Ulkosalla-polun voi kiertää omatoimisesti Villa Elfvikin lähiluonnossa 24.10.2021 asti. Polku alkaa luontotalon pihasta ja se on merkitty sinisin nauhoin.

Ulkosalla-luontopolku sopii kaikenikäisille perheen pienemmistä isovanhempiin. Polun tehtävät on kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Kierrätyskeskuksen keräysauto Laajalahdessa ti 26.10.21

Keräysauto pysäköi Alepan parkkipaikalle klo 19-19.25.

Keräysautoon voi tuoda maksutta siistiä, ehjää ja puhdasta uudelleen-käyttöön sopivaa tavaraa. Ei kuitenkaan huonekaluja rajallisen tilan vuoksi.

Tarkemmin: https://www.kierratyskeskus.fi/lahjoita_tavaraa/kiertavat_keraysautot/syksyn_kiertava_keraysauto/espoo

KUULUTUS: Tonttijakoehdotus Laajalahti kortteli 17085 (Elfvikintie)nähtävillä 11.10.-25.10.21. Lisätiedot: https://www.espoo.fi/fi/artikkelit/kuulutus-tontti...

Matka Laajalahdesta Leppävaaraan Raide-Jokerilla

Laajalahti ry:llä on kaupungin kanssa ns. Meidän puisto -sopimus, joka oikeuttaa Taivarin (Vahvialankallion) pulkkamäen raivaamiseen kaupungin antamien ehtojen mukaisesti. Ensi talveksi on toivoa saada myös valaistusta sinne. (9.10.21)

UUTISKIRJE LAAJALAHTI-LEPPÄVAARA lokakuu 2021

Laajalahden ja Leppävaaran alueen rakennustyöt ovat loppusuoralla. Työt ovat edenneet pääasiassa viimeisteleviin töihin.

Jäljellä on istutuksia, kivitöitä, Impilahdensillan kiskotöiden viimeistelyä, asfalttitöitä ja kaideasennuksia. Lisäksi ajojohdintyöt jatkuvat vielä katutöiden valmistuttua. Lue koko uutiskirje: lokakuun uutiskirje


Jäsenkysely

Linkki Laajalahti ry:n jäsenkyselyyn.

Kommentoi ehdotuksia Tapiolan ja Leppävaaran uusista bussireiteistä 24.10.21 mennessä

Uusi linjastosuunnitelmaluonnos on valmistunut. Alueen asukkaita ja alueella liikkuvia on kuunneltu reittiehdotuksia suunniteltaessa. Tutustu ehdotuksiin ja anna palautetta vastaamalla kyselyyn! Kommentointiaikaa on 24.10. asti.

- Linja 113 reittimuutos: Tapiola – Laajalahti – Friisinmäki – Leppävaara. Välillä Tapiola – Laajalahti reitti pysyisi nykyisellään. Linjan reitti kulkisi Perkkaan sijaan Friisinmäen kautta.

- Linja 212 pysyy ennallaan.

- Uusi nopea linja 523 Tapiolan ja Leppävaaran välillä: Westendinasema – Tapiola – Kehä I – Leppävaara.

Lisätiedot: https://www.hsl.fi/hsl/suunnittelu/tapiola-leppava...


(1.10.21) Espoossa pikaraitiotien raiteet ovat valmiina Keilaniemestä Vermoon. Lue koko tiedote:

https://raidejokeri.info/espoossa-pikaraitiotien-r...

YIT Suomi Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus louhinnasta, Elisenvaarankuja 9

Laajalahden koulun työmaata koskeva 27.9.2021 päivätty päätöspöytäkirja no: 7879/11.01.04/2021 luettavissa täältä:


Laajalahden kirjasto taas lakkautusuhan alla

(Päivitetty 27.9.21)

Kulttuurilautakunnan kokouksen 21.9.esityslistalla oli Espoon kaupungin Talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma 2022–2024. Suunnitelma pitää sisällään Laajalahden, Pikkulaivan ja Soukan kirjastojen lakkauttamisen, yhteensä 0,154 milj. euroa.

Lautakunnan kokouksessa esitettiin lisämäärärahaa, jolla olisi korvattu
kirjastojen lakkauttaminen kokonaisuudessaan. Esitys hävisi äänin 7-6.
vielä budjettineuvotteluja, joissa asiaan ja valtuutettuihin voidaan vielä vaikuttaa.

Kulttuurilautakunnan pöytäkirja 21.09.2021/pykälä 50 liitteineen:


Kehä I -hankkeen viimeinen uutiskirje 9/2021

Kehä I Laajalahti -hanke on valmistunut. Viimeisen uutiskirjeen voi lukea kokonaisuudessaan täältä: Uutiskirje syyskuu 2021

Laajalahti ry kiittää Väylävirastoa hyvästä yhteistyöstä ja tiedottamisesta hankkeen aikana!

Matka pyörällä uudella baanalla Tapiolasta Ruukinrantaan


Laajalahden koulun louhintatöille haetaan lisäaikaa

Rakennusyhtiö YIT on saanut Espoon ympäristökeskukselta louhintatyön
melua koskevan luvan 30.9.2021 saakka. YIT ei saa Laajalahden koulun
louhintatöitä valmiiksi syyskuun loppuun mennessä, minkä vuoksi he
hakevat työlle jatkoaikaa Espoon ympäristökeskukselta.

Louhintatöitä tehdään kahdella poravaunulla ja neljällä kaivinkoneella sekä kiviä ja maa-ainesta kuljetetaan pois viidellä kuorma-autolla. Työstä aiheutuu lähitaloille 80 desibelin melua ja sitä tehdään joka arkipäivä klo 7-18.

Ilmoituksesta tehdään uusi päätös 1.10-30.11.2021 väliselle ajalle.
Mikäli haluatte, voitte esittää mielipiteenne ilmoitukseen 22.9.2021
mennessä lähettämällä sähköpostia ympäristötarkastaja Lasse Kämpelle
osoitteeseen lasse.kampe@espoo.fi. Ympäristökeskus on antanut luvan
työmaalle ja valvoo rakennustyön luvanmukaisuutta. Työmaan toiminnasta voi myös ottaa yhteyttä ympäristökeskukseen.

