Espoo.fi -kyselyyn voi vielä vastata 31.7.2024 asti

Espoo.fi:n käytettävyyden kehittämistä koskevan kyselyn palautetta käytetään Espoo.fi-verkkopalvelun parantamisen apuna.

Lisätiedot:


Padelhouse tiedottaa siirtävänsä toimintansa Laajalahteen Rosengardeniin keväällä 2025.


Lisätietoja:Laajalahti ry:n nuorisokerho kokoontuu taas torstaina 25.7. klo 18 kirjaston alakerrassa.

Kerhon vetäjinä ovat Valo ja Mohammed.

Kerho pyrkii kokoontumaan joka toinen torstai.
Villa Elfvikin luontotalon ympärille pystytetään parhaillaan rakennustelineitä alkavan vesikattoremontin vuoksi.

Talo on auki yleisölle normaalisti! Kulku pihapiirissä on rajattu, ja alueella liikkuvien tulee ottaa huomioon mahdolliset työkoneet.


Kaupunki on Laajalahti ry:n pyynnöstä tukkinut mahdollisuuden ajaa Heinjoenpolulle Alepan parkkipaikan läpi. Jopa taksit käyttivät sitä yleisenä oikaisureittinään.

Toivottavasti se lisää lasten liikenne-turvallisuutta Heinjoenpolulla omalta osaltaan.


Kaupunkiliikenne Oy tiedottaa

Kaupunkiliikenne lisännyt rasvausta pikaratikan reitille – syytä kirskunnalle tutkitaan.

Koko rata tullaan hiomaan elokuusta lähtien. Työ aloitetaan idästä ja parin kuukauden aikana edetään länteen päin. Hionta ei luultavasti vaikuta kirskuntaan, mutta vähentänee runkomelua. Koko tiedote:

Voit antaa mielipiteesi yleiskaava 2060:sta 3.9.2024 asti

Espoon yleiskaava 2060:n kaavaluonnos on nyt nähtävillä 3.6-3.9.2024. Anna mielipiteesi kätevästi Maptionnaire-kartta-alustalla!

Kartta-alustalla voit tutustua kaavakarttaan ja -määräyksiin sekä jättää mielipiteesi kaavaluonnoksesta. Suosittelemme, että käytät tietokonetta mobiililaitteen sijaan.

Tässä suora linkki Maptionnaireen: https://app.maptionnaire.com/q/4fvi8ng9pts9Tekonurmikenttä Laajalahteen toteutuu jo tänä syksynä!

Keräystavoitteet on saavutettu.

SUURET KIITOKSET KAIKILLE YKSITYISILLE LAHJOITTAJILLE JA SPONSOREILLE !

Laajalahden lenkki pyöräilijän näkökulmasta

Puistosuunnitelman hyväksyminen
Turveradantie ja Turvesuontie EV-alue


Laajalahti vuonna 1972

Espoo täytti kaupunkina 50 vuotta vuonna 1972. Lue täältä, minkälaista silloin oli Laajalahdessa:


Espoo hankkii rasvauslaitteita pikaraitiotien raiteille

Hanke on kriittinen ympäristön haittaa pienentävä hankinta, jolla pyritään vähentämään kiskomelun aiheuttamaa haittaa radan läheisyydessä asuville henkilöille sekä muilla radan lähellä oleville liikenteen aikana. Lisätietoja: Viranhaltijapäätös 25.6.24 https://espoo.oncloudos.com/vhp/2024252340.PDF

Meluntorjunnan toimintasuunnitelma julkaistu

Linkki julkaisuun:

Tieliikennemäärät ja meluvyöhykkeet löytyvät liitteistä sivuilta 64 ja 65.


Yleiskaava 2060:n etäinfo-tilaisuus 3.6.24 youtubessa

Video sisältää paljon tietoa yleiskaavasta. Siellä on esim. havainnollinen esitys, miten voit ilmoittaa mielipiteesi kaavaluonnoksesta myös karttapalvelussa. Mielipide tulee antaa 3.9.24 klo 15.45 mennessä. Valitettavasti videolla ei ole tilaisuuden päätteeksi käytyä keskustelua.

Yksityiskohtaiset ohjeet siitä, millä eri tavoin voit ilmoittaa mielipiteesi yleiskaavaluonnoksesta, alkavat n. kohdasta 31.15.


Pikaratikan vinkuminen ei ole hellittänyt

Helsingin Sanomien artikkeli:

Pika­ratikan vinkuminen ei ole hellittänyt – Nyt pohditaan jopa pyörien vaihtamista

https://www.hs.fi/pkseutu/art-2000010456268.html?f...

Espoon kaupunki ostaa 3 kiinteistöä Laajalahdesta
Kehä I:n varrelta

Viranhaltijapäätös 03.06.2024, Kiinteistöasiat 46/2024 luettavissa täältä

Alla olevassa kartassa ostettavat kiinteistöt on merkitty keltaisella.


KUULUTUS
Espoon yleiskaava 2060 -luonnos nähtävillä 3.6.-30.9.24

Espoon yleiskaava 2060, aluenumero 800100. Yleiskaavaluonnos nähtävillä
3.6.–3.9.2024. Kaavasta järjestetään asukastilaisuuksia kesä- ja elokuussa
2024. Tilaisuuksista tiedotetaan tarkemmin kaavan verkkosivustolla www.espoo.fi/yleiskaava2060.

Kuulutus kokonaisuudessaan:


Kiskomelutilanteeseen luvassa toimenpiteitä kesällä

Kaupunkiliikenne Oy on saamansa palautteen ja tekemiensä mittausten perusteella todennut, että joissakin kohteissa pikaratikka 15 reitin varrella pikaratikan tuottama ääni on poikkeuksellisen kova. Koettuun meluongelmaan tullaan puuttumaan ja sitä pyritään ratkaisemaan useiden toimenpiteiden kautta, joista yksi on systemaattinen kiskojen rasvauksen tehostaminen ongelmakohdissa sekä automaattirasvauslaitteiden asennus.

Katso lisätietoja:

Asia käsitelty myös Espoon kaupunginhallituksessa:Tapahtumat – Espoon yleiskaava 2060 tutuksi

Yleiskaava 2060 -luonnos on nähtävillä 3.6. – 3.9.2024. Nähtävillä olon aikana voi esittää mielipiteitään luonnoksesta ja yrittää vaikuttaa tulevaan yleiskaava 2060 -ehdotukseen. Lopullisesti yleiskaava 2060:n suunnitelman hyväksyy valtuusto. Kun päätös on tehty ja se on tullut lainvoimaiseksi, asemakaavoja aletaan suunnitella ja toteuttaa sen pohjalta.

Katso tarkempia lisätietoja täältä: https://www.espoo.fi/fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaupunkisuunnittelu/tapahtumasarja-espoon-yleiskaava-2060-tutuksi

Kuvassa laajalahtelaisten kannalta tärkeimpiä tapahtumia, joista lisätietoja yllä olevasta linkistä. (info in English: https://www.laajalahtiry.fi/in-english )

Kaupunginhallituksen päätös - Yleiskaava 2060

Kaupunginhallituksen pöytäkirja 13.5.24 kokouksesta on julkaistu. Kokouksessa päätettiin Yleiskaava 2060:n luonnoksen nähtäville asettamisesta. Linkki pöytäkirjan pykälään 119 :

Alla ote siitä. Lupauksenvuori sisältyy kohtaan 4. Kohdassa 5. päätös Anja Pankasalon puistosta.

Kaupunginhallitus hyväksyi Yleiskaava 2060:n nähtäville

Kaupunginhallitus hyväksyi eilisessä kokouksessaan (13.5.24) Yleiskaava 2060:n luonnoksen nähtäville asetettavaksi. Pöytäkirjaa ei ole vielä julkaistu, mutta ennakkotietona laajalahtelaisten kannalta positiivisena asiana on jo varmistunut se, että Anja Pankasalon puisto (rodopuisto) säilytetään. Aikaisemmassa luonnoksessa se oli merkitty asuinalueeksi, jossa myös kerrostalorakentaminen olisi ollut mahdollista.

