Säästä luontoa - kierrätä

Laajalahtelaisten kierrätyspaikka:


Ei unohdeta urheita Laajalahden asuntoalueen raivaajia:

"Se Laajalahti, mikä sodan jälkeen rakennettiin, syntyi siirtoväen, rintamamiesten ja veteraanien voimin. Suurin ponnistuksin, mutta vahvasti tulevaisuuteen uskoen nuo sodan kokeneet miehet sen rakensivat, niin kuin joku heistä sanoi "selkänahasta se on revitty". Tämän päivän nuorten on vaikea kuvitella niitä oloja, missä sodan aikana ja sen jälkeen elettiin ja mistä kaikesta oli selvittävä ja mistä selvittiin!"

(Erkki Honkanen Laajalahti ry:n 50-vuotisjulkaisussa Meidän Laajalahti).


Laajalahden kirjaston tulevaisuus

Laajalahden koulun aikaisemmat perusparannus- ja laajennussuunnitelmat ovat pitäneet sisällään Laajalahden kirjaston siirtymisen koulun tiloihin. Kirjaston käyttäjät ovat ilmaisseet huolensa kirjastomme siirtymisestä pois Laajalahden keskustasta. Laajalahti ry on seurannut valmistelun tilannetta ja saanut 5.12.18 seuraavanlaisen tiedon Espoon kaupungin sivistystoimen esikunnalta:

”Sivistystoimen toistuvasti todettu virkamiesnäkemys on, että Laajalahden
kirjaston toimintaa jatketaan Veljeskulman risteyksessä, jonka keskeinen
merkitys alueen palvelujen tarjoajana tulee korostumaan alueen asukasluvun
kasvaessa (mm. Turvesuon alueen kehittäminen).

Tilapalvelut-liikelaitos ja kaupunkisuunnittelukeskus tekevät yhteistyötä
paikan asemakaavallisten puitteiden kehittämisessä. Asiasta ei ole ollut
sellaista konkreettista näytettävää, jota olisi voinut esittää
kulttuurilautakunnalle, jolle asia kuuluu.

Laajalahden koulun perusparannuksen ja laajennuksen suunnitelmiin ei
sisälly Laajalahden kirjaston muuttoa.”


Näyttely kestävästä matkailusta Villa Elfvikin luontotalossa 6.12.2018 – 3.2.2019.

"Kestävä matkailu – kohti parempaa maailmaa" on tiedettä ja taidetta yhdistelevä näyttely, jossa Rauni ja Helena Varkian luontoaiheiset öljyvärimaalaukset ja Hämeen Ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen opiskelijoiden posterit johdattavat vastuullisen matkailun maailmaan. Näyttely on esillä Villa Elfvikin luontotalossa 6.12.2018 – 3.2.2019.

(Punaperätukaani on Etelä-Amerikan luoteisosan metsissä elävä lintulaji. Maalaus: Rauni Varkia.)

Villa Elfvikin luontotalo on avoinna ma-pe klo 9-15 ja su klo 10–16, Itsenäisyyspäivänä to 6.12. ja uudenvuoden päivänä ti 1.1. klo 10–16. Suljettu joulunpyhinä 24.–26.12.2018. Café Elfvik on avoinna sunnuntaisin ja arkipyhinä talon aukioloaikoina. Luontotaloon ja näyttelyyn on vapaa pääsy.


Uusimaa-kaava 2050
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Laajalahden asuntoalue, Tarvaspää ja Linudd, Villa Elfvik ja Ruukinranta ovat arvokkaita kulttuuriympäristöjä

Uusimaa-kaava 2050 on tällä hetkellä valmisteluvaiheessa. Sen on tarkoitus valmistua vuoden 2019 aikana.

Laajalahden alueella on monta kulttuuriympäristöksi nimettyä kohdetta: Laajalahden asuntoalue, Tarvaspää ja Linudd, Villa Elfvik ja Ruukinranta.

Kulttuuriympäristön turvaamiseksi maakäytön suunnittelussa edellytetään aina riittävien selvitysten tekemistä alueen suunnittelun ja kaavoituksen yhteydessä. Pääasiallisesti maiseman ja rakennusperinnön säilyminen varmistetaan kuntakaavoituksella ja kunnallisilla lupapäätöksillä. Lisätietoja kaavasta:

https://uudenmaanliitto.fi/aluesuunnittelu/valmistelussa_uusimaa-kaava_2050/kaavaluonnos

Espoon kaupunginhallituksen lausunto Uudenmaan liitolle Uusimaa-kaavan 2050
luonnosvaiheen valmisteluaineistosta:


Laajalahtelaisten pikkujoulu Vistassa 21.11.18

Noin 60 laajalahtelaista, aikuista ja lasta, kokoontui viettämään pikku-joulua ravintola Vistaan herkullisen jouluruoan ja yhdessäolon merkeissä.

Tilaisuudessa sai tavata vanhoja tuttuja laajalahtelaisia ja kuulla heidän kuulumisiaan sekä tutustua uusiin laajalahtelaisiin. Toivottiin, että tapahtumasta tulisi traditio.

Ja meillä kaikilla oli niin mukavaa... Kuvassa Laajalahti ry:n puheenjohtaja Sari Ojanen toivottaa vieraat tervetulleiksi ja kertoo lyhyesti Laajalahtea koskevista asioista. Lisää kuvia tilaisuudesta kuva-albumissa https://www.laajalahtiry.fi/albumi/pikkujoulut2018...Voimajohdon maakaapelointi jatkuu louhinnoilla

Työt aloitetettiin keskiviikkona 7.11.2018 ja ne kestävät arviolta 30.12.2018 asti. Töitä tehdään arkisin kello 7–18 välillä.

Louhintatyö tehdään tavallisesti niin, että vuoropäivin tehdään porausta sekä räjäytyksiä ja lastausta. Räjäytyksessä pyritään välttämään aamun tunteja Kehä I:n liikenteen ja Sakkolantien työmatkaliikenteen vuoksi, mutta porausta tehdään myös aamulla.

Louhinta suoritetaan kanaalilouhintana, jolla minimoidaan ympäristöön aiheutuva haitta.

Louhinta aloitetaan Sakkolantien osuudelta (kartalla nro 1), jossa työt kestävät 2–3 viikkoa. Sen jälkeen louhinta jatkuu lähempänä Turunväylää, Ruukinrannantien risteyksen eteläpuolella (kartalla nro 2).

Töistä ei aiheudu melun lisäksi erityistä haittaa alueen asukkaille tai sen virkistyskäyttäjille. Työt toteutetaan niin, ettei niistä aiheudu merkittäviä poikkeusliikennejärjestelyjä tai lisääntynyttä työmaaliikennettä. Räjäyttämisen ajaksi kevyt liikenne pysäytetään hetkittäin Sakkolantiellä. Ajoneuvoille ja polkupyörille rakennetaan tarvittaessa väliaikaisia ajosiltoja.

Valtuustokysymys ympäristöterveyden huomioimisesta kaavoituksessa

Laajalahtelaisten kannalta tärkeä asia eli ympäristöterveyskysymysten
huomioiminen päätöksenteossa on kaupunginhallituksen käsittelyssä maanantaina
5.11. Perusturvajohtajan päätösehdotuksen mukaan asia jätetään pöydälle.
Valtuustokysymys on luettavissa täältä: http://espooprodfi.oncloudos.com/kokous/2018449480-5-1.PDF

Ympäristöterveyden huomiotta jättäminen kaavoituksessa on ollut vahvasti esillä Laajalahti ry:n kaavasuunnitelmiin antamissa lausunnoissa ja erityisesti Lahdenpohjan kaavan valituksessa (Kehä I:n rinnakkaistie, Kurkijoentien
silta, Raide-Jokeri):

https://www.laajalahtiry.fi/uutiset.html?123901


Metsävyöhyke ja pysäkkikatos Turvesolmuun – Laajalahti ry:n esitys

Laajalahti ry on esittänyt Uudenmaan ELY-keskukselle, että Turunväylän Turvesolmun alueelle istutetaan metsävyöhyke ja pysäkille E2505 rakennetaan katos. Esitys luettavissa Uutisissa:.

https://www.laajalahtiry.fi/uutiset.html?143787


Korjausneuvontaa ikääntyneille

Laajalahdessakin kiertelee ajoittain epämääräisiä remonttiporukoita, jotka sitkeästi painostavat erityisesti vanhempia ihmisiä ostamaan heiltä palvelujaan. Tästä syystä yritämme saada leviämään tietoa, että Vanhustyön keskusliitolla on korjausneuvojia, joiden puoleen voi kääntyä, jos epäilee tarvitsevansa korjausapua.

Korjausneuvojan palvelut asiakkaille ovat maksuttomia, mutta varsinaisten remonttien tekeminen on maksullista. Korjausneuvoja auttaa kuitenkin avustusten hakemisessa asuntojen muutostöiden toteuttamiseen. Lisätietoja: http://www.vtkl.fi/fin/toimimme/korjausneuvonta/mita_korjausneuvonta_on/


Kurkijoenpuiston leikkipaikan suunnitelmaluonnos

Kurkijoenpuistossa sijaitsevan leikkipaikan puistosuunnitelmaluonnos on valmistunut ja julkaistu kaupungin sivuilla:

Lisätietoja: Suunnitteluhortonomi Karin Nielsen, puh. 050 5252 069 tai karin.nielsen@espoo.fi.

Turvesuontien ja Ilmeentien risteys

Nykyisellään Turvesuontie ylittäminen Ilmeentien kohdalla on turvallisuusriski jalankulkijoille ja pyöräilijöille, koska autot ajavat vauhdilla Turvesuontietä pitkin. Tilanteen voi olettaa pahenevan entisestään, kun uusi Laajalahden liikekeskittymä avataan marraskuussa.

Laajalahti ry on asian johdosta pitänyt yhteyttä kaupunkitekniikan keskukseen ja pyytänyt sitä ryhtymään toimenpiteisiin tien ylittämisen saamiseksi turvallisemmaksi. Asian pikaisen edistymisen kannalta olisi toivottavaa, että myös asukkaat kiinnittäisivät kaupungin huomion asiaan. Sen voi tehdä kuntalaisaloitteena ja lähettää osoitteeseen: kirjaamo@espoo.fi .

Kaavasuunnitelmassa Turvesuo pohjoinen (120502) on Turvesuontien
ylitykseen merkitty rakennettavaksi Ilmeensilta. Sen toteutuminen on kuitenkin epävarmaa eikä näillä näkymin ole ajankohtainen vielä vuosiin.


Laajalahden keskustan ilme tarvitsee kohennusta

Kirvuntie 31:n entisen ravintolan liiketilojen tyhjennyttyä, rakennus on autioine ikkunoineen rumentanut Laajalahden keskustaa jo vuosia. Kädenvääntö rakennuksen kohtalosta jatkuu. Museovirasto ja Laajalahti ry haluavat, että rakennus kunnostetaan ja säilytetään sen merkittävien paikallishistoriallisten arvojen vuoksi. Kaupunki puolestaan haluaa purkaa tontilla olevat rakennukset ja rakentaa tilalle 3-4 - kerroksisen asuintalon.