Linkki ELY-keskuksen vastaukseen Laajalahti ry:n kyselyyn liittyen eri työmaiden meluihin:

https://www.laajalahtiry.fi/uutiset.html?173489


Tapiolan seurakunnan Kesä Laajalahdessa -hanke onnistui


Tapiolan seurakunnan viime kesäisen Kesä Laajalahdessa -hankkeen tarkoitus oli tehdä seurakunnan toiminta tutuksi ja madaltaa kynnystä osallistua seurakunnan toimintaan, nuorten työllistäminen ja mahdollinen diakonisen kohtaamisen tarve. Seurakunta päätti nopealla aikataululla järjestää Laajalahdessa kesätoimintaa. Toiminnan vetäjien avuksi palkattiin paikallisia nuoria. Aluksi asiakkaiden tavoittamisessa oli haasteita, mutta tiedottamalla ja aktiivisella kontaktin luomisilla ulospäin ja myös Laajalahti ry:n tuella löydettiin asiakkaita.

Laajalahti osoittautui seurakunnan mukaan hankkeelle oikeaksi valinnaksi.

Lue koko raportti täältä: https://www.laajalahtiry.fi/uutiset.html?201642

Hulevesien hallinta ja mm. kiinteistönomistajan vastuut

Syksyn tullessa odotettavissa sateita ja myös hulevesiongelmia.

Hulevedet ovat rakennetuilla alueilla katoilta tai muilta vettä läpäisemättömiltä pinnoilta valuvia sadevesiä, lumen sulamisvesiä tai huuhtoutumis- vesiä, jotka virtaavat tonteilta ojissa, putkistoissa tai hulevesiviemäreissä puroihin, jokiin, järviin ja mereen. Jos viemärit eivät pysty vetämään kaikkea hulevettä, voi syntyä tulva.

Lisätietoja Espoon kaupungin uusilta nettisivuilta: https://www.espoo.fi/fi/hulevesi?fbclid=IwAR2lUwcr...

Laajalahdensolmun rampin liikennevaloista

Liikennevalo-ohjaus tehtiin, jotta liikenne on sujuvaa tasaisesti kasvavilla liikennemäärillä. Liikennevalo-ohjaus myös varmistaa liittymän toimivuuden Raide-Jokerin valmistuttua. Espoon kaupungin liikenteenhallinnassa on parhaillaan käynnissä liikennevalo-ohjauksen arviointi, jonka perusteella selvitetään, miten ohjaus toimisi sujuvasti eri vuorokauden aikoina.

Kehä I Laajalahti -hanke, viestinnän loppukysely

Väylävirasto tiedustelee mielipiteitä Kehä I -hankkeen tiedottamisesta. Täällä voit osallistua kyselyyn 19.9. mennessä: Kehä I tiedottaminen


Laajalahti ry:n 4-sivuinen paperitiedote on jaettu viimeistään pe 10.9. Pohjois- ja Etelä-Laajalahden sekä Ruukinrannan postilaatikoihin. Jos jostain syystä et ole omaasi saanut (esim. alaovi lukittu), niin voit noutaa itsellesi tiedotteen joko kirjastosta tai Blue Jaystä, jossa tiedotteet ovat kirjahyllyssä heti ravintolan sisäänkäynnin oikealla puolella. Voit myös ladata tästä itsellesi tiedotteen pdf-muodossa.

Muistathan myös, että lauantaina 11.9. Laajalahti ry:llä on infopiste Laajalahden keskustassa klo 10-12. Tervetuloa pistäytymään!


Laajalahti ry:n jäsenkysely

Vastaa linkin takaa löytyvään jäsenkyselyyn ja auta meitä kehittämään toimintaamme.


Väyläviraston tiedote 8.9.21
Lue koko tiedote täältä: Hanketiedote

UUTISKIRJE SYYSKUU 2021

Räisälänsillalle liitetään syyskuussa kiskonliikuntalaite. Kurkijoentiellä on jäljellä enää pääasiassa viimestelytöitä tien auettua liikenteelle 31.8.. Kurkijoenpuistossa tehdään luiskien multauksia ja ojien kaivua sekä jatketaan vielä kivitöiden parissa. Lisäksi tehdään erilaisia viimeistelytöitä. Alberganesplanadilla tehdään syyskuussa vihertöitä.

Koko kirje: Syyskuun uutiskirje

Väylävirasto tiedottaa 2.9.2021

Meillä on mahtavia uutisia! Juhlistamme Valtakunnallista Pyöräilyviikkoa ilmoittamalla, että Kehä I Laajalahden alueen kaikki jalankulun ja pyöräilyn reitit ovat valmistuneet. Kartta alueen ajantasaisista reiteistä:


Espoo.fi -nettisivusto uudistuu

(1.9.21) Espoon kaupungin lähettämä viesti Laajalahti ry:lle:

Espoon kaupunki uudistaa espoo.fi-nettisivustonsa 1.9.2021. Sivusto on uusittu aivan kokonaan teknisesti ja sisällöllisesti. Tavoitteena oli tehdä asukkaita palveleva sivusto, jonka suunnittelussa ja konseptoinnissa on ollutkin mukana kaupungin asukkaita.

Uusi sivusto perustuu hakuun, joka oli erityisesti asukkaiden toivomuslistalla, samoin kuin yhteystietojen ja päätösasioiden selkeä löytyminen. Uuden sivuston kehittämistä jatketaan koko ajan, ja tässä ensimmäisessä vaiheessa monet suunnitellut toiminnallisuudet eivät vielä ole valmiina.

Haluamme tässä yhteydessä lisäksi tiedottaa, että uusitussa sivustossa ei ole RSS-feediä. RSS-teknologiaa ollaan maailmassa ajettu jo jonkin aikaa alaspäin kuten esim. Google readerin kanssa on tehty. Json on teknologiana korvannut RSS-feediä jo jonkin aikaa, ja json-viestin käyttö on mahdollista nyt myös uudessa espoo.fi:ssä.

Uuden espoo.fi-sivuston uutiset synnyttävät ns. json-viestin, joka esim. Wordpressissä on mahdollista ottaa käyttöön erillisellä ”palikalla”.

Uudesta sivustosta voi antaa palautetta: Espoo.fi - palaute


Kurkijoentie avataan liikenteelle tiistaina 31.8.2021

Tiistaina 31.8. avataan Räisäläntien ja Tiurintien risteys kokonaisuudessaan liikenteelle. Samalla aukeaa yhteys Kurkijoensillan kautta Ruukinrantaan.

Työt Kurkijoentiellä aloitettiin alkuvuodesta 2020. Radan rakentamisen lisäksi alueella on muun muassa uusittu runsaasti kunnallistekniikkaa ja rakennettu meluntorjuntaa. Myöhemmin alueella asennetaan vielä ajolankoja ja tehdään muita viimeisteleviä töitä. Raide-Jokerin on määrä aloittaa liikennöinti tammikuussa 2024.

Laajalahden koronavirustilanne 25.8.21

Viimeisen kahden viikon aikana Laajalahdessa on todettu 13 uutta korona-virustartuntaa. Laajalahden koulussa 1 tautitapaus, 40 karanteenissa. Pandemian alusta lähtien Laajalahdessa yhteensä 116 tartuntaa.

