Vahvialankallion kuntoportaat - Palaute/Vastaukset

15.02.2022

Vahvialankallion kuntoportaat palaute/vastauskooste

 

Liikenne ja parkkipaikat: 

Palaute:

Tiedustellaan, tuleeko alueelle parkkipaikoitusta.

Portaiden vuoksi mahdollisesti lisääntyvä ajoneuvoliikenne alueella huolettaa ja toivotaan lisää hidastetöyssyjä autoteille sen johdosta.

 

Vastaus:

Kuntoportaiden vuoksi ei ole tarkoitus tehdä uutta parkkipaikkaa. Jääskentiellä sekä Kirvuntiellä on paikoin mahdollisuus kadunvarsiparkkeeraukseen nykyisinkin, mistä portaat ovat myös autolla saapuvien saavutettavissa.

Portaiden viereen suunnitellaan teline tai rakenne, johon voi lukita polkupyörän. Jääskentiellä, Kirvuntiellä sekä Koivistontiellä on nykyisin muutamia hidasteita tai korotettuja suojateitä. Määrä nähdään riittäväksi. Tässä hankkeessa ei suunnitella uusia hidasteita alueelle. Seuraamme palautetta kuntoportaiden käyttöönoton jälkeen ja tarvittaessa arvioimme tilannetta uudelleen.

 

Sijainti ja portaiden linjaus paikalla: 

Palaute:

Muutama palautteenantaja näkee sijainnin hankalasti saavutettavaksi ja epäilee, pääseekö julkisella liikenteellä ollenkaan paikalle.

Usea palautteenantaja kiittää ja näkee sijainnin hyväksi. Paikalla oleva rinne on suosittu pulkkamäki ja toivotaan, että rinnettä voisi käyttää pulkkailuun jatkossakin.

Portaita ehdotetaan jatkettavaksi kallion laelle saakka, kun ne nyt linjautuvat hieman syrjään kallion laesta. Paikalla on ensimmäisen maailmansodan aikaisia raunioita, joista toivotaan lisätietoa portaiden käyttäjille ja alueen asukkaille. Lisäksi kuntoportaita toivotaan muihin sijainteihin, kuten Leppävaaraan ja Leppävaaran urheilupuistoon. 

Vastaus:

Kuntoportaita suunnitellaan paikkoihin, joissa ne ovat erityisesti lähialueen asukkaiden hyvin saavutettavissa. Paikalle pääsee mainiosti nykyisiä ulkoilureittejä pitkin kävellen tai pyöräillen. Julkisen liikenteen lähimmät pysäkit ovat Jääskentien pysäkki ja Koivistontien pysäkki. Vilkkaammista liikenteen väylistä Turunväylän pysäkit Turvesolmu ja Leppäsolmu ovat kävelymatkan päässä kohteesta.

Portaat sijoittuvat aivan rinteen itäiseen laitaan ja haittaavat näin ollen mahdollisimman vähän nykyistä toimintaa. Kaupunki ei järjestä ja kunnossapidä pulkkamäkeä vaan mahdollinen laskeminen tapahtuu omalla vastuulla.

Paikalla on ensimmäisen maailmansodan aikaisia linnoituksia, jotka luokitellaan kiinteiksi muinaisjäännöksiksi. Myös ympäröivä alue kallioineen kuuluu tähän kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen kokonaisuuteen, ja sen arvojen säilyttämiseksi portaat linjataan kallion laesta syrjään. Paikalle suunnitellaan infokyltti, jossa tuodaan esille kohteen historiaa.

Kiitos ehdotuksista! Kuntoporrastoiveita tulee kaupungille usein ja niiden toteutuskelpoisuutta tarkastellaan aika ajoin. Kaupungin tavoitteena on toteuttaa jatkossakin uusia kuntoportaita määrärahojen puitteissa. 

Muut: 

Palaute:

Toivotaan kuntoiluvälineitä portaiden yhteyteen.

Turunväylän melu kantautuu portaisiin. Toivotaan meluesteiden jatkamista paikalla.

Paikalle toivotaan jotain rakennetta, mihin voisi laittaa koiran kiinni tai jättää muutoinkin tavaroita hetkeksi, jos kiipeää portaat ohimennen ylös-alas.

Toivotaan pulkkamäen muotoilua paremmaksi.

 

Vastaus:

Kuntoportaiden alapäähän on lisätty tila pienimuotoisille kuntoilupisteelle tai ulkokuntoiluvälinepatteristolle. Välineet pyritään sijoittamaan mahdollisimman reunaan kuitenkin vaarantamatta alueen puustoa.

Turunväylä on valtion hallinnoima maantie ja valtio vastaa myös sen meluntorjunnasta. Turunväylälle on toteutettu meluntorjuntaa asutuksen suojaksi aiempien parannushankkeiden yhteydessä eikä meluntorjunnan täydentämistä ole suunnitteilla. Maankäytön muutoksena kuntoportaat eivät ole sellainen muutos, jonka vuoksi kaupunki ryhtyisi Turunväylän meluntorjuntaan.

Portaiden alapäähän on suunniteltu pyöräteline ja pieni lepotasanne kaiteineen. Lepotasanteelle pyritään sovittamaan istumataso, juomapulloteline sekä reppu- tai vaatekoukkuja. Kaupunki ei ylläpidä pulkkamäkeä mm. vastuukysymysten vuoksi. Laskeminen tapahtuu omalla vastuulla. Tarpeetonta kasvillisuuden ja puuston poistoa vältetään. 

 

Ville Sorvali

Espoon kaupunkitekniikan keskus Investoinnit / suunnittelu

 

05.04.2024Pihapelit-hanke
13.01.2024Perkkaan koulu laajahtelaisten äänestyspaikkana
26.10.2023Liikenneturvallisuus - kaupungin vastaus
27.05.2023Lupauksenvuori on suojeltu
03.03.2023Kannanotto yleiskaavan 2060:n suunnitteluun
12.11.2022Kuntoportaiden hahmottamisongelmasta
29.05.2022TaKe-säästöt - Laajalahti ry:n kannanotto
15.02.2022Vahvialankallion kuntoportaat - Palaute/Vastaukset
07.11.2021Vetoomus Laajalahden kirjaston puolesta
21.10.2021Kirjasto kylän sydämenä

Siirry arkistoon »