Laajalahti ry:n vuosikokous tiistaina 27.2.18
Laajalahden koulun ruokasalissa

klo 17.30 esillä ajankohtaisia kaavapiirustuksia,kahvia ja leivonnaisia myynnissä

klo 18.00 Jouni J. Särkijärvi alustaa aiheesta: Päätöksentekijän näkökulma ja kuntalaismielipiteet – kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtajan visio Laajalahdesta

klo 19.00 Laajalahti ry:n vuosikokous

Tilaisuudessa voi liittyä Laajalahti ry:n jäseneksi. TERVETULOA!

Laajalahden "murtoaallosta" nyt myös Länsiväylässä

Pohjois-Tapiolan (johon Etelä-Laajalahti kuuluu), Pohjois-Laajalahden ja Friisinmäen alueilla lisääntyneistä asuntomurroista kerrotaan lisää Länsiväylässä:

Toimiiko joukkoliikenne?
Suur-Tapiolan asukasfoorumitilaisuus 1.3.2018

Tilaisuus järjestetään torstaina 1.3.2018 klo 18:00 alkaen Tapiolan palvelukeskuksessa osoitteessa Länsituulentie 1 (3.krs). Kahvitarjoilu alkaa jo 17.30.

Tilaisuudessa alustavat ja kysymyksiin vastaavat Elias Erämaja (kok), Tiina Pursula (vihreät), Maria Guzenina (SDP),joukkoliikennesuunnittelija Petri Nissinen (HSL) sekä Espoon teknisen toimen edustaja.

Laajalahden pulkkamäki eli "Taivari"

Laajalahti ry hoitaa ja raivaa Vahvialankalliolla olevaa pulkkamäkeä eli Taivaria resurssiensa puitteissa kaupungin kanssa tehdyn Meidän puisto -sopimuksen mukaisesti. Kyseessä ei siis ole Espoon kaupungin virallinen pulkkamäki ja mäkeä käyttävät tekevät sen omalla vastuullaan. Kaupungin kanssa on keskusteltu valaistuksen saamisesta sinne, mutta toistaiseksi tuloksetta.

Laajalahti ry on tehnyt myös aloitteen kuntoportaiden saamiseksi Taivarille.

Laajalahden koulun lapset evakkoon Otaniemeen?

Kouluverkkoesitystä on muokattu saadun palautteen pohjalta. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsittelee sitä 14.2. kokouksessaan. Laajalahden koululle esitetään nyt väistötilaksi Lämpömiehenkujaa Otaniemessä, koska Pohjois-Tapiolan koulu tarvitsee laajempia korjauksia ennen kuin sitä voi ottaa käyttöön. Sivistystoimen edustaja on todennut, että bussikuljetus voidaan järjestää.

Laajalahden koulun peruskorjaus ja laajennus on edelleen ajoitettu vuosille 2019-2021, koska tilaa tarvitaan Etelä-Leppävaaran lapsille. Tilankäyttösuunnitelma kokonaisuudessaan täällä:

http://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Suomenkielisen_opetuksen_tilankayttosuun(134364)


ELY-keskuksen päätös Veljeskulman suojelusta

Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että Veljeskulman suojeluun ei voida soveltaa rakennusperintölakia ja ilmoitti kantanaan, että Veljeskulman (kirjastotalon) suojelua tulisi hakea asemakaavallisin keinoin ja toteaa:

"Alueelle on valmistumassa asemakaavan muutos. ELY-keskus toteaa, että asemakaavan tulee maankäyttö- ja rakennuslain mukaan perustua riittäviin selvityksiin sekä vaikutusten arviointiin (9 §). Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää (54 §).

Kaupunki haluaisi kaavoittaa kiinteistölle 3-4 -kerroksisen asuinkerrostalon.

Museovirasto puoltaa rakennuksen suojelua.

Laajalahti ry aikoo valittaa ELY-keskuksen päätöksestä ympäristöministeriöön, koska katsoo, että suojelua ei voida toteuttaa kaavoituksen avulla.


Poliisilla kiireitä tänään (4.2.18) Laajalahdessa


Koivistontiellä oli tänään joukko poliisiautoja. Taloon oli murtauduttu asukkaiden ollessa matkoilla.

Kirvuntiellä oli käyty kahden eri ulkoilijan kimppuun. Toinen heistä lähti seuraamaan tekijää, minkä ansiosta poliisi onnistui ripeällä toiminnallaan pidättämään häirikön.


Asuuko naapurustossasi vanhuksia?

Monilla vanhemmilla ihmisillä ei ole voimia tehdä lumitöitä varsinkaan aurausauton jäljiltä. Hanki itsellesi hyvä mieli ja terveellistä liikuntaa auttamalla heitä lumitöissä. Se on perinteistä, laajalahtelaista talkoo- ja yhteishenkeä.

Laajalahteen ei ole tulossa Raide-Jokerin varikkoa

Raide-Jokeri-projekti on yhteistyössä HSL:n, HKL:n ja Espoon kaupungin kanssa selvittänyt vaihtoehtoisia ratkaisuja Raide-Jokerin varikon toteuttamiseksi. Selvityksen perusteella linjan vaunuja varten rakennetaan varikko Helsingin Roihupeltoon. Projektin tilaajan johtoryhmä päätti asiasta kokouksessaan 25.1.

Raide-Jokerin hankesuunnitelmassa varauduttiin kahden varikon malliin, jossa päävarikko olisi Roihupellossa ja sivuvarikko Espoon Laajalahdessa. Raide-Jokeri-projektin tekemän selvityksen perusteella Laajalahden varikkoa ei nyt toteuteta, sillä yhden varikon malli on tässä vaiheessa tarkoituksenmukaisempi. Asemakaavassa on kuitenkin varaus Laajalahden varikolle siltä varalta, että tulevaisuudessa tarvitaan lisäkalustoa matkustajamäärän kasvun vuoksi.

Lisäksi tiedotetaan, että Raide-Jokerin liikenteen alkamista elokuussa 2021, kuten aikaisemmin on kaavailtu, ei pidetä enää mahdollisena.

Laajalahtelaisten kannalta on positiivista, että varikko jää kuitenkin asemakaavaan varauksena. Alueen yleiskaava mahdollistaa työpaikkarakentamisen ja varikkovaraus estänee esim. suurten toimistotalokompleksien rakentamisen alueelle. Samoin koirapuisto saa ainakin toistaiseksi jäädä paikalleen.

Laajalahteen ja Ruukinrantaan luvassa kaupunkipyörät

Alustavien suunnitelmien mukaan myös Laajalahteen ja Ruukinrantaan saataisiin pyöräasemat. Pohjois-Laajalahden keskustaan asema tulisi Veteraanipolun ja Kirvuntien kulmaan.

Ruukinrantaan asemaa kaavaillaan Elfvikintielle Villa Elfvikin nurkille.

Etelä-Laajalahteen asema tulee Valkjärventielle. Lisätietoja:

https://www.hel.fi/uutiset/fi/hkl/kaupunkipyorilla...

Erityisen häiritsevää melua 12.2.-30.4.18, Turvesuontie 3

Kreate Oy on ilmoittanut Espoon ympäristökeskukselle erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta murskaustyöstä osoitteessa Turvesuontie 3, 02180 ESPOO. Työtä on ilmoitettu tehtävän 12.2.-30.4.2018 arkisin klo 7-18.

Toiminnanharjoittaja on velvoitettu laatimaan kirjallinen tiedote lähiasukkaille Uuraantiellä ja Kivennavankujalla sekä päiväkoti Sateenkaareen. Lisätietoja: http://espoo04.oncloudos.com/kuulutus/2018435128.726375.PDF


Lahdenpohjan asemakaava valtuustossa 22.1.18
(Kurkijoentien silta)

LAHDENPOHJA (LAAJARANTA) ALUE 221800 KAAVAEHDOTUS on valtuuston käsittelyssä 22.1.2018, esityslistan asianumero 6:

http://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?...

PÄIVITYS: Valtuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen.

Kaavasuunnitelmien aikaisemmissa versioissa kauan ollut Kehä I:n itäpuolelle aiottu rinnakkaistie on kaavassa poistettu ja liikenne on tarkoitus ohjata kulkemaan Kehä I:n yli Laajalahden keskustan läpi Kurkijoentien jatkeeksi rakennettavan sillan kautta.

Muutosta on perusteltu vanhan metsän suojelulla, vaikka rinnakkaistie olisi sijoittunut suurimmilta osin 36 metriä leveälle, voimalinjoja varten aikoinaan raivatulle alueelle. Vanhan metsän aluetta se olisi rasittanut ainoastaan 7,7 %:lla. Toisena argumenttina on ollut liito-oravien yhteyksien säilyminen. Tämä yhteys olisi kuitenkin voitu turvata esim. pylväshaapojen istutusten avulla rinnakkaistien yli. Ihmisten terveelliseen ja turvalliseen elinympäristöön sen sijaan kaavassa ei ole lainkaan kiinnitetty huomiota.