Kirjaston alakerran kokoustilat taas käytössä

Laajalahden kirjaston alakerran kokoustilat on saatu kuntoon ja ovat asiakkaiden varattavissa osoitteessa: varaamo.espoo.fi

Lisätietoja:

Kirjaston alakerta

KUULUTUS

Maankäyttölupa (Kirvuntie 45) leikkialueen käyttämistä varten Laajalahdessa, Montessorikoulu lapsille ry .

Käyttöaika: 31.5.2021 – 31.8.2023 arkipäivisin klo 12.00-14.00

Leikkialue on pidettävä avoimena myös muille käyttäjille.

Päätöspöytäkirja 13.8.2021:

https://espoo.oncloudos.com/vhp/202179498.PDF


Koulut alkavat keskiviikkona 11.8.21 - AJA VAROEN !

Laajalahti ry:n johtokunnan liivijengi vartioi taas Laajalahden suojateitä ensimmäisellä kouluviikolla.

Myös Raide-Jokeri on luvannut järjestää liikenteen ohjausta:

Raide-Jokerin reitin varrella on liikenteenohjaajia turvaamassa nuorten oppilaiden koulumatkaa koulujen alkaessa keskiviikkona 11.8.

-UUTISIA

(6.8.21) Kurkijoentien alussa Räisälänsillan kupeessa tehdään elokuussa vielä radanrakennustöitä. Muutoin ratatyöt ovat Kurkijoentiellä valmiita. Elokuussa tasataan asfaltin pohjia ja tehdään pällystystöitä, ja arviolta kuun loppupuolella Tiurintien ja Räisäläntientien risteys avataan liikenteelle.

Kurkijoenpuistossa tehdään kivitöitä, pengertäyttöjä ja ojien kaivuuta.

YÖTYÖT VIIKOLLA 32:

Kurkijoentiellä hitsataan kiskoja maanantain ja perjantain 9.–13.8. välisinä öinä.

Kirjastossa rauhatonta iltaisin omatoimiaikoina

(5.8.21) Kun koulujen aloitus lähenee, niin lasten ja nuorten kierrokset alkavat lisääntyä ja se kuulemma näkyy kaikissa kirjastoissa Espoon kirjastopalvelu-päällikön mukaan. Näin siis myös Laajalahden kirjastossa iltaisin omatoimiaikoina.

Kaupungin puolesta ollaan järjestämässä kirjastollemme iltavartijaa. Sitä odotellessa olisi hienoa, jos vanhemmat voisivat tehdä iltakävelyjä ja samalla poiketa tarkastamassa tilanteen paikan päällä. Omatoimiajat alla.

Kirjaston ulkopuolella on myös ollut epätoivottavaa toimintaa - katolle kiipeämistä ja töhrimistä. Tähän liittyen Laajalahti ry on tehnyt aloitteen kameravalvonnan saamiseksi myös kiinteistön ulkopuolelle.

Laajalahden koulun purkutyömaa. (Kuva lisätty 4.8.21)

RAIDE-JOKERI ETENEE AIKATAULUSTA EDELLÄ

UUTISKIRJE HEINÄKUU 2021

Räisälänsillalla kiskot on asennettu. Heinäkuussa on tarkoitus asentaa kiskonliikuntalaite sillalle.

Kurkijoentiellä radan rakentaminen jatkuu Räisälänsillan päässä. Lisäksi tehdään muun muassa kivitöitä. Kurkijoenpuistossa tehdään radan rakentamisen lisäksi pysäkin töitä sekä ojien kaivua. Lue koko kirje: https://raide-jokeri.creamailer.fi/email/60b507fa0...

Kehä I:n parantamishanke on loppusuoralla. Kesän aikana viimeistellään vielä pyöräilyn ja jalankulun reitit.

Muistatko Laajalahden kirjakaupan tulipalon v. 1984?

Laajalahti ry on kerännyt perinnetietoa ja valokuvia tekeillä olevaa Laajalahdesta kertovaa kirjaamme varten. Kiitos kaikille niitä lähettäneille. Monet niistä ovat aarteita. Mielellämme otamme vastaan lisääkin kuvia tarinoineen, jos niitä kätköistänne löytyy. Niitä voi lähettää osoitteeseen: laajalahtiperinne@meiliboxi.fi

Alla oleva kuva on rajun tulipalon jättämistä raunioista, kun Laajalahden kirjakauppa paloi syyskuussa 1984. Kuva on Keijo Nikanderin.

Väyläviraston tiedote 6.7.2021 - Hanke on valmistunut

Hanke on valmistunut pyöräilyn ja jalankulun väylien viimeistelyä lukuun ottamatta. Alueen liikenteen sujuvuus ja turvallisuus paranivat ja edellytykset pikaraitiotie Raide-Jokerin kululle Espoossa on luotu.

Kohokohtiin kuuluvat:

- 7 metriä syvä tieleikkaus, joka mahdollisti raideyhteyden Kehä I:n yli- Kurkijoentien risteyssilta

- Ruukinrannan alikulkukäytävä

- Raide-Jokerin Räisälänsilta

- Kivikoriseinä, joka suojaa pyöräilyn ja jalankulun reittiä kallioleikkauksesta putoavilta kiviltä.

KESÄKUUN UUTISKIRJE ILMESTYNYT.

Heinäkuussa 2021 keskeisinä työvaiheina ovat mm. Turvesuontien rakentaminen, kivikoriseinän rakentaminen, viher- ja viimeistelytyöt.

Lue koko uutiskirje: https://vayla.creamailer.fi/email/60d2f315ccf8f?u=...Sijoituslupa muuntamolle Kirvuntie 30-32

Kehä I:n parantaminen Laajalahdessa on valmistunut etuajassa

VÄYLÄVIRASTO TIEDOTTAA 23.6.21:

Kehä I parantaminen Laajalahdessa on valmistunut etuajassa. Kehätien ajokaistat ovat valmiita ja pyöräilyn ja jalankulun väylienkin viimeistelytyöt loppusuoralla. Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus paranivat merkittävästi ja edellytykset pikaraitiotie Raide-Jokerin kululle Espoossa on luotu. Katso videosta hankkeen kohokohdat!

Tämän myötä parannettu Laajalahdenbaana on käytössä lähes kokonaisuudessaan. Loputkin Laajalahdenbaanan osiot avautuvat loppukesästä, kun kaikki viimeistelytyöt on saatu päätökseen, tiedottaa Väylävirasto 22.6.


Turvesuon tennishallit ja golfkeskus -
Asemakaavan muutos Turvesuonristi, 120503

Havainnekuva

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 28.6.–17.8.2021.