Espoon kaupungin ympäristömuotoilijat kutsuttiin Laajalahti ry:n johtokunnan kokoukseen suunnittelemaan yhteistyössä yhdistyksen kanssa ikkunoiden elävöittämistä.

Ideoita oli runsaasti ja seuraavaksi selvitetään projektin rahoitusta, johon toivomme myös kaupungin osallistuvan. Raide-Jokeri on jo lupautunut osallistumaan osaan teippauksista ja kustannuksista.


Murtosarja jatkuu Laajalahdessa


Tällä kertaa kohteena oli omakotitalo Ruukinrannassa.

Murto tapahtui päiväsaikaan sunnuntaina 14.10.18, kun asukkaat olivat muutaman tunnin poissa kotoa.


Kurkijoenpuiston koira-aitaus

Tekninen lautakunta käsittelee kokouksessaan 17.10.18 Espoon koira-aitausohjelmaa vuosille 2018-2028. Ohjelman mukaan Kurkijoenpuiston koira-aitaus poistetaan, koska ”alue kaavoitetaan muulle rakentamiselle (raidejokeri)”

Laajalahti ry tiedusteli esittelijältä, aiotaanko aitaus poistaa, vaikka Raide-Jokerin varikkorakennuksen osalta on päätetty, että sitä ei ainakaan tässä vaiheessa rakenneta Kurkijoenpuistoon. Esittelijän mukaan ”mitään ei pureta, ennen kuin alueen muu rakentaminen käynnistyy. Eli jos maankäyttö muuttuu joutuu koira-aitaus väistymään, jos ei muutu, ei ole mitään syytä purkaa sitä”.

Ohjelma: http://espooprodfi.oncloudos.com/kokous/2018430755...


Raide-Jokerin reitti YouTube -videolla


Ruukinranta – Tarvaspää -asemakaavaehdotus kaupunkisuunnitelulautakunnassa 10.10.2018

Ruukinranta - Tarvaspää, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi, alue 250100, 17. kaupunginosa Laajalahti (Kh-Kv-asia)

Lisätietoja: http://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?...


Kurkijoenpuiston leikkikenttä uudistetaan

Anja Pankasalon puiston (rodopuiston) kupeessa, osoitteessa Kirvuntie 43-45 olevan leikkikentän perusteellinen uudistus aloitetaan kevään 2019 aikana. Raide-Jokerin läheisyyden vuoksi leikkikenttä tulee jatkossa olemaan aidattu.

Katselmuksessa 2.10.18 leikkitoimintoina esillä oli ainakin: pesäkeinu, kiipeilyä isoille, kiipeilyä pienille, hiekkalaatikko ja pieni pelialue. Valaistusta parannetaan. Kasvillisuuden osalta suunnitteilla on raivausta. Uusia istutuksia toteutetaan alppiruusuilla ja atsaleoilla. Luultavasti sinne saadaan myös pensasmustikoita lasten naposteltavaksi. Ainakin yksi laatikko on tulossa leikkivälineiden sailytykseen, mahdollisesti myös pöytäryhmä eväsretkiä varten. Pintamateriaalina tulee olemaan turvahiekka tai puinen turvakate.

Suunnittelijana on suunnitteluhortonomi Karin Nielsen ja suunnitelmien valmistuttua ne voidaan linkittää tänne. Mikäli mieleen tulee jokin tärkeä toive leikkikentän suhteen, sen voi esittää sähköpostitse 25.10.18 mennessä suunnitteluhortonomi Karin Nielsenille (karin.nielesen@espoo.fi) tai asiakaspalveluun, puh 09 8162 5000.

Porkkanapuiston eli kirjaston vieressä olevan leikkikentän
tulevaisuus on epävarma. Kaupunki suunnittelee omistamalleen Veljeskulman tontille 3-4 kerroksista asuinrakennusta.

Villa Elfvikissä näyttely kodin energiansäästöstä
3.10. - 29.11.2018.

Imojen viiletessä on aika päivittää kodin energia-asiat.
Näyttelytilaan on sisustettu viihtyisä olohuone, missä selviää, millaiset
toimenpiteet tekevät asumisesta energiaviisasta. Lisätietoja: https://www.espoo.fi/fi-FI/Viihdy_viisaasti__nayttely_kodin_energia(146497)

Espoon kaupungin tiedote Laajalahden maakaapelitöistä. Työt alkavat viikolla 39-40.


Raide-Jokerin linjaus Espoossa

Raide-Jokerin rakentamisaikataulua ei ole vielä tarkennettu.


Ilmajohtojen maakaapelointityöt alkamassa Laajalahdessa

Laajalahdessa olevat ilmajohdot siirretään maan alle vuosien 2018–2019 aikana.

http://raidejokeri.info/espoossa-siirretaan-suurja...


Laajalahti ry kävi 1990-luvulla sitkeän taistelun voimalinjan saamiseksi maakaapeliin Laajalahden alueella. Espoon Sähkö halusi toteuttaa sen ilmajohtoversiona, koska maakaapelointi olisi tuonut noin 20 miljoonan markan (!) lisäkustannukset. Nyt siis toteutuvat sekä ilmajohdon että maakaapeloinnin kustannukset lisättyinä entisten rakenteiden purkamiskuluilla.


Espoon liikennekatsaus 2018 julkaistu

Valtion teillä liikenteen kasvu oli suurinta Turunväylän Turveradantien liittymästä itään Friisinmäen kohdalla kasvun ollessa yli 5500 autoa/vrk.

Linkki julkaisuun:

Laajalahden kirjaston aukioloajat

Laajalahden kirjastossa on henkilökunta paikalla:

ma 14-20, ti 9-16, ke 9-16, to 14-20, pe 9-16

Omatoimikäyttö joka päivä (myös viikonloppuisin) klo 7-22.

Omatoimiaikoina sisään pääsee omalla kirjastokortilla ja henkilökohtaisella koodilla, jonka saa kirjastonhoitajalta. Omatoimisesti voi lainata ja palauttaa kirjoja automaatilla, lukea lehtiä ja käyttää kirjaston tietokoneita.


Laajalahdessa asuntomurtoja tehneet tuomiolla

Kolme albanialaista murtomiestä on tuomittu Espoon käräjäoikeudessa. Vankeusrangaistuksiksi tuli 3 vuotta ja 10 kuukautta, 3 vuotta ja 8 kuukautta ja 2 vuotta ja 2 kuukautta. Korvauksia tuomittiin maksettaviksi kymmeniä tuhansia euroja.

Lähde: https://www.lansivayla.fi/artikkeli/700257-espoossa-torkean-murtosarjan-tehtailleet-albanialaismiehet-saivat-tuomiot-jopa


Väliaikatietoja vireillä olevista kaavahankkeista Laajalahdessa ja Ruukinrannassa

Kaupungin viranhaltijoilta saatua tietoa hankkeiden suunnitteluvaiheista (Laajalahden keskusta, koulu, Turvesuo, Ruukinranta) uutisissa:

https://www.laajalahtiry.fi/uutiset.html?140276

Iloinen ja lämmin Laajalahtipäivä lauantaina 8.9.18

Laajalahtelaiset kokoontuivat taas sankoin joukoin keskustaamme viettämään aurinkoista syyspäivää. Lämminhenkisessä tapahtumassa ylläpidettiin kylämme ainutlaatuista yhteisöllisyyttä ja yhteishenkeä. Kaikenikäiset viihtyivät.

Suuret kiitokset myös niille lukuisille laajalahtelaisille, jotka tilaisuudessa liittyivät Laajalahti ry:n jäseniksi kannattaakseen yhdistyksemme toimintaa. Jos itseltäsi
unohtui se, niin myös nettisivujemme kautta voi liittyä jäseneksi.

Lisää valokuvia Laajalahtipäivästä ”kuva-albumissa”.

https://drive.google.com/file/d/1Be4RJ91nyVcAW49EV...

Espoon kaupunki suunnittelee Laajalahden Turvesuon alueelle tiivistä kerrostaloaluetta noin 3000 asukkaalle. Alueen suunnittelusta ollaan järjestämässä arkkitehtikilpailu. Suunnittelutyön taustamateriaaliksi Laajalahti ry laati asukaskyselyn, joka kartoitti asukkaiden näkemyksiä Turvesuon rakentamisesta (Turvesuo, 120502) ja alueen merkityksestä asukkaille. Kysely toteutettiin nettilomakkeen avulla. Linkit lomakkeeseen julkaistiin kesäkuussa 2018 Laajalahti ry:n nettisivuilla ja Laajalahti-ryhmässä Facebookissa. Vastausaika oli noin kolme viikkoa ja vastaajia oli 126 henkilöä.

Kiitos kaikille vastaajille. Raportti on nyt valmis. Toivottavasti teitä kuullaan alueen suunnittelussa Espoon kaupungin strategian, Espoo-tarinan, hengen mukaisesti. Espoon kaupungin mukaan sen päämääränä on kaikkien Espoo; kuntalaisten osallistumisen helppous, asukkaiden lähitekeminen ja omatoimisuus.

Laajalahtelaiset olivat omatoimisia. Lähitekona syntynyt raportti toimitetaan nyt virkamiesten huomaan. Katsotaan kuinka helppoa kuntalaisten osallistuminen on.

Huom. Raportti on laadittu kaksipuolisena tulostettavaksi dokumentiksi ja sisältää taittosyistä joitakin tyhjiä sivuja.
Koulu alkaa torstaina 9.8. - Autoilija muistathan varoa !


Pienet koululaiset aloittavat koulunkäynnin torstaina 9.8.

Laajalahti ry vartioi keskustan suojateitä viikolla 32 ja maanantaina 13.8.Useita rottahavaintoja Laajalahdessa

Kuvassa haukka herkuttelee rotalla aidan päällä.

Nyt on syytä tarkkailla omaa kompostia ja ehkä vähän naapurinkin.

Talousjätteen kompostointi on sallittu vain tarkoitukseen sopivassa, haittaeläimiltä suojatussa kompostisäiliössä. Ympärivuotiseen kompostointiin vaaditaan lämpöeristetty kompostori. Puutarhajätteen kompostointi on sallittu myös hoidetussa avokompostissa.

Elintarvike- ja käymäläjätteen kompostointi edellyttää kompostointi-ilmoitusta HSY:lle. Linkki ilmoituslomakkeeseen:https://raportit.hsy.fi/lomake/fi/kompostointi-ilmoitus

Kompostointiopas: https://www.hsy.fi/sites/Esitteet/EsitteetKatalogi/kompostointiopas.pdf

Pyörätelineitä asennettu Laajalahteen

Sijoituspaikat ovat Kirvuntie, Kurkijoentie ja Ruukinranta (Gallen-Kallelan museo).

Suunnitelmassa on mainittu Laajalahden kohdalle Kehä I:lle tulevat meluesteet.

Espoon ja Kauniaisten kaupunkien meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018 - 2022

Murtoyritys nyt Räisäläntiellä

Tänään 4.7.18 oli omakotitalosta rikottu kaksi ikkunaa keskellä päivää, kun isäntäväki oli poissa kotoa. Sisäänpääsy ei kuitenkaan onnistunut. Perheen koira oli sisällä talossa ja ilmeisesti pelästytti tekijät. Poliisin mukaan ikkunoiden särkemiseen oli käytetty erityisiä välineitä, jotta se olisi tapahtunut äänettömästi.