Muutenkin pientalorakentamiselle annetaan enemmän tilaa.
Tiettävästi luonnoksen A-merkinnällä varustetuilta alueilta poistetaan
oikeus kerrostalorakentamiselle. Myös saamamme ennakkotiedon mukaan Lupauksenvuorikin säästyisi rakentamiselta.

Anja Pankasalon puistolle varattu alue.


Tekonurmikenttä
meidän laajalahtelaisten yhteishengen voimannäyte

EDIT 1.7.24 KERÄYSTAVOITE SAAVUTETTU!


Taas on todistettu, että laajalahtelaisten yhteisöllisyys on totta!

Jo ensimmäisen keräysviikon aikana saatiin kokoon yli 2000 euroa. Tämän yksityishenkilöille tarkoitetun pienkeräyksen tavoitteena on 5000 euroa. Loppurahoitus tulee yritys- ym. sponsoreilta. Pienikin summa auttaa, jos haluat lahjoittaa:

Laajalahti ry:n keräystilinumero FI52 8146 9710 346163

Laajalahti ry:n MobilePay Lipas #12949 (Pihapelit – Laajalahti r.y.)


Yleiskaavaluonnos 2060 kaupunginhallituksessa 13.5.

Kokouksessa päätetään luonnoksen nähtäville asettamisesta.

Muutoksena aikaisemmasta luonnoksesta on, mm. että A-merkinnän alueilta on poistettu kerrostalojen rakentamismahdollisuus.

"Arviolta 85 % uudesta maankäytöstä sijoittuu 600 metrin etäisyydelle yleiskaavaratkaisussa esitetystä joukkoliikenneyhteydestä tai yhden kilometrin etäisyydelle raskaan raiteen asemasta."

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana siitä voi jättää virallisen mielipiteen.

Lisätiedot esityslistastaja sen liitteistä: https://espoo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=...Tekonurmikenttä Laajalahteen! Lahjoituskeräys nyt auki. Yhteisvoimin onnistumme!

Laajalahden Pihapelit-tekonurmikentän lahjoituskeräys on auki!

Reittejä osallistua Laajalahti r.y.:n nimissä olevaan keräykseen on kaksi: suora
tilisiirto tai MobilePay Lipas:

1. Laajalahti ry:n keräystilinumero FI52 8146 9710 346163
2. Laajalahti ry:n MobilePay Lipas #12949 (Pihapelit – Laajalahti r.y.)

Keräyslupanumero RA/2024/784

Pihapelit-keräyksen varat käytetään kokonaisuudessaan Laajalahden koulun
kentän hiekkatekonurmen hankintaan ja asennukseen, hankkeen ja varainkeruun
markkinointiin sekä kentän avajaistapahtumaan. Hankkeen tavoitteena on näyttää, että yhteisöllisyys ja auttamishalu ovat edelleen voimissaan. Lisätietoja hankkeesta: https://pihapelit.net/


Kiitos kaikille siivoustalkoolaisille !

Laajalahti on tunnettu yhteisöllisyydestään. Sen todeksi todisti taas 31 ahkeraa talkoolaista 4.5. Näin paljon roskia saatiin yhteisvoimin kerättyä pois pilaamasta ympäristöämme.

Kuva Heli Nikunen

Ja tässä upeita osallistujia. (Kuva Kari Hakala)


Muistathan, että puutarhajätteitä ei saa viedä luontoon

Keväinen muistutus: Puutarhajätteiden vienti luontoon on kielletty. HSY:n sivuilta löydät ohjeita niiden käsittelyyn

Haitallisten vieraslajikasvien leviämisen estämiseksi kasvien kukinnot, siemenet ja esimerkiksi tatarkasvien juuret on hävitettävä erityisen huolellisesti.

Välitetään toisistamme ja ympäristöstämme!

Yleiskaava 2060 seuraavaksi kaupunginhallitukseen

Espoon Yleiskaava 2060 -luonnos on muutoksin hyväksytty kaupunginsuunnittelulautakunnan kokouksessa 27.3.24 ja jatkokokouksessa 3.4.24 nähtäville pantavaksi. Seuraavaksi luonnos menee kaupunginhallituksen käsittelyyn.

49:stä eri muutosehdotuksesta jouduttiin äänestämään.


LUPAUKSENVUOREN osalta Finström teki muutosehdotuksen:

"Turvataan maakunnallisesti tärkeä ekologinen yhteys poistamalla yleiskaavasta kokonaan KM-alueen ja AP-alueen laajennukset Turvaradantien itäpuolella ja Turvesuontien pohjoispuolella siten, että koko Lupauksenvuoren alue säilyy virkistysalueena.”

Muutosehdotuksesta jouduttiin äänestämään (49.s äänestys) ja
ehdotus hylättiin äänin 3-10. Siivola ja Finström jättivät lautakunnan päätöksestä Lupauksenvuoren osalta eriävän mielipiteen:

” Lupauksenvuoren linnoitukset on merkitty valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi, jolle nyt on esitetty asutusta. Rakentaminen uhkaa linnoitteiden säilymistä ja heikentää maakunnallisesti tärkeää ekologista yhteyttä, jota on viime vuosina heikennetty jo kahdesti Turvesuonristi- sekä Turvesuo pohjoinen -asemakaavojen hyväksymisen myötä.”

Pöytäkirja kokouksen 39§:n osalta liitteineen: https://espoo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20241133-3

Täältä voi tarkistaa liikenteessä olevat kulkuneuvot

Voit etsiä lähellä kulkevia joukkoliikennevälineitä myös poikkeustilanteiden aikana Lähipysäkit ja linjat -näkymästä osoitteessa hsl.fi/lahella. Näkymä näyttää sijaintisi tai valitsemasi paikan lähellä kulkevat linjat. Liikenteessä olevat kulkuvälineet liikkuvat kartalla.

Laakakivi-Laajalahti kaavamuutos lautakunnassa 24.4.24


Lintulive: Laajalahti

Taas voit seurata livenä lintujen elämää Laajalahdella.

Kameran livekuva seuraa Espoon Laajalahdella pesiviä ja ruokailevia lintuja. Kamera kääntyy automaattisesti ja näyttää lahtea eri puolilta. Tällä hetkellä maisema hieman ankea.

Ylläpito 22.4.2024 at 10:05 Pilvinen sää haittaa kameran toimintaa, akkujen latautumista ja lähetys pätkii. Pahoittelut häiriöstä. kameran akut ovat tyhjät ja lähetys on poikki. Auringonpaistaessa lähetys käynnistyy.


Uuden Laajalahden koulun avajaistilaisuus 19.4.2024

Matti Vanhanen sai 19.4.2024 arvokkaan ja harvinaisen valtioneuvoksen
arvonimen. Nimityspäivänä hän juhlisti Laajalahden uuden koulun avajaisia läsnäolollaan ja juhlapuheellaan.

Suomenmaan artikkeli: "Matti Vanhanen Laajalahden koululla 19. huhtikuuta 2024. Julkisuuteen tuli tieto Vanhasen saamasta valtioneuvoksen arvonimestä samaan aikaan, kun Vanhanen oli pitämässä juhlapuhetta entisessä kansakoulussaan."

Matti Vanhanen kävi Laajalahden kansakoulussa kaksi ensimmäistä luokkaa.

Hän oli kutsuvieraana pääministeriaikoinaan myös Laajalahden koulun 50-vuotisjuhlissa, jolloin hän ihasteli koulun juhlasalia, joka oli tuolloin säilynyt alkuperäisessä 50-luvun asussaan siihen asti.

(kuva Kari Hakala)

Laajalahti ry luovutti tilaisuudessa koululle Hannele ja Esa Varstelalta
lahjoituksena saamansa Suotorppaa esittävän maalauksen.

