maaliskuu 2018 luettavissa täältä:

https://raide-jokeri.creamailer.fi/email/5aa632ee7...

Kevät tulossa - tontinhaltijan velvollisuudet ja vastuut :


- Yleiseen käyttöön luovutetun kadun puhtaanapito tontinrajasta kadun
keskiviivaan saakka, kuitenkin enintään 15 metrin etäisyydelle. Puhtaanapitoon
kuuluu kadulle kertyneen lian, lehtien, roskien ja irtonaisten esineiden poistaminen katualueelta.

- Tontin rajasta enintään kolmen (3) metrin etäisyydelle ulottuvan, tonttiin välittömästi rajoittuvan rakentamattoman viherkaistan ja ojan puhtaanapito ja kasvillisuuden siistinä pitäminen.

- Viherkaistan ollessa leveämpi kuin kolme metriä, tulee katualue pitää
puhtaana enintään 24 metrin etäisyydelle tontinrajasta. Tontinhaltijalla ei
tällöin ole puhtaanapitovelvollisuutta viherkaistan osalta.

- Tontille johtavan kulkutien (tonttiliittymän) kunnossapidosta vastaa tontinhaltija.

- Liikennettä vaarantavista päällysteen rikkoutumisista, kuopista ja
muista vastaavista puutteista kadun sillä osalla, jonka tontinomistaja on
velvollinen pitämään puhtaana on ilmoitettava viipymättä Espoon kaupungin Teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalveluun (p. 09 816 25000) tai poliisille.


Anna palautetta tai kysy Raide-Jokerista

Turvesuolle kaavailtu asuinalue

Julkisuudessakin ollut Turvesuo 120502 -kaavahanke sai alkunsa silloin, kun
pikaraitiotien pysäkki oli aikaisemmassa Raide-Jokeri -versiossa suunniteltu Turvesuontielle. Alueelle on ajateltu yli 4000 asukkaan asuinaluetta. Hanke ei ole edennyt.

Seuraavaksi mietitään mahdollisen arkkitehtikilpailun järjestämistä. Tulevan asutuksen tarkka luonnekin on vielä auki. Alustavasti on ollut esillä, että alueelle tulisi kerrostaloasumista, mutta jo olemassa olevan asutuksen suuntaan pientaloja. Tarkoitus on jättää asutuksen väliin puisto- ja viheralueita pehmentämään vaikutusta. Kaavatyössä sitten lopulta ratkaistaan täydentyneen lähtötiedon mukaan asukas- ja viranomaispalautteen pohjalta, mikä on alueen tarkka ratkaisu. Laajalahti ry seuraa kaavoitustyötä.


Laajalahti ry on valittanut Lahdenpohjan kaavasta (Kurkijoentien silta, Raide-Jokeri)

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Lahdenpohjan kaavamuutoksen
kokouksessaan 22.1.18 äänin 37-30, 8 tyhjää. Laajalahti ry on tehnyt kunnallisvalituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen.

Yhdistys katsoo, että Kurkijoentien jatkeeksi Kehä I:n yli rakennettava silta aiheuttaa merkittävää läpiajoliikennettä Laajalahden pientaloalueelle. Luontoarvoja on selvitetty asian valmistelun yhteydessä huolellisesti ja perusteellisesti ja käyty läpi liikenteen vaikutuksia sekä kasveihin että alueen eläimistöön. Hankkeen vaikutuksia alueella asuvien ihmisten turvalliseen, terveelliseen ja viihtyisään elinympäristöön ei sen sijaan ole huomioitu missään vaiheessa laajassa valmistelumateriaalissa.

Suunnittelu ja kaavojen käsittely on ollut poukkoilevaa ja asukkaita harhauttavaa. Kiinteästi toisiinsa liittyviä kaavoituskokonaisuuksia on viety prosessissa eteenpäin eri aikoina, jolloin kokonaiskuvaa ei ole pystytty hahmottamaan.

Laajalahti ry:n valitus luettavissa kokonaisuudessaan:


Raide-Jokerin helmikuun 2018 uutiskirje on ilmestynyt: https://raide-jokeri.creamailer.fi/email/5a7c6434e...


Onko Laajalahden alueen murtosuma nyt selvitetty?

Länsi-Uudenmaan poliisi otti tarkkailu ja valvontaoperaatiossa Pohjois-Tapiolassa lauantai-iltana 24.2. kiinni kaksi albaanialaista miestä epäiltyinä Itä-Espoon ja Helsingin asuntomurtoihin. Kolmas mies saatiin kiinni lentokentällä Barcelonassa. Poliisin tiedote kokonaisuudessaan:

https://www.poliisi.fi/lansiuusimaa/tiedotteet/1/0...