Uutiskirje kesäkuu 2018

Luettavissa täältä:

https://raide-jokeri.creamailer.fi/email/5b0f97ccc...


Huono kompostointi houkuttelee rottia

Laajalahdessa oli 1990-luvulla rottaongelma, josta päästiin valistustyöllä. Pidetään huoli, ettei se toistu.

Talousjätteen kompostointi on sallittu vain tarkoitukseen sopivassa, haittaeläimiltä suojatussa kompostisäiliössä. Ympärivuotiseen kompostointiin vaaditaan lämpöeristetty kompostori. Puutarhajätteen kompostointi on sallittu myös hoidetussa avokompostissa. Käymäläjätteen kompostointiin tarvitaan sitä varten erikseen suunniteltu kompostori, josta valumavesien pääsy maaperään on estetty ja joka on haittaeläimiltä suojattu.

Elintarvike- ja käymäläjätteen kompostointi edellyttää kompostointi-ilmoitusta HSY:lle. Linkki ilmoituslomakkeeseen: https://raportit.hsy.fi/lomake/fi/kompostointi-ilmoitus

Kompostointiopas: https://www.hsy.fi/sites/Esitteet/EsitteetKatalogi/kompostointiopas.pdf


Maastopalo Lupauksenvuorella

Perjantaina 1.6.18 Lupauksenvuorella oli maastopalo, jota useat paloautot kävivät sammuttamassa. Palo oli seurausta avotulen tekemisestä.

Laajalahti ry on ottanut yhteyttä sekä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokseen että Espoon kaupunkiin, jotta paikalle saataisiin avotulen teon kieltäviä kylttejä. Pelastuslaitos ilmoitti jo, että he eivät nykyään enää ole näitä kieltokylttejä asettaneet ja että niiden asettaminen on maanomistajan asia. Jäämme odottamaan kaupungin toimenpiteitä.Pohjois- ja Etelä-Laajalahden välinen raja

Pohjois- ja Etelä-Laajalahden raja kulkee suurinpiirtein Kyyrölänkujan kohdalla kiertäen Muolaansuon, joka kuuluu Etelä-Laajalahteen. Kartan ylälaidassa kulkeva tie on Turvesuontie.

Laajalahden kaupunginosaan kuuluu Pohjois-Laajalahti ja Ruukinranta. Etelä-Laajalahti on puolestaan osa Pohjois-Tapiolan kaupunginosaa. Molemmat kuuluvat Suur-Tapiolaan.

Talkoot Anja Pankasalon puistossa 22.5.18

Laajalahti ry:läiset kävivät talkoilla siistimässä Laajalahden rodopuistoa kesää varten. Atsaleoissa oli jo kukintaa ja rodoissakin melko paljon nuppuja. Parin viikon kuluttua puisto lienee kauneimmillaan.


Asuntomurroista

Laajalahdessakin murtoja tehnyt mies meni 16.5.18 vapaaehtoisesti tunnustamaan rötöksensä Espoon poliisiasemalle, tiedottaa Länsi-Uudenmaan poliisilaitos. Kolme Laajalahdessa pyörinyttä albanialaista murtomiestä on jo aikaisemmin pidätetty.

Vaikka vanhat tekijät olisi nyt saatu kiinni, niin huoli murroista ei välttämättä ole ohi. Länsiväylä kertoo, että lämpöisten ilmojen myötä Espoossa on ollut nyt yöllisiäkin asuntoihin tunkeutujia ihmisten nukkuessa (mm. Mankkaalla) ja kehottaa ihmisiä lukitsemaan ovet ja ikkunat helteidenkin aikana.


Tiesuunnitelma Kehä I - Turunväylä (Vt1)
uudelleen nähtävänä 29.5.2018 asti

Tiesuunnitelma Kehä I välillä Kalevalantie – Turunväylä (Vt1),
Espoo, pidetään uudelleen nähtävänä 30.4.-29.5.2018 välisen ajan teknisen ja
ympäristötoimen näyttelytilassa, Virastopiha 3, katutaso, Espoon keskus.


Aiemmin nähtävänä olleesta tiesuunnitelmasta puuttui ympäristövaikutusten arviointiselostus ja siitä yhteysviranomaisen antama lausunto (Maantielaki 115 §, laki yleisistä teistä 25 a §, asetus yleisistä teistä 14 §). Kuulutus ja lisätietoja:

https://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Ajankohtaista/Kuulutukset/Keha_I_valilla_Kalevalantie__Turuntie_Vt(138761)

Katusuunnitelma Koivistontie (5-7), Vahvialanpolku

Katusuunnitelma käsittää Koivistontien noin 30 m pitkän sivu-ulokkeen osoitteiden Koivistontie 5 ja 7 välissä sekä siltä alkavan Vahvialanpolku-puistoraitin noin 30 m:n osuuden. Koivistontien uloke on päättyvä tonttikatu, joka rajoittuu etelästä Koivistontien varsinaiseen linjaukseen. Vahvialanpolku on kevyen liikenteen yhteys Vahvialankallion puistoalueelle.

Suunnitelma on teknisen lautakunnan esityslistalla 16.5.18 asianumero 8. http://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018430750-8


Oletko kiinnostunut valokuidusta kotiisi ?

Turvesuontien eteläpuolella kiinnostus avoimeen valokuituun on kartoitettu ja valokuitutyön suunnittelu on parhaillaan menossa kartan osoittamalla alueella.

Valokuituverkon voi saada, kun alueella on riittävä määrä kotitalouksia mukana. Valokuituverkkoja rakennetaan omakotialueille, joilla on vähintään 120 kotitaloutta ja joista vähintään puolet haluaa valokuidun.

Mikäli muuallakin Laajalahdessa löytyy kiinnostuneita kotitalouksia, siitä voi ilmoittaa :

https://www.avoinkuitu.fi/miten-saan-avoimen-kuidu...


Pidetään huolta Lupauksenvuoresta

Jotkut asukkaat ovat ryhtyneet käyttämään historiallista Lupauksenvuorta piknik-kohteenaan tehden jopa avotulia ja jättäen sotkut jälkeensä. Kun asukkaiden vapaaehtoistyönä sieltä juuri korjattiin jätesäkeittäin roskia, jo seuraavana yönä sotkut olivat paljolti takaisin.

Roskaaja on aina itse velvollinen siivoamaan roskaantuneen alueen. Toissijainen siivousvastuu on maanomistajalla eli tässä tapauksessa Espoon kaupungilla. Roskaantuneista alueista voi ilmoittaa ympäristökeskuksen asiakaspalveluun.

Jokamiehen oikeuksiin ei myöskään kuulu avotulen teko ja polttopuiden otto, vaan siihen tarvitaan aina maanomistajan lupa.

Myös kertakäyttögrilli rinnastetaan avotuleksi, tiedottaa Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos.

Virkistys- ja luonnonsuojelualueilla avotulenteko on lähtökohtaisesti sallittu vain rakennetuilla tulentekopaikoilla, käyttäen sitä varten paikalle tuotua polttopuuta. Tällaista tulentekopaikkaa ei Lupauksenvuorella ole.


Kaurisongelma Laajalahden ja Ruukinrannan alueella

Laajalahdessa oleskelee paljon kauriita, jotka tekevät tuhojaan monissa puutarhoissa. Laajalahti ry on yrittänyt selvittää, olisiko asialle tehtävissä mitään.

Espoon kaupunki ei itse harjoita riistaeläinten metsästystä, vaan riistanhoito perustuu kaupungin ja sen alueella toimivien metsästysseurojen välisiin sopimuksiin. Kaupunki on keskustellut asiasta alueen riistanhoitoyhdistysten kanssa.

Taajama-alueilla kauriskantaa on käytännössä hyvin vaikea rajoittaa, koska ampuma-aseiden käyttö ei ole mahdollista. Asiaa on metsästysporukoissa pohdittu paljonkin, mutta mitään kovin toimivia rajoitusmenetelmiä kaupunkialueella ei toistaisesi ole keksitty.

Liiketunnistimilla varustetuilla pihavaloilla ja välkehtelvillä nauhoilla saattaa olla vaikutusta kauriiden karkoittamiseksi puutarhoista.


Lehtipuhaltimilla ei saa poistaa hiekkaa

Talven jäljltä ollaan poistamassa hiekotushiekkoja teiltä ja pihoilta. Espoon kaupungin ympäristösuojelumääräykset kieltävät hiekan poistamisen lehtipuhaltimilla, sillä niiden käyttö nostaa pölyä ilmaan. Vähiten pölyä nostattava keino hiekan poistamiseksi on pintojen kastelu ja hiekan poistaminen harjaamalla.

Raide-Jokerin uutiskirje huhtikuu 2018 luettavissa täältä:

https://raide-jokeri.creamailer.fi/email/5aaba2e7d..

.


Raide-Jokerin uutiskirje maaliskuu 2018 luettavissa täältä:

https://raide-jokeri.creamailer.fi/email/5aa632ee7...

Kevät tulossa - tontinhaltijan velvollisuudet ja vastuut :


- Yleiseen käyttöön luovutetun kadun puhtaanapito tontinrajasta kadun
keskiviivaan saakka, kuitenkin enintään 15 metrin etäisyydelle. Puhtaanapitoon
kuuluu kadulle kertyneen lian, lehtien, roskien ja irtonaisten esineiden poistaminen katualueelta.

- Tontin rajasta enintään kolmen (3) metrin etäisyydelle ulottuvan, tonttiin välittömästi rajoittuvan rakentamattoman viherkaistan ja ojan puhtaanapito ja kasvillisuuden siistinä pitäminen.

- Viherkaistan ollessa leveämpi kuin kolme metriä, tulee katualue pitää
puhtaana enintään 24 metrin etäisyydelle tontinrajasta. Tontinhaltijalla ei
tällöin ole puhtaanapitovelvollisuutta viherkaistan osalta.

- Tontille johtavan kulkutien (tonttiliittymän) kunnossapidosta vastaa tontinhaltija.

- Liikennettä vaarantavista päällysteen rikkoutumisista, kuopista ja
muista vastaavista puutteista kadun sillä osalla, jonka tontinomistaja on
velvollinen pitämään puhtaana on ilmoitettava viipymättä Espoon kaupungin Teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalveluun (p. 09 816 25000) tai poliisille.


Turvesuon liikekeskittymä avautuu loppuvuodesta 2018

Uuteen, 15 000 m2:n liikekeskittymään tulee Lidlin ja Tokmannin
lisäksi muun muassa Power, Jysk, Plantagen sekä pääkaupunkiseudun ensimmäinen Leos Lekland -leikkimaa.

Lisätietoja:

http://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_Laajalahteen_uusi_liikekeskittyma(136047)

Anna palautetta tai kysy Raide-Jokerista

Ajantasaista tietoa oman asuinalueen ilmanlaadusta

Kuvakaappaushetkellä tiistaina 13.3.18 klo 11.00 Laajalahden alueen ilmanlaatu oli pääosin hyvä (vihreä väri), valtaväylien reuna-alueillakin tyydyttävä (keltainen väri). Tilanne elää koko ajan ja sitä voi seurata täältä:

Espoon kaavoituskatsaus 2018 nyt netissä digilehtenä

Laajalahden alueella vireillä olevat kaavat


Koulun kaava kaupunkisuunnittelulautakunnassa 14.3.