Laajalahti ry:n kaavaan liittyvät muistutukset:

https://www.laajalahtiry.fi/uutiset.html?a100=8298...

https://www.laajalahtiry.fi/uutiset.html?a100=8423...


Tällä kertaa kampaamo murron kohteena


Laajalahden kampaamoon murtauduttiin heittämällä betonimöhkäleitä näyteikkunan läpi.

Saaliikseen murtovarkaat saivat muutaman kahden euron kolikon vaihtokassasta. Euron kolikot ja sitä pienemmät eivä kelvanneet.

Tekijät on tiettävästi saatu kiinni.
Koulujen ja lukioiden palveluverkon kehityssuunnitelma
11.1.18 pidetty esittelytilaisuus nähtävissä netissä


Laajalahden koulun osalta suunnitelmissa todetaan peruskorjauksen tapahtuvan vuosina 2019-2021 ja että väistötilat tulevat olemaan Pohjois-Tapiolassa. Pohjois-Tapiolan lukio aiotaan siirtää Tietotie 6:een vuonna 2019. Lisätietoja:

Kuntalaiset voivat antaa palautetta suunnitelmasta to 11.1. klo 13 – ti 23.1.2018 klo 8 välisenä aikana verkossa, osoitteessa https://my.surveypal.com/Tilankayttosuunnitelma2018-2027-palaute


EOK TIEDOTTAA NUOHOUKSISTA

Vakituisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa tulisijat on nuohottava kerran vuodessa. Nykyisin vastuu nuohouksista on asukkailla. Unohdus saattaa vaikuttaa vakuutuksien voimassaoloonkin.

Tähän asti alueet ovat olleet jaettuina piireihin, joita ovat hoitaneet nimetyt nuohousyrittäjät pelastuslaitoksen kanssa sovittujen taksojen mukaisesti.

Vuoden vaihteessa piirinuohousrajat ovat poistuneet ja pelastuslaitoksen nimeämät nuohousyrittäjät ovat nyt vapaan kilpailun piirissä. Nuohous järjestetään asukkaan ja nuohoojan välisellä sopimisella. Näin ollen ei voida enää olettaa, että nuohoojalta tulisi ilmoitus nuohouksista. Nuohousalan yrittäjiä löytyy esimerkiksi sivustolta www.nuohoojat.fi.

Terveysasemille uusi puhelinnumero 8.1.2018 alkaen

Espoon terveysasemille tulee yhteinen puhelinnumero ja pidempi puhelinpalveluaika 8.1.2018 alkaen.

Terveysasemat palvelevat yhteisessä numerossa 09 816 34500 arkisin klo 7–18.

Terveysasemien aiemmat ajanvaraus- ja neuvontanumerot sekä terveydenhoitajien numerot poistuvat käytöstä.

Päivystyksestä arki-iltaisin klo 16–08, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä ympäri vuorokauden vastaa HUS. Päivystykseen hakeutumiseen liittyvää neuvontaa mainittuina aikoina saa numerosta 09 87 10023.

Laajalahti ry:n muistutus koulun laajennushankkeesta


Laajalahti ry on tehnyt muistutuksen LAAJALAHTI POHJOINEN -asemakaavan muutoshankkeesta, LAAJALAHTI, alue 120325, Kaukolantie 15-19.

Muistutus on luettavissa Uutiset-osiossa:

https://www.laajalahtiry.fi/uutiset.html?118214

Bussiliikenne 3.1.2018 alkaen

Bussin 106 liikennöinti loppuu.

Laajalahdesta pääsee Tapiolan metroasemalle ja Leppävaaraan juna-asemalle bussilla 113, jonka yövuorolla pääsee myös Kamppiin/Kampista, kun metro ei ole liikenteessä.

Bussi 212 (ja 213N) kulkevat entiseen tapaan Tarvontietä pitkin Kamppiin/Kampista arkisin.

Börjen vastaanotto

Börjelle saa lukea ja sitä saa rapsuttaa. Kokeile miltä tuntuu, kun kuuntelijana on mukava karvakorva. Lukukoira Börje on tavattavissa Laajalahden kirjastossa keskiviikkoisin

31.1. klo 10 - 12
7.3. klo 14 - 16
11.4 klo 10 - 12
16.5. klo 14 - 16

Asiaa Laajalahden koiranomistajille

Nykyinen Laajalahden koirapuisto joudutaan lopettamaan, koska se jää pikaraitiotien varikkoalueen alle, vaikka alunperin luvattiin, että se säilysi. Ainoastaan sen paikkaa piti siirrettämän jonkin verran. Näin kaupunki perustelee asiaa:

"Uutta koirapuistoa ei voida sijoittaa alueelle koska, koirapuiston tulee sijaita riittävällä etäisyydellä, noin

100 m päässä, asunnoista. Lisäksi koirapuiston alueen tulee olla riittävän suuri, jotta koirilla on vapaata tilaa juosta. Kurkijoenpuistossa ei ole korvaavaa paikkaa koirapuistolle."

PÄIVITYS AIHEESEN 30.1.18: Ilouutinen koiranomistajille. Raide-Jokerin varikkoa ei näillä näkymin olekaan tulossa Laajalahteen eli ainakin toistaiseksi koirapuisto jää paikalleen.


Lumen auraus puhuttaa Laajalahdessa

Asukkaita on kääntynyt Laajalahti ry:n puoleen liittyen lumen aurauksen epäkohtiin. Aurauksen seurauksena syntyvät lumivallit tonttien liittymiin, yöllinen aurausautojen aiheuttama melu ja kova ajovauhti koetaan ongelmiksi.

Erityisen vaikea tilanne on omakotitaloissa asuville vanhuksille, jotka saattavat jäädä jumiin tonteilleen aurausauton käynnin jälkeen, kun voimia lumitöiden tekoon ei itsellä ole. Laajalahti ry yrittää löytää ratkaisuja näiden vanhusten auttamiseksi.

Muilta osin mainituille ongelmille ei ole löydettävissä helpotusta.

Tienpidossa vastuu jakautuu kiinteistöjen ja kunnan välillä. Kaupunki auraa ajoradan, tonttiliittymään muodostuneen aurausvallin poistamisesta vastaa kiinteistö. Vastuunjako on kirjattu katukunnossapitolakiin.

Yöaikaan auraaminen on turvallisempaa kuin päivällä. Liikennettä on vähemmän kuin päiväsaikaan, ja tällöin työskentelytilaa jää auraajalle ja tarvittaessa myös lumensiirrossa oleville kuorma-autoille. Auran vauhdin on oltava riittävän suuri, jotta se saa lumimassan liikkeelle eikä jää jumiin.

Koulun kaavaehdotus nähtävillä 27.11.2017–2.1.2018

Kaupungin vastine - vähittäiskaupan suuryksikkö
Turvesuo pohjoinen asemakaavan muutos, alue 120603

Espoon kaupunki on toimittanut vastineensa Laajalahti ry:n muistutukseen liittyen asemakaavamuutokseen, joka mahdollistaa vähittäiskaupan suuryksikön rakentamisen Turvesuolle.

Vastine on luettavissa Uutiset-osiossa:

Murtovarkaita Laajalahdessa


Taas kannattaa olla varuillaan Laajalahdessa. Koivistontiellä on käynyt murtovarkaita asukkaiden poissaollessa.

Kivi oli heitetty lasin läpi ja päästy sitä kautta sisään.

Juomat ja kultakoruja oli viety ja lääkekaapin sisältö kiinnostanut. Kaikki komerot ja laatikot käyty läpi.Länsimetro ja Laajalahti

2.1.2018 asti Laajalahdesta pääsee Tapiolan metroasemalle bussilla 106, joka kulkee Kamppiin asti. Sen jälkeen eli 3.1.2018 lähtien linjan 106 korvaa liityntäliikennebussi n:o 113, jolla pääsee vain Tapiolaan asti.

Suora yhteys bussilla Laajalahdesta Kamppiin Meilahden kautta on jatkossakin mahdollinen linjoilla 212 ja 213(N).

Lisätietoa metron aikatauluista ja liityntäpysäköinnistä y.m.:

Museovirasto puoltaa Veljeskulman suojelua

Laajalahti ry on hakenut Veljeskulman rakennuksen suojelua. Museovirasto ja Espoon kaupunki ovat nyt antaneet asiassa lausuntonsa Uudenmaan ELY-keskukselle.

Museovirasto toteaa lausunnossan, että rakennusta ei saa purkaa. Sitä tulee hoitaa ja käyttää niin, että sen tässä lausunnossa todetut historialliset, arkkitehtoniset ja maisemalliset arvot sekä yleiskaavamääräyksessä esitetyt aluetta koskevat arvot säilyvät.