Meluntorjunnan toimintasuunnitelman luonnos vuosille 2018-2022 on valmistunut ja siitä voi esittää mielipiteensä 31.3.2018 mennessä. Lisätietoja:

Muolaantien liikenneturvallisuuden parantaminen

Laajalahti ry / Sari Ojanen on tehnyt kuntalaisaloitteen turvallisuuden parantamiseksi Muolaantien, Vuokselantien ja Makslahdentien risteyksessä. Esitys on käsitelty Kaupunkitekniikan keskuksessa ja on nyt suunnittelujonossa. Suunnittelu aloitetaan kevään aikana ja tavoitteena on, että ratkaisut ovat tiedossa syksyllä 2018 ja että työt valmistuisivat vuoden 2019 aikana.

Laajalahden pulkkamäki eli "Taivari"

Laajalahti ry hoitaa ja raivaa Vahvialankalliolla olevaa pulkkamäkeä eli Taivaria resurssiensa puitteissa kaupungin kanssa tehdyn Meidän puisto -sopimuksen mukaisesti. Kyseessä ei siis ole Espoon kaupungin virallinen pulkkamäki ja mäkeä käyttävät tekevät sen omalla vastuullaan. Kaupungin kanssa on keskusteltu valaistuksen saamisesta sinne, mutta toistaiseksi tuloksetta.

Laajalahti ry on tehnyt myös aloitteen kuntoportaiden saamiseksi Taivarille.

ELY-keskuksen päätös Veljeskulman suojelusta

Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että Veljeskulman suojeluun ei voida soveltaa rakennusperintölakia ja ilmoitti kantanaan, että Veljeskulman (kirjastotalon) suojelua tulisi hakea asemakaavallisin keinoin ja toteaa:

"Alueelle on valmistumassa asemakaavan muutos. ELY-keskus toteaa, että asemakaavan tulee maankäyttö- ja rakennuslain mukaan perustua riittäviin selvityksiin sekä vaikutusten arviointiin (9 §). Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää (54 §).

Kaupunki haluaisi kaavoittaa kiinteistölle 3-4 -kerroksisen asuinkerrostalon.

Museovirasto puoltaa rakennuksen suojelua.

Laajalahti ry aikoo valittaa ELY-keskuksen päätöksestä ympäristöministeriöön, koska katsoo, että suojelua ei voida toteuttaa kaavoituksen avulla.


Laajalahteen ei ole tulossa Raide-Jokerin varikkoa

Raide-Jokeri-projekti on yhteistyössä HSL:n, HKL:n ja Espoon kaupungin kanssa selvittänyt vaihtoehtoisia ratkaisuja Raide-Jokerin varikon toteuttamiseksi. Selvityksen perusteella linjan vaunuja varten rakennetaan varikko Helsingin Roihupeltoon. Projektin tilaajan johtoryhmä päätti asiasta kokouksessaan 25.1.

Raide-Jokerin hankesuunnitelmassa varauduttiin kahden varikon malliin, jossa päävarikko olisi Roihupellossa ja sivuvarikko Espoon Laajalahdessa. Raide-Jokeri-projektin tekemän selvityksen perusteella Laajalahden varikkoa ei nyt toteuteta, sillä yhden varikon malli on tässä vaiheessa tarkoituksenmukaisempi. Asemakaavassa on kuitenkin varaus Laajalahden varikolle siltä varalta, että tulevaisuudessa tarvitaan lisäkalustoa matkustajamäärän kasvun vuoksi.

Lisäksi tiedotetaan, että Raide-Jokerin liikenteen alkamista elokuussa 2021, kuten aikaisemmin on kaavailtu, ei pidetä enää mahdollisena.

Laajalahtelaisten kannalta on positiivista, että varikko jää kuitenkin asemakaavaan varauksena. Alueen yleiskaava mahdollistaa työpaikkarakentamisen ja varikkovaraus estänee esim. suurten toimistotalokompleksien rakentamisen alueelle. Samoin koirapuisto saa ainakin toistaiseksi jäädä paikalleen.

Lahdenpohjan asemakaava valtuustossa 22.1.18
(Kurkijoentien silta)

LAHDENPOHJA (LAAJARANTA) ALUE 221800 KAAVAEHDOTUS on valtuuston käsittelyssä 22.1.2018, esityslistan asianumero 6:

http://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?...

PÄIVITYS: Valtuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen.

Kaavasuunnitelmien aikaisemmissa versioissa kauan ollut Kehä I:n itäpuolelle aiottu rinnakkaistie on kaavassa poistettu ja liikenne on tarkoitus ohjata kulkemaan Kehä I:n yli Laajalahden keskustan läpi Kurkijoentien jatkeeksi rakennettavan sillan kautta.