Laajalahti pohjoinen, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 120325, 17.kaupunginosa Laajalahti. Toisin sanoen Laajalahden koulun kaavasta päätetään kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa 14.3.18 (esityslistan asia nro 13).

Kaavamuutos ei enää mene kaupunginhallitukseen tai valtuustoon eli mikäli vielä haluaa antaa siihen palautetta, niin voi olla yhteydessä lautakuntaan.

Linkki lisätietoihin: http://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018432372-13


Turvesuolle kaavailtu asuinalue

Julkisuudessakin ollut Turvesuo 120502 -kaavahanke sai alkunsa silloin, kun
pikaraitiotien pysäkki oli aikaisemmassa Raide-Jokeri -versiossa suunniteltu Turvesuontielle. Alueelle on ajateltu yli 4000 asukkaan asuinaluetta. Hanke ei ole edennyt.

Seuraavaksi mietitään mahdollisen arkkitehtikilpailun järjestämistä. Tulevan asutuksen tarkka luonnekin on vielä auki. Alustavasti on ollut esillä, että alueelle tulisi kerrostaloasumista, mutta jo olemassa olevan asutuksen suuntaan pientaloja. Tarkoitus on jättää asutuksen väliin puisto- ja viheralueita pehmentämään vaikutusta. Kaavatyössä sitten lopulta ratkaistaan täydentyneen lähtötiedon mukaan asukas- ja viranomaispalautteen pohjalta, mikä on alueen tarkka ratkaisu. Laajalahti ry seuraa kaavoitustyötä.Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelma 2018-2027

Laajalahden koulun osalta suunnitelmassa todetaan, että Ruusutorpan koululta siirretään Etelä-Leppävaaran oppilaita Laajalahteen vuonna 2021. Linkki ehdotukseen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle:

Laajalahti ry on valittanut Lahdenpohjan kaavasta (Kurkijoentien silta, Raide-Jokeri)

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Lahdenpohjan kaavamuutoksen
kokouksessaan 22.1.18 äänin 37-30, 8 tyhjää. Laajalahti ry on tehnyt kunnallisvalituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen.

Yhdistys katsoo, että Kurkijoentien jatkeeksi Kehä I:n yli rakennettava silta aiheuttaa merkittävää läpiajoliikennettä Laajalahden pientaloalueelle. Luontoarvoja on selvitetty asian valmistelun yhteydessä huolellisesti ja perusteellisesti ja käyty läpi liikenteen vaikutuksia sekä kasveihin että alueen eläimistöön. Hankkeen vaikutuksia alueella asuvien ihmisten turvalliseen, terveelliseen ja viihtyisään elinympäristöön ei sen sijaan ole huomioitu missään vaiheessa laajassa valmistelumateriaalissa.

Suunnittelu ja kaavojen käsittely on ollut poukkoilevaa ja asukkaita harhauttavaa. Kiinteästi toisiinsa liittyviä kaavoituskokonaisuuksia on viety prosessissa eteenpäin eri aikoina, jolloin kokonaiskuvaa ei ole pystytty hahmottamaan.

Laajalahti ry:n valitus luettavissa kokonaisuudessaan:

Laajalahti ry:n vuosikokous 2018

Koululla 27.2.18 pidetty Laajalahti ry:n vuosikokous keräsi ruokasalin täyteen asukkaita. Erityistä kiinnostusta herätti kartat Laajalahden alueella vireillä olevista asemakaavamuutoksista, joita yhdistyksen johtokunnan jäsenet esittelivät. Kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Jouni J. Särkijärvi luennoi yleisellä tasolla kaavoitustyön vaateista, haasteista ja epäkohdista.

Varsinaisessa vuosikokouksessa yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Sari Ojanen ja johtokunnan uusiksi jäseniksi Niko Grönberg, Mervi Hongisto ja Heli Nikunen.


Raide-Jokerin helmikuun 2018 uutiskirje on ilmestynyt: https://raide-jokeri.creamailer.fi/email/5a7c6434e...


Onko Laajalahden alueen murtosuma nyt selvitetty?

Länsi-Uudenmaan poliisi otti tarkkailu ja valvontaoperaatiossa Pohjois-Tapiolassa lauantai-iltana 24.2. kiinni kaksi albaanialaista miestä epäiltyinä Itä-Espoon ja Helsingin asuntomurtoihin. Kolmas mies saatiin kiinni lentokentällä Barcelonassa. Poliisin tiedote kokonaisuudessaan:

https://www.poliisi.fi/lansiuusimaa/tiedotteet/1/0...

Meluntorjunnan toimintasuunnitelman luonnos vuosille 2018-2022 on valmistunut ja siitä voi esittää mielipiteensä 31.3.2018 mennessä. Lisätietoja:

Muolaantien liikenneturvallisuuden parantaminen

Laajalahti ry / Sari Ojanen on tehnyt kuntalaisaloitteen turvallisuuden parantamiseksi Muolaantien, Vuokselantien ja Makslahdentien risteyksessä. Esitys on käsitelty Kaupunkitekniikan keskuksessa ja on nyt suunnittelujonossa. Suunnittelu aloitetaan kevään aikana ja tavoitteena on, että ratkaisut ovat tiedossa syksyllä 2018 ja että työt valmistuisivat vuoden 2019 aikana.

Laajalahden pulkkamäki eli "Taivari"

Laajalahti ry hoitaa ja raivaa Vahvialankalliolla olevaa pulkkamäkeä eli Taivaria resurssiensa puitteissa kaupungin kanssa tehdyn Meidän puisto -sopimuksen mukaisesti. Kyseessä ei siis ole Espoon kaupungin virallinen pulkkamäki ja mäkeä käyttävät tekevät sen omalla vastuullaan. Kaupungin kanssa on keskusteltu valaistuksen saamisesta sinne, mutta toistaiseksi tuloksetta.

Laajalahti ry on tehnyt myös aloitteen kuntoportaiden saamiseksi Taivarille.

Laajalahden koulun lapset evakkoon Otaniemeen?

Kouluverkkoesitystä on muokattu saadun palautteen pohjalta. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsittelee sitä 14.2. kokouksessaan. Laajalahden koululle esitetään nyt väistötilaksi Lämpömiehenkujaa Otaniemessä, koska Pohjois-Tapiolan koulu tarvitsee laajempia korjauksia ennen kuin sitä voi ottaa käyttöön. Sivistystoimen edustaja on todennut, että bussikuljetus voidaan järjestää.

Laajalahden koulun peruskorjaus ja laajennus on edelleen ajoitettu vuosille 2019-2021, koska tilaa tarvitaan Etelä-Leppävaaran lapsille. Tilankäyttösuunnitelma kokonaisuudessaan täällä:

http://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Suomenkielisen_opetuksen_tilankayttosuun(134364)


ELY-keskuksen päätös Veljeskulman suojelusta

Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että Veljeskulman suojeluun ei voida soveltaa rakennusperintölakia ja ilmoitti kantanaan, että Veljeskulman (kirjastotalon) suojelua tulisi hakea asemakaavallisin keinoin ja toteaa:

"Alueelle on valmistumassa asemakaavan muutos. ELY-keskus toteaa, että asemakaavan tulee maankäyttö- ja rakennuslain mukaan perustua riittäviin selvityksiin sekä vaikutusten arviointiin (9 §). Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää (54 §).

Kaupunki haluaisi kaavoittaa kiinteistölle 3-4 -kerroksisen asuinkerrostalon.

Museovirasto puoltaa rakennuksen suojelua.

Laajalahti ry aikoo valittaa ELY-keskuksen päätöksestä ympäristöministeriöön, koska katsoo, että suojelua ei voida toteuttaa kaavoituksen avulla.


Poliisilla kiireitä tänään (4.2.18) Laajalahdessa


Koivistontiellä oli tänään joukko poliisiautoja. Taloon oli murtauduttu asukkaiden ollessa matkoilla.

Kirvuntiellä oli käyty kahden eri ulkoilijan kimppuun. Toinen heistä lähti seuraamaan tekijää, minkä ansiosta poliisi onnistui ripeällä toiminnallaan pidättämään häirikön.


Asuuko naapurustossasi vanhuksia?

Monilla vanhemmilla ihmisillä ei ole voimia tehdä lumitöitä varsinkaan aurausauton jäljiltä. Hanki itsellesi hyvä mieli ja terveellistä liikuntaa auttamalla heitä lumitöissä. Se on perinteistä, laajalahtelaista talkoo- ja yhteishenkeä.

Laajalahteen ei ole tulossa Raide-Jokerin varikkoa

Raide-Jokeri-projekti on yhteistyössä HSL:n, HKL:n ja Espoon kaupungin kanssa selvittänyt vaihtoehtoisia ratkaisuja Raide-Jokerin varikon toteuttamiseksi. Selvityksen perusteella linjan vaunuja varten rakennetaan varikko Helsingin Roihupeltoon. Projektin tilaajan johtoryhmä päätti asiasta kokouksessaan 25.1.

Raide-Jokerin hankesuunnitelmassa varauduttiin kahden varikon malliin, jossa päävarikko olisi Roihupellossa ja sivuvarikko Espoon Laajalahdessa. Raide-Jokeri-projektin tekemän selvityksen perusteella Laajalahden varikkoa ei nyt toteuteta, sillä yhden varikon malli on tässä vaiheessa tarkoituksenmukaisempi. Asemakaavassa on kuitenkin varaus Laajalahden varikolle siltä varalta, että tulevaisuudessa tarvitaan lisäkalustoa matkustajamäärän kasvun vuoksi.

Lisäksi tiedotetaan, että Raide-Jokerin liikenteen alkamista elokuussa 2021, kuten aikaisemmin on kaavailtu, ei pidetä enää mahdollisena.

Laajalahtelaisten kannalta on positiivista, että varikko jää kuitenkin asemakaavaan varauksena. Alueen yleiskaava mahdollistaa työpaikkarakentamisen ja varikkovaraus estänee esim. suurten toimistotalokompleksien rakentamisen alueelle. Samoin koirapuisto saa ainakin toistaiseksi jäädä paikalleen.

Lahdenpohjan asemakaava valtuustossa 22.1.18
(Kurkijoentien silta)

LAHDENPOHJA (LAAJARANTA) ALUE 221800 KAAVAEHDOTUS on valtuuston käsittelyssä 22.1.2018, esityslistan asianumero 6:

http://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?...

PÄIVITYS: Valtuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen.

Kaavasuunnitelmien aikaisemmissa versioissa kauan ollut Kehä I:n itäpuolelle aiottu rinnakkaistie on kaavassa poistettu ja liikenne on tarkoitus ohjata kulkemaan Kehä I:n yli Laajalahden keskustan läpi Kurkijoentien jatkeeksi rakennettavan sillan kautta.

Muutosta on perusteltu vanhan metsän suojelulla, vaikka rinnakkaistie olisi sijoittunut suurimmilta osin 36 metriä leveälle, voimalinjoja varten aikoinaan raivatulle alueelle. Vanhan metsän aluetta se olisi rasittanut ainoastaan 7,7 %:lla. Toisena argumenttina on ollut liito-oravien yhteyksien säilyminen. Tämä yhteys olisi kuitenkin voitu turvata esim. pylväshaapojen istutusten avulla rinnakkaistien yli. Ihmisten terveelliseen ja turvalliseen elinympäristöön sen sijaan kaavassa ei ole lainkaan kiinnitetty huomiota.