Museovirasto toteaa pitkässä lausunnossaan myös esimerkiksi, että Espoon
eteläosien yleiskaavassa Laajalahden rivitalo- ja omakotivaltainen asuinalue on
merkitty kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi. Yleiskaavamääräysten mukaan
tämä tarkoittaa kaupunkimaisemaa, jonka rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti
arvoja sekä kaupunkikuvaa on suojeltava. Veljeskulma rakennuksella on historiallista merkitystä toisen maailmansodan jälkeisen yhteiskunnan ja kaupunkisuunnittelun kuvaajana.

Espoon kaupunki on omassa lausunnossaan vastustanut rakennussuojeluesitystä
vedoten m.m. rakennuksen huonoon kuntoon, tulevan pikaraitiotien läheisyyteen
ja tontin käyttämättömään rakennusoikeuteen.

Koulun kaava kaupunkisuunnittelulautakunnassa 8.11.

Laajalahden koulun kaava (Laajalahti pohjoinen) on tulossa ehdotuksena lautakunnan käsittelyyn 8.11.17, minkä jälkeen se on tulossa nähtäville:

Lisätietoja: http://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017417078-9


Veljeskulman tontti on nyt rajattu ehdotuksesta pois ja sitä ilmoitetaan valmisteltavan erillisenä kaavaehdotuksena myöhemmin. Laajalahti ry on hakenut Veljeskulman kiinteistön suojelua, jota myös museovirasto on puoltanut.

YIT ja VR Track rakentamaan Raide-Jokeria

HKL:n johtokunta ja Espoon kaupungin teknisen toimen johtaja ovat päättäneet valita YIT:n ja VR Trackin muodostaman ehdokasryhmittymän Raide-Jokerin rakennusurakoitsijaksi. Hankkeen kokonaisbudjetti on 275 miljoonaa euroa.

Projektissa käynnistyy seuraavaksi kehitysvaihe, jossa urakoitsija, suunnittelija ja tilaaja suunnittelevat ja kehittävät rakentamisprojektin sisältöä. Samalla tarkentuvat projektin kustannukset ja aikataulu. Noin vuoden kestävän kehitysvaiheen jälkeen siirrytään toteutusvaiheeseen, jolloin rata rakennetaan.

Lisätietoja: http://raidejokeri.info/?p=1563


Katujen talvikunnossapito

Talvikunnossapito kuuluu osittain kaupungille ja osittain kadun varrella olevien kiinteistöjen omistajille. Lisätietoja: http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ka...

Espoon karttapalvelusta voi tarkistaa, mihin talvikunnossapitoluokitukseen oma lähikatu kuuluu:

http://kartat.espoo.fi/ims (karttapalvelun vasemmasta reunasta kadut ja puistot, valitse sieltä lisätiedoksi Talvikunnossapito, ja etsi sitten oma osoitteesi kartalta ja klikkaa tiellä oleva sinistä viivaa)

Tiesuunnitelma välillä Kalevalantie – Turunväylä kaupunginhallituksessa 23.10.17

Lausunnon antaminen tiesuunnitelmasta Kehä I välillä Kalevalantie - Turunväylä (VT 1)

Asia jäi vielä kahdeksi viikoksi pöydälle. http://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017424216-15


Turvesuo pohjoisen tontille tulevat liikkeet

Näillä näkymin tontille on tulossa Lidl, Tokmanni, Power kodintekniikkamyymälä, Jysk huonekaluliike sekä Leo´s Lekland sisäleikkipuisto.

Laajalahti ry:n muistutus - vähittäiskaupan suuryksikkö

TURVESUO POHJOINEN, ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALUE 120603

Laajalahti ry on tehnyt muistutuksen kaavaehdotuksesta. Muistutus luettavissa täältä:

Lahdenpohjan kaavaehdotus (Raide-Jokeri, Kehä I:n rinnakkaistie) kaupunkisuunnittelulautakunnassa 11.10.17

Lahdenpohja, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi ja
asemakaavan muutokseksi, alue 221800, 10. ja 17. kaupunginosa Otaniemi ja
Laajalahti (Kh-Kv-asia)

Lisätietoja: http://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017417076-5

PÄIVITYS 12.10.17 :

Lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen. Esitys asian palauttamisesta valmisteluun Ruukinrannan rinnakkaistie-vaihtoehdon pohjalta hävisi äänin 8-5.

Seuraavaksi asia etenee kaupunginhallitukseen ja valtuustoon.

PÄIVITYS 7.12.17:

Kaupunginhallitus hyväksyi 4.12. Lahdenpohjan kaavan äänin 13-2. Lopullisesti kaavan hyväksyy valtuusto. Joulukuun kokoukseen asia ei ehdi, tammikuun valtuusto on 22.1.18.

Puiden kaato Turvesuontien varrella

Laajalahtelaiset ovat ihmetelleet Turvesuontien varrella tapahtunutta puiden kaatoa. Kaupunkisuunnittelukeskuksesta olemme saaneet tiedon, että siellä on käynnissä Turvesuon esirakentaminen urakka 2, jossa tehdään turpeen ja saven massanvaihtoa louheeseen.

Kun alueelle aikanaan toteutetaan asumista (tai mitä tahansa muuta maankäyttöä), niin kaikki turve on siltä poistettava ja siis myös kaikki puusto.

Massanvaihtoja on erityisen edullista ja ympäristöystävällistä tehdä nyt, kun louhetta on paljon kaupungin alueella muista rakennushankkeista saatavissa. Rakennettavaksi kaavailtu alue tulee kiinni Turvesuontiehen saakka.

Työlle on rakennusvalvonnan myöntämä lainvoimainen lupa.

Tiesuunnitelma Kehä I - Kalevalantie - Turunväylä kaupunginhallituksessa 2.10.17

Lisätietoja:

Kehä I:n parantamista Laajalahden kohdalla koskevan aiesopimuksen hyväksyminen;

Laajalahti ry:n muistutus:

PÄIVITYS 3.10.17: Asia jäi pöydälle kaupunginhallituksen kokouksessa 2.10.

Toiveiden kirjasto -kysely

Laajalahtipäivänä toteutettiin Laajalahden kirjastossa Toiveiden kirjasto -kysely, jossa jokainen sai esittää ehdotuksiaan kirjaston toiminnan parantamiseksi.

Useat toivoivat vapaaehtoisia aikuisia kirjaston toimintaan mukaan. Tähän mennessä on vain yksi ilmoittautunut kattavasta tiedottamisesta huolimatta !!

Vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet voivat lähettää yhteystietonsa Laajalahden kirjaston sähköpostiin: kirjasto.laajalahti@espoo.fi. Ilmoittautuneiden kesken voitaisiin sitten syksyn mittaan kahvikupin äärellä miettiä yhdessä tarkemmin, mitä voidaan ja halutaan tehdä.

Laajalahden maahanmuuttajaväestö

Merkittävä maahanmuuttajien keskittyminen Laajalahteen on aiheuttanut kaupungille ongelmia mm. maahanmuuttajalapsille sopivien päiväkoti- ja koulupaikkojen järjestämisen suhteen. Espoon kaupunki on käynyt asian johdosta tiiviitä neuvotteluja alueen vuokrakerrostalojen omistajan SATO:n kanssa. SATO on luvannut huomioida tämän mahdollisuuksiensa mukaan tulevissa asukasvalinnoissaan. Lisäksi SATO on parantanut asumisneuvontaa.

Vähittäiskaupan suuryksikkö lautakunnassa 13.9.2017

Turvesuo pohjoinen, asemakaavan muutosehdotus liittyen vähittäiskaupan suuryksikköön oli kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä 13.9.17. Muutoehdotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen äänin 8-4.

Pöytäkirja, pykälä 23: http://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017417074-3

Laajalahti ry:n mielipide:

Ethän vie puutarhajätteitä Laajalahden metsiin

Syksy on tullut ja puutarhoja ja piha-alueita siivotaan risuista ja pudonneista lehdistä.

Laajalahti ry haluaa muistuttaa, että jätehuoltomääräysten mukaan pihojen ja puutarhojen hoidossa syntyneiden puutarhajätteiden vienti yleisille katu-, puisto- ja viheralueille sekä toiselle kiinteistölle ilman kiinteistön omistajan lupaa on kielletty.

Laajalahti ry järjesti aikoinaan siivoustalkoita tarkoituksena kerätä metsiin luvatta vietyjä puutarhajätteitä. Laajalahdessa oli useita pisteitä, joihin niitä sai kasata ja joista ne oli tarkoitus kuljettaa edelleen Ämmässuolle. Toiminta jouduttiin kuitenkin lopettamaan väärinkäytösten takia. Keräyspisteisiin kannettiin jos jonkinlaista romua kellareista yms.

Puutarhajätettä ja risuja voi viedä HSY:n Sortti-asemille peräkärryllä, pakettiautolla tai henkilöautolla, jolloin se maksaa 5 €/kuorma. Sortti-asemat ovat avoinna ma-pe klo 7-21.