Kirjallisen mielipiteen asemakaavan muutossuunnitelmasta voi jättää 17.8.2021 klo 15.45 mennessä.


Kesätapahtumia Laajalahdessa

Tarkista ajankohta vielä järjestäjän sivuilta!

1.6.-20.6. Elävät virtavedet - Espoon luonnon rikkaus, Villa Elfvik

15.6. - 6.8. Kesä Laajalahdessa, toimintaa seurakunnan kerhotilassa, Kirvuntie 18 C

16.6. klo 9.30-10 Laajalahden kirjaston etäsatutunti

20.6. klo 10.30 Luonnonkukkien päivän perheretki, Villa Elfvik

22.6. klo 11-12 Espoon kirjastojen etälukupiiri

23.6. klo 9.00-10.00 Laajalahden kirjaston etäsatutunti ruotsiksi

27.6. Seikkailujen metsä luontoretki, Villa Elfvik

30.6. klo 12 Rantaraitti soi: Barokkia pihalla pop-up konsertti (Gallen-Kallelan museo)

4.7. klo 10.30 Kosteikko elää luontoretki, Villa Elfvik

10.7. Kuvataitennpäivän avoin maalaustapahtuma (Gallen-Kallelan museo)

11.7. klo 13 Kokoelmakuraattorin kierros - Sara Lindblom (Gallen-Kallelan museo)

20.7. Kesäillan konsertti (Gallen-Kallelan museo)

25.7. Tuohilöttöjen valmistus - työpaja (Gallen-Kallelan museo)

1.8. klo 13 Nykytaidekuraattorin kierros - Hanna Johansson (Gallen-Kallelan museo)

21.8. Aikokoneita ja utopioita - Tarvaspään dialogit (Gallen-Kallelan museo)

28.8. Espoo-päivä Gallen-kallelan museolla

29.8. The Ballad of the Lost Utopian Meadow, ruokaperfomanssi (Gallen-Kallelan museo)

Espoon niittyjen ja avointen alueiden toimenpideohjelma on valmistunut.


Toimenpideohjelmassa Laajalahden niittyalueet luokitellaan merkittäviksi perinneympäristöiksi, jotka voidaan ajoittaa 1560-luvulle asti.Espoon niittyjen ja avointen alueiden toimenpideohjelma 2021-2031
Kirvuntie 45:n leikkipuisto

Espoon kaupunki on kunnostanut päiväkodin ja rodopuiston välissä sijaitsevan lasten leikkipuiston.

Se on iso ja hyvin varusteltu ja tarkoitettu kaikkien lasten käyttöön.UUTISKIRJE KESÄKUU 2021

Kehä I:n ylittävällä Räisälänsillalla pystytettiin toukokuussa pylväät ja aloitettiin radan rakentaminen. Myös Kurkijoentiellä rakennetaan rataa hyvää vauhtia, ja kesäkuussa puiston pään osuus ja Hiitolantien risteys saadaan avattua liikenteelle.

Lue koko kirje: https://raide-jokeri.creamailer.fi/email/6087dfd41...


Uusia liikennejärjestelyjä Kurkijoentielle pe 4.6.21 alk.

Kurkijoentien liikennejärjestelyt muuttuvat Raide-Jokeri-pikaraitiotien rakennustöiden vuoksi. Hiitolantien risteys avataan moottoriajoneuvoliikenteelle perjantaina 4.6.2021. Samaan aikaan Tiurintien ja Räisäläntien risteys suljetaan.

Tiurintien ja Lumivaarantien kiinteistöille kuljetaan järjestelyn ajan Hiitolantien kautta. Kaukolantien risteys pysyy toistaiseksi suljettuna ja kulku kadulle säilyy ennallaan. Kurkijoentie 7:ään pääsee jatkossa Kurkijoentien kautta. Lisätietoja: Kurkijoentien liikennejärjestelyt

Uusi valo-ohjattu suojatie Turvesuontielle - muutoksia jalankulun ja pyöräilyn reitteihin ma 31.5.21 alkaen

(27.5.21) LIIKENNEJÄRJESTELY: Turvesuontielle rakennetaan uusi liikennevalo-ohjattu suojatie, minkä vuoksi jalankulun ja pyöräilyn reitteihin tulee muutoksia maanantaista 31.5. alkaen. Räisälänkujalta suljetaan toistaiseksi kulkuyhteys Turvesuontien suojatielle. Korvaava yhteys Pohjois-Tapiolan ja Laajalahden välillä kulkee Räisäläntieltä Turvesuontien ali ja edelleen Vuokselantielle.

Päätös melua aiheuttavasta purkutyöstä ja louhinnasta /Elisenvaarankuja 9 (Laajalahden koulu)

(25.5.21) Purkutyö alkaa sisäpurkutöillä 7.6. ja arviolta 2-3 viikon päästä alkavat
kaivinkoneilla tehtävät massiivipurkutyöt. Massiivipurkutyöt saattavat
edellyttää jonkin verran iskuvasarointia paksuimpien betonirakenteiden
purkamisessa.

Erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa ilmoituksen tarkoittamaa porausta,
räjäytyksiä, louheen rikotusta ja lastausta sisältävää louhintatyötä saa tehdä 21.6.-30.9.2021 sekä erityisen häiritsevää melua massiivipurkutyötä ja betonin lastausta saa tehdä 14.6.-31.7.2021 arkisin maanantaista perjantaihin kello 7.00–18.00. Töitä ei saa tehdä arkipyhinä.

Lue lisää: Koko päätös

Muita asiaan liittyviä linkkejä: Kuulutus

PÄIVITYS 24.7.21:

Espoon kaupunki on poistanut päätöksen verkkosivuiltaan. Sen voi tilata kirjaamosta (päätöksen numero: (7879/11.01.04/2021) ja se löytyy toistaiseksi myös Googlen välimuistista hakusanoilla:

"YIT Suomi Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus louhinnasta ja purkutyöstä osoitteessa Elisenvaarankuja 9"

Veljeskulman uudet ikkunat

Laajalahden koululaiset ovat piirtäneet iloa keskustan katukuvaan. Julkisivun toisesta päästä löytyy Laajalahti ry:n laatima kulttuurihistoriallinen opaskartta Laajalahden alueesta. Kiitos Espoon kaupungille hankkeen rahoituksesta ja lapsille upeista piirustuksista.