Yhdistys on sopinut, että taululle haetaan koululta sopiva paikka kaikkien nähtäväksi. Taulun luovuttivat koulun avajaistilaisuudessa Laajalahti ry:n johtokunnan jäsenet Kari Hakala ja Tomi Wirtanen. Lisätietoa Suotorpasta ja Suotorpan mummosta löytyy Laajalahti ry:n julkaisusta Kotina Laajalahti. (Kuva Sini Skogberg)

Laajalahden koulun ekaluokkalaiset esiintyivät juhlayleisölle laulamalla Jaakko Kullan. (kuva Kari Hakala)

Tapiolan terveysaseman uusi puhelinnumero +358 9 4763 6400

"Ruuhkautuneen puhelintilanteen ja haastavan henkilöstötilanteemme takia vastaanottoaikojen saatavuus on rajoitettua ja takaisinsoitossamme on viivettä. Kykenemme hoitamaan kiireelliset, samana päivänä kannanottoa vaativat päivystyspuhelut samana päivä. Soitamme toistaiseksi kiireettömissä asioissa vain yhden takaisinsoiton. Olethan kiireisessä asiassa, jos suinkin mahdollista, yhteydessä puhelimitse heti aamusta klo 8 alkaen."

Iloa Arkeen - monikulttuurinen naisten keskusteluryhmä يوم سعي

Arabiankielisille naisille suunnattu avoin keskustelu- ja toimintaryhmä. مجموعة المناقشة والعمل النسائية متعددة الثقافات
Kokoontuu ensimmäisen kerran tiistaina 16.4. klo 17-18.30 Laajalahden kerhotilassa Kirvuntie 18 C
Ryhmä kokoontuu sen jälkeen kuutena peräkkäisenä tiista-iltana. Ohjelmassa kahvittelun, keskustelun ja yhdessäolon lisäksi mm.leipomista, liikuntaa, käsitöitä ja musiikkia. Järjestäjä Tapiolan srk. Katso lisätiedot: Monikulttuurinen keskusteluryhmä
Pihapelit-hanke tuo hiekkatekonurmen
Laajalahden koulun kentälle

Laajalahti ry:llä on ilo olla mukana mahdollistamassa Pihapelit-hiekkatekonurmen saamista koulun

kentälle vuosien 2024-2025 aikana. Laajalahtelainen Tomi Wirtanen on puuha-
miehenä uudenlaisessa hankkeessa, jossa yhdistyvät yksityinen ja julkinen rahoitus ja jolla mahdollistetaan asioita, joita kaupunki yksin ei pysty toteuttamaan.

Yritys-ja yksityinen rahoitus kerätään Laajalahti ry:n kautta erillisprojektina sekä vastikkeellisena yrityssponsorointina että lahjoituksina. Hankkeelle haetaan rahankeräyslupa. Kun puolet rahoituksesta on kerätty, kaupunki maksaa kentän kustannuksista toisen puolen ja toteutus voi alkaa.

Hankkeen 4.4.2024 julkaistuilta nettisivuilta https://pihapelit.net on
nähtävissä, että iso joukko sponsoreita on jo sitoutunut hankkeeseen.

Pihapelit-hankkeen tavoitteena on näyttää, että yhteisöllisyys ja auttamishalu ovat edelleen voimissaan.

Hankkeen etenemistä voi seurata Pihapelit-sivuilta.

Kaupunkipyörät taas käytössä 1.4.24 alkaen

Vuoden 2024 kaupunkipyöräkausi alkaa 1.4. ja kestää lokakuun loppuun asti. Voit hankkia koko kaupunkipyöräkauden itsellesi jo nyt. Lyhemmät käyttöajat voit hankkia kauden käynnistyessä. HSL:n reittioppaasta näet reaaliaikaisesti käytössä olevat asemat, pyörien määrän ja reitit asemille.

Lisää: Kaupunkipyörät 2024Suru-uutinen


Suru-uutisena ilmoitamme, että Laajalahti ry:n pitkäaikainen entinen johtokunnan jäsen ja puheenjohtaja Kalevi Lehikoinen menehtyi 25.2.2024. Kalevi oli uuttera ja keskeinen yhdistyksen voimavara 1990-luvulta lähtien aina vuoteen 2022 asti. Hän oli aina valmis auttamaan ja ottamaan vastuuta toiminnassaan kotiseutumme hyväksi. Kalevi toimi aikoinaan mm. Laajalahtipäivien pääjärjestäjänä,
innovoi ja organisoi lasten koulutietä turvaavan suojatievartioinnin ja oli
tuttu näky keltaisissa liiveissään kylämme keskustassa.

Kalevin muisto jää sydämiimme ja Kurkijoenpuiston taideteoksessa hän jää elämään osana laajalahtelaista kulttuuriperintöä.

Rosegardenin mailapelihalli saanut rakennusluvan

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on kokouksessaan 21.3.2024
hyväksynyt Rosegardenin rakennusluvan. Alla havainnekuva Turvesuon liittymästä.
Lisää havainnekuvia ja muuta tietoa: Esittelyaineisto YRLTK 49-2023-1324


Laajalahti ry:n vuosikokous 20.3.2024

Vuosikokous valitsi Laajalahti ry:n uudeksi puheenjohtajaksi Seija Kurunmäen. Yhdistys kiittää väistyvää puheenjohtaja Heli Nikusta ansiokkaasta työstä Laajalahden hyväksi. Toivotamme tervetulleiksi joukkoomme myös uudet johtokunnan jäsenet. Listan kaikista johtokunnan jäsenistä ja toimihenkilöistä julkaisemme järjestäytymiskokouksemme jälkeen. Myös Heli Nikunen jatkaa työtään johtokunnan jäsenenä.


Huom. autoilijat! Uusi liikennemerkki keskustassa

Keskustaan, Kirvuntien suojatielle on saatu uusi liikennemerkki, joka tarkoittaa väistämisvelvollisuutta pyöräilijän tienylityspaikassa. Merkki on osa Laajalahti ry:n lasten liikenneturvallisuuden parantamisprojektia.

Yleiskaava 2060 -luonnos jäi ltk:n kokouksessa pöydälle

Kaupunkisuunnittelulautakunta jätti taas kokouksessaan 13.3.2024 yleiskaavaluonnoksen pöydälle. Seuraava lautakunnan kokous on 27.3.2024.

Vaikka luonnos on nimeltään yleiskaavaluonnos 2060, sen vaikutus maankäyttöön alkaa heti, kun se on hyväksytty. Yleiskaavaluonnos perustuu ajatukselle, että Espoossa on 35 vuoden kuluttua noin 500.000 asukasta.

Laajalahden alue yleiskaava 2060 -luonnoksessa

AP = Pientalovaltainen asuinalue. A = Monipuolisen asumisen alue (sallii myös kerrostalot). C3 = Lähipalvelukeskittymä.

Lisätietoja kaavamerkinnöistä ja niiden merkityksestä löytyy täältä: 800100 YK2060 kaavamääräykset

Tavoitteena on, että yleiskaava hyväksyttäisiin vuonna 2027. Hyväksymisen jälkeen kaupunkia aletaan kehittää sen antamien suuntaviivojen mukaisesti.

Yleiskaavan oheismateriaali: https://espoo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20241127-3

Pikaratikan vuoroväli lyhenee 4.3.24

Jatkossa pikaratikka kulkee 8 minuutin välein arkisin suosituimpina matkustusaikoina eli aamuisin noin kello 6.30–10 ja iltapäivisin kello 14.30–18. Aiempi vuoroväli on ollut 10 minuuttia.
Aikataulua tullaan tihentämään lopulta 6 minuuttiin, kun liikenteeseen saadaan lisää vaunuja. Pikaratikka aloitti liikenteensä suunniteltua aiemmin, minkä vuoksi koko kalusto ei ole vielä käytettävissä.

