Lupauksenvuori on suojeltu

27.05.2023

Lupauksenvuori on suojeltu muinaismuistolain nojalla !

Muinaismuistolaki (295/1963) rauhoittaa kiinteät muinaisjäännökset ja ilman sen nojalla annettua lupaa kukaan ei saa esimerkiksi kaivaa, peittää, purkaa, vahingoittaa tai muuttaa millään tavoin muinaisjäännösaluetta. Pyöräilyäkin tulee välttää, jotta muinaisjäännöksen rakenteet, kasvillisuus ja maan pintakerros eivät vaurioidu.

Vastuullinen retkeilijä liikkuu ja toimii muinaisjäännösalueilla siten, että muinaisjäännös ja sen ympäristö eivät vahingoitu millään tavalla. Muinaisjäännösalueella ei tehdä esimerkiksi tulta ja tupakointiakin on hyvä välttää maastopalojen ehkäisemiseksi. Alueelle ei jätetä myöskään roskia tai muuta tavaraa, vaan kaikki mukana tuotu viedään myös pois.

Muinaisjäännöksiä on sekä yksityismailla että yhteisöjen ja valtion omistamilla mailla. Yleisillä ja muuten yleisölle avoinna olevilla alueilla muinaisjäännöksillä voi käydä yleensä vapaasti, kuitenkin mahdollisia aluetta koskevia ohjeita noudattaen. Luonnossa olevilla muinaisjäännöksillä voi yleensä vierailla jokamiehenoikeuksin, joista saa lisätietoa Ympäristöhallinnon verkkosivuilta. Kulkiessa ei saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä.

27.05.2023Lupauksenvuori on suojeltu
03.03.2023Kannanotto yleiskaavan 2060:n suunnitteluun
12.11.2022Kuntoportaiden hahmottamisongelmasta
29.05.2022TaKe-säästöt - Laajalahti ry:n kannanotto
15.02.2022Vahvialankallion kuntoportaat - Palaute/Vastaukset
07.11.2021Vetoomus Laajalahden kirjaston puolesta
21.10.2021Kirjasto kylän sydämenä
19.09.2021Tapiolan seurakunnan Kesä Laajalahdessa-hanke onnistui
16.08.2021Laajalahti ry:n mielipide -Turvesuonristi
30.05.2021Koulun purkutyöt - päätös /Päivitetty 23.7.21

Siirry arkistoon »