Raide-Jokerin aiheuttama runkomelu ja tärinä

RUNKOMELU. Riski runkomeluun syntyy silloin, kun sekä rata että rakennus sijaitsevat kallion päällä olevalla tiiviillä maaperällä tai suoraan kalliolla ja niiden keskinäinen etäisyys on suhteellisen lyhyt. Raide-Jokerin linjalla kohteet, joissa saattaa esiintyä runkomelua, on merkitty hankesuunnitelman kuvaan. Kalliolle perustetut osuudet on merkitty punaisella ja moreenille perustetut osuudet keltaisella rajauksella. Vaihteet aiheuttavat linjaosuuksia selvästi suuremman riskin runkomeluun, mutta Raide-Jokerissa käytetään myötävaihteita, jotka eivät maaliliikenteessä aiheuta melua.

TÄRINÄ. Tärinää voi aiheutua pehmeikkövaltaisilla rataosuuksilla. Näillä osuuksilla raiteet tullaan perustamaan paalulaatoilla tai vähintään massanvaihdonvaraan. Kohdissa, joissa maaperä on stabiloitu, rakenteet vahvistetaan lisäksi teräsbe- toniarinalla. Näillä alueilla tärinäriski on vähäinen.

(Lähde: Laajalahti pohjoinen asemakaavan muutosselostus / As.nro: 597/10.02.03./2016)


Kaupunkipyörien reaaliaikainen saatavuustilanne


Päivittyvät tiedot löytyvät täältä:

https://www.cityfillarit.fi/fi/
Seuraa livenä lintujen elämää Laajalahdella

Kamera kääntyilee automaattisesti ja näyttää lahtea eri puolilta. Myös äänet saa mukaan klikkaamalla kuvan alaosan kaiutinta.

https://www.birdlife.fi/lintulive/?fbclid=IwAR0vXr...

Kuva Kari Hakala


Virtuaalinen Hiljaisuuden polku avattu Villa Elfvikissä

Kirkko Espoossa on avannut virtuaalisen Hiljaisuuden polun Villa Elfvikin läheiselle luonnon-suojelualueelle.

Polku johdattaa lähiluontoon ja oman elämän tutkiskeluun.


https://citynomadi.com/route/c46ca467a1af37cd34978...


Datakeskus ja toimistotiloja – kaavahanke
Suosaari, Laajalahti, 120407

Kaavahankkeen suunnittelu on käynnissä. Aluksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS, joka sisältää kaavan valmisteluaineiston.

Lisätietoja: Laajalahti 120407


Laajalahden koulun peruskorjaus ja uudisrakentaminen

Laajalahden koulun peruskorjaus ja uuden laajennusosan rakentaminen käynnistyvät kesäkuussa 2021. Työt aloitetaan koulun vanhan, 1980-luvulla valmistuneen laajennusosan purulla sekä maanrakennustöillä. Suojellussa, noin 2 800 neliön korjattavassa osassa kaikki tilat peruskorjataan ja talotekniikka uusitaan. Purettava laajennusosa korvataan uudella, noin 4 500 neliön uudisrakennuksella. Myös piha-alueet uusitaan. Koulun arkkitehtisuunnittelusta vastaa Linja Arkkitehdit. Kokonaissuunnittelusta ja rakennustöistä vastaa YIT. Elokuussa 2023 noin 550 alakoululaista voi aloittaa koulutaipaleensa uusissa tiloissa.


Turvesuon nevaa / Muolaansuota esitetään suojeltavaksi

Elfvikin vanha metsä suojellaan asetuksella

Valtioneuvoston ja ympäristöministeriön asetuksilla perustetaan Uudellemaalle valtion maille uusia suojelualueita yhteensä noin 8200 hehtaaria. Villa Elfvikin vanha metsä on yksi näistä uusista suojelukohteista toimien tärkeänä lähiluontokohteena Espoon Laajalahdessa. Tänään (15.4.2021) hyväksytyt asetukset tulevat voimaan 13.5.2021. Ympäristöministeriön tiedote: https://ym.fi/-/uudellemaalle-perustetaan-suojelualueita


Raide-Jokerista ilmestynyt uusi 70-sivuinen esite

(8.4.21) Esitteessä on kattavasti tietoa koko hankkeesta ja se on luettavissa täältä:


https://www.esitteemme.fi/raidejokeri/WebView/?fbc...ESPOON KAAVOITUSKATSAUS 2021 ON ILMESTYNYT


Laajalahteen ja Ruukinrantaan liittyvät asemakaavakohteet löytyvät otsakkeen "Tapiola" alta.


Katsaukseen pääsee tutustumaan tämän linkin kautta:

https://www.espoo.fi/kaavoitus?fbclid=IwAR1LipEP4G...


Turvesuolle suunnitellun toisen betoniaseman tilanne

Kaupungilta saamamme tiedon mukaan on ainakin toistaiseksi luovuttu suunnitelmista betoniasemapaikan osoittamiseksi Laajalahdesta.Tähän osaltaan vaikutti se, kun eky päätti 1.3.2021 alueen varaamisesta Turvesuontien ja Turveradantien kulmauksesta liikuntahallihanketta varten.


Citykanit Laajalahdessa

(12.3.21) Asukkaat ova raportoineet citykanien määrän lisääntymisestä alueellamme. Kaupunki ohjeistaa asukkaita ilmoittamaan tällaisista havainnoista.

Kanikanta pyritään pitämään kurissa Espoossa ja siksi asukkaita pyydetään ilmoittamaan kanihavainnot Teknisen ja ympäristökeskuksen asiakaspalveluun 09 816 25100 tai palautejärjestelmän kautta. Ilmoita havainnot pesistä sekä näköhavainnot elävistä tai kuolleista kaniyksilöistä. Lisätietoja:

Laajalahti ry:n toimintakertomus vuodelta 2020

Kevät ja koirankakat

Kymmeniin Laajalahden alueen roskiksiin on jo kiinnitetty koirankakkaroskis-tarra. Tarran avulla pientalossa asuva kertoo, että koiranulkoiluttajat voivat tiputtaa koiransa tuotokset kyseiseen roskikseen. Laajalahti ry on vienyt tarroja myös kirjastolle, josta niitä voi noutaa. Tarroja (ilman mainosta) voi myös tulostaa itse. Kiitos teille kaikille, että autatte pitämään kotiseutumme siistinä!

New participation model for international residents

The City of Espoo is piloting new ways to encourage participation and engage international residents in the development of city services. Especially among the foreign-speaking population, due to the lack of information on how they can influence matters in their hometown, participation is often low.

click here to get more infoDNA:n matkaviestintukiasema Laajalahteen

Matkaviestintukiasemaa varten vuokrataan noin 80 m2 suuruinen alue alla olevan liitekartan mukaisesti (osoite Hiitolantie). Alueelle sijoitetaan 36 m korkea masto sekä noin 9 m2 suuruinen laitetila. Vuokra-aika alkaa 1.3.2021. Linkki päätöspöytäkirjaan 15.12.2020: https://espoo.oncloudos.com/vhp/202011132.PDF

Espoo-lehdessä artikkeli 70-vuotiaasta Laajalahti ry:stä

Juttu luettavissa täältä:

Artikkeli
LAAJALAHDEN KADUT -HANKE
Vastauksia asukkaiden esittämiin kannanottoihin

Asukkaiden kommenteista koottu yhteenveto ja vastaukset Otakantaa.fi‐
keskustelupalstalla 27.10‐11.11.2020 käydystä keskustelusta.