Lisätietoa:


Raitiotien (Raide-Jokerin) kiskomelu

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 4.3.2024 valtuustokysymystä: ”Asukkaiden suojaamisesta raitiotien kiskomelulta”. Esityslistan päätösehdotus vastaukseksi kysymykseen:

Espoon kaupunki on ollut osana allianssia suunnittelemassa raitiotien ratkaisuja. Geometrian mitoituksessa on huomioitu kaarrekirskumisen minimointi tekemällä kaarteet tarpeeksi suurella kaarresäteellä ja kaarrelevitykset on toteutettu
oikeaoppisesti. Tällä hetkellä kaarteissa aiheutuvaa ääntä pyritään
selvittämään ja ratkaisemaan kunnossapitokeinoin. Raitiotien rata-alueen
kunnossapidosta vastaa Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy. Radan
rasvauslaitteiden hankinta on käynnissä, näillä voidaan estää erityisesti
kaarrekirskuntaa. Ensi kesäksi on suunniteltu koko radan hiontaa, joka osaltaan
tasoittaa raitiovaunujen kulkua. Lisäksi pyöräprofiileita pyritään muuttamaan paremmin Raide-Jokerin ratatyyppiin sopivaksi.


Koirien jätökset - jokakeväinen puheenaihe

Kaupungin tiedote:

Koiran omistajan tulee kerätä lemmikin jätökset


Tilastotietoja Espoosta alueittain 2022 on ilmestynyt

Yhteenveto Laajalahden (Pohjois-Laajalahti ja Ruukinranta) tilastotiedoista alkaa raportin sivulta 79.

Uusia liikennemerkkejä tulossa Laajalahteen

Uusia liikennemerkkejä on tulossa Kirvuntielle, Uuraantielle, Elfvikintielle, Turvesuontielle (2 kpl) ja Sinimäentielle.

Kaupunkitekniikan keskus kiittää laajalahtelaisia hyvistä ja rakentavista palautteista:

"Kaupunkiliikenneyksikön tekemät muutokset koskevat liikenteenohjausta ja nyt Laajalahdenalueella tehtävät liikenteelliset muutokset perustuvat osin myös Laajalahtelaisten huomioihin ja palautteisiin. Muutokset tullaan toteuttamaan maastoon kevään aikana ja kaikilla niillä pyritään parantamaan liikenneturvallisuutta.

Välittäkää yksikkömme kiitokset Laajalahtelaisille hyvistä ja rakentavista palautteista, olemme ne muutoksissa ottaneet huomioon. Espoon liikenneturvallisuus ja sen sujuvuus on meidän kaikkien yhteinen asia."

Mikäli haluaa tutustua aineistoon tarkemmin, niin se onnistuu ottamalla yhteys kirjaamoon kirjaamo@espoo.fi

Perkkaan koulu laajahtelaisten äänestyspaikkana

Laajalahti ry tiedusteli kaupungilta, miksi Perkkaan koulu on edelleen meidän vaalipiirimme äänestyspaikkana, vaikka koulumme on jo valmistunut. Saimme Keskusvaalilautakunnan sihteeriltä seuraavanlaisen vastauksen:

"Olette aivan oikeassa siinä, että äänestyspaikkoja määrättäessä emme ole olleet tietoisia Laajalahden koulun remontin valmistumisesta. Asialle ei valitettavasti voida enää tehdä mitään tämän vuoden vaalien osalta, koska äänestyspaikat on pitänyt ilmoittaa vaalitietojärjestelmään 3.11.2023 mennessä.

Tulemme ensi vuoden kunta- ja aluevaaleissa palauttamaan Laajalahden koulun äänestyspaikaksi. Pahoittelen, että joudutte matkustamaan äänestyspaikalle normaalia pidemmän matkan päähän."

Laajalahden keskustan pysäkkikatosten uusiminen

Laajalahti ry on tiedustellut
kaupungilta keskustan bussipysäkkien uusimisesta. Kaupunki on vastauksessaan
todennut, että ne suurella todennäköisyydellä uusitaan ensi vuonna.

Vuonna 2024 uusia pysäkkikatoksia tulee pääasiassa sellaisille alueille missä ei ole ollut merkittäviä linjastomuutoksia ja nousijamäärät ovat suuremmat tai yhtä suuret kuin Laajalahdessa on ollut.

Laajalahden keskustan lisäksi myös alueen muille pysäkeille saatetaan tuoda uusia katoksia vuonna 2025, mikäli niiden nousijamäärät ovat riittävät ja uuden katoksen asentaminen on pysäkin rakenteiden puolesta mahdollista.

Laajalahden kirjaston aukioloajat 8.1.2024 lähtien

8.1.2024 lähtien

Laajalahden kirjasto on avoinna omatoimisesti ma-su klo 6–20.

Henkilökunta on paikalla ma ja to klo 13–20.KUULUTUS
melua aiheuttavasta työstä 2.1.-2024 - 30.9.2025
Roga Sport Oy, Turveradantie 16, Laajalahti

- Louheen vastaanottoa ja siirtelyä 2.1.2024-30.9.2025 arkisin maanantaista perjantaihin kello 7.00–20.00.

- Louheen murskausta esimurskaimilla 15.1.2024-30.9.2025 arkisin maanantaista perjantaihin kello 7.00–18.00.

- Louheen iskuvasarointia 15.1.2024-30.9.2025 arkisin ma-pe kello 8.00–16.00.

- Lyöntipaalutusta 15.1.2024-31.12.2024 arkisin ma-pe kello 7.00–18.00.

Tarkemmat tiedot päätöspöytäkirjassa:


Infrarakentaminen ja -suunnittelu Laajalahden alueella vuonna 2024

B2A9-2-Kivennavanpuiston, Turveradan- ja Turvesuonteiden avo-ojat kunnostetaan ennen liikuntahallien rakentamista

B09B-2-Muolaanpuisto

B09F-1-Terijoentie

B09B-1-Muolaanpuisto
ja Äyräpääntie. Rakennetaan katu asemakaavan mukaiseen
palvelutasoon

B113-6-Turvesuon
alueen tilan tarkastaminen

Tarkemmat tiedot: Mitä infraa Espoon kaupunki rakentaa vuonna 2024?Laajalahden kouluun evakkoon Sunan koulun oppilaita

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti 13.12.23, että Sunan koulun opetus järjestetään 1.8.2024 alkaen Kivimiehen koulussa ja Laajalahden koulussa niin, että 3–4 vuosiluokkaa siirtyisi Kivimiehen kouluun ja 2–3 vuosiluokkaa siirtyisi Laajalahden kouluun. Sunan koulun nykyisille erityisluokkien oppilaille löydetään oppilaita tukevat opiskelupaikat alueen muista kouluista. Sunan koulun opetus järjestetään muissa kohteissa syksystä 2024 kesään 2026 asti sillä välin, kun Sunan koulurakennus peruskorjataan ja laajennetaan.

HS:n artikkeli Laajalahden jouluikkunoista

Helsingin Sanomatkin on noteerannut Laajalahti ry/Heli Nikusen jouluikkuna-kalenteriprojektin:


Ruukinrannanmäki, vastine muistuttajille pöytäkirjan liitteenä

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kokouksessaan 22.11.2023 § 126 vastineet muistuttajille.

Ruukinrannanmäen asemakaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävillä 11.12.2023–11.1.2024.


Turvesuon nevan eli Muolaanpuiston suojeluesitys

Kuva Keijo Nikander

Turvesuon nevan suojelualueella on kuusi uhanalaista soiden luontotyyppiä, joista kaksi on erittäin uhanalaisia (EN) korpia. Uhanalaiset luontotyypit kattavat 55 % kohteen pinta-alasta. Alueeseen kuuluu suolajeja, joiden esiintymiä on säilynyt pääkaupunkiseudulla vain niukasti mm. tupasluikka ja valkopiirtoheinä sekä uhanaliseksi luokiteltu pikkukihokki (VU).

Suojeluesitys on ympäristö- ja rakennuslautakunnan asialistalla 16.11.2023.

Laajalahti ry on ehdottanut, että alueelle rakennettaisiin pitkospuut herkän ja arvokkaan suomaaston suojelemiseksi.