Laajalahti ry:n kaavaan liittyvät muistutukset:

https://www.laajalahtiry.fi/uutiset.html?a100=8298...

https://www.laajalahtiry.fi/uutiset.html?a100=8423...


Tällä kertaa kampaamo murron kohteena


Laajalahden kampaamoon murtauduttiin heittämällä betonimöhkäleitä näyteikkunan läpi.

Saaliikseen murtovarkaat saivat muutaman kahden euron kolikon vaihtokassasta. Euron kolikot ja sitä pienemmät eivä kelvanneet.

Tekijät on tiettävästi saatu kiinni.
Koulujen ja lukioiden palveluverkon kehityssuunnitelma
11.1.18 pidetty esittelytilaisuus nähtävissä netissä


Laajalahden koulun osalta suunnitelmissa todetaan peruskorjauksen tapahtuvan vuosina 2019-2021 ja että väistötilat tulevat olemaan Pohjois-Tapiolassa. Pohjois-Tapiolan lukio aiotaan siirtää Tietotie 6:een vuonna 2019. Lisätietoja:

Kuntalaiset voivat antaa palautetta suunnitelmasta to 11.1. klo 13 – ti 23.1.2018 klo 8 välisenä aikana verkossa, osoitteessa https://my.surveypal.com/Tilankayttosuunnitelma2018-2027-palaute


EOK TIEDOTTAA NUOHOUKSISTA

Vakituisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa tulisijat on nuohottava kerran vuodessa. Nykyisin vastuu nuohouksista on asukkailla. Unohdus saattaa vaikuttaa vakuutuksien voimassaoloonkin.

Tähän asti alueet ovat olleet jaettuina piireihin, joita ovat hoitaneet nimetyt nuohousyrittäjät pelastuslaitoksen kanssa sovittujen taksojen mukaisesti.

Vuoden vaihteessa piirinuohousrajat ovat poistuneet ja pelastuslaitoksen nimeämät nuohousyrittäjät ovat nyt vapaan kilpailun piirissä. Nuohous järjestetään asukkaan ja nuohoojan välisellä sopimisella. Näin ollen ei voida enää olettaa, että nuohoojalta tulisi ilmoitus nuohouksista. Nuohousalan yrittäjiä löytyy esimerkiksi sivustolta www.nuohoojat.fi.

Terveysasemille uusi puhelinnumero 8.1.2018 alkaen

Espoon terveysasemille tulee yhteinen puhelinnumero ja pidempi puhelinpalveluaika 8.1.2018 alkaen.

Terveysasemat palvelevat yhteisessä numerossa 09 816 34500 arkisin klo 7–18.

Terveysasemien aiemmat ajanvaraus- ja neuvontanumerot sekä terveydenhoitajien numerot poistuvat käytöstä.

Päivystyksestä arki-iltaisin klo 16–08, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä ympäri vuorokauden vastaa HUS. Päivystykseen hakeutumiseen liittyvää neuvontaa mainittuina aikoina saa numerosta 09 87 10023.

Laajalahti ry:n muistutus koulun laajennushankkeesta


Laajalahti ry on tehnyt muistutuksen LAAJALAHTI POHJOINEN -asemakaavan muutoshankkeesta, LAAJALAHTI, alue 120325, Kaukolantie 15-19.

Muistutus on luettavissa Uutiset-osiossa:

https://www.laajalahtiry.fi/uutiset.html?118214

Bussiliikenne 3.1.2018 alkaen

Bussin 106 liikennöinti loppuu.

Laajalahdesta pääsee Tapiolan metroasemalle ja Leppävaaraan juna-asemalle bussilla 113, jonka yövuorolla pääsee myös Kamppiin/Kampista, kun metro ei ole liikenteessä.

Bussi 212 (ja 213N) kulkevat entiseen tapaan Tarvontietä pitkin Kamppiin/Kampista arkisin.

Asiaa Laajalahden koiranomistajille

Nykyinen Laajalahden koirapuisto joudutaan lopettamaan, koska se jää pikaraitiotien varikkoalueen alle, vaikka alunperin luvattiin, että se säilysi. Ainoastaan sen paikkaa piti siirrettämän jonkin verran. Näin kaupunki perustelee asiaa:

"Uutta koirapuistoa ei voida sijoittaa alueelle koska, koirapuiston tulee sijaita riittävällä etäisyydellä, noin

100 m päässä, asunnoista. Lisäksi koirapuiston alueen tulee olla riittävän suuri, jotta koirilla on vapaata tilaa juosta. Kurkijoenpuistossa ei ole korvaavaa paikkaa koirapuistolle."

PÄIVITYS AIHEESEN 30.1.18: Ilouutinen koiranomistajille. Raide-Jokerin varikkoa ei näillä näkymin olekaan tulossa Laajalahteen eli ainakin toistaiseksi koirapuisto jää paikalleen.


Lumen auraus puhuttaa Laajalahdessa

Asukkaita on kääntynyt Laajalahti ry:n puoleen liittyen lumen aurauksen epäkohtiin. Aurauksen seurauksena syntyvät lumivallit tonttien liittymiin, yöllinen aurausautojen aiheuttama melu ja kova ajovauhti koetaan ongelmiksi.

Erityisen vaikea tilanne on omakotitaloissa asuville vanhuksille, jotka saattavat jäädä jumiin tonteilleen aurausauton käynnin jälkeen, kun voimia lumitöiden tekoon ei itsellä ole. Laajalahti ry yrittää löytää ratkaisuja näiden vanhusten auttamiseksi.

Muilta osin mainituille ongelmille ei ole löydettävissä helpotusta.

Tienpidossa vastuu jakautuu kiinteistöjen ja kunnan välillä. Kaupunki auraa ajoradan, tonttiliittymään muodostuneen aurausvallin poistamisesta vastaa kiinteistö. Vastuunjako on kirjattu katukunnossapitolakiin.

Yöaikaan auraaminen on turvallisempaa kuin päivällä. Liikennettä on vähemmän kuin päiväsaikaan, ja tällöin työskentelytilaa jää auraajalle ja tarvittaessa myös lumensiirrossa oleville kuorma-autoille. Auran vauhdin on oltava riittävän suuri, jotta se saa lumimassan liikkeelle eikä jää jumiin.

Kaupungin vastine - vähittäiskaupan suuryksikkö
Turvesuo pohjoinen asemakaavan muutos, alue 120603

Espoon kaupunki on toimittanut vastineensa Laajalahti ry:n muistutukseen liittyen asemakaavamuutokseen, joka mahdollistaa vähittäiskaupan suuryksikön rakentamisen Turvesuolle.

Vastine on luettavissa Uutiset-osiossa:

Murtovarkaita Laajalahdessa


Taas kannattaa olla varuillaan Laajalahdessa. Koivistontiellä on käynyt murtovarkaita asukkaiden poissaollessa.

Kivi oli heitetty lasin läpi ja päästy sitä kautta sisään.

Juomat ja kultakoruja oli viety ja lääkekaapin sisältö kiinnostanut. Kaikki komerot ja laatikot käyty läpi.Museovirasto puoltaa Veljeskulman suojelua

Laajalahti ry on hakenut Veljeskulman rakennuksen suojelua. Museovirasto ja Espoon kaupunki ovat nyt antaneet asiassa lausuntonsa Uudenmaan ELY-keskukselle.

Museovirasto toteaa lausunnossan, että rakennusta ei saa purkaa. Sitä tulee hoitaa ja käyttää niin, että sen tässä lausunnossa todetut historialliset, arkkitehtoniset ja maisemalliset arvot sekä yleiskaavamääräyksessä esitetyt aluetta koskevat arvot säilyvät.

Museovirasto toteaa pitkässä lausunnossaan myös esimerkiksi, että Espoon
eteläosien yleiskaavassa Laajalahden rivitalo- ja omakotivaltainen asuinalue on
merkitty kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi. Yleiskaavamääräysten mukaan
tämä tarkoittaa kaupunkimaisemaa, jonka rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti
arvoja sekä kaupunkikuvaa on suojeltava. Veljeskulma rakennuksella on historiallista merkitystä toisen maailmansodan jälkeisen yhteiskunnan ja kaupunkisuunnittelun kuvaajana.

Espoon kaupunki on omassa lausunnossaan vastustanut rakennussuojeluesitystä
vedoten m.m. rakennuksen huonoon kuntoon, tulevan pikaraitiotien läheisyyteen
ja tontin käyttämättömään rakennusoikeuteen.

Koulun kaava kaupunkisuunnittelulautakunnassa 8.11.

Laajalahden koulun kaava (Laajalahti pohjoinen) on tulossa ehdotuksena lautakunnan käsittelyyn 8.11.17, minkä jälkeen se on tulossa nähtäville:

Lisätietoja: http://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017417078-9


Veljeskulman tontti on nyt rajattu ehdotuksesta pois ja sitä ilmoitetaan valmisteltavan erillisenä kaavaehdotuksena myöhemmin. Laajalahti ry on hakenut Veljeskulman kiinteistön suojelua, jota myös museovirasto on puoltanut.

Katujen talvikunnossapito

Talvikunnossapito kuuluu osittain kaupungille ja osittain kadun varrella olevien kiinteistöjen omistajille. Lisätietoja: http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ka...

Espoon karttapalvelusta voi tarkistaa, mihin talvikunnossapitoluokitukseen oma lähikatu kuuluu:

http://kartat.espoo.fi/ims (karttapalvelun vasemmasta reunasta kadut ja puistot, valitse sieltä lisätiedoksi Talvikunnossapito, ja etsi sitten oma osoitteesi kartalta ja klikkaa tiellä oleva sinistä viivaa)


Turvesuo pohjoisen tontille tulevat liikkeet

Näillä näkymin tontille on tulossa Lidl, Tokmanni, Power kodintekniikkamyymälä, Jysk huonekaluliike sekä Leo´s Lekland sisäleikkipuisto.

Laajalahti ry:n muistutus - vähittäiskaupan suuryksikkö

TURVESUO POHJOINEN, ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALUE 120603

Laajalahti ry on tehnyt muistutuksen kaavaehdotuksesta. Muistutus luettavissa täältä:

Lahdenpohjan kaavaehdotus (Raide-Jokeri, Kehä I:n rinnakkaistie) kaupunkisuunnittelulautakunnassa 11.10.17

Lahdenpohja, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi ja
asemakaavan muutokseksi, alue 221800, 10. ja 17. kaupunginosa Otaniemi ja
Laajalahti (Kh-Kv-asia)

Lisätietoja: http://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017417076-5

PÄIVITYS 12.10.17 :

Lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen. Esitys asian palauttamisesta valmisteluun Ruukinrannan rinnakkaistie-vaihtoehdon pohjalta hävisi äänin 8-5.

Seuraavaksi asia etenee kaupunginhallitukseen ja valtuustoon.

PÄIVITYS 7.12.17:

Kaupunginhallitus hyväksyi 4.12. Lahdenpohjan kaavan äänin 13-2. Lopullisesti kaavan hyväksyy valtuusto. Joulukuun kokoukseen asia ei ehdi, tammikuun valtuusto on 22.1.18.