Muistio 19.11.20 löytyy täältä:

https://d2htbfmhc6rwjj.cloudfront.net/attachments/4/2/9/ab578549c4840b84fccb7e05b8db8.pdf

Kiitos hankkeen vetäjille asukkaiden osallistamisesta ja hyvästä tiedottamisesta.Hengähdystauko kirjastomme lopettamisuhassa


Espoon suurimpien puolueiden valtuustoryhmät ovat budjettineuvotteluissa 18.11.20 sopineet, että lähikirjastoja ei suljeta ensi vuoden aikana.
Etelä-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman toteutus alkaa Turvesolmun - Vahvialankallion alueella. Metsäkuviokohtaiset toimenpidetiedot löytyvät Espoon kaupungin karttapalvelusta valitsemalla >Ympäristö >Metsänhoitoalueet.

Työnjohtaja toimii Katariina Paananen (040 639 3989), jos haluatte ottaa yhteyttä esim. yksittäisistä puista tontin reunalla tms. toteutukseen liittyvissä asioissa. Etelä-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta löytyy lisätietoa suunnitelmista.

Anja Pankasalon rodopuistoon lisätaimia lahjoituksina

Rodopuisto sai paljon uusia taimia, joilla yritetään paikata puistoon muodostunutta aukkoa, jonka kevättulvat aikoinaan aiheuttivat tappamalla satakunta tainta. Lahjoituksina saatiin sekä taimia että täyskasvuisia rodopensaita. Kiitos lahjoittajille (Virtasen Maurille ja Haapaniemen Sannalle), kaikille rodotalkoisiin osallistuneille sekä Espoon kaupungille multasäkeistä. (4.10.20)

Tiesitkö, että tontin haltijalla on vastuuta myös katualueesta ?

Tontin omistajan/haltijan vastuulla on kadun puhtaanapito tontinrajasta kadun keskiviivaan saakka. Lisätietoja tontin omistajan velvollisuuksista:

Betoniaseman vuokrausta ollaan jatkamassa 2024 asti

Tonttipäällikön päätöksellä betoniaseman vuokra-sopimusta ollaan jatkamassa 31.12.2024 asti.

Päätös on päivätty 8.6.20 ja se on julkaistu verkossa 11.6.20. Valitusaika 14 vrk.


Lisätietoja: https://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=2020512149Kuulutus: Raide-Jokeri / melua aiheuttava toiminta

Päivitystä Veljeskulman kiinteistön tilanteeseen

Kuva Mervi Hongisto

Espoon kaupunki on tekemässä asemakaavamuutosta Laajalahden keskustassa omistamalleen tontille, jossa sijaitsee Veljeskulman rakennuksen lisäksi myös leikkipuisto. Tontille kaavaillaan 3-4 -kerroksista asuinkerrostaloa liiketiloineen.

Museovirasto on kuitenkin esittänyt kantanaan, että rakennusta ei saa purkaa https://www.laajalahtiry.fi/uutiset.html?154833. Laajalahti ry on hakenut Veljeskulman suojelua rakennusperintölain nojalla ELY-keskukselta, joka on päätöksessään katsonut, että suojelu tulisi toteuttaa asemakaavallisin keinoin. Nyt myös ympäristöministeriö on tullut samaan lopputulokseen.

Laajalahti ry keskustelee vielä kaupungin kanssa Veljeskulman kunnostamisen ja entisöinnin mahdollisuudesta. Jos siinä tavoitteessa ei onnistuta, yhdistys pyrkii vaikuttamaan siihen, että uudisrakennuksesta tulisi mahdollisimman hyvin ympäristöön sulautuva ja laajalahtelaisten yhteisöllisyyttä palveleva kokonaisuus.(9.4.2020)


Rakennuskielto - Laajalahden keskus

Rakennuskielto perustuu esitykseen, jonka tarkoituksena on suojella 1940-luvulla rakennettuja Jaakkimantien pientaloja ja Kirvuntiellä sijaitsevia Espoon ensimmäisiä rivitaloja. Asemakaavan muutos Laajalahden keskus 120326.


SATOn uudis- ja lisärakentamishanke Laajalahdessa

Laajalahti ry:n edustajilla oli tiistaina 21.1.20 tapaaminen hankkeesta vastaavien satolaisten kanssa. Keskustelu oli rakentavaa ja hedelmällistä. Totesimme ajavamme samoja päämääriä eli SATOn vuokrakerrostalojen asukasrakenteen monipuolistamista ja segregaation ehkäisemistä.

Hankkeessa on kaavailtu kahden huonokuntoisen kerrostalon purkamista ja niiden paikalle uusien rakentamista (kaavaehdotus Laajalahden keskus,120326). Taloista tulisi entisiä suurempia, koska tontilla on käyttämätöntä rakennusoikeutta noin 2900 k-m2. Rakennuksista tulisi esteettömiä eli asunnot sopisivat myös senioreille.

SATOn Laajalahden kerrostaloista osa on aravarajoituslain piirissä ja asukasvalinnoissa on jouduttu antamaan etusija asunnontarpeen, varallisuuden
ja tulojen perusteella. Nyt tulevassa uudis- ja lisärakentamisessa on tarkoitus rakentaa vapaarahoitteisia taloja, joita nämä asukasvalintaan liittyvät aravasäännökset eivät koskisi.


ASEMAKAAVAMUUTOS LAAJALAHDEN KESKUS,
ALUE 120326

(16.12.19) SATO suunnittelee kahden kerrostalon purkamista ja 2-3 kpl uusien, suurempien kerrostalojen rakentamista. Suunnitelman kokonaisrakennusoikeus on 20 400 k-m2. Käyttämätöntä rakennusoikeutta on n. 2900 k-m2. Alustavien suunnitelmien mukaan lisärakennusoikeutta tarvitaan n.300 k-m2.

Vaihtoehtoja on kaksi (kuvat niistä alla). Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 31.1.2020 klo 15.45 mennessä. Lisätietoja asemakaavamuutoksesta, joka sisältää myös kaavaalueen 1940-luvun omakotitalojen ja rivitalojen suojelun:
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Asemakaava/Asemakaavoituskohteet/Tapiola/Laajalahden_keskus_120326/Valmisteluaineisto

Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2

Tiedätkö missä menee tonttisi rajat ?