PÄIVITYS 5.12.23:

Espoon kaupunginhallitus päätti edistää uusien luonnonsuojelualueiden perustamista kokouksessaan 4.12.2023.

Laajalahden talviuintipaikka - kausi 01.11.23 - 30.04.24

Laajalahden talviuimapaikka löytyy osoitteesta Ruukinrannantie 29. Siellä on lämmin pieni pukukoppi (yhtä tilaa, ei erillisiä koppeja) käytettävissä, ei suihkua. Avainten luovutus uusille jäsenille Ruukinrannassa su 5.11.2023 klo 18-18.30. Ota mukaan käteinen tasaraha 10€, joka sisältää avaimen ja liittymisen.

Lisätietoa:

Jaakkimantie on Espoon toiseksi kaunein tie

Helsingin Sanomien kyselyssä Espoon kauneimmasta tiestä voittajaksi selviytyi merellinen Soukan rantatie.

Laajalahden idyllinen Jaakkimantie ylsi kunnioitettavalle toiselle sijalle.

Rosegardenin suojaviheralueita kunnostetaan

Maanparannustyöt ovat alkaneet Turvesuonristin liikuntakeskuksen suojaviheralueilla. (kuva otettu 19.10.23) Suojaviheralue hulevesipainanteineen sijoittuu Turveradantien varteen. Turvesuontien varressa säilyy olemassa oleva selkeytysallas. Toimenpiteiden tarkoituksena on pitää alueen vesitasapaino vakaana ja estää tulvat sekä säilyttää Muolaansuon arvokas suoluonto. Varsinainen liikuntakeskuksen rakentaminen on suunniteltu alkavaksi keväällä 2024.


Lasten liikenneturvallisuus Laajalahdessa

Kun jo 1990-luvulta lähtien suunnitelmissa ollut rinnakkaistie Kehä I:n itäpuolelle jäi yllättäen pois Lahdenpohjan kaavamuutoksesta, kaikki tälle tielle aiottu liikenne
ohjattiin kulkemaan Laajalahden keskustan läpi. Läpiajoliikenne lisääntyy ja erityisesti lasten liikkumisturvallisuudesta alueellamme on huolehdittava.

Laajalahti ry on neuvotellut parannuksista Espoon
kaupungin kanssa. Kurkijoentielle on luvattu nopeusrajoituksesta muistuttavia tiemerkintöjä ja nopeusnäyttö. Kirvuntien ylittävälle Veteraaninpolun suojatielle saadaan B7-liikennemerkki, joka tarkoittaa, että autoilijoille tulee väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa. Kaukolantielle ei ole luvassa parannuksia, kuten ei myöskään Heinjoenpolulle, joihin me myös esitimme turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä.

Espoon kaupunkitekniikan vastaus esitykseemme lasten liikenneturvallisuuden parantamiseksi Laajalahdessa:Linkki uuteen oppaaseen:

Hulevesien käsittely kiinteistöllä


Neuvoja kiinteistön omistajan vastuista, luvista ym. löytyy täältä:

Lämmin syksyinen poutasää suosi Laajalahtipäivää 9.9.

Laajalahtipäivänä oli paljon ohjelmaa. Espoon ensimmäinen kirjasto juhli 70-vuotistaivaltaan ja Laajalahden Liikunta ry 50-vuotisjuhlavuottaan.
Kyläläisiä – entisiä ja nykyisiä oli paljon liikkeellä. Kiitos kaikille osallistujille. Tavataan taas ensi vuonna syyskuun toisena lauantaina.

Haluamme myös toivottaa kaikki tapahtumassa Laajalahti ry:n uusiksi jäseniksi liittyneet lämpimästi tervetulleiksi.

Lisää kuvia löytyy Laajalahti ry:n nettisivujen kuva-albumista Laajalahtipäivä 2023

Laajalahden urheilukenttä on nyt virallisesti avattu

Laajalahti ry:n 26.8.2023 järjestämää Laajalahden urheilukentän avajaistapahtumaa suosi kaunis sää ja osallistujia oli kentän täydeltä.

Kari Hakalan ottamassa kuvassa yhdistyksen puheenjohtaja Heli Nikunen leikkaa avajaisnauhan.


Kentän varauksia voi tehdä täältä:

Laajalahti ry on tuonut urheilukentän laidalle laatikollisen liikuntavälineitä lainattavaksi.

Ne ovat kaikkien käytettävissä kentällä ja ne tulee palauttaa takaisin laatikkoon käytön jälkeen.

PÄIVITYS 25.9.23. Kiitokset kaikille kadonneita palloja palauttaneille sekä erityisesti myös uusia palloja lahjoittaneille asukkaille.


Laajalahden Rosegardenin PowerPoint -esitys

Tennis - Padel - Country Club -keskuksen rakentaminen aloitetaan keväällä 2024 ja suunnitelmien mukaan se olisi valmiina käyttöönotettavaksi vuoden 2024 loppuun mennessä.

Kaupunginhallituksen kokouksen 28.8.2023 asialistalla on:

Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen RoGa Sport Oy:lle Laajalahteen rakennettavaa Rosegarden liikuntakeskusta varten otettavalle lainalle (Kv-asia)

Laajalahti ry:n syystiedote 2023 on jakelussa

Vihkosesta löytyy paljon hyödyllistä asiaa; harrastuksista, tapahtumista, rakentamisesta, kierrätyksestä,
yms.

Pyrimme jakamaan sen kaikkiin Pohjois-ja Etelä-Laajalahden sekä
Ruukinrannan postilaatikoihin. Kaikkiin postiluukkuihin ei kuitenkaan ole
mahdollista toimittaa tiedotetta, koska osassa kerrostaloja alaovet ovat suljettuja.

Mikäli ette saa tiedotetta syyskuuhun mennessä, voitte hakea sen Alepan tuulikaapista tai kirjastosta.

The bulletin in English can be downloaded here:

Lasten koulutien turvaaminen

Laajalahti ry järjesti perinteisen suojatievalvonnan koulun aloituspäivinä. Tänä vuonna projektiin saatiin apua myös liike-elämältä, kun Linde Gas'in henkilökuntaa osallistui tähän vapaaehtoistyöhön. Suuret kiitokset kaikille osallistuneille.

Laajalahti ry käy myös tiukkaa vuoropuhelua Espoon kaupunkitekniikan kanssa tavoitteenaan parantaa erityisesti lasten liikenneturvallisuutta Laajalahdessa.

Kari Hakalan ottamassa kuvassa osa suojatievalvojista.

Laajalahti ry toivottaa koulumme uuden rehtorin tervetulleeksi !

Laajalahden koulun uutena rehtorina aloitti 1.8.23 Annukka Sukselainen.

Hän on aiemmin toiminut Vanttilan koulun apulaisrehtorina ja johtavana opettajana. Annukalla on takanaan yli 20 vuoden opettajaura.

Annukka asuu Kirkkonummella ja on innoissaan päästessään aloittamaan Laajalahden uuden uutukaisessa koulussa. Annukan lisäksi perheeseen kuuluu aviomies, kolme yläkoulu- ja lukioikäistä lasta sekä tanskalais-ruotsalainen pihakoira.

Koulutyössä häntä innostaa työn merkityksellisyys ja monenlaiset kohtaamiset.

Annukan motto: Huomaa hyvä itsessäsi ja muissa!

Espoon kaupungin maille kaatuneesta puusta voit ilmoittaa Trimblefeedback ladattavalla sovelluksella! Mobiilisovelluksen avulla voit antaa sijaintiin perustuvaa palautetta ja liittää mukaan myös kuvan. Huomioi, että sovellus tallentaa kännykän sijainnin palautteenantohetkellä.Mikäli palauteesi aihe koskee jotain muuta kuin sen hetkistä sijaintiasi muista mainita se palautteessasi.