Muutosta on perusteltu vanhan metsän suojelulla, vaikka rinnakkaistie olisi sijoittunut suurimmilta osin 36 metriä leveälle, voimalinjoja varten aikoinaan raivatulle alueelle. Vanhan metsän aluetta se olisi rasittanut ainoastaan 7,7 %:lla. Toisena argumenttina on ollut liito-oravien yhteyksien säilyminen. Tämä yhteys olisi kuitenkin voitu turvata esim. pylväshaapojen istutusten avulla rinnakkaistien yli. Ihmisten terveelliseen ja turvalliseen elinympäristöön sen sijaan kaavassa ei ole lainkaan kiinnitetty huomiota.

Laajalahti ry:n kaavaan liittyvät muistutukset:

https://www.laajalahtiry.fi/uutiset.html?a100=8298...

https://www.laajalahtiry.fi/uutiset.html?a100=8423...


Tällä kertaa kampaamo murron kohteena


Laajalahden kampaamoon murtauduttiin heittämällä betonimöhkäleitä näyteikkunan läpi.

Saaliikseen murtovarkaat saivat muutaman kahden euron kolikon vaihtokassasta. Euron kolikot ja sitä pienemmät eivä kelvanneet.

Tekijät on tiettävästi saatu kiinni.
EOK TIEDOTTAA NUOHOUKSISTA

Vakituisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa tulisijat on nuohottava kerran vuodessa. Nykyisin vastuu nuohouksista on asukkailla. Unohdus saattaa vaikuttaa vakuutuksien voimassaoloonkin.

Tähän asti alueet ovat olleet jaettuina piireihin, joita ovat hoitaneet nimetyt nuohousyrittäjät pelastuslaitoksen kanssa sovittujen taksojen mukaisesti.

Vuoden vaihteessa piirinuohousrajat ovat poistuneet ja pelastuslaitoksen nimeämät nuohousyrittäjät ovat nyt vapaan kilpailun piirissä. Nuohous järjestetään asukkaan ja nuohoojan välisellä sopimisella. Näin ollen ei voida enää olettaa, että nuohoojalta tulisi ilmoitus nuohouksista. Nuohousalan yrittäjiä löytyy esimerkiksi sivustolta www.nuohoojat.fi.

Lumen auraus puhuttaa Laajalahdessa

Asukkaita on kääntynyt Laajalahti ry:n puoleen liittyen lumen aurauksen epäkohtiin. Aurauksen seurauksena syntyvät lumivallit tonttien liittymiin, yöllinen aurausautojen aiheuttama melu ja kova ajovauhti koetaan ongelmiksi.

Erityisen vaikea tilanne on omakotitaloissa asuville vanhuksille, jotka saattavat jäädä jumiin tonteilleen aurausauton käynnin jälkeen, kun voimia lumitöiden tekoon ei itsellä ole. Laajalahti ry yrittää löytää ratkaisuja näiden vanhusten auttamiseksi.

Muilta osin mainituille ongelmille ei ole löydettävissä helpotusta.

Tienpidossa vastuu jakautuu kiinteistöjen ja kunnan välillä. Kaupunki auraa ajoradan, tonttiliittymään muodostuneen aurausvallin poistamisesta vastaa kiinteistö. Vastuunjako on kirjattu katukunnossapitolakiin.

Yöaikaan auraaminen on turvallisempaa kuin päivällä. Liikennettä on vähemmän kuin päiväsaikaan, ja tällöin työskentelytilaa jää auraajalle ja tarvittaessa myös lumensiirrossa oleville kuorma-autoille. Auran vauhdin on oltava riittävän suuri, jotta se saa lumimassan liikkeelle eikä jää jumiin.

Murtovarkaita Laajalahdessa


Taas kannattaa olla varuillaan Laajalahdessa. Koivistontiellä on käynyt murtovarkaita asukkaiden poissaollessa.

Kivi oli heitetty lasin läpi ja päästy sitä kautta sisään.

Juomat ja kultakoruja oli viety ja lääkekaapin sisältö kiinnostanut. Kaikki komerot ja laatikot käyty läpi.Museovirasto puoltaa Veljeskulman suojelua

Laajalahti ry on hakenut Veljeskulman rakennuksen suojelua. Museovirasto ja Espoon kaupunki ovat nyt antaneet asiassa lausuntonsa Uudenmaan ELY-keskukselle.

Museovirasto toteaa lausunnossan, että rakennusta ei saa purkaa. Sitä tulee hoitaa ja käyttää niin, että sen tässä lausunnossa todetut historialliset, arkkitehtoniset ja maisemalliset arvot sekä yleiskaavamääräyksessä esitetyt aluetta koskevat arvot säilyvät.

Museovirasto toteaa pitkässä lausunnossaan myös esimerkiksi, että Espoon
eteläosien yleiskaavassa Laajalahden rivitalo- ja omakotivaltainen asuinalue on
merkitty kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi. Yleiskaavamääräysten mukaan
tämä tarkoittaa kaupunkimaisemaa, jonka rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti
arvoja sekä kaupunkikuvaa on suojeltava. Veljeskulma rakennuksella on historiallista merkitystä toisen maailmansodan jälkeisen yhteiskunnan ja kaupunkisuunnittelun kuvaajana.