Lisätietoa puutarhajätteiden käsittelyvaihtoehdoista: http://www.espoo.fi/fi-FI/Mita_tehda_puutarhajatteelle__Kompostoi_(78337)

Puutarhajäte ei kuulu toisen maalle:
http://www.espoo.fi/fi-FI/Puutarhajate_ei_kuulu_toisen_maalle(126863)


Vapaaehtoisia aikuisia toivotaan mukaan kirjaston toimintaan

Laajalahtipäivänä kirjastossa oli ”Toiveiden kirjasto” -kysely, jossa asukkaat saivat esittää mielipiteitään kirjaston toiminnasta.

Useissa vastauksissa ehdotettiin vapaaehtoisten aikuisten ottamista mukaan kirjaston toimintaan.

Vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet voivat lähettää yhteystietonsa Laajalahden kirjaston sähköpostiin: kirjasto.laajalahti@espoo.fi. Ilmoittautuneiden kesken voitaisiin sitten syksyn mittaan kahvikupin äärellä miettiä yhdessä tarkemmin, mitä voidaan ja halutaan tehdä.

Laajalahden koulun hankesuunnitelma valtuustossa 11.9.17

Märkä Laajalahtipäivä

Laajalahtipäivää vietettiin tänä vuonna sateessa, joka välillä yltyi
rankaksikin. Kaikki laajalahtelaiset eivät kuitenkaan vettä pelänneet ja
sääolosuhteet huomioon ottaen, väkeä oli ihan kohtuullisesti.

Tapiolan voimistelijat tanssivat sateessa. Paloautoon sai tutustua sisältäkin. Makkarat, koululaisten kahvitarjoilut ja partiolaisten herkut maistuivat. Onnenpyörä pyöri ahkerasti ja arvat ja kanervat tekivät kauppansa. Laajalahti
ry:n infopiste kaavakarttoineen kiinnosti suuresti.

Onneksi kirjastokin oli järjestänyt ohjelmaa, sillä sisätilat olivat tänä vuonna erityisen suosittuja. Varsinkin ilmapallotaikuri keräsi suuren yleisön.

Kuva-albumiin tulee lisää kuvia Laajalahtipäivästä alkuviikolla.


VÄHITTÄISKAUPAN SUURYKSIKKÖ - KAAVAMUUTOS KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNASSA 30.8.17
- Päivitetty 8.9.17

Turvesuo pohjoinen, asemakaavan muutosehdos, alue 120603, 17. kaupunginosa Laajalahti:

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa korttelin käyttötarkoitus liikerakennusten korttelialueesta (KL) liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM-1).

Lisätietoja: http://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?...

Laajalahti ry:n mielipide: https://www.laajalahtiry.fi/uutiset.html?100860

PÄIVITYS 8.9.17: Asemakaavan muutosehdotus jäi pöydälle kokouksessa 30.8. ja tulee uuteen käsittelyyn kaupunkisuunnittelulautakunaan 13.9.17


Hyviä uutisia kirjastosta

Olemme vihdoinkin saaneet Laajalahden kirjastoon vakituisen kirjastonhoitajan. Informaatikko Riikka Pohjola siirtyi Laajalahteen Ison Omenan kirjastosta.

Riikka pyrkii monin tavoin kehittämään kirjastomme toimintaa. Tätä varten järjestetään mm. Laajalahtipäivänä 9.9. kirjastossa kaikille tarkoitettu

Toiveiden kirjasto -kysely klo 11-14.

Laajalahti ry kiittää hyvin alkaneesta yhteistyöstä ja toivottaa Riikan lämpimästi tervetulleeksi Laajalahteen!

Aukioloajat: henkilökunta paikalla: ma ja to klo 14-20, ti, ke ja pe klo 9-16 ja omatoimikäyttö joka päivä (myös viikonloppuna) klo 7-22.

Laajalahden kirjaston Facebook-sivut:

Laajalahden koulun peruskorjaus ja laajennus

Laajalahden koulun peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen on esillä tila- ja asuntojaoston kokouksessa 14.8.17

Talousarvion investointiohjelmassa hanke ajoittui valmistuvaksi kesällä 2020, mutta sivistystoimi ja Tilapalvelut-liikelaitos ovat sopineet yhdessä tarkennetun aikataulun, jonka mukaan koulu otetaan käyttöön elokuussa 2021. Lisätietoja:

http://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?...

Ennakkotieto kokouksen päätöksestä:

http://www.espoo.fi/fi-FI/Tila_ja_asuntojaosto_1482017_Laajalahden(123909)

Ajathan varovasti - pienten koululaisten ehdoilla !

Koulut ovat taas alkaneet ja liikenteessä seikkailee paljon pieniä koululaisia.

Laajalahti ry suorittaa suojatievalvontaa ensimmäisinä koulupäivinä, mutta autoilijat muistakaahan olla varovaisia myös sen jälkeenkin.

(Kuvassa Kari Hakala, Tiina Elo, Tuomas Suhonen ja Tero Heikkilä.

Meteliä Turvesuolta

Länsi-laajalahtelaiset ovat viime päivinä kärsineet metelistä, joka tulee entisellä lumenkaatopaikalla sijaitsevalta rakennustyömaalta. Paikalle on tuotu liikuteltava kivimurskaamo, jolla murskataan 30000 m3 kiviainesta tulevien rakennusten pohjaksi. Työtä tehdään päivisin klo 7-18. Murskaustyön kerrotaan loppuvan parin viikon kuluttua.

(kirjoitettu 4.8.17)

Puiden kaatoa ja räjäytyksiä (päivitetty 15.8.)

Sato Asunnot Oy on parturoinut isoja alueita Laajalahden kerrostaloalueella.

Tarkoituksena on tehdä 105 uutta parkkipaikkaa alueelle. Lisäpaikat tulevat vähentämään Pohjois-Laajalahden katujen-varsipysäköintiä.

Paikalla tehdään louhintatöitä ja räjäytellään kallioita. Meteliä siis tiedossa.

Työmaan pitäisi valmistua marraskuun loppuun mennessä.

PÄIVITYS 15.8.17: alueella on kaupungin, Elisan, Telian (ym?) kaapelointeja ja räjäytystyöt joudutaan keskeyttämään, kunnes ne saadaan kaapeloitua uudestaan. Urakoitsijan mukaan voi mennä kuukausia ennen kuin loput räjäytykset voidaan tehdä.

(Kuva Tuula Purho)


Postilaatikko saatiin takaisin Laajalahteen !!

Laajalahtelaiset taistelivat postilaatikon takaisin Laajalahteen. Nimenkeräyslista keräsi satoja allekirjoittajia. Kiitos Alepalle, joka piti listaa esillä ja nimien kerääjille.

Yritetään kaikki yhdessä lisätä sekä postilaatikon että Otto-automaatin käyttöä, jotta ne säilyisivät kylässämme. Postimerkkejä on myynnissä Alepassa.

(kuva Raili Lindberg 10.7.17)

Laajalahti ry:n muistutus: Tiesuunnitelma Kehä I

Laajalahti ry on toimittanut Espoon kaupungille muistutuksen tiesuunnitelmasta Kehä I välillä Kalevalantie - Turunväylä (VT1). Muistutus on luettavissa "uutiset" -osiossa:

Laajalahti ry:n mielipide - vähittäiskaupan suuryksikkö

Turvesuo pohjoinen, asemakaavan muutos, alue 120603, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Laajalahti ry on toimittanut Espoo kaupungille mielipiteensä Turvesuo pohjoinen asemakaavan muutosehdotuksesta. Mielipide on luettavissa "uutiset" -osiossa:

Laajalahti ry:n valitus - Laajalahti pohjoinen
Raide-Jokeri, varikko

Laajalahti ry on valittanut Helsingin hallinto-oikeuteen Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksestä 24.5.2017 §111:

LAAJALAHTI POHJOINEN, asemakaavan muutos, 17. kaupunginosa Laajalahti, Kurkijoen puisto ja osa korttelia 17003, alue 120324

Valitus luettavissa "uutiset" -osiossa:


Esitys Veljeskulman suojelemiseksi

Laajalahti ry on tehnyt Uudenmaan Ely-keskukselle esityksen Veljeskulman suojelemiseksi.

Espoon kaupungilla on menossa asemakaavahanke, jossa Veljeskulman tontti on merkitty asuinkerros-taloalueeksi.

Suojeluesitys luettavissa Uutiset-osiossa: https://kotisivukone.fi/app/www/laajalahtiry.kotis...