Taivarin kuntoportaita paranneltu

Taivarin (Vahvialankallion) kuntoportaiden valmistuttua portaiden
hahmottaminen osoittautui ongelmalliseksi. Nyt kaupunkitekniikan keskus ja
liikuntatoimi ovat Laajalahti ry:n pyynnöstä yrittäneet ratkaista ”portaiden
silmissä vilisemisen” ongelmaa maalaamalla jokaisen askelman ensimmäiset lankut alla olevan kuvan mukaisesti. Lisäksi keskelle lankkua tuli merkintä, joka jakaa käyttäjän tilaa/kaistaa.

Laajalahden kunto-portaiden alapäässä nyt myös kuntoilulaite


Lupauksenvuori on suojeltu muinaismuistolain nojalla !

Kuva Heli Nikunen

Lupauksenvuoren aluetta on viime aikoina vandalisoitu luvattomilla kaivuu- ja raivaustöillä. Ilmeisesti tarkoituksena tehdä maastopyörärataa. Toisen omistamalla maalla se on aina kielletty ja erityisen tuomittavaa on tehdä sitä suojelualueella.

Muinaismuistolaki (295/1963) rauhoittaa kiinteät muinaisjäännökset ja ilman sen nojalla annettua lupaa kukaan ei saa esimerkiksi kaivaa, peittää, purkaa, vahingoittaa tai muuttaa millään tavoin muinaisjäännösaluetta. Pyöräilyäkin tulee välttää, jotta muinaisjäännöksen rakenteet, kasvillisuus ja maan pintakerros eivät vaurioidu.

Vastuullinen retkeilijä liikkuu ja toimii muinaisjäännösalueilla siten, että muinaisjäännös ja sen ympäristö eivät vahingoitu millään tavalla. Muinaisjäännösalueella ei tehdä esimerkiksi tulta ja tupakointiakin on hyvä välttää maastopalojen ehkäisemiseksi. Alueelle ei jätetä myöskään roskia tai muuta tavaraa, vaan kaikki mukana tuotu viedään myös pois.Sekä Espoon kaupunki että Länsiväylä ihastelevat neulegraffitejamme

Laajalahti ry:n ja Laajalahden Marttojen yhteinen projekti nähdään myös osoituksena laajalahtelaisten yhteisöllisyydestä. Espoon kaupunki:

"Työn sanomaan on kiteytetty toisista ja ympäristöstä välittäminen – upeaa yhteisöllisyyttä!"

Linkki Länsiväylän artikkeliin: Upeita koristeita ilmestyi puihin Espoossa

Kaupunginhallitus hyväksyi 8.5.23 Laajalahden keskusta -asemakaavamuutoksen sekä maankäyttösopimuksen

"Rakentamisen tulee massoittelultaan, mittasuhteiltaan, julkisivujen käsittelyllään sekä käytettyjen materiaalien ja värien osalta muodostaa kuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön kanssa hallittu ja harmoninen kokonaisuus." (Ote määräyksistä).

Linkki päätöspöytäkirjaan liitteineen:


Uusi pakettiautomaatti Laajalahden keskustassa

SATO-yhtiö on tuonut Heinjoenpolku 2:een iBoxenin pakettiautomaatin, josta voi noutaa ja palauttaa kaikki Matkahuollon kuljettamat paketit. Automaatista voi myös lähettää paketteja kaikkialle Suomeen lähes 2 300 Matkahuollon palvelupisteeseen sekä ulkomaille.

Automaatti löytyy Alepalta tultaessa Heinjoenpolun vasemmalta puolelta ensimmäisen kerrostalon nurkalta.

Laajalahti ry:n toimintakertomus vuodelta 2022 LinkkiKannanotto yleiskaava 2060:n suunnitteluun

Haukilahden Seura – Gäddvikssällskapet ry, Laajalahti ry, Mankkaa-seura ry, Otaniemi-Seura ry, Pro Westend ry, Tapiolan Kilta ry ja Tontunmäki-Seura ry eli Suur-Tapiolan asukasyhdistykset ovat laatineet yhteisen kannanottonsa liittyen yleiskaava 2060:n suunnitteluun Tapiolan suuralueella.

Kaupungille toimitettu kirjelmä on luettavissa täältä:

Pidetään kadunvarren ojat, rummut ja ritiläkaivojen kannet avoinna!

Sulamisvedet ja tukkeutuneet katukaivot ovat aiheuttaneet katualueilla jopa paikallisia tulvia. Tulvimisen estämisessä on tärkeää, että kadunvarren ojat, tonttiliittymien rummut ja katualueella tontin kohdalla olevat ritiläkaivojen kannet pysyvät avoinna. Tämä kaikki on kiinteistön omistajan tai haltijan vastuulla.

Tonttiliittymän ojarummun on oltava kunnossa myös talvella. Jos rumpu ei johda vettä, vesi jää seisomaan ojaan, tunkeutuu sieltä tierakenteeseen ja valuu tielle. Tästä aiheutuu kuoppia, routimista sekä tien kuntoa nopeasti heikentäviä halkeamia. Jäätyessään tielle valunut vesi muodostaa niin sanottua paannejäätä, joka voi aiheuttaa onnettomuusriskin.

Myös ritiläkansi tulee pitää jäättömänä ja roskattomana. Kaupunki auttaa vain, jos kaupunki on kasannut kaivon päälle lumivuoren.

Kotina Laajalahti -kirja nyt verkkokirjakaupassa

Kotina Laajalahti -kirjoja voi nyt tilata Bookcoverin verkkokirjakaupasta postitse , eri puolille Suomea. Jos haluat tilata kirjan Laajalahden alueelle, ota yhteyttä Laajalahti ry:yn.

Rodojen suojassa -teoksen aiheet tulevat Laajalahdesta

Taiteilija Kati Immonen teoksensa äärellä Raide-Jokerin pysäkillä. Katin inspiraation lähteistä voit lukea täältä. Katin kuvasi Paula Virta/EMMA

Espoo-mitali Laajalahteen /Laajalahti ry:lle

Espoon kaupungin itsenäisyyspäiväjuhlissa Metro-Areenalla jaettiin perinteisesti Espoo-mitaleja tunnustukseksi arvokkaasta toiminnasta Espoon kaupungin hyväksi. Tänä vuonna yksi mitalin saajista oli Laajalahti ry:n johtokunnan jäsen Raili Lindberg. Mitalipuheessa oli vahvasti mukana Laajalahti ry:n ansiokas toiminta.

” Laajalahti ry:n pitkäaikainen aktiivi Raili Lindberg edustaa pitkäjänteistä ja paneutuvaa työtä, jota koko yhdistys on tehnyt kehittyvän kaupungin hyväksi. Laajalahti ry:llä on yli 70 vuotinen historia. Pitkäikäinen yhdistys tekee arvokasta työtä sekä aktiivisena vaikuttajana että paikallisen identiteetin että yhteisöllisyyden vahvistajana.”

Aikaisempina vuosina muita laajalahtelaisia Espoo-mitalin saajia ovat olleet Anja Pankasalo, Mauri Kunnas, Jyrki Kasvi, Johanna Karimäki ja Tiina Elo.

Laajalahti sai kunniamaininnan Uudenmaan Vuoden Kylä 2023 -kilpailussa

Vuoden kyläksi valittiin Pellinki. ”Valintaraati päätti antaa myös kunniamaininnan. Se myönnettiin noin 3800 asukkaan Laajalahdelle, espoolaiselle kaupunginosalle.

Raatiin vetosi se, kuinka aluetta ylläpidetään ja kehitetään
päämäärätietoisesti sekä vaalitaan kotiseutuhenkeä, toiminta on runsasta ja monipuolista ja viestintää hoidetaan hyvin.”

YLE:n uutinen asiasta: YLE:n uutinen

Helsingin Sanomat:

Länsiväylä: https://www.lansivayla.fi/paikalliset/5568744?fbcl...


