Vetoomus Laajalahden kirjaston puolesta

07.11.2021

Laajalahti ry:n vetoomus kirjastomme säilyttämiseksi

 

Pidämme hyvänä asiana sitä, että konsultti pyrkii kuulemaan sekä lapsi- että aikuisasukkaita selvittäessään lakkautuksen vaikutuksia.  Toivoisimme kuitenkin, että myös alueella toimivia yhdistyksiä olisi haluttu kuulla asiassa. Kirjastolain mukaan kirjaston tehtävänä on tarjota tiloja kansalaistoimintaan ja edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Laajalahti ry:llä on hyvät yhteydet sekä alueen yhdistyksiin että eri väestöryhmiin, joita Facebook-kysely ei tavoita. Olemme perinteisesti tehneet aktiivisesti yhteistyötä myös kirjaston kanssa, mikä tekee näkökulmamme sivuuttamisesta erityisen ikävää. 

 Kirjasto_-_vetoomus2.PNG

Laajalahden kirjasto on tärkeä osa koko Espoon historiaa. Se toimi Espoon pääkirjastonaaina siihen asti, kunnes Leppävaaran kirjasto valmistui vuonna 1972.  Se toimii rakennuksessa, jonka sotainvalidit rakensivat pääosin talkootyönä ja jota Museovirasto esittää suojeltavaksi.

 

Asukasrakenne ja kirjaston saavutettavuus

Alle 16-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat muodostavat yli puolet Laajalahden asukkaista.  Laajalahdessa on myös paljon maahanmuuttajataustaisia asukkaita.  Kaikille näille ryhmille lähikirjasto on tärkeä. Kauppakeskuksiin sijoitetut kirjastot ovat pienille lapsille omatoimisesti saavuttamattomissa. Myös monet vanhukset kokevat kauppakeskusympäristöt turvattomiksi ja vaikeasti saavutettaviksi.  Erityisesti näiden ryhmien kirjastonkäyttö tulisi laskemaan. Laajalahden kirjaston aikaisempi palveluesimies Leena Kaunisto on todennut Kirjastokaistalla: ”Laajalahti on kiva kylä ja Laajalahden kirjasto on sen sydän. Päivällä kirjaston täyttävät seniorit, jotka mm. lukevat lehtiä kirjastossa. Iltaisin tilan valtaavat koululaiset ja nuoret tuoden mukanaan vilinää ja vilskettä.”

 

Kustannustehokkuus

Saamamme tiedon mukaan kirjaston tilakustannukset ovat vuodessa noin 32.000 euroa. Yksi asiakaskäynti maksaa Laajalahdessa 0,60 euroa. Vastaava luku Entressessä on 2 euroa ja Sellossakin 1,70 euroa. Ja koska kaupunki nykyään omistaa Laajalahden kirjaston tilat, tuo 32.000 euroakin on osittain vain kaupungin sisäisiä rahansiirtoja. Lisäksi haluamme huomauttaa, että kaupungilla olisi ollut mahdollisuus sekä saada vuokratuloa kirjaston alakerran kerhotilasta että edistää alueen yhteisöllisyyttä. Kalliolan Setlemetti oli kiinnostunut vuokraamaan kirjaston alakerran tilat Naapuruustalo-toimintaa varten. Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitos kieltäytyi tilojen vuokraamisesta sillä perusteella, että kirjaston tiloja ei voi jakaa kahdelle eri vuokralaiselle.

 

Kirjaston kunto

Eri yhteyksissä on ollut mainintoja, että kirjastomme olisi huonossa kunnossa. Kirjasto sijaitsee Veljeskulma-nimisen rakennuksen Kurkijoentien puoleisessa siivessä. Tämä siipi saneerattiin perusteellisesti vuonna 2007.  Kaikki kirjaston sisäpuoliset tilat ovat hyvässä kunnossa myös sisäilmaltaan. Tilat ovat myös esteettömät. 

 

Kansalaistoiminta ja kulttuurinen vuoropuhelu

Kirjaston tilat ovat äärimmäisen tärkeitä laajalahtelaisille yhdistyksille. Yhdistystoiminnan lisäksi siellä pidetään mm. myös säännöllisiä nuorisoiltoja ja MLL:n äiti/isä-lapsi -kerhoja. Kirjaston tilat ovat myös Laajalahti ry:n asemapaikka, joka mahdollistaa sen toiminnan. Laajalahti ry:ssä toimii yhteisöllisyystoimikunta, jonka yhdeksi päämääräksi on kirjattu saada Laajalahden maahanmuuttajat osaksi kyläyhteisöämme.  Tältäkin toiminnalta vedettäisiin matto alta, jos kirjastomme lopetettaisiin.

  

On selvää, että Laajalahden kirjaston lakkauttaminen aiheuttaisi monimuotoisia ongelmia alueen asukkaille ja ympäristölle ja toisi kaupungin taloudelle suurempia kustannuksia kuin lakkauttamisen tuoma minimaalinen säästö. 

 

05.04.2024Pihapelit-hanke
13.01.2024Perkkaan koulu laajahtelaisten äänestyspaikkana
26.10.2023Liikenneturvallisuus - kaupungin vastaus
27.05.2023Lupauksenvuori on suojeltu
03.03.2023Kannanotto yleiskaavan 2060:n suunnitteluun
12.11.2022Kuntoportaiden hahmottamisongelmasta
29.05.2022TaKe-säästöt - Laajalahti ry:n kannanotto
15.02.2022Vahvialankallion kuntoportaat - Palaute/Vastaukset
07.11.2021Vetoomus Laajalahden kirjaston puolesta
21.10.2021Kirjasto kylän sydämenä

Siirry arkistoon »