(Kuva: Kari Hakala, Laajalahtipäivältä 2006)

Turvesuo pohjoinen, 120603, asemakaavamuutoshanke,
vähittäiskaupan suuryksikkö

Kaavamuutos koskee rakentamatonta korttelia 17060 Sinimäentien ja Turunväylän välissä osoitteessa Sinimäentie 18-24 (entisen lumenkaatopaikan aluetta). Korttelin koko on 6,6 ha. Kaavamuutoksen tarkoituksena on sallia alueelle vähittäiskaupan suuryksikön rakentaminen. '

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 12.6.-26.6.2017

Auta pitämään Laajalahti siistinä

Jos paperinkeräysastia on täynnä, niin ethän jätä jätepapereita sen ulkopuolelle. Astiaa ei myöskään ole tarkoitettu pahveille yms. Laajalahti ry on yrittänyt ottaa yhteyttä HSY:hyn, mutta toistaiseksi saanut vain automaattivastauksen, että kiireiden takia ehditään vastata ehkä noin viikon kuluttua. Puhelinvaihteen kautta saa tiedon, että koko HSY:n asiakaspalvelu on koulutuksessa.

Päivitys 7.6.: HSY:hyn saatu yhteys ja lupasivat hoitaa asian pikimmiten.

Tiesuunnitelma Kehä I välillä Kalevalantie - Turunväylä
nähtävillä 29.5.-27.6.2017

Tiesuunnitelma on nähtävillä 27.6.17 asti Kaupunkitekniikan keskuksessa, Virastopiha 2 C, 1. krs., Espoon keskus (maantielaki 115§, tielaki 26 a §, tieasetus 14§).

Kiinteistönomistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava kaupungille ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

Tiesuunnitelma sisältää mm. Kurkijoentien jatkamisen sillalla Kehä I:n yli Ruukinrannan puolelle. Lisätietoja:

http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ka...

Keskustelutilaisuus kirjastossa 22.5.17

Joukko laajalahtelaisia, kirjaston väkeä ja nuorisotoimen edustaja kokoontuivat keskustelemaan kirjaston omatoimikäytön tulevaisuudesta. Tarkoituksena oli yhdessä miettiä keinoja omatoimikäytössä ajoittain esiintyneiden häiriöiden eli sotkemisen ja riehumisen kitkemiseksi.

Kirjaston väki lupasi tehdä oman osuutensa ongelmien ratkaisemiseksi: Kirjaston varsinaista aukioloaikaa pyritään muuttamaan siten, että kirjastonhoitaja on arkisin paikalla iltapäivisin, jolloin paikalla on eniten nuorisoa. Ulkovalaistusta pyritään kohentamaan. Kirjastoon hankitaan yleisöä varten siivousharja ja rikkalapio. Elokuussa kirjastoon tulee uusi kirjastonhoitaja Ison Omenan kirjastosta ja hänellä on paljon ideoita toiminnan kehittämiseksi Laajalahdessa. Myös nuorisotoimen edustaja selvittää omalta osaltaan, mitä hän voi tehdä. Lasten ja nuorten kanssa pidetään erillinen keskustelutilaisuus.

Mitään katastrofaalista ei kirjastossa ole tapahtunut. Ihmisten odotukset sekä kirjaston äänimaailmasta että siisteydestä poikkeavat toisistaan. Kirjastot ovat nykyään perinteisen tehtävänsä lisäksi myös olohuonemaisia kohtaamispaikkoja, joissa ei enää tarvitse kuiskailla. Roskaamista tapahtuu myös varsinaisina aukioloaikoina ja viikonloppuisin, kun siivooja on vapaalla, sotkua voi kertyä enemmänkin. Porsastelu, meluaminen ja riehuminen ovat tietenkin kiellettyjä.

Me laajalahtelaiset voimme puolestamme miettiä, mitä me itse voimme tehdä kirjaston hyväksi. Kirjastolla ei ole mahdollisuutta palkata lisätyövoimaa valvomaan ja siivoamaan. Voisimmeko ehkä itse auttaa tilojen pitämisessä siisteinä. Joskus voisi ehkä olla helpompaa kerätä itse roskia lattialta kuin valittaa siivottomuudesta eteenpäin. Entä löytyisikö kylästämme vapaaehtoisia aikuisia, jotka voisivat ajoittain olla läsnä kirjastossa ja opastaa keskustelemalla häiritsevästi käyttäytyviä nuoria?

Laajalahden kylä on aikoinaan asutettu raivaus- ja talkoohengellä. Toivottavasti tätä yhteistyö- ja talkoohenkeä löytyisi vielä nykyasukkaistakin. Kirjastorakennuskin on pääosin talkootyönä rakennettu ja laajalahtelaiset ovat yhteisvoimin myös taistelleet kirjastomme olemassaolosta lukuisat kerrat 1970-luvulta lähtien. Kirjaston lopettamisuhka on perustunut sen liian vähäiseen käyttöasteeseen, joka on nyt omatoimikäytön myötä poistunut.

Laajalahti pohjoinen asemakaavamuutos kaupunki-suunnittelulautakunnassa 24.5.17 (Raide-Jokeri ym.)


Lisätietoja:

Laajalahti pohjoinen, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 120324, 17. kaupunginosa Laajalahti, pöydälle 9.5.2

PÄIVITYS 24.5.:

Kaava hyväksyttiin tänään lautakunnassa seuraavalla esittelijän lisäyksellä:


”Kaupunkisuunnittelulautakunta edellyttää, että kaupunkitekniikan keskus ja Raide-Jokeri hankeorganisaatio jatkavat katu- ja rakennussuunnittelu- ja rakentamisvaiheessa aktiivisesti yhteistyötä eri osapuolten kanssa ja esittävät tekniset ja toiminnalliset ratkaisut, joilla asukkaiden huolta pikaraitiotien aiheuttamista häiriöistä voidaan lieventää.”


Mielipide: Laajalahti pohjoinen asemakaavamuutos
koulu, Veljeskulma, kirjasto

Laajalahti ry on toimittanut mielipiteensä kaupunkisuunnittelulautakunnalle asemakaavamuutosehdotuksesta: Laajalahti, alue 120325, Kaukolantie 19–15 ja Kurkijoentie 24.

Mielipide on luettavissa Uutiset-osiossa:

ASUKASILTA KIRJASTOSSA ma 22.5. klo 17-19

Illan keskusteluaiheena on Laajalahden kirjaston omatoimikäytön tulevaisuus.

Kirjaston aluejohtaja toivottaa kaikki asiasta kiinnostuneet lapset ja aikuiset tervetulleiksi tilaisuuteen.

Laajalahti ry toivoo, että me miettisimme yhdessä, mitä me kaikki voimme omalta osaltamme tehdä, jotta kirjaston omatoimikäyttö säilyisi myös jatkossa.

(kuva julkaistu Länsiväylässä 9.10.2003, kuvaaja Pekka Salonen)

Omatoimikäyttö on sujunut pääosin hyvin. Ajoittain on esiintynyt sotkemista ja riehumista, mutta suurin osa lapsista ja nuoristakin käyttäytyy siellä moitteettomasti. Viikonloppuna ei käy siivoojaa ja varsinkin silloin kirjasto voi muuttua enemmän tai vähemmän sotkuiseksi. Voisimmeko ehkä olla omatoimisempia senkin asian suhteen?

Lähikirjastomme on ollut monet kerrat lakkautusuhan alla sen pienen kävijämäärän takia ja Laajalahti ry on käynyt monet taistelut jo 1970-luvulta lähtien sen säilyttämiseksi. Omatoimikäyttö on lisännyt sen käyttöä siinä määrin, että kirjaston vähäiseen käyttöön perustuvaa lakkautusuhkaa ei nyt ole. Kirjastomme säilymisen kannalta omatoimiaukioloajat ovat siis tärkeitä.


Laajalahti pohjoinen (Raide-Jokeri, varikko)
kaupunkisuunnittelulautakunnassa 9.5.17

Laajalahti pohjoinen Asemakaavan muutos 17. kaupunginosa, Laajalahti
Kurkijoenpuisto ja osa korttelia 17003 Muodostuu uusi kortteli 17088

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Esityslista 09.05.2017 Asianro 9:
Laajalahti pohjoinen, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 120324, 17. kaupunginosa Laajalahti

--

PÄIVITYS 9.5.: kaava jätettiin kahdeksi viikoksi pöydälle vastineiden ja selostusosan puutteiden täydentämiseksi.

Raide-Jokerin uutiskirje 28.4.17

Raide-Jokerin rakentamisen aikatauluun tiiviisti liittyvä Kehä I:n Laajalahden kohdan toteutus käynnistetään. Hallitus päätti puoliväliriihessä, että valtio osallistuu hankkeen rahoittamiseen enintään 20 miljoonalla eurolla. Hankkeen kustannusarvio on arviolta 30 miljoonaa euroa. Hankkeen tiesuunnitelma on tulossa nähtäville vielä ennen kesää.

Hankkeessa leikataan Kehä I:llä Laajalahden kohdalla olevaa mäkeä enimmillään noin 7 metriä, Kurkijoentien liikennevaloliittymä poistetaan ja korvataan sillalla, ja Turvesuontien liikennevaloliittymä korvataan eritasoliittymällä.


Laajalahti pohjoisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LAAJALAHTI POHJOINEN, asemakaavan muutos, Laajalahti, alue 120325, Kaukolantie 19–15 ja Kurkijoentie 24. OAS nähtävillä 18.4.–18.5.2017.