Puiden kaato Turvesuontien varrella

Laajalahtelaiset ovat ihmetelleet Turvesuontien varrella tapahtunutta puiden kaatoa. Kaupunkisuunnittelukeskuksesta olemme saaneet tiedon, että siellä on käynnissä Turvesuon esirakentaminen urakka 2, jossa tehdään turpeen ja saven massanvaihtoa louheeseen.

Kun alueelle aikanaan toteutetaan asumista (tai mitä tahansa muuta maankäyttöä), niin kaikki turve on siltä poistettava ja siis myös kaikki puusto.

Massanvaihtoja on erityisen edullista ja ympäristöystävällistä tehdä nyt, kun louhetta on paljon kaupungin alueella muista rakennushankkeista saatavissa. Rakennettavaksi kaavailtu alue tulee kiinni Turvesuontiehen saakka.

Työlle on rakennusvalvonnan myöntämä lainvoimainen lupa.

Tiesuunnitelma Kehä I - Kalevalantie - Turunväylä kaupunginhallituksessa 2.10.17

Lisätietoja:

Kehä I:n parantamista Laajalahden kohdalla koskevan aiesopimuksen hyväksyminen;

Laajalahti ry:n muistutus:

PÄIVITYS 3.10.17: Asia jäi pöydälle kaupunginhallituksen kokouksessa 2.10.

Laajalahden maahanmuuttajaväestö

Merkittävä maahanmuuttajien keskittyminen Laajalahteen on aiheuttanut kaupungille ongelmia mm. maahanmuuttajalapsille sopivien päiväkoti- ja koulupaikkojen järjestämisen suhteen. Espoon kaupunki on käynyt asian johdosta tiiviitä neuvotteluja alueen vuokrakerrostalojen omistajan SATO:n kanssa. SATO on luvannut huomioida tämän mahdollisuuksiensa mukaan tulevissa asukasvalinnoissaan. Lisäksi SATO on parantanut asumisneuvontaa.

Vähittäiskaupan suuryksikkö lautakunnassa 13.9.2017

Turvesuo pohjoinen, asemakaavan muutosehdotus liittyen vähittäiskaupan suuryksikköön oli kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä 13.9.17. Muutoehdotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen äänin 8-4.

Pöytäkirja, pykälä 23: http://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017417074-3

Laajalahti ry:n mielipide:

Ethän vie puutarhajätteitä Laajalahden metsiin

Syksy on tullut ja puutarhoja ja piha-alueita siivotaan risuista ja pudonneista lehdistä.

Laajalahti ry haluaa muistuttaa, että jätehuoltomääräysten mukaan pihojen ja puutarhojen hoidossa syntyneiden puutarhajätteiden vienti yleisille katu-, puisto- ja viheralueille sekä toiselle kiinteistölle ilman kiinteistön omistajan lupaa on kielletty.

Laajalahti ry järjesti aikoinaan siivoustalkoita tarkoituksena kerätä metsiin luvatta vietyjä puutarhajätteitä. Laajalahdessa oli useita pisteitä, joihin niitä sai kasata ja joista ne oli tarkoitus kuljettaa edelleen Ämmässuolle. Toiminta jouduttiin kuitenkin lopettamaan väärinkäytösten takia. Keräyspisteisiin kannettiin jos jonkinlaista romua kellareista yms.

Puutarhajätettä ja risuja voi viedä HSY:n Sortti-asemille peräkärryllä, pakettiautolla tai henkilöautolla, jolloin se maksaa 5 €/kuorma. Sortti-asemat ovat avoinna ma-pe klo 7-21.

Lisätietoa puutarhajätteiden käsittelyvaihtoehdoista: http://www.espoo.fi/fi-FI/Mita_tehda_puutarhajatteelle__Kompostoi_(78337)

Puutarhajäte ei kuulu toisen maalle:
http://www.espoo.fi/fi-FI/Puutarhajate_ei_kuulu_toisen_maalle(126863)


Märkä Laajalahtipäivä

Laajalahtipäivää vietettiin tänä vuonna sateessa, joka välillä yltyi
rankaksikin. Kaikki laajalahtelaiset eivät kuitenkaan vettä pelänneet ja
sääolosuhteet huomioon ottaen, väkeä oli ihan kohtuullisesti.

Tapiolan voimistelijat tanssivat sateessa. Paloautoon sai tutustua sisältäkin. Makkarat, koululaisten kahvitarjoilut ja partiolaisten herkut maistuivat. Onnenpyörä pyöri ahkerasti ja arvat ja kanervat tekivät kauppansa. Laajalahti
ry:n infopiste kaavakarttoineen kiinnosti suuresti.

Onneksi kirjastokin oli järjestänyt ohjelmaa, sillä sisätilat olivat tänä vuonna erityisen suosittuja. Varsinkin ilmapallotaikuri keräsi suuren yleisön.

Kuva-albumiin tulee lisää kuvia Laajalahtipäivästä alkuviikolla.


VÄHITTÄISKAUPAN SUURYKSIKKÖ - KAAVAMUUTOS KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNASSA 30.8.17
- Päivitetty 8.9.17

Turvesuo pohjoinen, asemakaavan muutosehdos, alue 120603, 17. kaupunginosa Laajalahti:

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa korttelin käyttötarkoitus liikerakennusten korttelialueesta (KL) liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM-1).

Lisätietoja: http://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?...

Laajalahti ry:n mielipide: https://www.laajalahtiry.fi/uutiset.html?100860

PÄIVITYS 8.9.17: Asemakaavan muutosehdotus jäi pöydälle kokouksessa 30.8. ja tulee uuteen käsittelyyn kaupunkisuunnittelulautakunaan 13.9.17


Laajalahden koulun peruskorjaus ja laajennus

Laajalahden koulun peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen on esillä tila- ja asuntojaoston kokouksessa 14.8.17

Talousarvion investointiohjelmassa hanke ajoittui valmistuvaksi kesällä 2020, mutta sivistystoimi ja Tilapalvelut-liikelaitos ovat sopineet yhdessä tarkennetun aikataulun, jonka mukaan koulu otetaan käyttöön elokuussa 2021. Lisätietoja:

http://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?...

Ennakkotieto kokouksen päätöksestä:

http://www.espoo.fi/fi-FI/Tila_ja_asuntojaosto_1482017_Laajalahden(123909)

Postilaatikko saatiin takaisin Laajalahteen !!

Laajalahtelaiset taistelivat postilaatikon takaisin Laajalahteen. Nimenkeräyslista keräsi satoja allekirjoittajia. Kiitos Alepalle, joka piti listaa esillä ja nimien kerääjille.

Yritetään kaikki yhdessä lisätä sekä postilaatikon että Otto-automaatin käyttöä, jotta ne säilyisivät kylässämme. Postimerkkejä on myynnissä Alepassa.

(kuva Raili Lindberg 10.7.17)

Laajalahti ry:n muistutus: Tiesuunnitelma Kehä I

Laajalahti ry on toimittanut Espoon kaupungille muistutuksen tiesuunnitelmasta Kehä I välillä Kalevalantie - Turunväylä (VT1). Muistutus on luettavissa "uutiset" -osiossa:

Laajalahti ry:n mielipide - vähittäiskaupan suuryksikkö

Turvesuo pohjoinen, asemakaavan muutos, alue 120603, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Laajalahti ry on toimittanut Espoo kaupungille mielipiteensä Turvesuo pohjoinen asemakaavan muutosehdotuksesta. Mielipide on luettavissa "uutiset" -osiossa:

Laajalahti ry:n valitus - Laajalahti pohjoinen
Raide-Jokeri, varikko

Laajalahti ry on valittanut Helsingin hallinto-oikeuteen Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksestä 24.5.2017 §111:

LAAJALAHTI POHJOINEN, asemakaavan muutos, 17. kaupunginosa Laajalahti, Kurkijoen puisto ja osa korttelia 17003, alue 120324

Valitus luettavissa "uutiset" -osiossa:


Auta pitämään Laajalahti siistinä

Jos paperinkeräysastia on täynnä, niin ethän jätä jätepapereita sen ulkopuolelle. Astiaa ei myöskään ole tarkoitettu pahveille yms. Laajalahti ry on yrittänyt ottaa yhteyttä HSY:hyn, mutta toistaiseksi saanut vain automaattivastauksen, että kiireiden takia ehditään vastata ehkä noin viikon kuluttua. Puhelinvaihteen kautta saa tiedon, että koko HSY:n asiakaspalvelu on koulutuksessa.

Päivitys 7.6.: HSY:hyn saatu yhteys ja lupasivat hoitaa asian pikimmiten.

Laajalahti pohjoinen asemakaavamuutos kaupunki-suunnittelulautakunnassa 24.5.17 (Raide-Jokeri ym.)


Lisätietoja:

Laajalahti pohjoinen, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 120324, 17. kaupunginosa Laajalahti, pöydälle 9.5.2

PÄIVITYS 24.5.:

Kaava hyväksyttiin tänään lautakunnassa seuraavalla esittelijän lisäyksellä:


”Kaupunkisuunnittelulautakunta edellyttää, että kaupunkitekniikan keskus ja Raide-Jokeri hankeorganisaatio jatkavat katu- ja rakennussuunnittelu- ja rakentamisvaiheessa aktiivisesti yhteistyötä eri osapuolten kanssa ja esittävät tekniset ja toiminnalliset ratkaisut, joilla asukkaiden huolta pikaraitiotien aiheuttamista häiriöistä voidaan lieventää.”


Mielipide: Laajalahti pohjoinen asemakaavamuutos
koulu, Veljeskulma, kirjasto

Laajalahti ry on toimittanut mielipiteensä kaupunkisuunnittelulautakunnalle asemakaavamuutosehdotuksesta: Laajalahti, alue 120325, Kaukolantie 19–15 ja Kurkijoentie 24.

Mielipide on luettavissa Uutiset-osiossa:

Raide-Jokerin uutiskirje 28.4.17

Raide-Jokerin rakentamisen aikatauluun tiiviisti liittyvä Kehä I:n Laajalahden kohdan toteutus käynnistetään. Hallitus päätti puoliväliriihessä, että valtio osallistuu hankkeen rahoittamiseen enintään 20 miljoonalla eurolla. Hankkeen kustannusarvio on arviolta 30 miljoonaa euroa. Hankkeen tiesuunnitelma on tulossa nähtäville vielä ennen kesää.

Hankkeessa leikataan Kehä I:llä Laajalahden kohdalla olevaa mäkeä enimmillään noin 7 metriä, Kurkijoentien liikennevaloliittymä poistetaan ja korvataan sillalla, ja Turvesuontien liikennevaloliittymä korvataan eritasoliittymällä.Laajalahden koulu -hankkeen tarveselvitys

Selvitys on 22.3.17 esillä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa. Lisätietoja lautakunnan esityslistassa:

TIEDOTE ESPOON OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSESTA 22.3.2017

4 Laajalahden koulu -hankkeen tarveselvitys

Lautakunta päätti hyväksyä tarveselvityksen. Hanke sisältää 3-sarjaisen alakoulun ja tilat kahdelle varhaiskasvatuksen esiopetusryhmälle. Hankkeessa sivistystoimen palvelut muodostavat espoolaisen, avoimen ja yhteisen kohtauspaikan eri-ikäisille kuntalaisille. Hankkeen sijaintipaikka on liikenteellisesti hyvä ja turvallinen. Hanke toteutetaan Laajalahden koulun nykyiselle paikalle.

