TaKe-säästöt - Laajalahti ry:n kannanotto

29.05.2022

Asia: Taloudellisesti kestävä Espoo ja vaikuttavuusarviointi

Espoon tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan kirjannut:  

”Kirjasto on asukkaille merkittävä lähipalvelu. Asukaslähtöisyyden varmistamiseksi on tunnistettu tarve sekä monipuolisille aluekirjastoille että pienemmille lähikirjastoille.” 

Laajalahti ry toivoo, että poliittiset päättäjät jakaisivat tarkastuslautakunnan näkemyksen ja soveltaisivat sitä myös käytännössä.

19.5.2022 julkaistun tiedotteen mukaan Espoo on ottanut vaikuttavuusarvioinnin kaupungin johtamisen välineeksi. Tavoitteena on saada läpinäkyvyyttä päätösten kokonaisvaikuttavuuteen.

Uudistetussa Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelmassa kuitenkin edelleen esitetään karsittavaksi palveluita, joiden säästöt kostautuvat vaikutusten ilmetessä moninkertaisina kustannuksina. (Esimerkki: Yhden huostaanotetun lapsen/nuoren laitoshoito maksaa n. 100.000 euroa vuodessa. Laajalahden kirjaston lakkauttamisen vuosisäästö olisi 70.000 euroa.)

Matalan kynnyksen lähipalvelujen lakkauttaminen tutkitusti lisää erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien alueiden asukkaiden eriarvoistumista ja eristäytymistä yhteiskunnasta.  Tästä konkreettisena osoituksena se, että nuorison ilkivalta ja häiriökäyttäytyminen ovat lisääntyneet Laajalahdessa paikallisen nuorisotyön lopettamisen jälkeen. Ruotsissa lähipalvelujen lakkauttaminen on johtanut vakaviin ongelmiin.

Laajalahti ry:ssa arvioimme, ettei matalan kynnyksen lähipalveluja vajavaisen kokonaisharkinnan perusteella lakkauttava kaupunki voi olla taloudellisesti eikä sosiaalisesti kestävä nyt eikä tulevaisuudessa.

Ystävällisesti  

LAAJALAHTI RY:n johtokunta

 

Lähteet: 

Espoo otti vaikuttavuuden kaupungin johtamisen välineeksi

Näin sai alkunsa Tukholman pahin jengisota

Espoon kaupungin arviointikertomus 2021 

 

05.04.2024Pihapelit-hanke
13.01.2024Perkkaan koulu laajahtelaisten äänestyspaikkana
26.10.2023Liikenneturvallisuus - kaupungin vastaus
27.05.2023Lupauksenvuori on suojeltu
03.03.2023Kannanotto yleiskaavan 2060:n suunnitteluun
12.11.2022Kuntoportaiden hahmottamisongelmasta
29.05.2022TaKe-säästöt - Laajalahti ry:n kannanotto
15.02.2022Vahvialankallion kuntoportaat - Palaute/Vastaukset
07.11.2021Vetoomus Laajalahden kirjaston puolesta
21.10.2021Kirjasto kylän sydämenä

Siirry arkistoon »