Asemakaavamuutos koskee Laajalahden koulua, Veljeskulmaa ja kirjastoa.

Lisätietoja:Laajalahden koulu -hankkeen tarveselvitys

Selvitys on 22.3.17 esillä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa. Lisätietoja lautakunnan esityslistassa:

TIEDOTE ESPOON OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSESTA 22.3.2017

4 Laajalahden koulu -hankkeen tarveselvitys

Lautakunta päätti hyväksyä tarveselvityksen. Hanke sisältää 3-sarjaisen alakoulun ja tilat kahdelle varhaiskasvatuksen esiopetusryhmälle. Hankkeessa sivistystoimen palvelut muodostavat espoolaisen, avoimen ja yhteisen kohtauspaikan eri-ikäisille kuntalaisille. Hankkeen sijaintipaikka on liikenteellisesti hyvä ja turvallinen. Hanke toteutetaan Laajalahden koulun nykyiselle paikalle.

Esiopetustilat sijoittuvat rakennuksessa siten, että sisäänkäynniltä on suora kulkuyhteys lasten leikkipihalle.

Koulun ja esiopetuksen saattoliikenne ja koulun huoltopiha suunnitellaan toisistaan erillisiksi.

Suunnitelmissa olevat liikennejärjestelyt Laajalahdessa

Projektipäällikkö Pauliina Kurosen Laajalahti ry:n vuosikokouksessa 28.2.2017 pitämä PowerPoint -esitys löytyy alla olevasta linkistä:


Laajalahti ry:n vuosikokous 28.2.2017

Vuosikokous keräsi koulun ruokalan täyteen Laajalahden asukkaita.

Kokouksen alustajina toimivat projektipäällikkö Pauliina Kuronen teknisestä keskuksesta sekä hankekehityspäällikkö Juha Iivanainen tilajaostosta.

Juha Iivanaisen aiheena oli koulun laajennus ja perusparannus sekä kirjasto ja Veljeskulma.

Linkki Pauliina Kurosen esitykseen pyritään saamaan Laajalahti ry:n nettisivuille viikon 10 aikana.

Laajalahden koulu, kirjasto, Veljeskulma

Koulun peruskorjaus: 1980-luvulla rakennettu osa puretaan ja 1950-luvulla rakennettu osa säilytetään. Koulu laajennetaan 2-sarjaisesta 3-sarjaiseksi 1-6 luokkien peruskouluksi ja lisäksi kahdelle esiopetusryhmälle. Laskennallinen mitoitusoppilasmäärä kasvaa n. 480:een. Pinta-ala kasvaa noin 7800 brm2:een. Kirjasto (250 m2) siirtyy suunnitelmien mukaan koulun yhteyteen.

Aikataulu: Ehdotus elokuussa 2017 kaupunginhallitukseen ja valtuustoon, rakentaminen alkaa kesällä 2019, koulu alkaa tammikuussa 2021.

Veljeskulman talo (kirjaston talo) on tarkoitus purkaa ja tontti muuttaa kaavassa Ak:ksi. Ak-merkintä tarkoittaa kerrostalovaltaista asuntoaluetta.

Ruukinranta - Tarvaspää asemakaavaehdotus

Ruukinranta - Tarvaspää asemakaavaehdotus, alue 250100, 17. kaupunginosa Laajalahti on esillä kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa 14.2.17. Kokouksessa päätetään sen hyväksymisestä nähtäville (MRA 27 §).

PÄIVITYS 15.2.: Asemakaavaehdotus jäi pöydälle. Pöytäkirja: http://espoo04.hosting.documenta.fi/kokous/2017401...

Muistutus Lahdenpohjan (Laajarannan) asemakaavamuutosehdotuksesta

Laajalahti ry on tehnyt muistutuksen Lahdenpohjan asemakaavan muutosehdotuksesta Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja se on luettavissa kokonaisuudessaan "Uutiset" -osiossa:

http://www.laajalahtiry.fi/uutiset.html?82980

LAAJALAHTI RY:N LISÄMUISTUTUS 7.2.2017

http://www.laajalahtiry.fi/uutiset.html?84238


Länsiväylän Laajalahtea koskeva artikkeli 1.2.17

Laajalahti ry selventää joiltain osin Länsiväylässä 1.2. julkaistua artikkelia liittyen suunnittelussa oleviin tiejärjestelyihin.

Nyt suunnitelmissa oleva järjestely, jossa Kurkijoentietä jatkettaisiin sillalla Kehä I:n yli, toisi lisääntyvää läpiajoliikennettä Kurkijoentien lisäksi koko Laajalahden keskustaan: Kirvuntielle, Antreantielle, Räisäläntielle ja Kaukolantielle. Tieyhteys jatkuisi Ruukinrannan läpi Vermon solmuun ja aina Pitäjänmäelle asti.( Vermoon on suunnitteilla uusi 5000 asukkaan asuinalue.) Se voisi muodostua Mankkaan suunnalta tulevalle autoliikenteelle houkuttelevaksi läpiajoreitiksi aina Helsinkiin asti Kehä I:n ruuhkia vältteleville.

Kehä I:n itäpuolelle aiemmissa suunnitelmissa kaavailtu rinnakkaistie sijoittuisi pääosin voimalinjaa varten jo raivatulle maa-alueelle. Voimalinja on tarkoitus maakaapeloida. Suojelluksi ajatellusta metsästä se veisi selvitysten mukaan ainoastaan 7,7 %.

Lisäksi oikaisu Länsiväylän artikkeliin:
Laajalahti ry ei ole omakotiyhdistys, vaan kaikille asukkaille, asumismuodosta riippumatta, tarkoitettu kotiseutuyhdistys.


Kirjaston alakerran tilojen vuokraus

Laajalahden kirjaston alakerran kokoustilat ovat siirtyneet Espoon kaupungin varhaiskasvatuksen hallintoon. Tilojen vuokrausta hoitavat Laajalahden päiväkodin johtaja Aino Huttunen (puh: 050 325 8624, aino.i1.huttunen@espoo.fi) ja
varajohtaja Anu Grönroos (puh: 043 825 0503, anu.gronroos@espoo.fi).

Tilan käyttökorvaus on 43,40 € jokaiselta alkavalta kolmelta tunnilta. Lisätietoja, sopimuskaavake ja käyttöehdot löytyvät Espoon kaupungin sivuilta:


Koulu, kirjasto ja Veljeskulma hankeselvitykseen

Espoon kaupungin sivistystoimen vastaava hankesuunnittelija Vera Schulman esitteli Laajalahden koululla 23.1.17 alustavia suunnitelmia liittyen Laajalahden koulun tulevaan peruskorjaukseen ja laajennukseen. Projekti edellyttää kaavamuutoksia ja aiheuttaa väistötilojen tarvetta koulun oppilaille rakennustöiden ajaksi.

Hankeselvityksen jälkeen asia menee tarveselvitykseen ja vielä monen eri lautakunnankin käsiteltäväksi. Alustavasti arvioidaan rakennustöiden voivan alkaa syksyllä 2019 ja valmistuvan syksyllä 2021.

Esillä oli myös Veljeskulman mahdollinen purkaminen ja kirjaston tuleva sijainti. Vaihtoehdoiksi kirjaston osalta on kaavailtu sen siirtämistä koulun yhteyteen tai uuteen rakennukseen Laajalahden keskustaan. Laajalahti ry seuraa tilannetta.


Raivaaja-patsaan pystin lasivalumuotti

Laajalahti ry sai 10.1.2017 lahjoituksena yhdistyksen entisen puheenjohtajan Teuvo Valkosen perikunnalta Raivaaja-patsaan pystin valumuotin. Teuvo Valkonen toimi aktiivisesti myös Laajalahden Ukkokerhossa ja oli yksi Raivaaja-patsaan toteuttajista.

Laajalahti ry kiittää Jukka Valkosta lahjoituksesta.

Raivaaja-patsas on Espoon vanhin julkinen patsas. Se täytti viime vuonna 40 v.


Raide-Jokeri: Laajalahti ry:n muistutus

Laajalahti ry on tehnyt muistutuksen Laajalahti pohjoinen Raide-Jokerin mahdollistavan asemakaavan muutosehdotuksesta.

Muistutus luettavissa uutisosiolta:

http://www.laajalahtiry.fi/uutiset.html?79171

Lahdenpohjan asemaakavan muutosehdotus nähtävänä 9.1. - 7.2.2017


Taustaa Lahdenpohjan asemakaavaehdotukselle

Espoon kaupungin virkamiehet olivat esittäneet kaavaan Kehä I:n itäpuolella kulkevaa rinnakkaistietä, mutta ympäristöministeriö oli tyrmännyt sen luonnonsuojelullisista syistä. Alueella olevaa vanhaa metsää halutaan suojella.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on kuitenkin Laajalahti ry:n vetoomuksen seurauksena yksimielisesti päättänyt ottaa myös asukkaiden näkökulman osaksi päätöksentekoa. Kurkijoentien jatkaminen Kehä I:n yli menevällä sillalla aiheuttaisi valtavaa liikennettä Laajalahden pientaloalueille, koska sitä kautta mahdollistuisi läpiajo Helsinkiin asti.