Espoon kaupunki on omassa lausunnossaan vastustanut rakennussuojeluesitystä
vedoten m.m. rakennuksen huonoon kuntoon, tulevan pikaraitiotien läheisyyteen
ja tontin käyttämättömään rakennusoikeuteen.

Katujen talvikunnossapito

Talvikunnossapito kuuluu osittain kaupungille ja osittain kadun varrella olevien kiinteistöjen omistajille. Lisätietoja: http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ka...

Espoon karttapalvelusta voi tarkistaa, mihin talvikunnossapitoluokitukseen oma lähikatu kuuluu:

http://kartat.espoo.fi/ims (karttapalvelun vasemmasta reunasta kadut ja puistot, valitse sieltä lisätiedoksi Talvikunnossapito, ja etsi sitten oma osoitteesi kartalta ja klikkaa tiellä oleva sinistä viivaa)

Puiden kaato Turvesuontien varrella

Laajalahtelaiset ovat ihmetelleet Turvesuontien varrella tapahtunutta puiden kaatoa. Kaupunkisuunnittelukeskuksesta olemme saaneet tiedon, että siellä on käynnissä Turvesuon esirakentaminen urakka 2, jossa tehdään turpeen ja saven massanvaihtoa louheeseen.

Kun alueelle aikanaan toteutetaan asumista (tai mitä tahansa muuta maankäyttöä), niin kaikki turve on siltä poistettava ja siis myös kaikki puusto.

Massanvaihtoja on erityisen edullista ja ympäristöystävällistä tehdä nyt, kun louhetta on paljon kaupungin alueella muista rakennushankkeista saatavissa. Rakennettavaksi kaavailtu alue tulee kiinni Turvesuontiehen saakka.

Työlle on rakennusvalvonnan myöntämä lainvoimainen lupa.

Laajalahden maahanmuuttajaväestö

Merkittävä maahanmuuttajien keskittyminen Laajalahteen on aiheuttanut kaupungille ongelmia mm. maahanmuuttajalapsille sopivien päiväkoti- ja koulupaikkojen järjestämisen suhteen. Espoon kaupunki on käynyt asian johdosta tiiviitä neuvotteluja alueen vuokrakerrostalojen omistajan SATO:n kanssa. SATO on luvannut huomioida tämän mahdollisuuksiensa mukaan tulevissa asukasvalinnoissaan. Lisäksi SATO on parantanut asumisneuvontaa.

Raide-Jokerin uutiskirje 28.4.17

Raide-Jokerin rakentamisen aikatauluun tiiviisti liittyvä Kehä I:n Laajalahden kohdan toteutus käynnistetään. Hallitus päätti puoliväliriihessä, että valtio osallistuu hankkeen rahoittamiseen enintään 20 miljoonalla eurolla. Hankkeen kustannusarvio on arviolta 30 miljoonaa euroa. Hankkeen tiesuunnitelma on tulossa nähtäville vielä ennen kesää.

Hankkeessa leikataan Kehä I:llä Laajalahden kohdalla olevaa mäkeä enimmillään noin 7 metriä, Kurkijoentien liikennevaloliittymä poistetaan ja korvataan sillalla, ja Turvesuontien liikennevaloliittymä korvataan eritasoliittymällä.Laajalahden koulu -hankkeen tarveselvitys

Selvitys on 22.3.17 esillä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa. Lisätietoja lautakunnan esityslistassa:

TIEDOTE ESPOON OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSESTA 22.3.2017

4 Laajalahden koulu -hankkeen tarveselvitys

Lautakunta päätti hyväksyä tarveselvityksen. Hanke sisältää 3-sarjaisen alakoulun ja tilat kahdelle varhaiskasvatuksen esiopetusryhmälle. Hankkeessa sivistystoimen palvelut muodostavat espoolaisen, avoimen ja yhteisen kohtauspaikan eri-ikäisille kuntalaisille. Hankkeen sijaintipaikka on liikenteellisesti hyvä ja turvallinen. Hanke toteutetaan Laajalahden koulun nykyiselle paikalle.

Esiopetustilat sijoittuvat rakennuksessa siten, että sisäänkäynniltä on suora kulkuyhteys lasten leikkipihalle.

Koulun ja esiopetuksen saattoliikenne ja koulun huoltopiha suunnitellaan toisistaan erillisiksi.

Suunnitelmissa olevat liikennejärjestelyt Laajalahdessa

Projektipäällikkö Pauliina Kurosen Laajalahti ry:n vuosikokouksessa 28.2.2017 pitämä PowerPoint -esitys löytyy alla olevasta linkistä:


Laajalahti ry:n vuosikokous 28.2.2017

Vuosikokous keräsi koulun ruokalan täyteen Laajalahden asukkaita.

