Tapiolan seurakunnan Kesä Laajalahdessa-hanke onnistui

19.09.2021


Tapiolan seurakunnan viime kesäisen Kesä Laajalahdessa-hankkeen
tarkoitus oli tehdä seurakunnan toiminta tutuksi ja madaltaa kynnystä
osallistua seurakunnan toimintaan, nuorten työllistäminen ja mahdollinen
diakonisen kohtaamisen tarve. Seurakunta päätti nopealla aikataululla
järjestää Laajalahdessa kesätoimintaa. Toiminnan vetäjien avuksi
palkattiin paikallisia nuoria. Aluksi asiakkaiden tavoittamisessa oli
haasteita, mutta tiedottamalla ja aktiivisella kontaktin luomisilla
ulospäin ja myös Laajalahti ry:n tuella löydettiin asiakkaita.

Laajalahti osoittautui seurakunnan mukaan hankkeelle oikeaksi
valinnaksi. Selkeästi alueella oli tarve toiminnalle ja kohtaamisille.
Syntyi paljon dialogista keskustelua alueen asukkaiden kanssa, joka
mahdollisti yhteisöllisyyden kokemista ja
verkostoitumista asukkaiden ja työntekijöiden keskuudessa. Työntekijät
pystyivät myös auttamaan
osallistujia erilaisissa käytännön ongelmissa. Kävijät olivat
pääasiallisesti ala-kouluikäisiä nuoria, heidän vanhempiaan ja
eläkeläisiä eli toiminta oli sukupolvia ylittävää toimintaa. Kävijöitä
oli yli neljä sataa.

Seurakunta keräsi kävijöiltä myös ideoita toiminnan kehittämiseksi ja
ideoita tulikin paljon. Toivottiin mm erilaisia kerhoja eri-ikäisille
lapsille ja nuorille sekä eläkeläisille. Toivottiin myös aivan
vapaamuotoisia tapaamisia laajalahtelaisten kesken.

05.04.2024Pihapelit-hanke
13.01.2024Perkkaan koulu laajahtelaisten äänestyspaikkana
26.10.2023Liikenneturvallisuus - kaupungin vastaus
27.05.2023Lupauksenvuori on suojeltu
03.03.2023Kannanotto yleiskaavan 2060:n suunnitteluun
12.11.2022Kuntoportaiden hahmottamisongelmasta
29.05.2022TaKe-säästöt - Laajalahti ry:n kannanotto
15.02.2022Vahvialankallion kuntoportaat - Palaute/Vastaukset
07.11.2021Vetoomus Laajalahden kirjaston puolesta
21.10.2021Kirjasto kylän sydämenä

Siirry arkistoon »