Lahdenpohjan asemakaavamuutosehdotus nähtäville

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kokouksessaan 14.12.2016 Lahdenpohjan kaavan nähtäville, mutta teki yksimielisesti seuraavan lisäpäätöksen:

"Rinnakkaistie Laajalahden kohdalla on ollut pitkään esillä Kehä I:n
parantamissuunnitelmissa. Nyt tässä nähtäville asetettavassa
asemakaava-ehdotuksessa on tästä luovuttu. Lautakunta edellyttää, että
nähtäville asetettavaan materiaaliin laaditaan riittävän selkeä vaihtoehtoesitys
siitä, miten Kehä I:n rinnakkaistie toteutettaisiin.

Lisäksi on tuotettava vertailu nyt nähtäville asetetun ratkaisun sekä
rinnakkaistievaihtoehdon hyvistä ja huonoista puolista tarkastellen
luontoratkaisuja sekä liikenteen toimivuutta eri alueilla asuvien ja asioivien
kannalta sekä perustelut miksi on päädytty esittämään valittua ratkaisua.

Saatu palaute ja siitä aiheutuvat johtopäätökset tuodaan pikaisesti
lautakunnan arvioitavaksi siten, että lautakunta voi niin päättäessään saattaa
rinnakkaistiestä luopumisen kaupunginhallituksen ratkaistavaksi."

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 14.12. pidetyn kokouksen pöytäkirjaan pääsee tutustumaan tämän linkin kautta (pykälä 230):Lahdenpohjan asemakaavamuutosehdotus
kaupunkisuunnittelulautakunnassa 14.12.2016

Laalajalahti ry vastustaa jyrkästi kaavamuutosta

Asemakaavamuutos merkitsisi valtavaa läpiajoliikennettä Laajalahden pientaloalueelle. Laajalahti ry ei vastustanut Raide-Jokerin Kurkijoentien linjausta, mutta se perustui väärään tietoon. Aikaisemmin saamamme tiedon mukaan Kurkijoentien ja Kehä I:n liittymä suljettaisiin ja Kurkijoentiellä kulkisi Raide-Jokerin lisäksi ainoastaan Laajalahden sisäinen liikenne. Uudessa asemakaavaehdotuksessa Kurkijoentie jatkuu Kehä I:n yli rakennettavalla erillisellä sillalla.

Laajalahti ry vaatii, että Kehä I:n itäpuolelle toteutetaan autoliikenteen rinnakkaisväylä Turvesuontien eritasoliittymän ja Kurkijoentien sillan (Raide-Jokerin) itäpään välille, kuten aikaisemmissa suunnitelmissa on esitetty.

Kaikille kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenille ja ao. virkamiehille on toimitettu Laajalahti ry:n vetoomus. VETOOMUS JA LISÄTIETOJA:

http://www.laajalahtiry.fi/uutiset.html?77086

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Esityslista 14.12.2016 Asianro 12

Raide-Jokeri: Laajalahti pohjoinen asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 5.12.2016 – 5.1.2017

Asemakaavaehdotus kohdistuu alueeseen 120324 Laajalahti pohjoinen ja muutoksella on tarkoitus mahdollistaa Raide-Jokerin tarvitsema aluevaraus ja varikkoalue Kurkijoenpuistoon.

Laajalahti ry aikoo tehdä asemakaavamuutosehdotuksesta kirjallisen muistutuksen.

Lisätietoja:

Suunnittelupäällikkö Tarja Pennanen puh. 046 877 3002 ja asemakaavasuunnittelija Liisa Rouhiainen puh. 043 825 5218. Kartta kaavaehdotuksesta löytyy täältä:

Raide-Jokerin asemakaavat kaupunkisuunnittelulautakunnassa

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kokouksessaan 16. marraskuuta 2016 asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville menon koskien aluetta Laajalahti pohjoinen (alue 120324). Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa nykyistä asemakaavaa siten, että Raide-Jokerin tarvitsema aluevaraus, varikkoalue ja mahdollinen varikon laajennus kulkuyhteyksineen sijoittuvat alueelle. Ehdotus on tulossa nähtäville lähiaikoina.

Raide-Jokerin asemapiirros Laajalahti pohjoinen (kaavaehdotus 16.11.2016):

Lisätietoja kaupunginsuunnittelulautakunnan pöytäkirjasta 16.11.2016:

http://espoo04.hosting.documenta.fi/kokous/2016385...

Raide-Jokeri -uutiskirje 7.11.2016

Laajalahti ry vierailulla Tapiola Golfissa

Tapiola Golf kutsui Laajalahti ry:n johtokunnan tutustumiskäynnille tiloihinsa 18.10.16.

Tuntui epätodelliselta, että omassa kylässämme on tällainen iso golf-keskus ravintoloineen ja myymälöineen.

Siellä voi pelata golfia myös sisätiloista käsin. Kuvassa johtokunnan jäsen Kalevi Lehikoinen esittelee taitojaan.


Kotiseutuliiton kultainen ansiomerkki

Laajalahti ry:n rahastonhoitaja Raimo Kukko on saanut 15.10.2016 Suomen Kotiseutuliiton kultaisen ansiomerkin ansiokkaasta kotiseututyöstään Espoossa.

Kuvassa: Jukka Mäkelä, Tiina Kähkönen, Mikko Perkko, Raimo Kukko ja Heikki Kotamies.


Taivari raivattiin laskettelumäeksi talkoilla 8.10.2016 !

Suuret kiitokset kaikille talkoolaisille ja erityisesti projektin vetäjälle Lassi Heiskalalle. Vapaaehtoisia oli runsaasti ja raivaus toteutettiin raivaussahoja,oksasaksia ja raakaa lihasvoimaa käyttäen useamman sukupolven toimesta.

Nuorimmat olivat vielä kävelemään opettelevia lapsia ja vanhimmat
osallistujat, Kaltokarin Matti ja Granströmin Palle, olivat ehtineet kokeilla Taivarilla aikanaan ollutta hyppyrimäkeäkin. Matti ja Palle huolehtivat mäen kunnostamisesta myös 70- ja 80-luvuilla. Nyt nykyisten laajalahtelaisten lasten vanhemmat ovat ottamassa heiltä viestikapulaa Taivarin hoidosta. Toivottavasti mäki saadaan yhteisvoimin pidettyä käyttökunnossa jatkossakin.

Seuraavaksi kunnostuskohteeksi tulee valaistus, joka huoltamattomana
on pimentynyt miltei kokonaan. Lisäksi jatketaan mäkiprofiilin muokkauksesta käytävää keskustelua.

Nyt odotellaan lumen tuloa! (Uusille laajalahtelaisille tiedoksi, että Taivari löytyy kartalta sen virallisella nimellä, joka on Vahvialankallio.)

Espoon kaupungin Facebook-ilmoitus aiheesta:

Kaupunkitekniikan keskus 11. lokakuuta kello 12:25 · Ensilunta odotellessa - monesta sukupolvesta muodostunut talkooporukka tarttui viikonloppuna toimeen Taivarin vanhan pulkkamäen kunnostamiseksi Laajalahdessa. Jo vuosikymmeniä käytössä ollut pulkkamäki oli päässyt vesakoitumaan ja tilanteen korjaamiseksi solmittiin Laajalahti ry:n aktiivien aloitteesta vesakon raivauksen mahdollistava Meidän puisto -sopimus kaupungin kanssa. #Meidänpuisto #LaajalahtiRy

Anja Pankasalon puiston muistolaatta

Anja Pankasalon puiston muistolaatta on saanut 6.10.2016 uuden, tukevan kiinnitysalustan, mistä suuret kiitokset Kari Hakalalle ja Lassi Heiskalalle.


Laajalahtelaisten oma kierrätyspaikka

Löytyy Facebookista: Laajalahti kierrättääLaajalahtipäivä oli iloinen kylätapahtuma

Aurinkoiset laajalahtelaiset kokoontuivat sadoittain viettämään perinteistä syyskuun toista lauantaita Laajalahden keskustaan. Kaikenikäisille oli mielenkiintoista tekemistä ja tunnelma oli välitön ja leppoisa. Laajalahdessa on mutkatonta yhteisöllisyyttä. Laajalahdessa on hyvä asua.

Yllä olevassa kuvassa on menossa suunnistuskilpailun jännittävä palkintojen jako. Kuva-albumiin lisätään ripotellen kuvia Laajalahtipäivästä sitä mukaan, kun niitä saadaan.

Taivarin raivaustalkoot lauantaina 8.10.2016

Taivari eli viralliselta nimeltään Vahvialankallio on ollut laajalahtelaisten perinteinen laskettelupaikka ja pulkkamäki talvisin.

