Toimintakertomus 2015


LAAJALAHTI RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

Vuosi 2015 oli Laajalahti ry:n 65. toimintavuosi. Yhdistys toteutti sääntömääräistä tehtäväänsä toimimalla Laajalahden kehittämiseksi ympäristöltään ja palveluiltaan laadukkaaksi ja viihtyisäksi asuinalueeksi sekä kotiseututietouden lisäämiseksi ja kotiseutuhengen ylläpitämiseksi.

Toimintaansa varten yhdistys sai Espoon kaupungilta toiminta-avustusta 600 euroa. Laajalahti ry:llä oli maksavina jäseninä 227 kotitaloutta ja on siten yksi suurimmista Espoon kotiseutuhdistyksistä.


TOIMINTAA

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Laajalahden koulun ruokasalissa 24.2. Tilaisuuden alustajana toimi kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tiina Elo aiheena Laajalahden tulevaisuuteen vaikuttavat hankkeet.

Laajalahti ry:n puheenjohtajaksi valittiin Sari Ojanen ja toiminnantarkastajaksi Tuula Grundström.


Raide-Jokeri

Suunnitteluvaiheessa olevan Raide-Jokerin linjaus on yksi merkittävimmistä hankkeista Laajalahden alueella vuosikymmeniin ja se on toimintavuonna työllistänyt merkittävästi myös Laajalahti ry:n johtokuntaa. Mielipiteet linjauksen
vaihtoehdoista ovat jakautuneet riippuen asuinpaikasta ja liikkumisen tarpeesta. Myös vaunuvarikon aiotusta sijainnista on asukkaiden keskuudessa ollut erilaisia näkemyksiä.

Laajalahti ry näkee Raide-Jokerin osana tulevaisuuden kokonaisuutta, jossa myös muilla tulevilla maankäyttö- ja liikennejärjestelyillä on suuri merkitys. Yhdistys ei ole lähtenyt kategorisesti vastustamaan tai puolustamaan mitään yksittäistä vaihtoehtoa, vaan on halunnut antaa hankkeesta ajantasaista tietoa ja ohjata laajalahtelaiset itse muodostamaan kantansa oikeaan tietoon perustuen.

Yhdistys laati ja jakoi jokaiseen talouteen 2 erillistä tiedotetta Raide-Jokeriin liittyen. Sen lisäksi Laajalahti ry järjesti Laajalahden koululla aiheesta oman tiedotustilaisuuden 27.8. yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa. Asiantuntijoina tilaisuudessa toimivat Teknisen keskuksen projektipäällikkö Pauliina Kuronen, Kaupunginsuunnittelukeskuksen projektipäällikkö Davy Beilinson, Yleiskaavayksikön suunnittelupäällikkö Essi Leino sekä HSL:n oukkoliikennesuunnittelija Anni Suomalainen. Puheenjohtajana toimi Sari Ojanen. Koulun ruokala oli ääriään myöten täynnä yleisöä.

Pikaraitiotie –hanketta esiteltiin sen lisäksi yhdistyksen vuosikokouksessa
ja Laajalahtipäivän infopisteessä.

Laajalahti ry tiedotti myös kaupungin järjestämistä Raide-Jokeri -tilaisuuksista ja yhdistyksen johtokunta oli itsekin edustettuna kaikissa niissä: Ruusutorpan koululla 23.2. ja 20.5., Otaniemessä 11.5. sekä Sellon kirjastossa 17.11.. Johtokunta osallistui myös kaupungin järjestämään maastokävelyn muodossa suoritettuun pikaraitiotien tiedotustilaisuuteen Laajalahdessa 11.6.

Laajalahti ry toimitti 11.12. Espoon kaupungille mielipiteensä Raide-Jokeriin liittyvistä kaavoista, jotka sisältyivät hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.


Kompostointikurssi

Laajalahti ry järjesti yhteistyössä Laajalahden Marttojen kanssa kompostointikurssin kirjaston alakerrassa 14.5.. Osallistujia oli parisenkymmentä.