Kokouksen alustajina toimivat projektipäällikkö Pauliina Kuronen teknisestä keskuksesta sekä hankekehityspäällikkö Juha Iivanainen tilajaostosta.

Juha Iivanaisen aiheena oli koulun laajennus ja perusparannus sekä kirjasto ja Veljeskulma.

Linkki Pauliina Kurosen esitykseen pyritään saamaan Laajalahti ry:n nettisivuille viikon 10 aikana.

Laajalahden koulu, kirjasto, Veljeskulma

Koulun peruskorjaus: 1980-luvulla rakennettu osa puretaan ja 1950-luvulla rakennettu osa säilytetään. Koulu laajennetaan 2-sarjaisesta 3-sarjaiseksi 1-6 luokkien peruskouluksi ja lisäksi kahdelle esiopetusryhmälle. Laskennallinen mitoitusoppilasmäärä kasvaa n. 480:een. Pinta-ala kasvaa noin 7800 brm2:een. Kirjasto (250 m2) siirtyy suunnitelmien mukaan koulun yhteyteen.

Aikataulu: Ehdotus elokuussa 2017 kaupunginhallitukseen ja valtuustoon, rakentaminen alkaa kesällä 2019, koulu alkaa tammikuussa 2021.

Veljeskulman talo (kirjaston talo) on tarkoitus purkaa ja tontti muuttaa kaavassa Ak:ksi. Ak-merkintä tarkoittaa kerrostalovaltaista asuntoaluetta.

Ruukinranta - Tarvaspää asemakaavaehdotus

Ruukinranta - Tarvaspää asemakaavaehdotus, alue 250100, 17. kaupunginosa Laajalahti on esillä kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa 14.2.17. Kokouksessa päätetään sen hyväksymisestä nähtäville (MRA 27 §).

PÄIVITYS 15.2.: Asemakaavaehdotus jäi pöydälle. Pöytäkirja: http://espoo04.hosting.documenta.fi/kokous/2017401...

Muistutus Lahdenpohjan (Laajarannan) asemakaavamuutosehdotuksesta

Laajalahti ry on tehnyt muistutuksen Lahdenpohjan asemakaavan muutosehdotuksesta Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja se on luettavissa kokonaisuudessaan "Uutiset" -osiossa:

http://www.laajalahtiry.fi/uutiset.html?82980

LAAJALAHTI RY:N LISÄMUISTUTUS 7.2.2017

http://www.laajalahtiry.fi/uutiset.html?84238


Länsiväylän Laajalahtea koskeva artikkeli 1.2.17

Laajalahti ry selventää joiltain osin Länsiväylässä 1.2. julkaistua artikkelia liittyen suunnittelussa oleviin tiejärjestelyihin.

Nyt suunnitelmissa oleva järjestely, jossa Kurkijoentietä jatkettaisiin sillalla Kehä I:n yli, toisi lisääntyvää läpiajoliikennettä Kurkijoentien lisäksi koko Laajalahden keskustaan: Kirvuntielle, Antreantielle, Räisäläntielle ja Kaukolantielle. Tieyhteys jatkuisi Ruukinrannan läpi Vermon solmuun ja aina Pitäjänmäelle asti.( Vermoon on suunnitteilla uusi 5000 asukkaan asuinalue.) Se voisi muodostua Mankkaan suunnalta tulevalle autoliikenteelle houkuttelevaksi läpiajoreitiksi aina Helsinkiin asti Kehä I:n ruuhkia vältteleville.

Kehä I:n itäpuolelle aiemmissa suunnitelmissa kaavailtu rinnakkaistie sijoittuisi pääosin voimalinjaa varten jo raivatulle maa-alueelle. Voimalinja on tarkoitus maakaapeloida. Suojelluksi ajatellusta metsästä se veisi selvitysten mukaan ainoastaan 7,7 %.

Lisäksi oikaisu Länsiväylän artikkeliin:
Laajalahti ry ei ole omakotiyhdistys, vaan kaikille asukkaille, asumismuodosta riippumatta, tarkoitettu kotiseutuyhdistys.


Kirjaston alakerran tilojen vuokraus

Laajalahden kirjaston alakerran kokoustilat ovat siirtyneet Espoon kaupungin varhaiskasvatuksen hallintoon. Tilojen vuokrausta hoitavat Laajalahden päiväkodin johtaja Aino Huttunen (puh: 050 325 8624, aino.i1.huttunen@espoo.fi) ja
varajohtaja Anu Grönroos (puh: 043 825 0503, anu.gronroos@espoo.fi).