Esiopetustilat sijoittuvat rakennuksessa siten, että sisäänkäynniltä on suora kulkuyhteys lasten leikkipihalle.

Koulun ja esiopetuksen saattoliikenne ja koulun huoltopiha suunnitellaan toisistaan erillisiksi.

Suunnitelmissa olevat liikennejärjestelyt Laajalahdessa

Projektipäällikkö Pauliina Kurosen Laajalahti ry:n vuosikokouksessa 28.2.2017 pitämä PowerPoint -esitys löytyy alla olevasta linkistä:


Laajalahti ry:n vuosikokous 28.2.2017

Vuosikokous keräsi koulun ruokalan täyteen Laajalahden asukkaita.

Kokouksen alustajina toimivat projektipäällikkö Pauliina Kuronen teknisestä keskuksesta sekä hankekehityspäällikkö Juha Iivanainen tilajaostosta.

Juha Iivanaisen aiheena oli koulun laajennus ja perusparannus sekä kirjasto ja Veljeskulma.

Linkki Pauliina Kurosen esitykseen pyritään saamaan Laajalahti ry:n nettisivuille viikon 10 aikana.

Laajalahden koulu, kirjasto, Veljeskulma

Koulun peruskorjaus: 1980-luvulla rakennettu osa puretaan ja 1950-luvulla rakennettu osa säilytetään. Koulu laajennetaan 2-sarjaisesta 3-sarjaiseksi 1-6 luokkien peruskouluksi ja lisäksi kahdelle esiopetusryhmälle. Laskennallinen mitoitusoppilasmäärä kasvaa n. 480:een. Pinta-ala kasvaa noin 7800 brm2:een. Kirjasto (250 m2) siirtyy suunnitelmien mukaan koulun yhteyteen.

Aikataulu: Ehdotus elokuussa 2017 kaupunginhallitukseen ja valtuustoon, rakentaminen alkaa kesällä 2019, koulu alkaa tammikuussa 2021.

Veljeskulman talo (kirjaston talo) on tarkoitus purkaa ja tontti muuttaa kaavassa Ak:ksi. Ak-merkintä tarkoittaa kerrostalovaltaista asuntoaluetta.

Ruukinranta - Tarvaspää asemakaavaehdotus

Ruukinranta - Tarvaspää asemakaavaehdotus, alue 250100, 17. kaupunginosa Laajalahti on esillä kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa 14.2.17. Kokouksessa päätetään sen hyväksymisestä nähtäville (MRA 27 §).

PÄIVITYS 15.2.: Asemakaavaehdotus jäi pöydälle. Pöytäkirja: http://espoo04.hosting.documenta.fi/kokous/2017401...

Muistutus Lahdenpohjan (Laajarannan) asemakaavamuutosehdotuksesta

Laajalahti ry on tehnyt muistutuksen Lahdenpohjan asemakaavan muutosehdotuksesta Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja se on luettavissa kokonaisuudessaan "Uutiset" -osiossa:

http://www.laajalahtiry.fi/uutiset.html?82980

LAAJALAHTI RY:N LISÄMUISTUTUS 7.2.2017

http://www.laajalahtiry.fi/uutiset.html?84238


Länsiväylän Laajalahtea koskeva artikkeli 1.2.17

Laajalahti ry selventää joiltain osin Länsiväylässä 1.2. julkaistua artikkelia liittyen suunnittelussa oleviin tiejärjestelyihin.

Nyt suunnitelmissa oleva järjestely, jossa Kurkijoentietä jatkettaisiin sillalla Kehä I:n yli, toisi lisääntyvää läpiajoliikennettä Kurkijoentien lisäksi koko Laajalahden keskustaan: Kirvuntielle, Antreantielle, Räisäläntielle ja Kaukolantielle. Tieyhteys jatkuisi Ruukinrannan läpi Vermon solmuun ja aina Pitäjänmäelle asti.( Vermoon on suunnitteilla uusi 5000 asukkaan asuinalue.) Se voisi muodostua Mankkaan suunnalta tulevalle autoliikenteelle houkuttelevaksi läpiajoreitiksi aina Helsinkiin asti Kehä I:n ruuhkia vältteleville.

Kehä I:n itäpuolelle aiemmissa suunnitelmissa kaavailtu rinnakkaistie sijoittuisi pääosin voimalinjaa varten jo raivatulle maa-alueelle. Voimalinja on tarkoitus maakaapeloida. Suojelluksi ajatellusta metsästä se veisi selvitysten mukaan ainoastaan 7,7 %.

Lisäksi oikaisu Länsiväylän artikkeliin:
Laajalahti ry ei ole omakotiyhdistys, vaan kaikille asukkaille, asumismuodosta riippumatta, tarkoitettu kotiseutuyhdistys.


Kirjaston alakerran tilojen vuokraus

Laajalahden kirjaston alakerran kokoustilat ovat siirtyneet Espoon kaupungin varhaiskasvatuksen hallintoon. Tilojen vuokrausta hoitavat Laajalahden päiväkodin johtaja Aino Huttunen (puh: 050 325 8624, aino.i1.huttunen@espoo.fi) ja
varajohtaja Anu Grönroos (puh: 043 825 0503, anu.gronroos@espoo.fi).

Tilan käyttökorvaus on 43,40 € jokaiselta alkavalta kolmelta tunnilta. Lisätietoja, sopimuskaavake ja käyttöehdot löytyvät Espoon kaupungin sivuilta:Raivaaja-patsaan pystin lasivalumuotti

Laajalahti ry sai 10.1.2017 lahjoituksena yhdistyksen entisen puheenjohtajan Teuvo Valkosen perikunnalta Raivaaja-patsaan pystin valumuotin. Teuvo Valkonen toimi aktiivisesti myös Laajalahden Ukkokerhossa ja oli yksi Raivaaja-patsaan toteuttajista.

Laajalahti ry kiittää Jukka Valkosta lahjoituksesta.

Raivaaja-patsas on Espoon vanhin julkinen patsas. Se täytti viime vuonna 40 v.


Raide-Jokeri: Laajalahti ry:n muistutus

Laajalahti ry on tehnyt muistutuksen Laajalahti pohjoinen Raide-Jokerin mahdollistavan asemakaavan muutosehdotuksesta.

Muistutus luettavissa uutisosiolta:

http://www.laajalahtiry.fi/uutiset.html?79171


Taustaa Lahdenpohjan asemakaavaehdotukselle

Espoon kaupungin virkamiehet olivat esittäneet kaavaan Kehä I:n itäpuolella kulkevaa rinnakkaistietä, mutta ympäristöministeriö oli tyrmännyt sen luonnonsuojelullisista syistä. Alueella olevaa vanhaa metsää halutaan suojella.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on kuitenkin Laajalahti ry:n vetoomuksen seurauksena yksimielisesti päättänyt ottaa myös asukkaiden näkökulman osaksi päätöksentekoa. Kurkijoentien jatkaminen Kehä I:n yli menevällä sillalla aiheuttaisi valtavaa liikennettä Laajalahden pientaloalueille, koska sitä kautta mahdollistuisi läpiajo Helsinkiin asti.


Lahdenpohjan asemakaavamuutosehdotus nähtäville

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kokouksessaan 14.12.2016 Lahdenpohjan kaavan nähtäville, mutta teki yksimielisesti seuraavan lisäpäätöksen:

"Rinnakkaistie Laajalahden kohdalla on ollut pitkään esillä Kehä I:n
parantamissuunnitelmissa. Nyt tässä nähtäville asetettavassa
asemakaava-ehdotuksessa on tästä luovuttu. Lautakunta edellyttää, että
nähtäville asetettavaan materiaaliin laaditaan riittävän selkeä vaihtoehtoesitys
siitä, miten Kehä I:n rinnakkaistie toteutettaisiin.

Lisäksi on tuotettava vertailu nyt nähtäville asetetun ratkaisun sekä
rinnakkaistievaihtoehdon hyvistä ja huonoista puolista tarkastellen
luontoratkaisuja sekä liikenteen toimivuutta eri alueilla asuvien ja asioivien
kannalta sekä perustelut miksi on päädytty esittämään valittua ratkaisua.

Saatu palaute ja siitä aiheutuvat johtopäätökset tuodaan pikaisesti
lautakunnan arvioitavaksi siten, että lautakunta voi niin päättäessään saattaa
rinnakkaistiestä luopumisen kaupunginhallituksen ratkaistavaksi."

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 14.12. pidetyn kokouksen pöytäkirjaan pääsee tutustumaan tämän linkin kautta (pykälä 230):Lahdenpohjan asemakaavamuutosehdotus
kaupunkisuunnittelulautakunnassa 14.12.2016

Laalajalahti ry vastustaa jyrkästi kaavamuutosta

Asemakaavamuutos merkitsisi valtavaa läpiajoliikennettä Laajalahden pientaloalueelle. Laajalahti ry ei vastustanut Raide-Jokerin Kurkijoentien linjausta, mutta se perustui väärään tietoon. Aikaisemmin saamamme tiedon mukaan Kurkijoentien ja Kehä I:n liittymä suljettaisiin ja Kurkijoentiellä kulkisi Raide-Jokerin lisäksi ainoastaan Laajalahden sisäinen liikenne. Uudessa asemakaavaehdotuksessa Kurkijoentie jatkuu Kehä I:n yli rakennettavalla erillisellä sillalla.

Laajalahti ry vaatii, että Kehä I:n itäpuolelle toteutetaan autoliikenteen rinnakkaisväylä Turvesuontien eritasoliittymän ja Kurkijoentien sillan (Raide-Jokerin) itäpään välille, kuten aikaisemmissa suunnitelmissa on esitetty.

Kaikille kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenille ja ao. virkamiehille on toimitettu Laajalahti ry:n vetoomus. VETOOMUS JA LISÄTIETOJA:

http://www.laajalahtiry.fi/uutiset.html?77086

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Esityslista 14.12.2016 Asianro 12

Raide-Jokeri: Laajalahti pohjoinen asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 5.12.2016 – 5.1.2017

Asemakaavaehdotus kohdistuu alueeseen 120324 Laajalahti pohjoinen ja muutoksella on tarkoitus mahdollistaa Raide-Jokerin tarvitsema aluevaraus ja varikkoalue Kurkijoenpuistoon.

Laajalahti ry aikoo tehdä asemakaavamuutosehdotuksesta kirjallisen muistutuksen.

Lisätietoja:

Suunnittelupäällikkö Tarja Pennanen puh. 046 877 3002 ja asemakaavasuunnittelija Liisa Rouhiainen puh. 043 825 5218. Kartta kaavaehdotuksesta löytyy täältä:

Raide-Jokerin asemakaavat kaupunkisuunnittelulautakunnassa

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kokouksessaan 16. marraskuuta 2016 asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville menon koskien aluetta Laajalahti pohjoinen (alue 120324). Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa nykyistä asemakaavaa siten, että Raide-Jokerin tarvitsema aluevaraus, varikkoalue ja mahdollinen varikon laajennus kulkuyhteyksineen sijoittuvat alueelle. Ehdotus on tulossa nähtäville lähiaikoina.