Raide-Jokerin meluaidan taideteoksen avajaiset 5.11.22

Tässä kuvassa taitelija Kati Immonen esittelee näkemystään Laajalahden alku-asukkaan Suotorpan mummon lehmästä. Kohta ilmestyvässä Laajalahti ry:n kirjassa tästä tapahtumasta kerrotaan tarkemmin näin:

Idan persoonaa kuvaa myös tapaus, joka sattui kerran, kun naapurissa asuneet Tammiset tulivat kotiinsa. Ida löytyi heidän puutarhastaan lehmänsä kanssa. Ida piti lehmäänsä narussa samalla, kun se söi Tammisen rouvan kukkapenkistä tulppaaneja. Ida ei häkeltynyt, vaan tokaisi, että noin sitä vaan ajattomaan aikaan tullaan kotiin.

Vahvialankallion kuntoportaat avattiin 30.10.2022

Koleasta säästä huolimatta asukkaat osallistuivat runsaslukuisina avajaisiin. Laajalahti ry:n pj Heli Nikunen leikkasi nauhan ja avajaispuheen piti Laajalahti ry:n johtokunnan jäsen Tiina Elo.

Laajalahden koulun 4A-luokka piti buffettia ja Loft Gym antoi treenineuvoja. Kiitos kaikille osallistujille ja järjestäjille. (Kuva Kari Hakala)

Minne voi ilmoittaa roskaantumisesta

Roskaaja on velvollinen siivoamaan roskat ja roskaantuneen alueen. Jos roskaajaa ei saada selville, toissijainen siivousvastuu on roskaantuneen alueen haltijalla tai maanomistajalla.

Tässä listaus, minne voi ottaa yhteyttä eri roskaantumistilanteissa:

Yhteystiedot roskaantumisesta ilmoittamiseen

Kirjaston tilanne

(30.9.22) Kulttuurilautakunnan pöytäkirja on julkaistu ja kirjastoverkkoasiaa käsitellään sen pykälässä 44. https://espoo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022735-9

Siinä todetaan, että välitöntä tarvetta kirjaston palveluverkon muutoksille ei ole.

Päätöksessä kiinnitetään huomiota myös Espoon kirjastojen suuriin vuokrakuluihin: ” Kirjaston menoista suuri osa on vuokrakuluja, joiden osuus on noussut jatkuvasti kirjaston budjetin pysyttyä melko samalla tasolla useamman vuoden. Vertailtaessa suurten kaupunkien kirjastopalveluiden menoja tarkemmalla tasolla, nousevat
Espoon kaupungin osalta esille korkeat vuokrakulut
.”

Vuonna 2020 Laajalahden kirjaston vuokrakulut olivat 31.539 euroa. Tänä vuonna vuokra on 63.678 euroa. Korotus on siis 100 %.

Laajalahti ry:n järjestämä kesäkerho nuorille oli onnistunut hanke

(23.8.22) Laajalahti ry:n nuorison kesäkerhon suosio kirjaston alakerrassa ylitti kaikki odotukset. Kahdella viimeisellä kerralla mukana oli 25 innokasta osallistujaa. Yhtenä kerhon perustamisen lähtökohtana oli tarve vaikuttaa Laajalahden keskustassa esiintyneeseen häiriökäyttäytymiseen. Uskomme, että tällä toiminnalla oli positiivista vaikutusta myös siihen.

Espoon kaupungin nuorisopalvelut on ilmaissut arvostuksensa tätä työtä kohtaan ja on nyt halukas keskustelemaan, miten toimintaa voitaisiin jatkaa myös kesän jälkeen kaupungin tuella.

Kaupungin uudistetut ohjeistukset rottien torjuntaan

Espoon seudun ympäristöterveys on julkaissut uudet ohjeet rottien torjuntaan. Linkki ohjeistukseen:

https://static.espoo.fi/cdn/ff/nO7bWzwlV0O-x6nMR5n...

Risuja ja roskia - kuka hoitaa?

Puhtaanapidon vastuu jakaantuu niin tontin omistajalle kuin myös kaupungille.

Espoon kaupunki on julkaissut tiedotteen, jossa ohjeistuksen lisäksi on selvitetty myös vastuut ja velvoitteet.

Tiedote on luettavissa täältä:

https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/07/roskia-ja-...

Kesäkerho nuorille

Laajalahti ry järjestää kesän aikana kolme kerhoiltaa nuorille. Ohjaajaksi olemme saaneet Omnian kautta ohjaus- ja kasvatusalan opiskelijan Mohammed AlSarrayn. Kerho kokoontuu kirjaston kerhohuoneessa ensimmäisen kerran tiistaina 28.6. klo 18-20. Tällä ensimmäisellä kerralla kokoamme nuorten ideoita siitä, mitä he kesäkerhossa haluaisivat tehdä. Lisäksi keräämme nuorten ajatuksia hyvästä elämästä Laajalahdessa, jotta nuorten näkökulma tulee riittävästi huomioitua Laajalahti ry:n toiminnassa. Tarjoamme kerhossa myös pientä purtavaa ja juotavaa. Jos joku aktiivinen laajalahtelainen haluaa leipaista herkkuja tuleviin kerhoiltoihin, hihkaiskaa niin sovitaan järjestelyt.

Länsiväylässä artikkeli Anja Pankasalon puistosta 22.6.2022

Linkki näköislehden artikkeliin:

(Pieni oikaisu tekstiin: Laajalahti ry on hoitanut rodopuistoa alusta asti. Se perustettiin Anjan aloitteesta hänen puheenjohtajakaudellaan. Anja Pankasalon puisto tuli sen viralliseksi nimeksi vuonna 2016.)

Länsiväylän artikkelin nettiversiossa lisää kuvia:

Tietoa Laajalahden nimistöstä


Hyvä me !

Kulttuurilautakunnan entinen puheenjohtaja Juhani Hakala antaa Länsiväylän numerossa 8-9.1.2022 tunnustuksensa laajalahtelaisille tuloksekkaasta vaikuttamisesta lähikirjastomme säilymisen puolesta. Kiitos kaikille aktiivisille laajalahtelaisille!

Konsultin raportti: Laajalahden ja Soukan lähikirjastojen lakkauttamisen ennakkovaikutusten arviointi

(17.12.21) Raportti on valmistunut ja se on luettavissa täältä:


SURU-UUTINEN

Laajalahtelainen ex-kansanedustaja ja ex-Laajalahti ry:n johtokunnan jäsen Jyrki Kasvi on menehtynyt pitkän sairauden murtamana 16.11.21

Laajalahti ry esittää osanottonsa Jyrki Kasvin omaisille ja läheisille.
Laajalahtelaiset osoittivat olevansa tosissaan puolustamassa lähikirjastoaan

Sadat laajalahtelaiset kokoontuivat Laajalahden kirjaston eteen lauantaina 13.11.21 osoittamaan mieltään lähikirjastomme lakkautusuhan takia. Ilmoille kaikui huudot NÄPIT IRTI NÄPIT IRTI....

Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Maria Guzenina korosti puheessaan lähikirjastojen merkitystä yhteisöllisyyden edistäjänä ja syrjäytymisen ehkäisijänä. Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Tiina Elo totesi, että lähikirjasto on tuttu ja turvallinen. Sen arvo on juuri siinä, että pienikin lapsi voi käydä siellä yksin. Molemmat puhujat lupasivat tehdä töitä lähikirjastojen hyväksi.

Helsingin Sanomien artikkeli mielenosoituksestamme: https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000008403544.html?...

Länsiväylän artikkeli:

Länsiväylän toinen artikkeli:


Laajalahti ry:n kannanotto Laajalahden kirjaston lakkautusuhkaan: KIRJASTO KYLÄN SYDÄMENÄ

Suomi on ylpeillyt kansalaisyhteiskunnalla, jossa on korkea lukutaito, luottamus ja halu toimia yhteiseksi hyväksi. Nämä syystäkin ylpeyttä herättävät asiat eivät kuitenkaan ole itsestäänselvyyksiä vaan niitä tulee vaalia. Yksittäisen kaupunkilaisen kannalta kansalaisyhteiskunnan kulmakivenä toimii kirjasto. Vapautta ja tasa-arvoa vaalivan kirjaston tulee olla kaupunkilaista lähellä ja kaikkien saavutettavissa.