Tilan käyttökorvaus on 43,40 € jokaiselta alkavalta kolmelta tunnilta. Lisätietoja, sopimuskaavake ja käyttöehdot löytyvät Espoon kaupungin sivuilta:Raivaaja-patsaan pystin lasivalumuotti

Laajalahti ry sai 10.1.2017 lahjoituksena yhdistyksen entisen puheenjohtajan Teuvo Valkosen perikunnalta Raivaaja-patsaan pystin valumuotin. Teuvo Valkonen toimi aktiivisesti myös Laajalahden Ukkokerhossa ja oli yksi Raivaaja-patsaan toteuttajista.

Laajalahti ry kiittää Jukka Valkosta lahjoituksesta.

Raivaaja-patsas on Espoon vanhin julkinen patsas. Se täytti viime vuonna 40 v.


Raide-Jokeri: Laajalahti ry:n muistutus

Laajalahti ry on tehnyt muistutuksen Laajalahti pohjoinen Raide-Jokerin mahdollistavan asemakaavan muutosehdotuksesta.

Muistutus luettavissa uutisosiolta:

http://www.laajalahtiry.fi/uutiset.html?79171


Taustaa Lahdenpohjan asemakaavaehdotukselle

Espoon kaupungin virkamiehet olivat esittäneet kaavaan Kehä I:n itäpuolella kulkevaa rinnakkaistietä, mutta ympäristöministeriö oli tyrmännyt sen luonnonsuojelullisista syistä. Alueella olevaa vanhaa metsää halutaan suojella.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on kuitenkin Laajalahti ry:n vetoomuksen seurauksena yksimielisesti päättänyt ottaa myös asukkaiden näkökulman osaksi päätöksentekoa. Kurkijoentien jatkaminen Kehä I:n yli menevällä sillalla aiheuttaisi valtavaa liikennettä Laajalahden pientaloalueille, koska sitä kautta mahdollistuisi läpiajo Helsinkiin asti.


Lahdenpohjan asemakaavamuutosehdotus nähtäville

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kokouksessaan 14.12.2016 Lahdenpohjan kaavan nähtäville, mutta teki yksimielisesti seuraavan lisäpäätöksen:

"Rinnakkaistie Laajalahden kohdalla on ollut pitkään esillä Kehä I:n
parantamissuunnitelmissa. Nyt tässä nähtäville asetettavassa
asemakaava-ehdotuksessa on tästä luovuttu. Lautakunta edellyttää, että
nähtäville asetettavaan materiaaliin laaditaan riittävän selkeä vaihtoehtoesitys
siitä, miten Kehä I:n rinnakkaistie toteutettaisiin.

Lisäksi on tuotettava vertailu nyt nähtäville asetetun ratkaisun sekä
rinnakkaistievaihtoehdon hyvistä ja huonoista puolista tarkastellen
luontoratkaisuja sekä liikenteen toimivuutta eri alueilla asuvien ja asioivien
kannalta sekä perustelut miksi on päädytty esittämään valittua ratkaisua.

Saatu palaute ja siitä aiheutuvat johtopäätökset tuodaan pikaisesti
lautakunnan arvioitavaksi siten, että lautakunta voi niin päättäessään saattaa
rinnakkaistiestä luopumisen kaupunginhallituksen ratkaistavaksi."

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 14.12. pidetyn kokouksen pöytäkirjaan pääsee tutustumaan tämän linkin kautta (pykälä 230):Lahdenpohjan asemakaavamuutosehdotus
kaupunkisuunnittelulautakunnassa 14.12.2016

Laalajalahti ry vastustaa jyrkästi kaavamuutosta

Asemakaavamuutos merkitsisi valtavaa läpiajoliikennettä Laajalahden pientaloalueelle. Laajalahti ry ei vastustanut Raide-Jokerin Kurkijoentien linjausta, mutta se perustui väärään tietoon. Aikaisemmin saamamme tiedon mukaan Kurkijoentien ja Kehä I:n liittymä suljettaisiin ja Kurkijoentiellä kulkisi Raide-Jokerin lisäksi ainoastaan Laajalahden sisäinen liikenne. Uudessa asemakaavaehdotuksessa Kurkijoentie jatkuu Kehä I:n yli rakennettavalla erillisellä sillalla.

Laajalahti ry vaatii, että Kehä I:n itäpuolelle toteutetaan autoliikenteen rinnakkaisväylä Turvesuontien eritasoliittymän ja Kurkijoentien sillan (Raide-Jokerin) itäpään välille, kuten aikaisemmissa suunnitelmissa on esitetty.