Tiedon löydät Espoon karttapalvelusta:

1. Mene osoitteeseen kartat.espoo.fi

2. Vasemman yläreunan valikko -> Valitse karttanäkymä -> ilmakuva

3. Valitse kartalla näkyvät tiedot -> Karttoja -> osoitekartta

4. Suurenna karttakuvaa oman alueesi kohdalla ja rajat tulevat näkyviin

Piha-alueiden laajentaminen, omien istutusten ja rakenteiden tekeminen, tontin ulkopuolisten alueiden haltuunotto sekä omaisuuden säilyttäminen tontin ulkopuolella on kiellettyä. Tontinhaltijan velvollisuutena on pitää katu puhtaana tontin rajasta kadun keskiviivaan saakka.


Laajalahti ry täyttää 70-vuotta vuonna 2020

Laajalahti ry:n 70-vuotisjuhlajulkaisutoimikunta kokouksessaan 6.11.2019. Vasemmalta: Kalevi Lehikoinen, Kari Hakala, Harri Lassila, Inka Rautiala, Jasmina Ollikainen, Raili Lindberg ja Minna Fagerlund. (Kuvasta puuttuu toimikunnan jäsenet Heli Nikunen ja Lassi Heiskala).

Laajalahden asuntoalueella on ainutlaatuinen historia. Kylämme rakennettiin siirtoväen, rintamamiesten ja veteraanien voimin suurin ponnistuksin ja hyvässä yhteis- ja talkoohengessä tiettömään metsään. Tarkoituksenamme on tallentaa perimä- ym. tietoa tästä pitkästä matkasta nykyiseen Laajalahteen yhdistyksemme
70-vuotisjuhlajulkaisussa. Toivomme, että sekä nykyiset että entiset laajalahtelaisivat alkaisivat käydä läpi muistojaan ja kuvakokoelmiaan tähän taipaleeseen liittyen. Avaamme erillisen sähköpostitilin, johon sitten toivomme saavamme näitä alueemme kehityshistoriaan liittyviä tarina- ja kuva-aarteita. Ilmoitamme osoitteesta myöhemmin.

Laajalahden kaavanimistö muuttuu
Kuulutus 2019/2882 5.11.2019

Lisätiedot ja listaukset Laajalahden nimistömuutoksista:

Laajalahden keskustan perinnemaisema tänään 22.10.19

Veljeskulman edestä on yllättäen tänä aamuna kaadettu vanha pihlajarivistö kahta puuta lukuun ottamatta, koska on tarvittu paikka tilapäiselle bussipysäkille.

Linjat 113 (ja 212) alkavat kulkea tilapäisesti Turvesuonristeyksen kautta siihen asti, kunnes Kurkijoenpuiston joukkoliikenneväylä on saatu valmiiksi. Kaupungilta saadun tiedon mukaan lähes vieressä olevaa Antreantien pysäkkiä ei voida käyttää, koska bussille olisi tullut liian tiukka mutka pysäkille pääsemiseksi.

Ote Museoviraston lausunnosta: "Espoon eteläosien yleiskaavassa (lainvoimaiseksi 29.1.2010) Laajalahden rivitalo- ja omakotitalovaltainen asuinalue on merkitty kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi. Yleiskaavamääräyksen mukaan tämä tarkoittaa Kaupunkimaisemaa, jonka rakennus- ja kulttuurihistoriallisia arvoja sekä kaupunkikuvaa on suojeltava."9.10.19 infotilaisuuden materiaali (Laajalahden koulu)

Otaniemessä järjestetyn tilaisuuden materiaali on julkaistu verkossa. Huom. ensimmäiset kuvat koskevat Tuomarilan koulua.Päätös Raide-Jokerin työmaiden melutasoista, työajoista, pölystä ym.

Uudenmaan ELY-keskus on antanut ympäristösuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen päätöksen Raide-Jokeri allianssin melua koskevan ilmoituksen johdosta.

Päätöksessä määritellään mm. Raide-Jokeri -työmaiden sallitut melutasot eri vuorokauden aikoina ja muut ympäristöä ja asukkaita haittaavat häiriötekijät. Päätös on luettavissa Ympäristöhallinnon verkkosivuilta:

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/YSLn_kertaluonteisen_toiminnan_ilmoitusmenettely/Ilmoituspaatokset/Muut_ilmoituspaatokset?f=Uudenmaan_ELYkeskus


Puutarhajätteiden vienti metsiin on kiellettyä roskaamista

Risujen, lehtien ym. puutarhajätteiden vieminen luontoon on kiellettyä ja se voidaan katsoa jopa ympäristörikokseksi. Jätelain mukaan roskaajan on itse poistettava roskaava materiaali ja muutoinkin siivottava roskaantunut alue.

Erityisen ikävää on, kun roskaaminen kohdistuu valtakunnallisestikin arvokkaaseen historialliseen kohteeseen. Esimerkiksi puutarhajätteitä on kärrätty jopa Lupauksenvuoren vallihautoihin.

Espoon kaupunginmuseo on toivonut Laajalahti ry:n osallistuvan
”Adoptoi monumentti” -toimintaan ja huolehtivan Lupauksenvuoresta. Yhdistyksellä on jo kuitenkin kaksi ”Meidän puisto” -kohdetta Laajalahdessa hoidettavanaan eikä sen voimavarat riitä ottamaan vastuuta myös Lupauksenvuoren kunnossapidosta.

Puutarhajätteiden käsittelystä lisätietoja Espoon kaupungin sivuilla:

https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ala_dumppaa_puutarhajatetta__hyodynna_ta(148132

)


Espoo kuuluttaa kaava- ja katusuunnitelmista toukokuun alusta lähtien vain sähköisesti

Espoo luopuu kokonaan tulostettujen kaava-asiakirjojen nähtävillä pidosta kaupungin asiakaspalvelu- ja asiointipisteissä. Toukokuusta alkaen kaava-aineistojen ja katusuunnitelmien nähtävillä olosta kuulutetaan ainoastaan Espoon verkkosivuilla osoitteessa espoo.fi/kuulutukset.
Myös osa rakennuslupiin liittyvistä naapurien kuulemisista julkaistaan jatkossa verkkosivuilla, ei enää sanomalehdissä.

Laajalahti ry pyrkii omalta osaltaan seuraamaan Laajalahden alueen kaava- ja katusuunnitelmia ja tiedottamaan niistä asukkaita näillä nettisivuillamme.