Saavutettavuutta tarkastellaan usein työikäisen silmälasien läpi. Lue koko kannanotto:


Kirjaston alakerran kokoustilat taas käytössä

Laajalahden kirjaston alakerran kokoustilat on saatu kuntoon ja ovat asiakkaiden varattavissa osoitteessa: varaamo.espoo.fi

Lisätietoja:

Kirjaston alakerta

Elfvikin vanha metsä suojellaan asetuksella

Valtioneuvoston ja ympäristöministeriön asetuksilla perustetaan Uudellemaalle valtion maille uusia suojelualueita yhteensä noin 8200 hehtaaria. Villa Elfvikin vanha metsä on yksi näistä uusista suojelukohteista toimien tärkeänä lähiluontokohteena Espoon Laajalahdessa. Tänään (15.4.2021) hyväksytyt asetukset tulevat voimaan 13.5.2021. Ympäristöministeriön tiedote: https://ym.fi/-/uudellemaalle-perustetaan-suojelualueita


Espoo-lehdessä artikkeli 70-vuotiaasta Laajalahti ry:stä

Juttu luettavissa täältä:

Artikkeli
LAAJALAHDEN KADUT -HANKE
Vastauksia asukkaiden esittämiin kannanottoihin

Asukkaiden kommenteista koottu yhteenveto ja vastaukset Otakantaa.fi‐
keskustelupalstalla 27.10‐11.11.2020 käydystä keskustelusta.

Muistio 19.11.20 löytyy täältä:

https://d2htbfmhc6rwjj.cloudfront.net/attachments/4/2/9/ab578549c4840b84fccb7e05b8db8.pdf

Kiitos hankkeen vetäjille asukkaiden osallistamisesta ja hyvästä tiedottamisesta.Päivitystä Veljeskulman kiinteistön tilanteeseen

Kuva Mervi Hongisto

Espoon kaupunki on tekemässä asemakaavamuutosta Laajalahden keskustassa omistamalleen tontille, jossa sijaitsee Veljeskulman rakennuksen lisäksi myös leikkipuisto. Tontille kaavaillaan 3-4 -kerroksista asuinkerrostaloa liiketiloineen.

Museovirasto on kuitenkin esittänyt kantanaan, että rakennusta ei saa purkaa https://www.laajalahtiry.fi/uutiset.html?154833. Laajalahti ry on hakenut Veljeskulman suojelua rakennusperintölain nojalla ELY-keskukselta, joka on päätöksessään katsonut, että suojelu tulisi toteuttaa asemakaavallisin keinoin. Nyt myös ympäristöministeriö on tullut samaan lopputulokseen.

SATOn uudis- ja lisärakentamishanke Laajalahdessa

Laajalahti ry:n edustajilla oli tiistaina 21.1.20 tapaaminen hankkeesta vastaavien satolaisten kanssa. Keskustelu oli rakentavaa ja hedelmällistä. Totesimme ajavamme samoja päämääriä eli SATOn vuokrakerrostalojen asukasrakenteen monipuolistamista ja segregaation ehkäisemistä.

Hankkeessa on kaavailtu kahden huonokuntoisen kerrostalon purkamista ja niiden paikalle uusien rakentamista (kaavaehdotus Laajalahden keskus,120326). Taloista tulisi entisiä suurempia, koska tontilla on käyttämätöntä rakennusoikeutta noin 2900 k-m2. Rakennuksista tulisi esteettömiä eli asunnot sopisivat myös senioreille.

SATOn Laajalahden kerrostaloista osa on aravarajoituslain piirissä ja asukasvalinnoissa on jouduttu antamaan etusija asunnontarpeen, varallisuuden
ja tulojen perusteella. Nyt tulevassa uudis- ja lisärakentamisessa on tarkoitus rakentaa vapaarahoitteisia taloja, joita nämä asukasvalintaan liittyvät aravasäännökset eivät koskisi.Laajalahti ry täyttää 70-vuotta vuonna 2020

Laajalahti ry:n 70-vuotisjuhlajulkaisutoimikunta kokouksessaan 6.11.2019. Vasemmalta: Kalevi Lehikoinen, Kari Hakala, Harri Lassila, Inka Rautiala, Jasmina Ollikainen, Raili Lindberg ja Minna Fagerlund. (Kuvasta puuttuu toimikunnan jäsenet Heli Nikunen ja Lassi Heiskala).

Laajalahden asuntoalueella on ainutlaatuinen historia. Kylämme rakennettiin siirtoväen, rintamamiesten ja veteraanien voimin suurin ponnistuksin ja hyvässä yhteis- ja talkoohengessä tiettömään metsään. Tarkoituksenamme on tallentaa perimä- ym. tietoa tästä pitkästä matkasta nykyiseen Laajalahteen yhdistyksemme
70-vuotisjuhlajulkaisussa. Toivomme, että sekä nykyiset että entiset laajalahtelaisivat alkaisivat käydä läpi muistojaan ja kuvakokoelmiaan tähän taipaleeseen liittyen. Avaamme erillisen sähköpostitilin, johon sitten toivomme saavamme näitä alueemme kehityshistoriaan liittyviä tarina- ja kuva-aarteita. Ilmoitamme osoitteesta myöhemmin.

Laajalahden kaavanimistö muuttuu
Kuulutus 2019/2882 5.11.2019

Lisätiedot ja listaukset Laajalahden nimistömuutoksista:


Espoo kuuluttaa kaava- ja katusuunnitelmista toukokuun alusta lähtien vain sähköisesti

Espoo luopuu kokonaan tulostettujen kaava-asiakirjojen nähtävillä pidosta kaupungin asiakaspalvelu- ja asiointipisteissä. Toukokuusta alkaen kaava-aineistojen ja katusuunnitelmien nähtävillä olosta kuulutetaan ainoastaan Espoon verkkosivuilla osoitteessa espoo.fi/kuulutukset.
Myös osa rakennuslupiin liittyvistä naapurien kuulemisista julkaistaan jatkossa verkkosivuilla, ei enää sanomalehdissä.

Laajalahti ry pyrkii omalta osaltaan seuraamaan Laajalahden alueen kaava- ja katusuunnitelmia ja tiedottamaan niistä asukkaita näillä nettisivuillamme.Uutiset

Pihapelit-hanke (05.04.2024)
Pihapelit-hanke tuo hiekkatekonurmen Laajalahden koulun kentälle   Laajalahti ry:llä on ilo olla mukana mahdollistamassa Pihapelit-hiekkatekonurmen saamista..

Perkkaan koulu laajahtelaisten äänestyspaikkana (13.01.2024)
Perkkaan koulu laajahtelaisten äänestyspaikkana  Laajalahti ry tiedusteli kaupungilta, miksi Perkkaan koulu on edelleen meidän vaalipiirimme äänestyspaikkana..

Liikenneturvallisuus - kaupungin vastaus (26.10.2023)

Lupauksenvuori on suojeltu (27.05.2023)
Lupauksenvuori on suojeltu muinaismuistolain nojalla ! Muinaismuistolaki (295/1963) rauhoittaa kiinteät muinaisjäännökset ja ilman sen nojalla annettua lupaa kukaan..

Kannanotto yleiskaavan 2060:n suunnitteluun (03.03.2023)
Tapiolan suuralueen asukasyhdistykset  3.3.2023  Tapiolan suuralueen tavoitteet Espoon yleiskaavan 2060 valmisteluun Viite: Kaupunkisuunnittelukeskuksen tietopyyntö..

12.11.2022  Kuntoportaiden hahmottamisongelmasta
29.05.2022  TaKe-säästöt - Laajalahti ry:n kannanotto
15.02.2022  Vahvialankallion kuntoportaat - Palaute/Vastaukset
07.11.2021  Vetoomus Laajalahden kirjaston puolesta
21.10.2021  Kirjasto kylän sydämenä