Kaikille kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenille ja ao. virkamiehille on toimitettu Laajalahti ry:n vetoomus. VETOOMUS JA LISÄTIETOJA:

http://www.laajalahtiry.fi/uutiset.html?77086

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Esityslista 14.12.2016 Asianro 12

Raide-Jokerin asemakaavat kaupunkisuunnittelulautakunnassa

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kokouksessaan 16. marraskuuta 2016 asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville menon koskien aluetta Laajalahti pohjoinen (alue 120324). Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa nykyistä asemakaavaa siten, että Raide-Jokerin tarvitsema aluevaraus, varikkoalue ja mahdollinen varikon laajennus kulkuyhteyksineen sijoittuvat alueelle. Ehdotus on tulossa nähtäville lähiaikoina.

Raide-Jokerin asemapiirros Laajalahti pohjoinen (kaavaehdotus 16.11.2016):

Lisätietoja kaupunginsuunnittelulautakunnan pöytäkirjasta 16.11.2016:

http://espoo04.hosting.documenta.fi/kokous/2016385...

Kotiseutuliiton kultainen ansiomerkki

Laajalahti ry:n rahastonhoitaja Raimo Kukko on saanut 15.10.2016 Suomen Kotiseutuliiton kultaisen ansiomerkin ansiokkaasta kotiseututyöstään Espoossa.

Kuvassa: Jukka Mäkelä, Tiina Kähkönen, Mikko Perkko, Raimo Kukko ja Heikki Kotamies.


Taivari raivattiin laskettelumäeksi talkoilla 8.10.2016 !

Suuret kiitokset kaikille talkoolaisille ja erityisesti projektin vetäjälle Lassi Heiskalalle. Vapaaehtoisia oli runsaasti ja raivaus toteutettiin raivaussahoja,oksasaksia ja raakaa lihasvoimaa käyttäen useamman sukupolven toimesta.

Nuorimmat olivat vielä kävelemään opettelevia lapsia ja vanhimmat
osallistujat, Kaltokarin Matti ja Granströmin Palle, olivat ehtineet kokeilla Taivarilla aikanaan ollutta hyppyrimäkeäkin. Matti ja Palle huolehtivat mäen kunnostamisesta myös 70- ja 80-luvuilla. Nyt nykyisten laajalahtelaisten lasten vanhemmat ovat ottamassa heiltä viestikapulaa Taivarin hoidosta. Toivottavasti mäki saadaan yhteisvoimin pidettyä käyttökunnossa jatkossakin.

Seuraavaksi kunnostuskohteeksi tulee valaistus, joka huoltamattomana
on pimentynyt miltei kokonaan. Lisäksi jatketaan mäkiprofiilin muokkauksesta käytävää keskustelua.

Nyt odotellaan lumen tuloa! (Uusille laajalahtelaisille tiedoksi, että Taivari löytyy kartalta sen virallisella nimellä, joka on Vahvialankallio.)

Espoon kaupungin Facebook-ilmoitus aiheesta:

Kaupunkitekniikan keskus 11. lokakuuta kello 12:25 · Ensilunta odotellessa - monesta sukupolvesta muodostunut talkooporukka tarttui viikonloppuna toimeen Taivarin vanhan pulkkamäen kunnostamiseksi Laajalahdessa. Jo vuosikymmeniä käytössä ollut pulkkamäki oli päässyt vesakoitumaan ja tilanteen korjaamiseksi solmittiin Laajalahti ry:n aktiivien aloitteesta vesakon raivauksen mahdollistava Meidän puisto -sopimus kaupungin kanssa. #Meidänpuisto #LaajalahtiRy

Anja Pankasalon puiston muistolaatta

Anja Pankasalon puiston muistolaatta on saanut 6.10.2016 uuden, tukevan kiinnitysalustan, mistä suuret kiitokset Kari Hakalalle ja Lassi Heiskalalle.


Laajalahtelaisten oma kierrätyspaikka

Löytyy Facebookista: Laajalahti kierrättää


Pidetään yhdessä huolta kirjastosta!

Laajalahden kirjaston omatoimikäyttö iltaisin ja viikonloppuina on upea asia. Tämä mahdollisuus perustuu luottamukseen, jota tunnetaan laajalahtelaisia kohtaan. Suurin osa käyttäjistä onkin ollut sen luottamuksen arvoisia.

Kirjastossa on kuitenkin valitettavasti esiintynyt myös asiatonta käytöstä ja joitakin nuoria on joutunut jopa mustalle listalle.

Me aikuiset voimme omalta osaltamme seurata tilannetta ja puuttua kirjaston väärinkäytöksiin ne havaitessamme. Iltakävelyn yhteydessä voi esimerkiksi käydä kurkkaamassa kirjastoon, että siellä on kaikki OK tai istua siellä viikonloppuna hetkeksi alas lukemaan päivän lehtiä.

Laajalahden kirjastossa henkilökunta on paikalla maanantaisin ja torstaisin klo 14-20 sekä tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9-16. Omatoimikäyttö on mahdollista asiakaspalveluaikojen ulkopuolella siten, että kirjastoon voi kirjautua sisään kirjastokortilla ja pin-koodilla joka päivä klo 7-22. Myös viikonloppuisin.