Rodopuisto

Laajalahti ry perusti rodopuiston 1990-luvun puolivälissä silloisen yhdistyksen
puheenjohtajan Anja Pankasalon toimiessa hankkeen veturina. Puisto on valittu Espoon kaupungin Meidän Puisto –hankkeen pilottikohteeksi vuonna 2014 ja kaupungin ja yhdistyksemme välillä on alkuvuonna 2015 solmittu sitä koskeva hoitosopimus. Johtokunnan jäsen Kari Hakala on tehnyt toimintavuonna suuren urakan raivatessaan ja hoitaessaan puistoa.

Sen lisäksi Laajalahti ry järjesti puistossa tapahtuman ja talkoot kuumana kesäpäivänä 9.8. Tilaisuus oli osa Valtakunnallisia Kotiseutupäiviä ja saimme sitä varten EKYL:iltä avustusta 750 euroa. Vain kourallinen asukkaita johtokunnan aktiivien lisäksi osallistui tilaisuuteen näyttävästä tiedottamisesta huolimatta. Pienelläkin joukolla saatiin kuitenkin monta uutta tainta istutetuksi ja ympäristöä raivatuksi. Kiitos kaikille osallistujille!

Anja Pankasalon muiston kunniaksi yhdistys päätti ehdottaa kaupungille puiston nimeämistä Anja Pankasalon puistoksi (ruots. Anja Pankasalos park). Kaupunki on ollut myötämielinen ehdotukselle.


Kotiseutupäivät

Valtakunnalliset kotiseutupäivät järjestettiin tänä vuonna Espoossa 6-9.8. teemalla ”Rakkaudesta kotiseutuun”. Päätapahtumapaikkana oli Leppävaara. Päivien suojelijana toimi tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Laajalahti ry:tä päivillä edustivat Raimo Kukko ja Raili Lindberg.

Omana kotiseutupäivien ohjelmanaan Laajalahti ry järjesti tapahtuman Laajalahden rodopuistossa 9.8..


Lasten koulutie

Jokavuotiseen tapaan Laajalahti ry:n johtokunnan jäsenet (Kalevi Lehikoinen, Aura Paloheimo, Kari Hakala, Johanna Karimäki, Leena Kärävä-Lindgren ja Raili Lindberg) jalkautuivat kyläämme turvaamaan pienten koululaisten ensimmäisen kouluviikon tienylityksiä. Johtokunta ja Tiina Elo vaikuttivat siihen, että toimintavuonna saatiin järjestettyä myös ylinopeuksia hillitsevä nopeusnäyttö Kurkijoentielle.


Laajalahtipäivä

Laajalahtipäivää vietettiin aurinkoisena lauantaina 12.9. Päivä oli onnistunut, vaikkakin lämmin sää ehkä jonkin verran verotti osallistujamääriä.

Totuttuun tapaan ohjelmassa oli iloisen soiton säestyksellä Laajalahti ry:n infopiste, kirpputori, makkaragrilli ja paljon erilaisia muitakin herkuttelupisteitä. Lapsille oli pomppulinna, kasvomaalausta ja ongintaa.

Yhdistys sai päivän järjestämiseksi kohdeavustusta kaupungilta 600 euroa.


Raivaajapatsas

Raivaajapatsas on koko Espoon ensimmäinen julkinen patsas. Johtokunnan jäsenen Kari Hakalan aloitteellisuuden ansiosta saimme viimeinkin kaupungin asentamaan valaistuksen tälle merkittävälle patsaalle. Samalla kunnostettiin myös sen vieressä oleva sähköpiste, jonka toimimattomuus on jo vuosia aiheuttanut ongelmia Laajalahtipäivien järjestäjille.


HUOMIONOSOITUKSET

Villa Elfvikin ystävät ry

Laajalahti ry muisti Villa Elfvikin ystävät ry:tä sen 20-vuotispäivänä 18.1.2015. Yhdistyksen tervehdyksen toimitti tilaisuuteen Aura Paloheimo.