1940/50-luvun vaihteessa sinne rakennettiin talkoovoimin hyppyrimäki, josta hypättiiin viimeisen kerran vuonna 1959. Sen jälkeen sitä raivattiin talkoilla ja siitä tuli suosittu lasten pulkkamäki kymmeniksi vuosiksi.

Mäki on taas päässyt huonoon kuntoon, mutta nyt olemme saaneet sen verran vapaaehtoisia raivaajia, että talkoot voidaan taas toteuttaa. Kiitos kaikille ilmoittautuneille.

(kuva: Olavi Konoi voitti mäkihyppykisan Taivarilla joskus 1950-luvulla)Pidetään yhdessä huolta kirjastosta!

Laajalahden kirjaston omatoimikäyttö iltaisin ja viikonloppuina on upea asia. Tämä mahdollisuus perustuu luottamukseen, jota tunnetaan laajalahtelaisia kohtaan. Suurin osa käyttäjistä onkin ollut sen luottamuksen arvoisia.

Kirjastossa on kuitenkin valitettavasti esiintynyt myös asiatonta käytöstä ja joitakin nuoria on joutunut jopa mustalle listalle.

Me aikuiset voimme omalta osaltamme seurata tilannetta ja puuttua kirjaston väärinkäytöksiin ne havaitessamme. Iltakävelyn yhteydessä voi esimerkiksi käydä kurkkaamassa kirjastoon, että siellä on kaikki OK tai istua siellä viikonloppuna hetkeksi alas lukemaan päivän lehtiä.

Laajalahden kirjastossa henkilökunta on paikalla maanantaisin ja torstaisin klo 14-20 sekä tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9-16. Omatoimikäyttö on mahdollista asiakaspalveluaikojen ulkopuolella siten, että kirjastoon voi kirjautua sisään kirjastokortilla ja pin-koodilla joka päivä klo 7-22. Myös viikonloppuisin.

Taas ilkivaltaa Veljeskulmassa

Entisen Ravintola Viikingin ikkuna on jälleen rikottu.

Laajalahti ry:n johtokunta on ottanut yhteyttä kaupungin Tilapalveluihin ja ilmaissut huolensa siitä, että tyhjä tila houkuttaa ilkivaltaan. Tilapalveluista kerrottiin, että kiinteistölle ollaan suunnittelemassa kaupungin omaa toimintaa.

Suunnitelmien kerrotaan olevan valmisteluvaiheessa ja ne tullaan myöhemmin tuomaan kaupungin päätöksentekoon. Aikataulusta ei ole tarkempaa tietoa.Ehdotimme, että asukkaat otettaisiin mukaan tilan jatkokäytön ideointiin. Yksi mahdollisuus suunnitelmien esittelyyn olisi Laajalahtipäivä la 10.9. Tilapalvelut ei toistaiseksi pitänyt tilaisuuden järjestämistä ajankohtaisena, mutta jatkamme asian selvittämistä/asiaan vaikuttamista.

Liity kannatuksen vuoksi Laajalahti ry:n jäseneksi !

Se ei maksa kuin 10 euroa vuodessa eikä velvoita mihinkään. Lisätietoja:Laajalahden rodopuisto vihittiin
Anja Pankasalon puistoksi 14.6.16

Laajalahden rodopuisto vihittin Anja Pankasalon puistoksi (Anja Pankasalos park) kiitokseksi ja kunnian-osoitukseksi kaikesta siitä työstä, jota Anja teki Laajalahden hyväksi.

Juhlapuheet pitivät Laajalahti ry:n pj Sari Ojanen, kaupunginhallituksen 1.vpj Tiina Elo ja kaupunginsihteeri Mari Immonen.

Musiikista vastasivat: Mikael Forsbacka (piano), Mattias Törn (kontrabasso) ja Tomas Törn (kitara).

Laajalahti ry perusti rodopuiston Anja Pankasalon aloitteesta ja vetämänä 1990-luvun puolivälissä. Kaupunki luovutti asukkaiden käyttöön maa-alueen tarkoitusta varten Kurkijoenpuistosta.

Vuodesta 2014 lähtien Laajalahden rodopuisto on ollut Osallistuva Espoo -hankkeeseen liittyvä Meidän puisto. Asukkaat istuttavat taimia ja hoitavat puistoa itse ja Laajalahti ry toimii sen kummina.

Anja Pankasalon muistokirjoitus: http://www.laajalahtiry.fi/anja-pankasalo-in-memor...


Otto. on tärkeä! (päivitys 19.8.17)

Ei luovuta Otosta! Otto lähti jo Pohjois-Tapiolasta ja Karakalliossakin surraan sen menetystä: ”Otto tule takas / Olet rakas!”

Otto-automaateista vastaava Automatia Pankkiautomaatit Oy on uusimassa automaattiverkkoaan ja tarkkailee nyt jokaista automaattia kriittisesti. Automaatilta pitäisi tehdä 8000-9000 nostoa kuukaudessa, jotta se olisi kannattava.

Tavoite on siis noin 300 käyntiä /vrk ja siihen me laajalahtelaiset kyllä pystymme.

Otetaan tavaksi käydä tervehtimässä Ottoa aina, kun asioimme keskustassa!

PÄIVITYS 19.8.17 Otto-automaatti lähtee Laajalahdesta. Tilalle saamme toivon mukaan S-ryhmän Nosto-automaatin.


Veljeskulman tulevaisuus vaakalaudalla

Entisen ravintola Viikingin ikkunat rikottiin lokakuussa 2015 ja ravintola lopetti toimintansa. Ikkunat olivat rikottuina vielä helmikuussa 2016, jolloin Laajalahti ry otti yhteyttä kiinteistön omistajaan eli Espoon kaupunkiin kiirehtiäkseen niiden korjaamista. Tuolloin selvisi, että kaupungin oli tarkoitus peittää ikkunat vanereilla, koska tilojen tulevaisuudesta ei oltu tehty päätöksiä.

Emme voineet hyväksyä, että niin keskeisellä paikalla Laajalahdessa olevan rakennuksen julkisivu olisi peitetty vanereilla ja kaupunki suostuikin sitten korjaamaan ikkunat. Tilojen kohtalo on siis vielä auki. Kaupunki on miettinyt, josko he löytäisivät siihen kaupungin omaa toimintaa. Yhtenä vaihtoehtona on esillä ollut myös koko Kirvuntien puoleisen siiven purkaminen. Tiloissa on tapahtunut vesivahinko ja etenkin kellari on surkeassa kunnossa. Korjaaminen olisi kallista.

Veljeskulma on osa Laajalahden historiaa. Se on pääosin paikallisten sotainvalidien talkootyönä Helsingin kaupungilta ostamalleen tontille rakentama. Ensimmäinen rakennusvaihe käsitti neljä liikehuoneistoa ja se valmistui vuonna 1959. Toisen vaiheen harjannostajaisia vietettiin syyskuussa 1963.


Uutiset

Laajalahti ry:n muistutus - Koulun laajennus (29.12.2017)
Espoon kaupunki / Kirjaamo                               MUISTUTUS 29.12.2017 LAAJALAHTI POHJOINEN; asemakaavan muutos, LAAJALAHTI, alue 120325, Kaukolantie..

Kaupungin vastine Turvesuo pohjoinen asemakaavan muutos, alue 120603 (12.12.2017)
  Kaupungin vastine Laajalahti ry:n muistutukseen Turvesuo pohjoinen, asemakaavan muutos, alue 120603   1. Kaupallisten vaikutusten arviointi Kaupallisten vaikutusten..

Laajalahti ry:n muistutus Turvesuo pohjoinen, asemakaavan muutos, alue 120603 (10.10.2017)
Laajalahti ry   MUISTUTUS  10.10.2017 Espoon kaupunki    TURVESUO POHJOINEN, ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALUE 120603   Laajalahti ry:n toiminnasta   Laajalahden..

Tiesuunnitelma Kehä I - Laajalahti ry:n muistutus (07.07.2017)
  Espoon kaupunki                                               MUISTUTUS 26.6.2017   TIESUUNNITELMA KEHÄ I VÄLILLÄ KALEVALANTIE- TURUNVÄYLÄ (VT1)   Laajalahti..

Laajalahti ry:n mielipide - vähittäiskaupan suuryksikkö (07.07.2017)
  Espoon kaupunki                                                             MIELIPIDE 25.6.2017 Turvesuo pohjoinen, asemakaavan muutos, alue 120603 Osallistumis-..

07.07.2017  Laajalahti ry:n valitus - Laajalahti pohjoinen, alue 120324
15.06.2017  Veljeskulman suojeluesitys
17.05.2017  Laajalahti ry:n mielipide Laajalahti pohjoinen (koulu, Veljeskulma, kirjasto)
02.05.2017  Ruukinranta - Tarvaspää Laajalahti ry:n muistutus
14.02.2017  Lisämuistutus Lahdenpohjan asemakaavaehdotukseen