Laajalahden rodopuisto vihittiin
Anja Pankasalon puistoksi 14.6.16

Laajalahden rodopuisto vihittin Anja Pankasalon puistoksi (Anja Pankasalos park) kiitokseksi ja kunnian-osoitukseksi kaikesta siitä työstä, jota Anja teki Laajalahden hyväksi.

Juhlapuheet pitivät Laajalahti ry:n pj Sari Ojanen, kaupunginhallituksen 1.vpj Tiina Elo ja kaupunginsihteeri Mari Immonen.

Musiikista vastasivat: Mikael Forsbacka (piano), Mattias Törn (kontrabasso) ja Tomas Törn (kitara).

Laajalahti ry perusti rodopuiston Anja Pankasalon aloitteesta ja vetämänä 1990-luvun puolivälissä. Kaupunki luovutti asukkaiden käyttöön maa-alueen tarkoitusta varten Kurkijoenpuistosta.

Vuodesta 2014 lähtien Laajalahden rodopuisto on ollut Osallistuva Espoo -hankkeeseen liittyvä Meidän puisto. Asukkaat istuttavat taimia ja hoitavat puistoa itse ja Laajalahti ry toimii sen kummina.

Anja Pankasalon muistokirjoitus: http://www.laajalahtiry.fi/anja-pankasalo-in-memor...Veljeskulman tulevaisuus vaakalaudalla

Entisen ravintola Viikingin ikkunat rikottiin lokakuussa 2015 ja ravintola lopetti toimintansa. Ikkunat olivat rikottuina vielä helmikuussa 2016, jolloin Laajalahti ry otti yhteyttä kiinteistön omistajaan eli Espoon kaupunkiin kiirehtiäkseen niiden korjaamista. Tuolloin selvisi, että kaupungin oli tarkoitus peittää ikkunat vanereilla, koska tilojen tulevaisuudesta ei oltu tehty päätöksiä.

Emme voineet hyväksyä, että niin keskeisellä paikalla Laajalahdessa olevan rakennuksen julkisivu olisi peitetty vanereilla ja kaupunki suostuikin sitten korjaamaan ikkunat. Tilojen kohtalo on siis vielä auki. Kaupunki on miettinyt, josko he löytäisivät siihen kaupungin omaa toimintaa. Yhtenä vaihtoehtona on esillä ollut myös koko Kirvuntien puoleisen siiven purkaminen. Tiloissa on tapahtunut vesivahinko ja etenkin kellari on surkeassa kunnossa. Korjaaminen olisi kallista.

Veljeskulma on osa Laajalahden historiaa. Se on pääosin paikallisten sotainvalidien talkootyönä Helsingin kaupungilta ostamalleen tontille rakentama. Ensimmäinen rakennusvaihe käsitti neljä liikehuoneistoa ja se valmistui vuonna 1959. Toisen vaiheen harjannostajaisia vietettiin syyskuussa 1963.


Uutiset

Turvesuon asuntorakentaminen / Asukaskyselyn raportti (20.08.2019)
Espoon kaupunki suunnittelee Laajalahden Turvesuon alueelle tiivistä kerrostaloaluetta noin 3000 asukkaalle. Alueen suunnittelusta ollaan järjestämässä arkkitehtikilpailu..

Melulupapäätös Raide-Jokerin työmaista (19.08.2019)
Päätös Raide-Jokerin työmaiden melutasoista, työajoista, pölystä ym. Uudenmaan ELY-keskus on antanut ympäristösuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen päätöksen..

Veljeskulma - Museoviraston lausunto 1.9.17 (22.03.2019)
Lausunto                                                                                  01.09.2017                            MV/23/05.01.01/2017 1 (4) Uudenmaan..

Turvesolmun metsävyöhyke - esitys ELY:lle (27.10.2018)
UUDENMAAN ELY-KESKUKSELLE                                                              26.10.2018 METSÄVYÖHYKKEEN ISTUTTAMINEN TURUNVÄYLÄN TURVESOLMUN ALUEELLE..

Väliaikatietoja Laajalahden kaavoituksesta (12.09.2018)
Väliaikatietoja vireillä olevista kaavahankkeista Laajalahdessa Kaupungin viranhaltijoilta saatua tietoa hankkeiden suunnitteluvaiheista: (julkaistu 11..

02.03.2018  Lahdenpohjan kaava - Laajalahti ry:n valitus
29.12.2017  Laajalahti ry:n muistutus - Koulun laajennus
12.12.2017  Kaupungin vastine Turvesuo pohjoinen asemakaavan muutos, alue 120603
10.10.2017  Laajalahti ry:n muistutus Turvesuo pohjoinen, asemakaavan muutos, alue 120603
07.07.2017  Tiesuunnitelma Kehä I - Laajalahti ry:n muistutus