KOTIKATUPORTAALI

Kaupunkitekniikan keskus on avannut Kotikatuportaalin, jossa pääsee tarkastelemaan käynnissä olevia hankkeita, auraus- ja hiekoitustietoja,
katusuunnitelmia, palveluita ja karttoja oman kodin lähistöllä.


Turvesuon asuntorakentaminen - Laajalahti ry:n asukaskyselyn raportti

https://drive.google.com/file/d/1Be4RJ91nyVcAW49EV...

Espoon kaupunki suunnittelee Laajalahden Turvesuon alueelle tiivistä kerrostaloaluetta noin 3000 asukkaalle. Alueen suunnittelusta ollaan järjestämässä arkkitehtikilpailu. Suunnittelutyön taustamateriaaliksi Laajalahti ry laati asukaskyselyn, joka kartoitti asukkaiden näkemyksiä Turvesuon rakentamisesta (Turvesuo, 120502) ja alueen merkityksestä asukkaille. Kysely toteutettiin nettilomakkeen avulla. Linkit lomakkeeseen julkaistiin kesäkuussa 2018 Laajalahti ry:n nettisivuilla ja Laajalahti-ryhmässä Facebookissa. Vastausaika oli noin kolme viikkoa ja vastaajia oli 126 henkilöä.

Kiitos kaikille vastaajille. Raportti on nyt valmis. Toivottavasti teitä kuullaan alueen suunnittelussa Espoon kaupungin strategian, Espoo-tarinan hengen mukaisesti. Espoon kaupungin mukaan sen päämääränä on kaikkien Espoo; kuntalaisten osallistumisen helppous, asukkaiden lähitekeminen ja omatoimisuus.

Laajalahtelaiset olivat omatoimisia. Lähitekona syntynyt raportti toimitetaan nyt virkamiesten huomaan. Katsotaan kuinka helppoa kuntalaisten osallistuminen on.

Huom. Raportti on laadittu kaksipuolisena tulostettavaksi dokumentiksi ja sisältää taittosyistä joitakin tyhjiä sivuja.


Laajalahden pulkkamäki eli "Taivari"

Laajalahti ry hoitaa ja raivaa Vahvialankalliolla olevaa pulkkamäkeä eli Taivaria resurssiensa puitteissa kaupungin kanssa tehdyn Meidän puisto -sopimuksen mukaisesti. Kyseessä ei siis ole Espoon kaupungin virallinen pulkkamäki ja mäkeä käyttävät tekevät sen omalla vastuullaan. Kaupungin kanssa on keskusteltu valaistuksen saamisesta sinne, mutta toistaiseksi tuloksetta.

Laajalahti ry on tehnyt myös aloitteen kuntoportaiden saamiseksi Taivarille.

EOK TIEDOTTAA NUOHOUKSISTA

Vakituisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa tulisijat on nuohottava kerran vuodessa. Nykyisin vastuu nuohouksista on asukkailla. Unohdus saattaa vaikuttaa vakuutuksien voimassaoloonkin.

Tähän asti alueet ovat olleet jaettuina piireihin, joita ovat hoitaneet nimetyt nuohousyrittäjät pelastuslaitoksen kanssa sovittujen taksojen mukaisesti.

Vuoden vaihteessa piirinuohousrajat ovat poistuneet ja pelastuslaitoksen nimeämät nuohousyrittäjät ovat nyt vapaan kilpailun piirissä. Nuohous järjestetään asukkaan ja nuohoojan välisellä sopimisella. Näin ollen ei voida enää olettaa, että nuohoojalta tulisi ilmoitus nuohouksista. Nuohousalan yrittäjiä löytyy esimerkiksi sivustolta www.nuohoojat.fi.


Laajalahden rodopuisto vihittiin
Anja Pankasalon puistoksi 14.6.16

Laajalahden rodopuisto vihittin Anja Pankasalon puistoksi (Anja Pankasalos park) kiitokseksi ja kunnian-osoitukseksi kaikesta siitä työstä, jota Anja teki Laajalahden hyväksi.

Juhlapuheet pitivät Laajalahti ry:n pj Sari Ojanen, kaupunginhallituksen 1.vpj Tiina Elo ja kaupunginsihteeri Mari Immonen.

Musiikista vastasivat: Mikael Forsbacka (piano), Mattias Törn (kontrabasso) ja Tomas Törn (kitara).

Laajalahti ry perusti rodopuiston Anja Pankasalon aloitteesta ja vetämänä 1990-luvun puolivälissä. Kaupunki luovutti asukkaiden käyttöön maa-alueen tarkoitusta varten Kurkijoenpuistosta.

Vuodesta 2014 lähtien Laajalahden rodopuisto on ollut Osallistuva Espoo -hankkeeseen liittyvä Meidän puisto. Asukkaat istuttavat taimia ja hoitavat puistoa itse ja Laajalahti ry toimii sen kummina.

Anja Pankasalon muistokirjoitus: http://www.laajalahtiry.fi/anja-pankasalo-in-memor...Uutiset

Tapiolan seurakunnan Kesä Laajalahdessa-hanke onnistui (19.09.2021)
Tapiolan seurakunnan viime kesäisen Kesä Laajalahdessa-hankkeen tarkoitus oli tehdä seurakunnan toiminta tutuksi ja madaltaa kynnystä osallistua seurakunnan toimintaan..

Laajalahti ry:n mielipide -Turvesuonristi (16.08.2021)
Laajalahti ry                                             MIELIPIDE       Laajalahtiry@gmail.com                          13.8.2021                         ..

Koulun purkutyöt - päätös /Päivitetty 23.7.21 (30.05.2021)
Päätöspöytäkirja 24.5.2021: YIT Suomi Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus louhinnasta ja purkutyöstä osoitteessa Elisenvaarankuja 9 Luettavissa..

Uusi betoniasema Laajalahteen (11.09.2020)
Ote Espoon kaupungilta saamastamme viestistä: ”yleisellä tasolla kaupungille tulee paljon kyselyjä betoniasemapaikkojen sijoittamiseen erityisesti eteläiseen..

Turvesuon asuntorakentaminen - asukaskyselyn raportti (16.07.2020)
Linkki Laajalahti ry:n tekemään asukaskyselyn raporttiin koskien suunniteltua Turvesuon asuntorakentamista:  https://drive.google.com/file/d/1Be4RJ91nyVcAW49EVihcE484aS8VN1lj/view..

13.02.2020  Kehä I:n melu / Päätöspöytäkirja 12.11.19
29.01.2020  Työmaamelu Laajalahdessa - Kysely 15.9.19
20.08.2019  Turvesuon asuntorakentaminen / Asukaskyselyn raportti
19.08.2019  Melulupapäätös Raide-Jokerin työmaista
22.03.2019  Veljeskulma - Museoviraston lausunto 1.9.17