Raide-Jokerin asemapiirros Laajalahti pohjoinen (kaavaehdotus 16.11.2016):

Lisätietoja kaupunginsuunnittelulautakunnan pöytäkirjasta 16.11.2016:

http://espoo04.hosting.documenta.fi/kokous/2016385...

Kotiseutuliiton kultainen ansiomerkki

Laajalahti ry:n rahastonhoitaja Raimo Kukko on saanut 15.10.2016 Suomen Kotiseutuliiton kultaisen ansiomerkin ansiokkaasta kotiseututyöstään Espoossa.

Kuvassa: Jukka Mäkelä, Tiina Kähkönen, Mikko Perkko, Raimo Kukko ja Heikki Kotamies.


Taivari raivattiin laskettelumäeksi talkoilla 8.10.2016 !

Suuret kiitokset kaikille talkoolaisille ja erityisesti projektin vetäjälle Lassi Heiskalalle. Vapaaehtoisia oli runsaasti ja raivaus toteutettiin raivaussahoja,oksasaksia ja raakaa lihasvoimaa käyttäen useamman sukupolven toimesta.

Nuorimmat olivat vielä kävelemään opettelevia lapsia ja vanhimmat
osallistujat, Kaltokarin Matti ja Granströmin Palle, olivat ehtineet kokeilla Taivarilla aikanaan ollutta hyppyrimäkeäkin. Matti ja Palle huolehtivat mäen kunnostamisesta myös 70- ja 80-luvuilla. Nyt nykyisten laajalahtelaisten lasten vanhemmat ovat ottamassa heiltä viestikapulaa Taivarin hoidosta. Toivottavasti mäki saadaan yhteisvoimin pidettyä käyttökunnossa jatkossakin.

Seuraavaksi kunnostuskohteeksi tulee valaistus, joka huoltamattomana
on pimentynyt miltei kokonaan. Lisäksi jatketaan mäkiprofiilin muokkauksesta käytävää keskustelua.

Nyt odotellaan lumen tuloa! (Uusille laajalahtelaisille tiedoksi, että Taivari löytyy kartalta sen virallisella nimellä, joka on Vahvialankallio.)

Espoon kaupungin Facebook-ilmoitus aiheesta:

Kaupunkitekniikan keskus 11. lokakuuta kello 12:25 · Ensilunta odotellessa - monesta sukupolvesta muodostunut talkooporukka tarttui viikonloppuna toimeen Taivarin vanhan pulkkamäen kunnostamiseksi Laajalahdessa. Jo vuosikymmeniä käytössä ollut pulkkamäki oli päässyt vesakoitumaan ja tilanteen korjaamiseksi solmittiin Laajalahti ry:n aktiivien aloitteesta vesakon raivauksen mahdollistava Meidän puisto -sopimus kaupungin kanssa. #Meidänpuisto #LaajalahtiRy

Anja Pankasalon puiston muistolaatta

Anja Pankasalon puiston muistolaatta on saanut 6.10.2016 uuden, tukevan kiinnitysalustan, mistä suuret kiitokset Kari Hakalalle ja Lassi Heiskalalle.


Laajalahtelaisten oma kierrätyspaikka

Löytyy Facebookista: Laajalahti kierrättääLaajalahtipäivä oli iloinen kylätapahtuma

Aurinkoiset laajalahtelaiset kokoontuivat sadoittain viettämään perinteistä syyskuun toista lauantaita Laajalahden keskustaan. Kaikenikäisille oli mielenkiintoista tekemistä ja tunnelma oli välitön ja leppoisa. Laajalahdessa on mutkatonta yhteisöllisyyttä. Laajalahdessa on hyvä asua.

Yllä olevassa kuvassa on menossa suunnistuskilpailun jännittävä palkintojen jako. Kuva-albumiin lisätään ripotellen kuvia Laajalahtipäivästä sitä mukaan, kun niitä saadaan.

Pidetään yhdessä huolta kirjastosta!

Laajalahden kirjaston omatoimikäyttö iltaisin ja viikonloppuina on upea asia. Tämä mahdollisuus perustuu luottamukseen, jota tunnetaan laajalahtelaisia kohtaan. Suurin osa käyttäjistä onkin ollut sen luottamuksen arvoisia.

Kirjastossa on kuitenkin valitettavasti esiintynyt myös asiatonta käytöstä ja joitakin nuoria on joutunut jopa mustalle listalle.

Me aikuiset voimme omalta osaltamme seurata tilannetta ja puuttua kirjaston väärinkäytöksiin ne havaitessamme. Iltakävelyn yhteydessä voi esimerkiksi käydä kurkkaamassa kirjastoon, että siellä on kaikki OK tai istua siellä viikonloppuna hetkeksi alas lukemaan päivän lehtiä.

Laajalahden kirjastossa henkilökunta on paikalla maanantaisin ja torstaisin klo 14-20 sekä tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9-16. Omatoimikäyttö on mahdollista asiakaspalveluaikojen ulkopuolella siten, että kirjastoon voi kirjautua sisään kirjastokortilla ja pin-koodilla joka päivä klo 7-22. Myös viikonloppuisin.

Taas ilkivaltaa Veljeskulmassa

Entisen Ravintola Viikingin ikkuna on jälleen rikottu.

Laajalahti ry:n johtokunta on ottanut yhteyttä kaupungin Tilapalveluihin ja ilmaissut huolensa siitä, että tyhjä tila houkuttaa ilkivaltaan. Tilapalveluista kerrottiin, että kiinteistölle ollaan suunnittelemassa kaupungin omaa toimintaa.

Suunnitelmien kerrotaan olevan valmisteluvaiheessa ja ne tullaan myöhemmin tuomaan kaupungin päätöksentekoon. Aikataulusta ei ole tarkempaa tietoa.Ehdotimme, että asukkaat otettaisiin mukaan tilan jatkokäytön ideointiin. Yksi mahdollisuus suunnitelmien esittelyyn olisi Laajalahtipäivä la 10.9. Tilapalvelut ei toistaiseksi pitänyt tilaisuuden järjestämistä ajankohtaisena, mutta jatkamme asian selvittämistä/asiaan vaikuttamista.

Liity kannatuksen vuoksi Laajalahti ry:n jäseneksi !

Se ei maksa kuin 10 euroa vuodessa eikä velvoita mihinkään. Lisätietoja:Laajalahden rodopuisto vihittiin
Anja Pankasalon puistoksi 14.6.16

Laajalahden rodopuisto vihittin Anja Pankasalon puistoksi (Anja Pankasalos park) kiitokseksi ja kunnian-osoitukseksi kaikesta siitä työstä, jota Anja teki Laajalahden hyväksi.

Juhlapuheet pitivät Laajalahti ry:n pj Sari Ojanen, kaupunginhallituksen 1.vpj Tiina Elo ja kaupunginsihteeri Mari Immonen.

Musiikista vastasivat: Mikael Forsbacka (piano), Mattias Törn (kontrabasso) ja Tomas Törn (kitara).

Laajalahti ry perusti rodopuiston Anja Pankasalon aloitteesta ja vetämänä 1990-luvun puolivälissä. Kaupunki luovutti asukkaiden käyttöön maa-alueen tarkoitusta varten Kurkijoenpuistosta.

Vuodesta 2014 lähtien Laajalahden rodopuisto on ollut Osallistuva Espoo -hankkeeseen liittyvä Meidän puisto. Asukkaat istuttavat taimia ja hoitavat puistoa itse ja Laajalahti ry toimii sen kummina.

Anja Pankasalon muistokirjoitus: http://www.laajalahtiry.fi/anja-pankasalo-in-memor...Veljeskulman tulevaisuus vaakalaudalla

Entisen ravintola Viikingin ikkunat rikottiin lokakuussa 2015 ja ravintola lopetti toimintansa. Ikkunat olivat rikottuina vielä helmikuussa 2016, jolloin Laajalahti ry otti yhteyttä kiinteistön omistajaan eli Espoon kaupunkiin kiirehtiäkseen niiden korjaamista. Tuolloin selvisi, että kaupungin oli tarkoitus peittää ikkunat vanereilla, koska tilojen tulevaisuudesta ei oltu tehty päätöksiä.

Emme voineet hyväksyä, että niin keskeisellä paikalla Laajalahdessa olevan rakennuksen julkisivu olisi peitetty vanereilla ja kaupunki suostuikin sitten korjaamaan ikkunat. Tilojen kohtalo on siis vielä auki. Kaupunki on miettinyt, josko he löytäisivät siihen kaupungin omaa toimintaa. Yhtenä vaihtoehtona on esillä ollut myös koko Kirvuntien puoleisen siiven purkaminen. Tiloissa on tapahtunut vesivahinko ja etenkin kellari on surkeassa kunnossa. Korjaaminen olisi kallista.

Veljeskulma on osa Laajalahden historiaa. Se on pääosin paikallisten sotainvalidien talkootyönä Helsingin kaupungilta ostamalleen tontille rakentama. Ensimmäinen rakennusvaihe käsitti neljä liikehuoneistoa ja se valmistui vuonna 1959. Toisen vaiheen harjannostajaisia vietettiin syyskuussa 1963.


Uutiset

Turvesolmun metsävyöhyke - esitys ELY:lle (27.10.2018)
UUDENMAAN ELY-KESKUKSELLE                                                              26.10.2018 METSÄVYÖHYKKEEN ISTUTTAMINEN TURUNVÄYLÄN TURVESOLMUN ALUEELLE..

Väliaikatietoja Laajalahden kaavoituksesta (12.09.2018)
Väliaikatietoja vireillä olevista kaavahankkeista Laajalahdessa Kaupungin viranhaltijoilta saatua tietoa hankkeiden suunnitteluvaiheista: (julkaistu 11..

Lahdenpohjan kaava - Laajalahti ry:n valitus (02.03.2018)
LAAJALAHTI RY:N VALITUS HALLINTO-OIKEUTEEN ESPOON VALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ 22.1.2018 § 6: Lahdenpohja, asemakaavan muutos, 10. ja17. kaupunginosa Otaniemi ja Laajalahti..

Laajalahti ry:n muistutus - Koulun laajennus (29.12.2017)
Espoon kaupunki / Kirjaamo                               MUISTUTUS 29.12.2017 LAAJALAHTI POHJOINEN; asemakaavan muutos, LAAJALAHTI, alue 120325, Kaukolantie..

Kaupungin vastine Turvesuo pohjoinen asemakaavan muutos, alue 120603 (12.12.2017)
  Kaupungin vastine Laajalahti ry:n muistutukseen Turvesuo pohjoinen, asemakaavan muutos, alue 120603   1. Kaupallisten vaikutusten arviointi Kaupallisten vaikutusten..

10.10.2017  Laajalahti ry:n muistutus Turvesuo pohjoinen, asemakaavan muutos, alue 120603
07.07.2017  Tiesuunnitelma Kehä I - Laajalahti ry:n muistutus
07.07.2017  Laajalahti ry:n mielipide - vähittäiskaupan suuryksikkö
07.07.2017  Laajalahti ry:n valitus - Laajalahti pohjoinen, alue 120324
15.06.2017  Veljeskulman suojeluesitys