Laajalahti ry:n mielipide -Turvesuonristi

16.08.2021

Laajalahti ry                                             MIELIPIDE

 

 

 

Laajalahtiry@gmail.com                          13.8.2021                                         

 

 

Kaupungin kirjaamo, PL 1,

02070 ESPOON KAUPUNKI

kirjaamo@espoo.fi

 

  

ASIANUMERO 8212/10.02.03/2021 ALUENUMERO 120503

TURVESUONRISTI ASEMAKAAVAN MUUTOS

 

Laajalahti ry on tutustunut Turvesuonristin asemakaavan muutokseen ja lausuu siitä mielipiteenään seuraavaa: 

  1. 1.     Alueen toteutus pitää olla korkeatasoinen ja alueen kokonaisuus selkeä 

Laajalahti ry kannattaa Turvesuon alueen kehittämistä, mutta tietyin edellytyksin. Tällä hetkellä alue toimii lähinnä läheisen alueen infrahankkeiden tukikohtana, jossa säilötään ja käsitellään maa-aineksia sekä siellä on sijainnut jo vuosia betoniasema. Lisäksi alueelle on suunniteltu asuinrakentamista.  

Tämä suunnitelma, jossa aluetta alettaisiin kehittää yksityisen toimijan aloitteesta liikuntapalvelukohteeksi, on hyvä alueemme kannalta. Alueen toteutus pitää olla korkeatasoinen ja siinä pitää huomioida myös kokonaisuus osana Turvesuon luontoa sekä nykyistä että tulevaa asutusta. Turvesuon aluetta on jo vuosia kehitetty ja kaavoitettu palasina, joten yhtenäistä kuvaa alueesta on vaikea hahmottaa. Alueella on edelleen suunnitelmia sekä asutuksen että mahdollisten liiketilojen suhteen. Liikuntatilojen osuus tästä kokonaisuudesta jää hieman irralliseksi. Miten ja missä vaiheessa niiden suunnitelmat valmistuvat?  

  1. 2.     Luontoarvoja kunnioitettava 

Laajalahti ry pitää myös tärkeänä, että alueen ainutlaatuinen suoluonto otetaan huomioon aluetta kaavoitettaessa ja rakentaessa. Myös suunnitelmassa tulee huomioida alueen toiminta osana Laajalahden alueen hulevesijärjestelmää. Rakentaminen ei saa aiheuttaa ongelmia Laajalahden alueen kiinteistöjen hulevedenpoistoon.

  1. 1.     Liikennejärjestelyissä on huomioitava koko Laajalahden alueen liikenneolot  

Laajalahti ry pitää alueemme liikenneolojen huomioimista tärkeänä asiana. Suunnittelualueelle on huonot joukkoliikenneyhteydet ja sen käyttö perustuu yksityisautoiluun. Laajalahden alue on jo tällä hetkellä kuormitettu läpiajolla, joten varmasti erittäin suosituksi tuleva liikuntapaikka houkuttelee varmasti paljon uusia käyttäjiä ja sen myötä lisää liikennettä lähilaueella. Haluamme, että alueelle järjestetään myös joukkoliikennettä, joka tukisi ja parantaisi myös osaltaan laajalahtelaisten liikenneyhteyksiä. Lisääntyvän liikenteen takia Turvesuontien ja Kirvuntien risteystä pitää kehittää turvallisemmaksi kevyen liikenteen kannalta.

 

Laajalahdessa 13.8.2021

 

Laajalahti ry  

Sari Ojanen                                                    Heli Nikunen

puheenjohtaja                                                varapuheenjohtaja

 

 

 

 

 

13.01.2024Perkkaan koulu laajahtelaisten äänestyspaikkana
26.10.2023Liikenneturvallisuus - kaupungin vastaus
27.05.2023Lupauksenvuori on suojeltu
03.03.2023Kannanotto yleiskaavan 2060:n suunnitteluun
12.11.2022Kuntoportaiden hahmottamisongelmasta
29.05.2022TaKe-säästöt - Laajalahti ry:n kannanotto
15.02.2022Vahvialankallion kuntoportaat - Palaute/Vastaukset
07.11.2021Vetoomus Laajalahden kirjaston puolesta
21.10.2021Kirjasto kylän sydämenä
19.09.2021Tapiolan seurakunnan Kesä Laajalahdessa-hanke onnistui

Siirry arkistoon »