Laajalahti ry:n viirit

Numeroimaton viiri luovutettiin Villa Elfvik ry:n ystäville 18.1.

Seuraavat henkilöt saivat kertomusvuoden vuosikokouksessa 24.2. numeroidun
Laajalahti ry:n viirin huomionosoituksena ansiokkaasta työstä yhdistyksen hyväksi:


Nro 32 Sari Ojanen

Nro 33 Kalevi Lehikoinen

Nro 34 Tytti Heiskala

Nro 35 Raili Vihavainen


Anja Pankasalo

Yhdistys jätti surunvalittelut Laajalahti ry:n pitkäaikaisen sihteerin, puheenjohtajan ja kunniajäsenen Anja ankasalon poismenon johdosta. Lisäksi yhdistys julkaisi Anja Pankasalon muistokirjoituksen Länsiväylä-lehdessä 1.-2. elokuuta sekä Laajalahtipäivän tiedotteessaan.

KUTSUT

Espoon kaupunginjohtajan järjestämään kahvi-keskustelutilaisuuteen valtuustotalolla 9.4. osallistuivat Laajalahti ry:n edustajina Rea Wallenius ja Raili Lindberg.

Espoon kaupunginosayhdistysten liiton järjestämään saaristoristeilyyn
Pentalaan 9.6. osallistuivat Sari Ojanen, Rea Wallenius ja Raili Lindberg.


KATTOJÄRJESTÖT

Espoon
Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö
(EOK).

Järjestön puheenjohtajana on toiminut Simo J. Laakso, joka on edustanut myös Laajalahti ry:tä EOK:n vuosikokouksessa.


Espoon Kaupunginosayhdistysten
Liitto
(EKYL)

Liiton puheenjohtaja on Mikko Perkko. Laajalahti ry:n johtokunnan jäsen Raili Lindberg on liiton hallituksen jäsen ja edustanut yhdistystä EKYL:in vuosikokouksissa.

Suomen Kotiseutuliitto (SKL)

SKL on valtakunnallinen keskusjärjestö ja EKYL:in kattojärjestö ja sitä kautta myös Laajalahti ry kuuluu liittoon.


ESPOON ASUKASFOORUMIT

Yhdistyksen puheenjohtaja Sari Ojanen on edustanut Laajalahti ry:tä Suur-Tapiolan asukasfoorumin valmisteluryhmässä.

Espoon Asukasfoorumien työryhmässä ovat toimineet Laajalahti ry:n johtokunnan jäsenet Simo J Laakso EOK:n ja Raili Lindberg EKYL:in mandaatilla.


LAAJALAHTI RY:N JOHTOKUNTA

Yhdistyksen puheenjohtajana on vuonna 2015 toiminut Sari Ojanen ja sihteerinä Rea Wallenius, varapuheenjohtajana Raili Lindberg, tiedottajana Aura Paloheimo ja rahastonhoitajana Raimo Kukko.

Johtokunta on kertomusvuonna pitänyt 6 varsinaista kokousta. Sen lisäksi on epävirallisesti kokoonnuttu työ- ja suunnittelupalavereihin.

Toimikunnat

Ympäristö- ja virkistystoimikunta (kokoonkutsujana Kalevi Lehikoinen) ja Vihertekotoimikunta (kokoonkutsuja Kari Hakala) ovat molemmat kokoontuneet kerran.

Perinnetoimikunta (kokoonkutsuja Raili Lindberg) on kokoontunut 2 kertaa.

Kaavoitustoimikunta (kokoonkutsuja Jukka-Pekka Timonen) ei ole kokoontunut kertomusvuonna. Kaava-asiat on hoitanut johtokunta puheenjohtaja Sari Ojasen vetämänä.


Tiedottaminen

Laajalahti ry julkaisi kertomusvuonna 5 postilaatikoihin jaettua tiedotetta. Lisäksi tiedotteita julkaistiin yhdistyksen kotisivuilla.


Laajalahdessa helmikuussa
2016 LAAJALAHTI RY:N JOHTOKUNTA